Vluchtelingenstroom : grenzen dicht of sociale zekerheid afschaffen ( video)

De ongelimiteerde stroom handophouders die Europa en zeker ons land teistert is slechts op twee manieren onder controle te krijgen. Overigens mogen/kunnen/ durven/ willen onze heldhaftige politici deze alternatieven niet openlijk te bespreken. In tegendeel als de poep de ventilator raakt, slaan zij op de vlucht, argeloze burgers als slachtoffer achter latend.

Het niet mogen/kunnen/durven/ willen bespreken van de met de dag nijpender wordende problematiek is typerend voor ons land, ofschoon ook in Zweden enige kritiek op de regering als het gaat om vluchtelingen zaken gelijk hard wordt aangepakt.

Wij maken het gemakkelijk want in de bijgaande video van de Vlaamse Televisie Maatschappij ( VTM) legt N-VA leider Bart de Wever uit, wat de volgens hem twee alternatieven zijn, om de voor de maatschappij funeste toestroom van handophouders  onder controle trachten te brengen.

Een verademing  als je de snel onder het tapijt veeg acties van onze politici en de hen volgende MSM gewend bent.

De Conventie van Genève betekent niet dat een “vluchteling”  maar naar eigen goeddunken hun land van voorkeur kunnen kiezen, hetgeen momenteel in de EU wel gebeurt. Landen met open grenzen zoals België en Nederland hebben een gesloten sociaal zekerheidsstelsel, m.a.w. je moet er toe hebben bijgedragen om er gebruik van te kunnen maken. Maar wat er nu gebeurt in Nederland en bij onze zuiderburen, zowel open grenzen als ook ongelimiteerd zonder enige bijdrage gebruik maken van de sociale zekerheid , dat kan niet EN WORDT CATASTROFAAL!!.

Kijk en luister naar Bart de Wever.


4 Reacties

 1. Geronimo zei:

  BDW: ‘Een verademing’, is dat wel zo? Ja en neen.

  Of dacht u nu werkelijk dat BDW de man is die daadwerkelijk op dat vlak ,of op een ander vlak, ook maar iets ten gronde zal veranderen in België? Dat hij dat zelfs maar van plan is?

  Ik las zojuist een prachtige oneliner van Filip De Winter van het Vlaams Belang m.b.t. deze uitzending, een oneliner, die volledig de bedenkelijke N-VA-lading dekt: RECHTS LULLEN, MAAR LINKS DE ASIELCENTRA VULLEN”.

  Dat is noch min noch meer datgene wat de N-VA thans doet. Ondanks de mooie, terechte woorden van Bart De Wever.

  BDW is het uithangbord van de N-VA. De man kan het nl. allemaal fantastisch goed verwoorden. Daarin is hij dé onbetwistbare meester, die zijns gelijke niet heeft in het politieke landschap. Niemand krijgt hem verbaal op de knieën. Een ‘beau parleur’ als geen andere. Want…het blijft telkens bij woorden, de daden volgen nooit ofte nooit.

  Het is dan ook zijn taak om als uithangbord van zijn partij, de rechtse vleugel van zijn volkspartij, de N-VA, aan boord te houden. Die Vlamingen dus die een tijd geleden hun stem gaven aan BDW, omdat zij dachten dat hij de Vlamingen zou geven waarop zij recht hebben. Daarom, en daarom alleen, spreekt hij af en toe eens heel stoere taal, qua inhoud telkens volkomen terecht en to the point, zoals men zegt, daar niet van, alleen…zoals al aangehaald, daar blijft het steevast bij. En terwijl BDW deze waarheden als een koe verkondigt, vult zijn staatssecretaris voor asielbeleid, Theo Francken, intussen ongegeneerd verder de Belgische asielcentra, aan een onverminderd tempo.

  Vandaar dat zovele Vlamingen nog altijd, maar ten onrechte, in zijn mooi vertolkte prietpraat blijven geloven. Verblind als konijnen die in een lichtbak kijken. Maar ondanks alle mooie verbale jasjes, prietpraat blijft altijd prietpraat, anders gezegd: BEDROG. En dat is wat BDW doet met de goedgelovige Vlaming/Belg: hem bewust(!) bedriegen ten voordele van de N-VA.

 2. jw zei:

  hij kon er wel eens heel dicht bij zitten,dit kan geen land straks meer aan.
  Dankzij de EU en laffe poletiek

 3. Geronimo zei:

  Hij heeft niet alleen gelijk, maar overschot van gelijk. Alleen, dat volstaat niet ! BDW ontleedt het inderdaad goed, maar daar blijft het altijd bij. Luister naar mijn woorden, maar kijk zeker niet naar mijn daden, m.a.w.. Want bij rake woorden is het tot nu toe bij alles wat hij tot nu toe al heeft gezegd en geschreven over alles en nog wat, spijtig genoeg gebleven.

  Maar ondertussen zal het ‘vluchtelingen-kalf’ al lang verdronken zijn. Vergelijk dat eens met Orban in Hongarije. Die voegt nl. de noodzakelijke daad bij het woord. Een levensgroot verschil, als u het mij vraagt.

  En verder, zoals men zegt, ‘hoe meer varkens, hoe dunner de spoeling’.
  Dit wil zeggen, ons wacht een collectieve verarming door deze bewust ongelimiteerde instroom van miljoenen mensen, want zoveel worden het er, omdat het grootste percentage alleen maar zal vegeteren op de kosten van de sociale zekerheid, zonder wezenlijk iets bij te dragen aan de maatschappij.

 4. Caroline zei:

  Als je uit 2 mogelijkheden mag kiezen, wordt het tijd om naar de derde te zoeken:

  Dat is: sociale zekerheid beperken tot degenen die er premie voor betaald hebben.

Comments are closed.