KLM niet opgewassen tegen Franse trukenbouwers

Terwijl  er vanmiddag in Parijs  weer onderhandeld wordt tussen de Fransen en Nederlanders hoe het verder moet met het KLM kasgeld dat momenteel nog beheert wordt in Amstelveen en waarop de holding van AirFrance KLM in Parijs haar begerig oog heeft laten vallen, deed de holding directie in Parijs afgelopen jaar iets, dat de pers in Frankrijk en Nederland niet haalde en in feite pas bekend zou moeten worden, als de groep haar jaarstukken moet presenteren en deponeren bij de zgn. Grefe du Tribunal,  en uiteraard aan de aandeelhouders.

Onopgemerkt herkapitaliseerde de holding namelijk het maatschappij kapitaal van Air France ( een van de werkmaatschappijen in de groep, waar de KLM de andere belangrijke partner in is ) met €760 miljoen euro, waardoor getracht werd een deel van de reeds opgelopen verliezen van Air France  te camoufleren en er voor te zorgen dat er een positief resultaat behaald zou worden aan het einde van het lopende boekjaar. Een forse streep door deze rekening waren de verliezen die zijn opgelopen door de staking van de Air France vliegers, die naar schatting Air France € 400 miljoen hebben gekost.

De gecumuleerde verliezen van Air France in de periode 2009 – 2013 bedragen 2.5 miljard euro en het is terecht dat men in Amstelveen met angst kijkt naar de pogingen om deze verliezen gedeeltelijk af te wentelen op de KLM, waarmee het door ons reeds jaren geleden scenario, dat de KLM ondanks de beloftes van de toenmalige CEO Leo van Wijk , een doodordinaire melkkoe van de Fransen zou worden , uitkomen.

Concreet betekent de herkapitalisering dat Air France KLM, dus de holding, een schuld die zij hadden ten opzichte van Air France hebben omgezet in een verhoging van het bedrijfskapitaal, in feite een cash neutrale handeling voor de groep en voor Air France zoals ingewijden onze Franse redacteur mededeelden, maar die uiteindelijk mede van invloed zal zijn op de wens van de holding om de sleutel voor de KLM kas te krijgen ook al zou deze “cosmetisch” geredeneerd in Amstelveen blijven.

Een van de andere redenen voor deze operatie zou kunnen zijn, dat Air France KLM wil trachten een kapitaal injectie uit de markt te halen om de Franse dochter  levensvatbaar te houden. Daartoe moeten de cijfers aan het einde van het boekjaar er wel enigszins passabel uitzien.

Reeds in 2011 bedroeg het cash vermogen van Air France minder dan 50% van het gestorte kapitaal, hetgeen volgens de Franse wet niet is toegestaan. De Franse overheid gaf het bedrijf daarvoor 2 jaar de gelegenheid  om deze situatie te corrigeren, hetgeen met de boven beschreven operatie weer niet is gelukt en verklaart waarom de Fransen het geld van de KLM gewoon nodig hebben.

Voor cijfers van beide maatschappijen verwijzen wij naar naar de site van onze collega’s Not4UNews

 

 


1 reactie

  1. check zei:

    Je kan alleen met Franse een pastis of een wijn gaan drinken, maar voor de rest helemaal niets . En de daders die de KLEM voor een appel en ie hebben verpats kregen een mega bonus en verdwenen in het niets ….

Comments are closed.