EU doet asielzoekers in de aanbieding , Nederland op 6e plaats

Het was te verwachten, de Europese commissie en dan met name Jean Claude Juncker kwamen er vandaag weer niet uit. Maar, de verwarring over wat men in Brussel bedacht heeft om de toestroom van asielzoekers enigszins onder controle te brengen, groeide weer. Een land is duidelijk het gewillige slachtoffer, NEDERLAND !

U weet waar het over gaat. Ieder EU land moet volgens het Brusselse Kremlin een aantal asielzoekers opvangen. Nu doen de meeste landen dat al, weliswaar gedicteerd door een aantal redenen, zoals misplaatst medelijden, slechte of in feite praktisch afwezige grensbewaking  en niet te vergeten de druk van de zieligheidslobby/industrie.

Er worden dit jaar in de EU tussen de 500.000 en 1 miljoen asielbezoekers verwacht, waarvan 75 % in feite gewone economische vluchtelingen of gelukszoekers zijn, die aangelokt door sprookjes verhalen denken dat er in Europa een betere toekomst op hen wacht en bovendien dat prestaties of plichten ( deze woorden zijn in geen enkele Afrikaanse inheems taal te vinden) niet van belang zijn.

Brussel doet er nog een schepje bovenop en in eerste instantie was men van plan om 20.000 asielzoekers toegang te verlenen tot de EU, dat alles volgens een zelfbedachte verdeelsleutel die men quota noemde, maar wat men sinds vandaag een verdeelsleutel noemt. Het woord quota werd door veel EU landen als te dringend gezien , dus vandaar maar het gebruik van een ander begrip.

De verdeelsleutel is gebaseerd op een viertal gegevens, namelijk het aantal inwoners van een EU land, het bruto nationaal product !! ( u weet dat is in ons land net weer gestegen door een nieuwe berekenings- formule, vandaar de 133 miljoen bovenop de reeds overgemaakte 1 miljard), het aantal werkelozen en het aantal asielzoekers dat een EU land al opgenomen heeft.

Inmiddels hebben al meer dan 12 EU landen deze formule verworpen of geweigerd, maar niet Nederland, waar men er kritisch naar kijkt, hetgeen in gewone mensentaal betekent, wij zeggen dat wij het niet doen, maar doen het toch.

Toen kwam er gisteren een nieuw konijn  uit de Brusselse hoed, namelijk van 20.000 maken wij nu 40.000 asielzoekers. En toen dat verder geen pijn opleverde, kwam de Joker uit de mouw, bij die 40.000 zou het uitsluitend gaan om Syriërs en Eritreeërs!

Dat schiet op, zeker toen Jean Kloot de Drinker er nog een schepje bovenop gooide door een premie van 6.000 euro uit EU fondsen te willen betalen aan elk EU land dat een extra asielzoeker wil opnemen. Dat is geen sigaar uit eigen doos meer als je als kleinste land toch al een van de meest betalende aan de Brusselse bodemloze put bent, dat is gewoon een handgranaat !

Wist u, dat het gehele Eritreese voetbalteam met trainers en begeleiders sinds 2014 in ons land woont ?  80 % Van de Eritreese geluksbezoekers in ons land kregen een verblijfsvergunning!

Dus hebben wij maar eens even het overzicht van de EU commissie voor u opgezocht en dit hier afgedrukt. Ofschoon ons land een topbetaler is, was het overzicht slechts te vinden in een van de talen die het er in de EU toe doen, in dit geval Frankrijk.

Quota2

 

Wij nemen aan dat dit geen probleem voor u oplevert, de kolommen laten van links naar rechts het land, het quota percentage en het aantal  op te nemen asielzoekers. U ziet ons land staat op een trotse 6e plaats. En minister Ploumen kennende is er beslist nog wel wat plaats te vinden à € 6.000 extra voor iedere asielzoeker, dus trek uw portemonnee maar vast , of anders doe zelf een bod  en neem er een paar op. Het is echt een koopje, 6.000 euro met recht van inruil, dat is nog geen 20 euro per dag voor een jaar huishoudelijke zithulp, dat redt je met je PGB-tje van geen kanten.

Uitsluitend om u te laten zien hoe er in Brussel met cijfers gesjoemeld wordt om niet te zeggen regelrecht bedrog wordt gepleegd hebben wij eenzelfde schema als hierboven nog eens geplaatst, maar dan berekend volgens de rekenmeesters van het toonaangevende financiële zakenblad Bloomberg. En zie daar ons land zou minder dan 1.000 asielzoekers moeten opnemen !

quota

Ach het is maar hoe je het bekijkt, maar de rekenmethode van Bloomberg lijkt ons betrouwbaarder. Echter ons kabinet kennend, leest men daar geen Bloomberg en zal het resultaat navenant zijn, want hun toekomstige baantje in Brussel is belangrijker.

En de rest van de asielzoekers, die pak hem beet 600.000 dit jaar, ach die pakken wij er toch gewoon bij, quota of verdeelsleutel, wat maakt het uit, ons eigen graf graven wij toch al en we hebben ruimte ZAT !

 


1 reactie

  1. Bert Bezorgd zei:

    Ik was vanavond in de supermarkt, een redelijk grote, waar er misschien nog 10 Nederlanders aan het winkelen waren. Voor de rest waren het Indiërs, Turken, Polen, Somaliërs, Surinamers. Die geen van allen bij de kassa het respect kunnen opbrengen Nederlands te spreken. Ze kunnen dus terwijl je naast hen staat in theorie over je roddelen. Het loopt dus nu al de spuigaten uit, ohh ja achter de kassa zaten twee neger meisjes die wel Nederlands spraken, ik schrok er bijna van. Ons land gaat echt naar de klote zo!

Comments are closed.