De alternatieve troonrede van Willem Alexander

Ofschoon wij ons gisteren al goed hadden geïnstalleerd, de veiligheidsriem hadden aangesnoerd, een fikse borrel onder handbereik en gelet de voorafgaande sprookjes van Nederland’s duurst betaalde gastspreker, wisten  wij wat er op ons af ging komen,  was het toch weer de keuze maken, lachen of spontaan overgeven.

Wij hebben een aantal passages uit de troonrede gehaald, deze in royal blue van commentaar voorzien en kunnen u de verzekering geven,  dat indien Willemsen deze verbale diarree niet aan verplicht toeluisterende lakeien had verteld, de zaal na 5 minuten leeg was gelopen en dat onder luid ‘boeh geroep ‘.

Leden van de Staten-Generaal,

De economie is weer aan het groeien. Dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen van ondernemers, werknemers en veel anderen in de samenleving. En wij zullen ze daarvoor in 2016 middels draconische belasting heffingen voor straffen. 

Bij al deze redenen om de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet te zien, is er geen aanleiding om achterover te leunen , dat is slechts aan mij alleen toegestaan !

Met de voorgenomen veranderingen  = verhogingen in het belastingstelsel wil de regering een impuls geven aan banengroei en de koopkracht van mensen. Daarmee wordt het financieel aantrekkelijker om bijvoorbeeld schoonmakers, onderwijsassistenten en caissières in dienst te nemen, waarvoor wij dagelijks  al die hoog opgeleide deurkloppers binnen halen. 

De regering draagt daaraan bij door de kwaliteit en toegankelijkheid van voorzieningen zeker te stellen. In Nederland moeten mensen kunnen rekenen op goede zorgzodat de wachttijd in de vol gepoepte luiers van 6 uur naar 2 uur kan worden gereduceerd.

Waar mensen in de knel komen, zijn aanpassingen nodig, zoals bij het persoonsgebonden budget, zodat de kansen voor fraude uit sociaal oogpunt gezien voor iedereen toegankelijk kan worden.

Iedereen wil gezond en zelfstandig oud worden. Als dat op enig moment niet meer kan, willen mensen kunnen rekenen op goede ondersteuning en zorg, voor een waardige oude dag. Dit betekent dat wij meer zullen gaan doen  aan palliatatieve zorg , zodat de mogelijkheid om plaats te maken voor de jonge dynamische generatie van handophouders  gemakkelijker wordt.

Jonge ouders  krijgen in een veeleisende periode van hun leven meer ruimte om werk en gezin te combineren. De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Er komen extra plekken voor peuteropvang die betaalbaar zijn voor alle ouders. Het bevallingsverlof voor vaders wordt verlengd. Dus wat en wie weerhoudt u er nog een paar  koters bij te nemen. Neem een voorbeeld aan de talloze nieuwkomers waar 9 kids geen uitzondering vormen en u ruim en gemakkelijk uitsluitend van de kinderbijslag kunt rondkomen.

Een belangrijk resultaat van het hervormingsbeleid is dat het hoger onderwijs er ongeveer 4000 docenten bij krijgt en nog enkele honderden onderzoekers met een onderwijstaak. Ook weer dankzij de talloze hoogopgeleide geen Nederlands sprekende deurkloppers. 

Al deze maatregelen, hervormingen en investeringen dragen bij aan verder economisch herstel en aan het behoud van de hoge kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Die kwaliteit heeft ook een immateriële kant. Mensen maken zich zorgen over onderwerpen als de verruwing in de samenleving en de onderlinge omgangsvormen. In Nederland gaat tolerantie met name voor moslims samen met het feit dat u veilig  en in vrijheid over straat kunt lopen,  zich beschermd weet en zich in b.v. de Haagse Schilderswijk, in Rotterdammabad en in Amsterdam oud west zich  thuis kunt voelen.

De overheid heeft een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van gedeelde waarden. De integriteit van het openbaar bestuur mag niet ter discussie staan. Wij moeten trachten ons land op de lijst van meest corrupte landen ter wereld te laten stijgen om daarmee nummer één te gaan worden, hetgeen kijkend naar de ontwikkelingen van afgelopen jaar behoorlijk  al snel de goede kant uit gaat. De overheid stelt regels en handhaaft die om de openbare orde en veiligheid te bewaken dit dank zij een uitstekend functionerend  corrupt OM en politieapparaat.Waar onder- en  politieke bovenwereld vermengd raken, wordt dit aangepakt.

Waarden zijn echter niet alleen een zaak van de overheid, maar ook van alle inwoners van ons land. Wie het eigen belang of de eigen overtuigingen boven alles stelt, beperkt de ruimte voor deurkloppers en zet collectieve waarden en verworvenheden onder druk. Juist de normale en respectvolle psssst , rochel spuug op de grond  omgang met elkaar vraagt om alertheid en een actieve houding van ieder van ons.

Het meest prangend is de situatie van de grote aantallen mensen die in vaak onveilige en overvolle boten en op andere manieren naar Europa gaan om hier asiel te vragen. Ik heb tijdens mijn vakantie in Griekenland en varend met mijn speedboot langs de mensen die aan het verdrinken waren en de schrijnende beelden van mensen op drift die dagelijks tot ons komen vanuit onder meer Kos  gezien.

Als voorzitter van de EU in 2016  wil Nederland een pragmatische bruggenbouwer zijn. Ik verwijs daarbij naar de gebeurtenissen in  Alphen aan de Rijn.

Leden van de Staten-Generaal,

De regering werkt samen met u  , d.w.z. als u werkt, doet de regering de rest. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en hopen dat u gauw opstapt en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.


6 Reacties

 1. Theo Hofman zei:

  “”De overheid heeft een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van gedeelde waarden.
  De integriteit van het openbaarbestuur mag niet ter discussie staan!””

  En dat wordt dan voor die NEPkoning op papiertjes gezet om voor te lezen door de
  VVD – Veel Verkeerde Declaraties en de PvdA – Portemonnee van de Ander, zonder dat PiPo zittend naast Pipa verteld dat zij samen €60.000 netto per jaar erbij krijgen.

  En hoe opvallend dat de media steeds vaker in hun berichtgeving tussendoor de term “zijn salaris” MOET laten vallen.

  Ja hoor, lees uitgerekend jij maar iets vóór, over een integriteit die niet ter discussie mag staan van een systeem.
  Maar ach, de intergriteit van je hele familie + je schoonfamilie staan zo en zo niet eens ter discussie, ze zijn gewoon door en door fout.

  De NEPkoning zit weer veilig achter zijn paleismuurtjes en de politie integere nederige onderlaag van de politie durft vandaag weer actie te voeren!
  Gisteren waren er acties op de politiebureau’s?
  Vergeet het maar, vanuit het hele land wordt de helft van alle agenten aangevoerd om langs de paardenstrontroute Pipo te groeten, dus niets acties!

  Besef dat ook het plannen van acties valt onder HUN normen van integriteit op openbaarbestuur valt.
  Wat of wie kan het bijvoorbeeld schelen of je om 10 uur de ingang van ministeries gaat blokkeren?
  Die vakbondbestuurders moeten zich wel aan HUN regels houden voor verdere carriere kansen in de politiek!

 2. cathy zei:

  Theo@

  Las net dat Pipo er volgend jaar 145.000 bij krijgt, die 60.000 was alleen voor het restant van dit jaar!
  Anderen moeten hier 3 jaar voor werken en er ook nog belasting over betalen.
  En vorig jaar hadden deze ratten een overschrijding van hun budget van een half miljoen!

 3. Tet van Es zei:

  De schilderingen op de gouden koets over de zgn. slavernij hebben niets met het verleden te maken. Dit hoeft verder niemand op te eisen. Maar heeft te maken met nu en is een symbool van slavernij van de huidige Nederlandse bevolking als belastingbetaler. Het gaat met de gouden koets hetzelfde als met de schuit ‘de groene draeck’ als er gevaren of gereden wordt is het van het koninklijk huis, als er gerepareerd moet worden is het van het volk.

 4. Robert zei:

  Pipo heeft spraakles gehad. Zijn Haagsche accent is weg! Maxima naar nog meer Maxima en de Minima nog minder Minima.

 5. Solo zei:

  De vergelijking van Nederland als ‘bruggenbouwer’ en ‘de gebeurtenissen in Alphen aan de Rijn’ is echt een vétte vondst! Applaus!

 6. Thro Hofman zei:

  De kosten voor de jaarlijkse poppenkast nieuwslezer is voor volgend jaar begroot op €58,1 miljoen – Exclusief de beveiligingskosten.

Comments are closed.