Wilma Verver : VVD fraude draaimolen staat even stil.

Misschien heeft u het al gelezen, maar Wilma Verver heeft de door haar tegen het BING aangespannen procedure VERLOREN. Wie was Wilma ook weer en waarom een al ruim 3 jaar voortsukkelende soap met deze VVD  politica ?

Wilma  ooit wethouder te Harderwijk, daarna burgemeester te Voorschoten waar een straat naar haar vernoemd werd was van 2006 tot 2011  burgemeester van Schiedam. Zoals wel bij meer VVD collega’s gaf dat de mogelijkheid tot het laten ontstaan van een eigen klein vorstendom, waar Wilma met ijzeren hand regeerde. Ambtenaren moesten worden zoet gehouden, want er gebeurden net als in elke andere dictatuur natuurlijk dingen, waarvan je als gewone burger je achter het oor krabt en zegt, kan dit wel door de beugel ? Maar VVD “notabelen” hebben wat betreft nepotisme, belangenverstrengeling en latente fraude een reputatie op te houden. Nu en in feite gedurende de hele periode na de 2e wereldoorlog.

Wilma liet zich  door haar vorstendommetje rijden met taxi’s van het bedrijf van haar zoon,waardoor zoals iemand ooit eens uitrekende de prijs per afgelegde kilometer rond de € 275 kwam te liggen ! De privè residentie van Wilma moest verbouwd worden en na onenigheid met de aannemer, Wilma wilde en passant ook nog overal kogelwerend glas ontstond er een rechtszaak met als inzet 3 ton. En daar bleef het niet bij. In 2012 laaide er na de publicaties van de exhorbitante declaraties van Verver een strijd weer op, hetgeen ook gelet de nog steeds lopende zaak met de aannemer resulteerde in het feit dat er beslag werd gelegd op haar huis .

Ook een bezoek dat Pieter van Vollenhoven aan zijn geboortestad Schiedam bracht en dat “gevierd” zou worden bij Wilma thuis leidde tot onduidelijkheden. Wilma bestelde wat Champagne en Whisky, Pieter kwam lang voor de borrel, en de volgende dag werden de overgebleven flessen drank verdeeld onder de ambtenaren op het stadhuis. Rekening plus minus € 500.  Diegene die de flessen mocht verdelen was de persoonlijke assistent van Wilma een zeker Waldo Leemhuis.

Waldo is de zoon van een andere prominente VVD knoeister, Joan Leemhuis – Stout , beter bekend als de commissaris van de koningin in Zuid Holland die bekend is vanwege de zgn. CETECO affaire. Door deze affaire en het speculeren met belastinggeld onder toeziend oog van Joan, hetgeen de provincie uiteindelijk  1.8 miljard kostte en Joan in september 1994 moest aftreden. Maar zoals het in politieke kringen gaat vergaf met Joan haar zonden. Zij werd geridderd, kreeg een paar leuke baantjes toegeschoven, hetgeen ook normaal is in politieke (VVD) kringen en werd in 2010 o.a. voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, een door de overheid gefinancierde herdenkingsclub. Deze baan werd Leemhuis toegeschoven door weer een VVD’er, namelijk de commissaris van de koningin in Zuid Holland , Jan Franssen.

Jan begon zijn politieke loopbaan ooit als assistent van de ook al niet smetvrije Hans Wiegel. Hij kwam in opspraak toen hij als betaald adviseur van accountantsbureau Deloitte het bedrijf opdrachten toeschoof en ligt hij  momenteel onder vuur als verdachte in het corruptie onderzoek naar ex VVD ‘er Jos van Rey. Franssen staat o.a. bekend om zijn enorme hoeveel bijbaantjes tijdens zijn periode als C.v.d.K.  Naast zijn salaris van € 185.000 per jaar schnabbelde Franssen er nog eens € 150.000 per jaar bij. O.a. werd daartoe de dienstauto van de provincie gebruikt. Je zou zeggen Franssen exit, maar dank zij VVD vriendjes wordt Franssen in 2013 staatsraad bij de Raad van State.

Hoe kwam Waldo Leemhuis terecht in Schiedam ? Verver en Leemhuis die elkaar als VVDsters kennen, ontmoetten elkaar, waarbij Leemhuis haar zoon aan verver voorstelt en tussen neus en lippen door verteld dat Waldo zonder werk zit. Geen probleem voor de vorstin van Schiedam, die buiten alle procedures om Waldo aanstelt als “chaufeur” hetgeen in feite betekent dat hij de persoonlijke assistent van Verver wordt. Waldo tekent o.a. de rekeningen af die het taxi bedrijf van de zoon van Verver opstuurt en mag de overgebleven drank van de ontvangst van Pieter van Vollenhoven uitdelen.

De geruchtenmolen rond Verver neemt grote vormen aan en er wordt besloten dat het BING, het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten een onderzoek naar de handel en wandel, machtsmisbruik en belangenverstrengeling van Verver moet instellen .

Verver wordt gedwongen af te treden en… wordt vervangen door… Joan Leemhuis- Stout, die onmiddellijk besluit haar zoon Waldo over te laten plaatsen naar de gemeente Dordrecht. U weet wel, belangenver- strengelingen, maar de gemeente Schiedam blijft het salaris van Waldo betalen.

Inmiddels heeft Verver  via het College van Beroep voor het Bedrijfsleven een procedure tegen het BING aangespannen. Het College stelt Verver grotendeels in het gelijk, waarna BING middels een kort geding naar de rechter stapt , die het BING afgelopen vrijdag in het gelijk stelt.

Duizelt het u ook een beetje na deze rit op een dolgedraaide VVD fraude en corruptie mallemolen ? Zou men het bij de VVD zelf nog wel begrijpen ? Waarschijnlijk wel, want corruptie, fraude, nepotisme, belangenverstrengeling zijn bij deze partij inmiddels gemeengoed geworden, zoals de laatste maanden overduidelijk naar voren kwam.

 

 

 

 

 

 

 


2 Reacties

Comments are closed.