Het fiasco van de PGB

Laten wij u uit de droom helpen, voor zover u denkt dat staatstoezicht  een garantie, of doeltreffend dwangmiddel zou zijn ,om kwaliteit en zekerheid te verschaffen aan de burger. Het is een doodordinair  slaapmiddel om de burger te misleiden en de politiek die weer iets uit de hoge hoed tovert, tijdelijk een stijging in  hun populariteit te geven.

En toch, en daar moet  wij, de burgers dus, de hand in  eigen boezem steken, en toch trappen wij iedere keer weer in de voor ons opgezette val. Wat dat betreft hebben maar weinigen onder ons het vaak feilloze instinctieve gevoel van dieren die als zij zich “eenmaal aan een steen hebben gestoten” er de volgende keer met een wijde boog omheen lopen.

Neem nu de PGB.

Op zich zelf in theorie een prachtig idee. Geef de burger die hulp nodig heeft de eigen zo vaak door met name de VVD aangeprezen eigen verantwoording. Je hebt hulp nodig en ontvangt daarvoor een persoon gebonden budget waarmee je deze zorg kunt “inkopen ” , althans zo luidt het idee. Dat dit idee afkomstig is van een stel mensen die ver van de praktijk opgeborgen in veilige kantoren in den Haag zitten, blijkt overduidelijk.  Daarbij komt, dat nadat de PGB was opgetuigd, zich inmiddels weer een aantal overheidsorganisaties tussen de “gever” en de “ontvanger” hadden geschoven, want uiteindelijk betekent ieder idee afkomstig van de overheid, dat hiermee ook weer een aantal “noodlijdende” en vaak tijdelijk uitgerangeerde collega’s aan een goed betaalde baan zonder enige verantwoordelijkheid geholpen kunnen worden.

Dat de bedenkster van de PGB , Erica Terpstra ( VVD )  toen staatssecretaris van Volksgezondheid enz., zelf niet echt heeft kunnen genieten van haar idee, een leuke toezichtfunctie zou toch op zijn plaats geweest zijn, ach dat heeft zij weer ruimschoots gecompenseerd door medewerking aan de meest infantiele TV programma’s die ons land ooit gehad heeft. Die toezichtfuncties waren er immers volop, want naast het CIZ, (Centrale Indicatie Zorg) schoten zorgkantoren als paddenstoelen uit de grond en laten wij vooral niet een ander rovershol van de overheid vergeten, het CVZ , tegenwoordig Zorginstituut Nederland, waar o.a. Hans Hillen de scepter zwaaide en waarvan bekend is, dat ruim 2 miljard aan AWBZ kosten rechtstreeks in de kas algemene middelen van de overheid vloeien en dus niet aan de AWBZ besteed worden!!  Lees hier wat wij reeds in 2011 over Erika en de PGB schreven.

Maar met alle maatregelen van het huidige kabinet, waarbij de VVD als de blinde functioneert, geleid door de lamme , de PvdA, die bij de minste weigering van de VVD de door de sociaal democraten bedachte plannen te volgen, onmiddellijk dreigt de blinde gewoon te laten staan, die dan uiteraard gelijk toegeeft aan de dreigementen van haar coalitiegenoot, is inmiddels de PGB een onbestuurbaar monster geworden, waar de fraude vanaf druipt. Voor PvdA bonzen geen probleem, zij zijn aan dit verschijnsel gewend, maar wel voor de talloze zorgverleners die aan het einde van de maand geen salaris  / vergoeding meer dreigen te krijgen, omdat de PGB uitgekeerd gaat worden door de Sociale Verzekeringsbank ( SVB ) een andere overheidsorganisatie waar  na de ene misstap de andere fout op volgt. Ook bij deze organisatie weer de bekende arrogantie van iedere ambtenarenkliek, waar bij voorbaat al vast staat wie er in alle gevallen en onder alle omstandigheden gelijk heeft …….. u kent het antwoord.

Dat de PGB bij voorbaat al fraudegevoelig was ( en nog is ) zal iedereen die de menselijke en zeker Nederlandse mentaliteit kent, duidelijk zijn, Waar kon je een mogelijkheid aantreffen om op een dergelijk gemakkelijke wijze wat extra euro’s binnen te schoffelen ? Wie controleert je ? Hiermee willen wij beslist niet beweren dat iedereen die PGB aanvraagt ook een fraudeur is, in tegendeel, maar het systeem zette de poorten voor misbruik wel zeer uitnodigend open.

En ter zijde dan nog even de regel dat PGB wordt uitgekeerd ongeacht het inkomen. Herinnert u zich onze voormalige minister Maria van der Hoeven nog, die nu op de nominatie staat om burgemeester van Maastricht te worden. Marietje ontving jaarlijks € 50.000 PGB want er was niemand om naar haar hulpbehoevende man om te kijken die rond de klok hulp nodig had. Marie zelf was nog minister en verhuisde later voor een topbaan bij een EU gerelateerd kantoor naar Parijs . Inkomen : Ministersalaris plus plus plus  = € 250.000 per jaar.  Lees hier wat wij daarover schreven.

En nu dus de bekende gespeelde verontwaardiging in den Haag, vragen van een stel slapers in de Tweede Kamer en weer het hele overbekende toneelstukje , waaruit zou moeten blijken dat er ook maar iemand is in den Haag die is “geschokt, geschrokken, verbaasd” en ga zo maar door.

Voorlopige echte slachtoffers, diegenen die de hulp willen verlenen en op hun geld zitten te wachten en diegenen die de hulp echt nodig hebben ( en die zijn er ) en deze ( gedeeltelijk)  moeten missen. En dit al door ……….. ?

…… de zoveelste misser van een compleet incapabele overheid !