Zwitsers Referendum : Asielzoekers de weg naar hoger beroep blokkeren

Laten wij niet in discussie gaan over het wel of niet en onder welke voorwaarden asielzoekers in een land mogen blijven. Daar is o.a. door deze site genoeg over geschreven. Waar het over gaat dat in een ECHTE democratie , zoals in Zwitserland , de belastingbetaler mag meebepalen wat er in het land en daarmee uiteindelijk met zijn centen gebeurt.

Vandaag wordt in o.a. het kanton Zürich weer een referendum gehouden. Weer, omdat mits er genoeg stemmen verzamelt kunnen worden, de Zwitserse wet voorschrijft, dat de uitslag van een dergelijk referendum maatgevend is en niet zoals b.v. toen Nederland mocht “stemmen “over het verblijf in de EU, na afloop Jan Peter Balkenende de uitslag gewoon naast zich neerlegde en van uw keuze om niet verder mee te doen aan deze op hol geslagen kermisattractie met voeten werd getreden.

In Zwitserland bestaat de regel dat een asielzoeker die door het Zwitserse equivalent van onze IND verzocht wordt het land te verlaten, omdat de redenen voor een verder verblijf niet in overeenstemming zijn met de Zwitserse asielrechtwetten, een beroep kan doen op de zgn. Asyl – Härterechtkommission. Vergelijk deze instantie maar met een buitengerechtelijke “hoger beroep” instantie.  De asielzoeker die het verdere verblijf tot Zwitserland is ontzegd, zou hij/zij blijven maakt hij/zij zich wegens illegaal verblijf strafbaar !!! ( vergelijk dit met ons land)  kan b.v. beroep doen op het feit dat er familie wel in Zwitserland achter mag blijven. Met name de katholieke en protestantse kerk in het Alpenland zijn van mening dat deze mogelijkheid moet blijven bestaan.

De SVP, bekend van o.a. haar referenda t.a.v. het verbod op minarettenbouw, wil deze commissie laten afschaffen en heeft daartoe nu in Zürich een  referendum georganiseerd, de benodigde stemmen gekregen ( 7.200) en wordt dit referendum zondag gehouden. De S.V.P is van mening, dat afgewezen dient te betekenen en een beslissing rechtsgeldig is en daarom niet onderhevig moet zijn aan oeverloos lange en kostbare procedures zoals wij die in ons land kennen.

De SVP ergert zich aan het geweldige aantal “voorlopig ” toegelatenen. In 2012 waren dat er ruim 40.000, terwijl er 13.801 uitgeprocedeerden ook daadwerkelijk werden uitgezet. In een aantal gevallen werden deze per speciale charter teruggebracht naar hun land van herkomst, hetgeen rond de 13.000 Sfr. per persoon kostte, o.a. in verband met de beveiliging.

Ter vergelijking en wij beroepen ons op schattingen, daar dit onderwerp in ons land niet “Salonfähig “is. In 2014 zijn er ongeveer 8.500 uitgeprocedeerden uit ons land vertrokken en zijn er 7.440 “verdwenen”. De kans dat zij ergens door ons land zwerven is groot, want naar schatting telt ons land ruim 100.000 illegalen. Zestig procent van de verzoeken tot asiel zou volgens de IND worden afgewezen, maar de ervaring wijst inmiddels uit, dat de in ons land officieel door de overheid bekend gemaakte cijfers hoogst onbetrouwbaar zijn. Wij houden het op maximaal 50 procent. Ook bij ons steken de gezamelijke kerken en zieligheidsorganisaties weer een stok tussen de spaken van de normale rechtsgang.

Inmiddels heeft het door het in de ogen van de SVP te zachte beleid, er voor gezorgd, dat net als in ons land procedures welke voor de asielzoeker GRATIS zijn tot 6 jaar kunnen duren ! Dit moet nu maar afgelopen zijn, is de mening van de partij en het referendum zondag zal laten zien hoe de burgers van Zürich daarover denken.

Nogmaals los van emotionele beweegredenen, is er in ieder geval een land, waar een dergelijke zaak openlijk kan worden aangekaart, zonder dat politici zich onder beveiliging moet stellen, omdat zij beticht worden van …. en dan komt de hele rij woorden, waar onze politiek correcte medeburgers plus de kerken het patent op hebben.

Een harde hand zou ons land goed doen, niet slechts in het kader van de bovenstaande problematiek , maar in het algemeen, om de watjes mentaliteit wat terug te dringen. Maar indachtig 2 festivals dit weekeinde zal dat wel te veel gevraagd zijn van onze schatjes, die hiervan de zure vruchten zullen gaan plukken.

CH


4 Reacties

  1. Johan Bosman (werktuigkundige) zei:

    Ik had enkele dagen geleden een wat dieper gaand politiek gesprek met enkele pientere Zwitsers en zij verzekerden mij dat als er in hun land cruciale beslissingen worden genomen de wensen van de bevolking ook gewoon aan de kant worden geschoven. Zwitserland is dus -net als de andere EU-landen- een echte dictatuur.

    Maar het leuke van het boeiende gesprek dat we met deze Zwitsers hadden (ze bleken van alles zeer goed op de hoogte) is dat we politieke vrienden zijn geworden.

  2. Solo zei:

    @Johan Bosman: Zwitserland is geen EU en absoluut geen dictatuur. Geregeerd wordt als omgekeerde pyramide, vanuit de kleinste bestuursvorm, de gemeente, via de Kantons naar de Bonds- of landregering. Door de (al of niet verplichte) referenda, de volksraadplegingen, ontstaat in ieder geval de verplichting tot een zo onafhankelijk mogelijke informatievoorziening en voorlichting aan het publiek. Dat zich daarmee een oordeel kan vormen over (meestal lokaal/binnenlands) beleid. Dat is de pure winst t.o.v. EU-landen, waar het volk door de politiek ‘te dom’ wordt bevonden voor inspraak.

Comments are closed.