Frans Timmermans schrijft ‘DREIGBRIEF ‘ aan Poolse regering (brief)

Nee, Brussel is zoals wij reeds eerder schreven ‘not amused ‘over de gang van zaken in Polen. Nadat het land via democratische verkiezingen een rechts conservatieve regering heeft gekregen, bekijken de EU bonzen deze verkiezingsuitslag met groeiende angst, daar datgene wat de nieuwe Poolse regering nastreeft niet overeenkomt met het dictatoriale EU gedachtengoed.

Nadat de voorzitter van het EU parlement, de socialist Martin Schulz al meerdere malen zijn woede had uitgesproken , waarbij een dreigende toon niet gemist kon worden,  de Luxemburgse minister van buitenlandse zaken Jean Asselborn daar nog een schepje bovenop deed, zijn land is tot 31.12 voorzitter van de Europse Unie, is het nu de beurt aan Timmerfrans.

Deze meneer schreef een brief die wij in handen kregen en hier weergeven. Opvallend zijn 2 zaken. Ten eerste dat Frans de brief in het Engels geschreven heeft, hetgeen ons tegenvalt van een man die als wij het goed hebben inmiddels toch wel een dozijn talen vlekkeloos beheerst, maar nog opvallender is, dat de man die in feite zijn stem had moeten laten horen, Jean Claude Druncker, de voorzitter van de Europese commissie niets van zich laat horen?

Het zou zeer goed mogelijk kunnen zijn, dat zich hier de eerste signalen aankomen van een strijd om de machtsopvolging van Juncker, die gelet zijn bekende alcoholproblemen wel eens zijn aftreden ( om gezondheidsredenen natuurlijk ) bekend zou kunnen maken.  Dat zou leiden tot de vraag wie hem gaat opvolgen en gelet het gebral van Schulz en Timmermans plus het feit dat Schulz slechts 2 1.2 jaar de voorzittersfunctie van het EU parlement mag bekleden, zou het opvolgen van Juncker hem goed uitkomen. Timmermans als eerste vice voorzitter van de EU commissie denkt daar natuurlijk net zo over, kortom een machtsstrijd naar beste ouderwetse Kremlin tradities.

Enfin, leest u de brief eens aandachtig door, en is het verbazingwekkend dat EU bonzen menen zich met interne nationale Poolse aangelegenheden te kunnen bemoeien. De situatie lijkt enigszins op die van Oekraïne , waar zoals u zich kunt herinneren ook wat EU blaaskaken zoals van Baalen en Verhofstadt meenden zich in interne zaken te moeten mengen.

Tim1

Tim2Tim3Tim4

En zo kan het wel weer !

 

 

 

 

 


9 Reacties

 1. harry zei:

  Blijkt hier niet duidelijk uit dat de EU zijn dictatoriale linkse wil opdwingt aan de rechterlijke macht,net zoals in Nederland het geval is, of zie ik het verkeerd?

 2. br00x zei:

  De heer Timermans schijnt niet op de hoogte te zijn van het feit,
  dat de in oktober aftredende poolse politieke partij Burgerplatform,
  heeft op de valreep van hun vertrek de – natuurlijk door hun goedgekeurde – rechters van het consitutioneel hof nog genoemd.
  Dit besluit van de poolse politieke partij Burgerplatform keurde de heer Timmermans blijkbaar goed want hij heeft er niet op gereageerd.
  Althans – wij hebben hem er niet over horen praten.
  Nu de regerende partij dat – door hun voorgangers van de aftredende partij in de haast genomen besluit dat heeft genomen terug wil draaien, vind de heer Timmermans dat opeens niet meer democratisch en laat het aan alle media weten.
  Ontstaat wel een vraag: waar of aan wie hebben wij dat te danken?
  Deze hartwarmende interesse van de heerTimmermans voor de gang van zaken in Polen? En dan alleen als een bepaalde partij besluiten neemt maar niet als vergelijkbare besluit door een andere partij werd genomen
  ?

 3. Henk / Paris zei:

  Wie het nu nog niet begrijpt is beklagenswaardig. In principe worden door de EU slechts veranderingen in regeringen van onafhankelijke vrije naties getolereerd als deze volledig in overeenstemming zijn met wat de EU wil. En wat de EU voorstaat is duidelijk , de Verenigde Staten van Europa met gehoorzame meelopers, die slechts luisteren en uitvoeren naar wat Brussel hen dicteert.
  De verregaande brutaliteit van een omhooggeschoten nitwit als Timmermans die meent zich in nationale zaken te mogen mengen zou normaal gesproken moeten leiden tot het op de mat roepen van een ambassadeur van een ‘beledigende andere natie ‘. Nu is te hopen dat de betrokken Poolse ministers ‘de vinger ‘opsteken naar deze volkomen doorgedraaide en gevaarlijke narcist.

 4. Theo Hofman zei:

  Brussel werkt actief mee of staat misschien wel aan de wieg van een poging tot het uitlokken van een burgeroorlog in Polen!

  Niets meer en niets minder!

 5. Henri zei:

  Tenenkrommende bemoeizucht van Timmerfrans als woordvoerder van de o zo democratisch tot stand gekomen Europese Commissie. Die meent een soevereine, democratisch bestuurde natiestaat op de vingers te moeten tikken omdat zij (volgens die EC bureaucraten dan) niet geheel volgens de eigen, interne regels is verlopen. De arrogantie van deze ambtenarenkliek wordt steeds groter en driester.

 6. Ron Blauw zei:

  top, dat jullie de strapatsen van ‘Brookings’ Timmermans aankaarten.

  Gevaarlijke technocraat, bezeten door machtsdenken.
  De MH17 heeft duidelijk gemaakt dat Timmermans niet alleen een schaamteloos leugenaar is; maar teven een bezeten neo-con.
  PvdA is een Bilderberg-cel. Samson: ‘het Grote Plan’.

  De Poolse regering is nu echt in gevaar. levensgevaar.
  Volgende crash regeringstoestel?

  Timmermans ligt in bed met de neo-cons uit de VS (Brookings Institution m.n.; een fascistische denk tenk).
  zie link speech hieronder; zie zijn vurig! speechen voor agressie tegen Rusland.
  A Transatlantic Pivot to Asia, featuring H.E. Timmermans, Foreign Minister of the Netherlands3
  https://www.youtube.com/watch?v=7kHWrpE7pVE

  In 2012 heeft de regering Sikorsky de EU nog verzocht om werk te maken van opeisen van de wrakstukken van het verongelukte? regeringstoestel met het voltallige Poolse kabinet bij Smolesk dd. 10 april 2010.
  http://www.newpolandexpress.pl/polish_news_story-5072-sikorski_appeals_for_smolensk_help.php
  Dat resulteerde razendsnel in een nieuw kabinet. Dat meteen wel voor de NAVO was. CIA-agent Tusk was die nieuwe president.
  Nu is de man vz. Europese Raad . . .

  Maar er is meer.
  In 2013 erkende Polen de Palestijnse Staat.
  Deze maand besloot de nieuwe Poolse regering: donderop met jullie zogenaamde vluchtelingen. Wij zijn niet achterlijk!
  http://newobserveronline.com/poland-no-invaders-no-eu-flag/

  http://www.counter-currents.com/2011/02/none-dare-call-it-white-genocide/
  http://www.statusquo-news.de/950-millionen-migranten-wiener-rechtsanwaeltin-ueber-koordinierte-invasion-und-meinungsterror/
  https://haunebu7.wordpress.com/2015/12/19/us-milliardaer-will-der-eu-den-umgang-mit-migranten-diktieren-18-dezember-2015-kla-tv-youtube/

  Timmermans is geprogrammeerd als globalist (cq. anti-democraat):
  Oratie Frans Timmermans – 8 december 2010:
  https://www.youtube.com/watch?v=OaBGBD7rzdU

  In 2016 gaat die engerd ons TTIP (Economic NAVO – Hillary Clinton), EU+Turkije, nog 4 miljoen gelukszoekers, en de CO2-tax door de strot duwen.

  Doorgaande privatisering van nutsbedrijven, hoger schuldenplafond om onze oorlogen op valse gronden mogelijk te blijven houden, meer QE – om de banken op onze kosten te blijven spekken, meer politiestaat, meer juridische onschendbaarheid van het bevoegd gezag.
  Zijn we 70 jaar na dato, weer terug bij af. In de totalitaire door lobbyisten gerunde fascistische heilstaat.

 7. Willem zei:

  Allereerst, ze doen moeilijk over het Constitutioneel hof. En dat terwijl een constitutioneel hof helemaal niet nodig is. Nederland heeft het bv niet en we zijn een voorbeeld rechtsstaat. Het zijn vooral mensenrechtenmensen die in NL pleiten voor zo’n hof, waarbij dus het laatste woord is aan ongekozen rechters en niet aan de gekozen volksvertegenwoordigers. En dat willen ze alleen omdat Hitler een keer misbruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheden “dat nooit meer”.
  Een ander interessant punt van de beginselen van de EU is dat men vage begrippen heeft, rechtsstaat bijvoorbeeld. Maar wat onder rechtsstaat moet worden verstaan is niet duidelijk. In de praktijk is het dwingelandij van de gene die naleving van het beginsel eist. In dit geval bepaalt Timmermans dus in zijn eentje hoe de rechtsstaat er uit ziet. Laten ze nu toevallig ook in Polen een rechtsstaat willen, maar ja ze leggen andere accenten.
  Trouwens de EU zou een solidaire gemeenschap zijn. Maar ja, wie bepaalt hoe en wat, ook hier Timmermans zal er een andere uitleg aan geven dan bv Orban. Wie heeft gelijk? Of hebben ze allebei gelijk? Ga er maar aan staan, dat te bepalen.
  Tenslotte, als ik de Poolse minister was, zou ik niet antwoorden en wachten op een herinnering, kijken wat er in de tussentijd is gebeurd.

 8. br00x zei:

  Theo Hofman zei: 24 december 2015 at 18:20
  Brussel werkt actief mee of staat misschien wel aan de wieg van een poging tot het uitlokken van een burgeroorlog in Polen!

  Brussel, EU en vooral haar financiële sponsors.
  Ook Ringer Axel Springer ziet de bui al hangen dus jammeren ze volmondig gebruik makend van de zogenaamde onafhankelijke journalisten
  Kijk maar zelf https://www.youtube.com/watch?v=NqvwHQnCG18

Comments are closed.