EU doet nieuwe greep naar de macht, nationale grensbewaking wordt afgeschaft

A.s. dinsdag zullen de door de EU in grote lijnen uitgewerkte plannen bekend gemaakt worden. Middels een nieuwe greep naar de macht en daarmee een onteigening van de nationale identiteit en souvereiniteit van de EU landen , wil de Brussel de bewaking  nationale grenzen van de individuele lidstaten middels een EU bewakingspolitie  overnemen, waarbij !!!  voor de inzet niet langer de goedkeuring van het betreffende land nodig is!

Twee landen , Groot Brittannië en Ierland ontkomen via de door deze landen gesloten ‘opt-out’ afspraken, maar zou de EU  besluiten de Nederlandse grens met België of Duitsland met Frontex mensen te bewaken, dan is hiervoor geen toestemming meer nodig uit Den Haag. Nu is dat laatste niet zo ernstig, aangezien den Haag toch aan de riem van 2 bazen loopt, de EU in Brussel en Angela Merkel in Berlijn.

Deze aangekondigde maatregel is een laatste vertwijfelde poging van de EU om het gezicht nog enigszins te kunnen redden, nadat is gebleken dat het bewaken van de EU buitengrenzen door de tandeloze tijger FRONTEX een grote farce is. De nog steeds niet afgenomen tsunami van asielzoekers die de EU binnen willen en het feit dat zich tussen deze asielzoekers mogelijk ISIS of andere islamitische terroristen zouden kunnen bevinden, zorgden ervoor dat de EU nu tracht haar zoveelste falen te camoufleren met ‘maatregelen’ en daarmee te trachten haar zwaar beschadigde imago als volkomen nutteloze instantie te herstellen.

FRONTEX werd ooit opgezet om te fungeren als coördinatiebureau van de controle van de EU buitengrenzen door die EU landen die zich aan te buitenzijde van de EU bevinden, zoals Griekenland en Italië. Inmiddels is gebleken dat deze landen er populair gezegd een potje van maken als het gaat om de noodzakelijke registratie van vluchtelingen. Slechts een 20 procent van de vluchtelingen die deze landen binnenkomen worden geregistreerd en de overige 80% reist ongecontroleerd door naar de honingpotten in het noorden van de EU.

Momenteel worden er in Griekenland zgn. ‘hotspots’ opgezet, maar daar het hier gaat om streng beveiligde ‘kampen ‘met alle negatieve herinneringen van dien, heeft een legertje goeddoeners zich hier al tegen verzet en wil niet, dat de aangekomen asielzoekers in die kampen worden ondergebracht en deze pas mogen verlaten, nadat zij zijn geregistreerd. Nu moet daaraan toegevoegd worden dat de registratie , die gemiddeld nog geen 2 minuten in beslag neemt een wassen neus is. Naam, geboortedatum, nationaliteit, land van herkomst en een vingerafdruk en de volgende weer svp, waarna de geregistreerde vrijelijk door kan reizen naar het EU land van eigen keuze met in de hand het registratiebewijs. Het is logisch dat de meeste vluchtelingen deze ‘hotspots’ trachten te ontlopen en de voorkeur geven aan een registratie in het EU land waar zij uiteindelijk naartoe willen.

Met een 4.000 man sterk Frontex interventieteam, dat let wel !! binnen 3 dagen overal in de EU inzetbaar moet zijn, wil Brussel nu zien de vluchtelingenstroom ongevraagd aan de nationale overheid onder controle te krijgen, een absolute farce, die weer voor de zoveelste keer laat zien dat in Brussel maar in feite in ieder politiek machtscentrum er mannen en vrouwen rondlopen,  die zoals Jan-Heijn Kuipers,  de advocaat van Cees H. gisteren zo treffend zei ‘geen idee van toeten noch te  blazen hebben’, daarmee doelend om de domme uitspraken van Mark Rutte inzake de zgn. Teeven deal die stinkt als rotte vis.

Het enige wat Frontex en de daaraan deelnemende landen tot nu toe hebben aangetoond is dat zij i.p.v het bewaken van de EU buitengrenzen, zij slechts zgn. noodsignalen uitzendende vluchtelingenboten redden en de opvarenden conform internationaal zeerecht naar b.v. Italië brengen, iets waartoe zij verplicht zijn, gelet de zelf opgelegde regels.

De ongevraagde en ongeautoriseerde inzet van Frontex  mensen in EU landen leidt nu al tot een heftige discussie, daar een aantal EU landen ( uiteraard niet zoals u kon verwachten ons land ) niet wensen dat een EU macht zo maar binnen komt en nationale taken overneemt. De plannen van Brussel moeten dan ook gezien worden als een zoveelste bij voorbaat al falende poging het EU imago trachten te herstellen.

Tenslotte nog eens , daar wij aan de reacties merken dat sommige lezers niet weten hoe het nu wettelijk zit met de opvang van vluchtelingen en asielzoekers. Door het VN verdrag dat mede in 1951 door ons land werd getekend, staat het ieder wereldburger vrij om ten allen tijde in een ander land naar keuze te vluchten en asiel aan te vragen. Om te voorkomen dat de persoon die zich gemeld heeft voor asiel voortijdig illegaal onder zal duiken in het land van keuze, mag je de asielzoeker wel verzoeken naar een opvangcentrum te gaan , maar daar asiel aanvragen geen misdrijf is, mag je de asielzoeker niet in het centrum opsluiten. Daarmee is het gat in de wet aangetoond, want het is eenieder vrij om te gaan en te staan waar hij wil. Om een positief advies op de asielaanvraag te krijgen, moet de aanvrager aantonen dat hij om welke reden dan ook zich vervolgd voelt in zijn land van herkomst. Het gaat dus niet uitsluitend om mensen afkomstig uit oorlogsgebieden. Zo komen er iedere dag Eritreeërs ons land binnen, die niet in militaire dienst willen, zich dus vervolgd voelen, en wat te denken van Eritrese vrouwen, die überhaupt niet in dienst moeten. En wat te denken van de grote groepen Marokkanen die via Griekenland en Italië trachten ons land binnen  te komen ?

U ziet dus, dat ‘het sluiten van de grenzen’ hetgeen op zich zelf een goed idee lijkt, toch betekent dat een land de EU en internationale regels aan de laars lapt, maar dat dit argument zeker aanslaat bij mensen die TERECHT boos en verdrietig zijn, nu zij zien dat alles wat zij hebben opgebouwd vaak al dan niet volledig  ten gunste van nieuwkomers wordt afgebroken. Dit is dan ook niet acceptabel, maar zo lang het protest van de burger zich beperkt tot wat boze commentaar regels op de sociale media of kranten, zal er weinig verandering in komen.

Door dat het gezegde ‘regeren is vooruitzien ‘juist door de regeerders volkomen vergeten wordt, zal de situatie slechts verergeren en betaalt u letterlijk en figuurlijk de rekening.

 


3 Reacties

 1. Caroline zei:

  Gek genoeg kijken onze regeerders wel vooruit, en voeren ze gewoon de hen opgedragen agenda (Agenda 21) uit. De Verelendung en volksvervanging in het oude Europa hoort daar gewoon bij.

  Dat domheid vaak een verklaring kan zijn voor staatshandelen, of handelen van wie dan ook, betekent nog niet dat kwaadaardigheid niet een adequater verklaring kan zijn. Maar ja, geef je dat toe, dat de regeerders kwaadaardig zijn, dan moet je er iets aan doen, dus dan is vasthouden aan de idee dat het allemaal domheid is, om allerlei redenen een rustiger idee.

 2. Johan Bosman (werktuigkundige) zei:

  ALLE politici zullen de onbeschaamde financiële belangen van criminele bankiers en van het in omloop houden van een geperveteerd wettig betaalmiddel laten prevaleren boven de belangen van het volk dat zij veinzen te vertegenwoordigen. En daar is geen enkele uitzondering op want gezond geld kan helemaal geen bankiers en politici als tussenhandelaren gebruiken. Politici zijn ook uitsluitend de tussenhandelaren van geperveteerd geld: politieke partijen, verkiezingen, stemmen…..het is allemaal bedrog. Het enige dat politici moeten doen van hun bovenbazen bij de banken is iedereen er toe te verplichten om hun zieke geld te gebruiken. Vandaar ook de term: “wettig betaalmiddel”.

  Politici zijn niet dom. Het zijn sluwe en hondsbrutale organisatie-criminelen. Politici zijn geneigd tot alle kwaad en weinig goeds omdat ze de gevangenen zijn van hun riante inkomen.

 3. Bennie Bang zei:

  bij marxisten is het Verelendung voor en Verelendung na.
  Dat Verelendung hun belangrijkste streven is om de macht te kunnen grijpen, vertellen de huichelaars er niet bij.
  En iedereen maar weer lekker op SP, PvdA, D’66, Groen Links, VVD en al die andere verwarde communisten stemmen.

Comments are closed.