Jean Claude Juncker, de muis die brulde en Nederland weer op de strafbank

Nadat de schertsvertoning van EU ministers gisteren slechts een schamel resultaat opleverde, men werd het ‘eens’ over de opname van 120.000 deurkloppers, waarbij zoals te verwachten viel 4 EU landen, Hongarije, Slovakije, Roemenië en Tsjechië tegen het voorstel van de EU commissie en diens voorzitter Juncker stemden, kon het niet uitblijven dat als een klein verongelijkt kind, Juncker zijn gram moest halen om toch te laten zien ‘wie de baas in huis is’.

En dat deed hij door 19 EU landen waaronder Nederland een maanbrief te sturen waarin hij ze beticht van het niet of slechts gedeeltelijk nakomen van EU directieven RL 2011/95/EU en RL 2013/32/EU. Het eerste bepaalt de minimale normen die gehanteerd moeten worden bij het opnemen van deurkloppers, terwijl het 2e directief de voorwaarden van opname regelt.

Het versturen van deze brieven aan naast Nederland ook o.a Duitsland, Frankrijk,, Groot Brittannië, Spanje, Hongarije kwam natuurlijk niet  zomaar. Vlak voordat de vergadering gisteren begon werden de brieven verzonden en er is wederom volgens Juncker sprake van 40 verstoten tegen de EU regels. Groot Brittannië, Denemarken en Ierland, omdat zij wijselijk genoeg nooit de EU asielzoekersregelingen ondertekenden ( opt out optie)

Hoon alom voor deze actie van een door drank verteerde man, die op deze wijze toch nog tracht te laten zien wie de baas in het door scheuren en gaten geteisterde EU ‘gebouw’ is. Een ‘gebouw’ waar nog beter vandaag als morgen de sloophamer in gezet kan worden.

Desgevraagd zei Juncker dat het weinig nut heeft op een topoverleg zoals dat van gisteren allerlei besluiten ten nemen, als de bestaande regelgeving niet nageleefd wordt. Hieruit mag weer overduidelijk blijken dat de EU de controle volledig kwijt is, de tweespalt tussen de leden slechts reikt tot aan de deur van de vergaderzalen en het inmiddels volkomen gedevalueerde woord ‘solidariteit’ ergens in de afvalbak is beland. En daarmee geeft de EU zich zelf het door velen lang verwachte brevet van onvermogen en toont aan, dat je totaal verschillende culturen en landen niet met regels en wetten kunt verenigen als die wil daartoe afwezig is. Het vergelijk dat EU bonzen telkens in zwakke pogingen om hun rijkelijk betaalde luizenleven te verdedigen, naar voren halen, namelijk dat van de Verenigde Staten van Amerika, maar dat slaat nergens op, daar de uitgangpositie om de VS op te richten een geheel andere was. Ontevreden delen van Spanje ( Catalonië ), Groot Brittannië ( Schotland) en…. 🙂 Nederland ( Friesland)  🙂 tonen aan dat  eensgezindheid nog veraf is en die er ook nooit zal komen.

De brief van Juncker houdt een aanmaning aan de desbetreffende landen in. Wijzigen zij niet hun koers, dan zal er na 2 maanden een klacht worden ingediend bij een andere volledige overbodige EU instantie, namelijk het Europese gerechtshof.

Het is opvallen dat waar vroeger dit soort zaken ‘geruisloos’ werden gecommuniceerd, Juncker nu als de muis die brulde zaken aan de orde tracht te stellen. het kan dan ook niet anders worden verklaart dat ook in een door drank beneveld restant van hersenen is doorgedrongen dat de EU in zij huidige vorm op zijn retour is en de beste oplossing zou zijn, dit geldverslindend monster van Frankenstein af te schaffen.

Net zo opvallend is dat het in werking doen treden van de 2e boven aangehaalde directief pas einde juni dit jaar in werking zou moeten treden. Ook dit is een duidelijk signaal dat de huidige crisissen de al dan niet aanwezige capaciteiten van politici ( en zeker in Brussel)  ver te boven gaan. Politici zijn zelfingenomen en concluderen dat zij de zelf bedachte regels en wetten aan kunnen, maar zodra de echte realiteit haar intrede doet en korte metten maakt met  de regels, is het gelijk ook afgelopen met hun politieke spelletjes .

Het zou verfrissend zijn , als de politieke leiders van die landen tegen wie een klacht is aangespannen hun ruggen recht zouden houden, het bekende gebaar met de middelvinger richting Brussel zouden maken en daarmee de EU dat hoognodige duwtje richting geschiedenisboeken zouden geven.

Maar dat laatste is voorlopig jammer genoeg een utopie.

 


3 Reacties

  1. wolfje zei:

    het ‘hoognodige duwtje’ zal van het volk moeten komen. van de marionetten in de poppenkast (de politieke leiders) hoeft u niets te verwachten

  2. Solo zei:

    Gisteren weer zo’n schertsvertoning in Brussel. Nu met de superleiders aan tafel. ‘We’ lossen probleem nummer één wel even op. Welja. EU buitengrenzen beter bewaken. Is taak van ons allemaal. Rust en stabiliteit in de vluchtelingenkampen RONDOM Syrië, zodat vluchtelingen niet naar het noorden WILLEN (!) Maar schoolmeester Rutte had het niet over rust en stabiliteit in Syrië, Irak en Noord-Afrika zélf, zodat de ontheemden terug kunnen naar huis. Dus gewoon doorgaan met bombarderen en dweilen terwijl de kraan wagenwijd open blijft staan. Als EU schaamlapje gaat een miljard aan belastinggeld naar de VN. Waarvan meneer Rutte – namens Nederland – 20% (!) ophoest. Plus natuurlijk de intussen volledig uit de klauw gelopen extra kosten door de grote instroom in eigen land. Plus…. Was die zonnige Troonrede niet pas een week geleden?

Comments are closed.