Islam, hoe lang gaan wij nog door met onszelf te verloochenen ?

Het was deze week raak. Eerst de Italianen, toch al niet zo’n heldhaftig volkje als het er op aan komt. Toen de Iraanse president Rohani op bezoek kwam en met de geldbuidel schudde werden snel beelden van naakte figuren uit de oud Romeinse tijd aan het oog onttrokken door er kasten omheen te zetten, waardoor Rohani zich niet aan het ‘naakt’ hoefde te storen .

Campi

Ook werd er tijdens een staatsbanket geen wijn geserveerd, waardoor wij weer wat meer respect hebben gekregen voor de Franse president Hollande die toen hij vernam dat tijdens een lunch er geen wijn  mocht worden geserveerd ( een doodzonde in Frankrijk ) en het voedsel halal moest zijn, de lunch liet annuleren en in ruil daarvoor een ontbijt aanbood, dat door de Iraniërs weer als een belediging werd gezien.

Kort voor de aankomst van 2.000 veelal moslim gelukszoekers in het Duitse plaatsje Gera, besloten B en W van die stad, een standbeeld geplaatst bij het oude ziekenhuis van Gera voorstellend een naakte man en vrouw ( zie foto)  tijdelijk uit het oog te laten verwijderen om de moslims niet te shockeren!

Gera

En raak was het eveneens bij de Volkshochschule Marzahn Hellersdorf (Berlijn ) waar de directie besloot 6 schilderijen uit respect voor moslima studenten  te laten verwijderen !

Berlin

Hoe ver gaat ons begrip en onze tolerantie , ofschoon wij ons kunnen herinneren dat ook ons toenmalig staatshoofd weliswaar in een moslim land op bezoek het hoofd bedekte, zoals dat b.v. ook geëist wordt van stewardessen van westerse luchtvaatmaatschappijen die op Iran vliegen en het vliegtuig niet mogen verlaten zonder een zwarte lap om het hoofd zedig te bedekken.

En aan hand van deze bovenstaande alinea ziet u overtuigend aangegeven hoe wij ons zelf verloochenen om reden ? Dat je aangekomen in een moslim land je dient te houden aan de daar geldende regels, is iets dat je kunt accepteren of niet, maar het feit dat wij ons in onze eigen Europese samenleving in alle bochten wringen om moslims die zich categorisch niet aan willen passen aan onze zeden en gebruiken, in ons eigen land tegemoet te komen in het toepassen van de regels van een geloof dat al lang niet meer van deze tijd is, dat gaat ons toch te ver.

Het straatbeeld wordt in veel Europese steden al ontsiert door het verrijzen van niet in het stadbeeld passende moskeeën al dan niet voorzien van minaretten. In Enschede worden er proeven genomen hoe luid de gebedsoproep 5 maal per dag via luidsprekers vanaf de minaret gehoord kan worden, terwijl als u een dakkapel wilt plaatsen u , als deze niet in overeenstemming is met wat de schoonheidscommissie wenst, u het ontwerp of kleur zult moeten aanpassen.

Wat beweegt de gemiddelde burger om iedere keer weer het hoofd te laten hangen ( wij wilden eigenlijk liever schrijven ‘gebukt te gaan staan ) voor de wensen , nee de eisen die vaak met dreigingen gepaard gaan van een minoriteit die bovendien ook nog eens als gast in ons land wenst te verblijven ? Moet zoals het inmiddels haast gewoon aan het worden is, de zwijgende meerderheid zwichten voor de  dictatoriaal aandoende eisen van een kleine minderheid, die door niemand zijn uitgenodigd  en die het ten allen tijde vrij staat om te vertrekken naar die zalig makende landen waar zij vandaan komen.

Ofschoon dit niet rechtstreeks te maken heeft met de islam maar wel met drammerige op onze tolerantie speculerende misbruik van onze normen en waarden wijzen wij u op een artikel uit de NRC.  Absoluut  LEZEN !!!!, uw conclusies trekken en zult u het met ons eens zijn dat dit soort personen er goed aan doet gelijk te vertrekken.

Maar de overheid tracht uw kritiek op alle mogelijke manieren in de kiem te smoren. Twittert u een kritische opmerking, dan staan er gelijk agenten in uniform op uw stoep om u te wijzen dat uw gedrag niet geaccepteerd wordt en u uw toon moet matigen. Laat u uw stem naar mening van de overheid te luid horen, rukt de ME op volle sterkte uit en loopt u het risico bij niet gelijk gehoorzamen aan de bevelen van veelal ‘domme krachten ‘ het ziekenhuis in geslagen te worden, terwijl de agenten in kwestie hangende het onderzoek niet geschorst worden. En wordt u stem te luid op de sociale media, loopt u de kans dat uw niet welgevallige kritiek elektronisch wordt gestopt.

Maar heeft u in de afgelopen 12 maanden ooit gezien of gehoord dat nieuwkomers eens door de politie hard werden aangepakt of dat het OM met grote voortvarendheid laat onderzoeken of mogelijke aanranders uit een AZC nu welk of niet een strafbare daad hebben begaan of  bent u inmiddels een tweederangsburger geworden, zoals de blanken in Zuid Afrika en wacht u een soortgelijk lot ?  Voor dat laatste vrezen wij!

U mag het zeggen zo lang het nog kan, maar het is 1 minuut voor 12.


7 Reacties

 1. AG zei:

  Geachte lezers,

  HALLO ALLEMAAL ECHTE NEDERICHLANDERS!!!
  =====================================

  Grote volks verhuizing trof Europa.
  De wereld reageerde geschokt???
  Mentaliteit: het zoveelste voorbeeld van de onthutsende mentaliteit van onze regenten en de elite in de Europese – Unie.
  Bilderbergers ,de wereld orde van de macht hebbers en de hoge priesters van de globalisering.

  LEER JE VIJANDEN KENNEN!!!
  ======================

  Het lijden van de echte Nederichlanders is een mysterie!!!

  Eigenaardig is: dat tot op de dag van heden nog altijd waar is,he!!!

  1 – De arme werkt.

  2 – De rijke buit 1 uit.

  3 – De militair ;verdedigt 1 en 2.

  4 – De belasting plichtige;betaalt voor alle drie.

  5 – De vagebond;rust voor de 4 vorige.

  6 – De dronkaard;drink voor alle vijf.

  7 – De bankier;zet alle zes af.

  8 – De advocaat;bedriegt alle zeven ( Cri——migranten voor hen zakken – vullen.).

  9 – De geneesheer;brengt alle acht om.

  10 De dood graver;begraaft alle negen.

  11 En de politicus;leeft op kosten van alle tien!!!

  Dus wees scherp in je blik,maar zacht in je oordeel Nederichlanders inzake de doofpot zaken!!!

  Europa zoals je nog nooit eerder zag,ongerept en ongeloofelijk,die geleid wordt door een kudden pluche plakkers ,de moerassen van Den – Haag en Brussel,welkom in de woestijn Europa!!!

  ZIJ ZIEN HET LICHT IN DE DUISTERNIS VAN DE EU!!!
  =======================================

  Bijvoorbeeld in Den – Haag hebben wij drie kamers,de Eerste kamer,de Tweede Kamer,en de achterkamer.
  De achterkamer is de belangrijkste,daar worden door hoger hand (elite) de belangrijkste beslissingen genomen!!!

  WELTERUSTEN VOLK VAN EUROPA!!!
  =============================

  Met een vriendelijke groet,

  AG.

 2. Martin van der Ven zei:

  Het is geen 1 minuut voor twaalf. Het is inmiddels ver over twaalven en het maakt niet uit of het 10 minuten, 1 uur of nog verder is. Meerdere keren heb ik hier geventileerd dat we onze tong blauw kunnen kletsen en onze vingers lam kunnen schrijven. Dat helpt geen snars. Het heeft ook geen zin om later tegen iedereen te kunnen zeggen: “zie je wel, ik heb het je toch gezegd?”

  De westelijke religies KUNNEN niet helpen, de wetenschappen KUNNEN niet helpen en datzelfde is geldig voor Overheden. Van de islam hoef niemand iets te verwachten anders dan misères, wat zij ook predikt.

  Ben ik een negativist, een piskijker? Absoluut niet.
  Ik ben wel nieuwsgierig, wie die op één na laatste zin is of wie dat zijn? “voor dat laatste vrezen wij”.

  Ik moet die mens(en) erop wijzen dat het niet alleen de islam is! De islam is wel een bewust gehanteerd wapen geworden, maar staat niet op zichzelf. Alles in de wereld in een soort “omkering” terecht gekomen en wordt ook heel doelbewust zo tegen de mens ingezet.

  Als we de reacties van mensen op welke gebeurtenis dan ook nalopen, dan zien we dat de meesten alleen die gebeurtenis bekritiseren en daarmee is de kous af.
  Het zijn meestal heel intelligente en alerte reacties, maar het verband, wat duidelijk te zien is, tussen alle gebeurtenissen in tijd en aard, DAAR KIJKT MEN NIET NAAR.

  Misschien moet ik het wat directer uitdrukken: men verdomd het en/of heeft er geen belangstelling voor of gelooft niet dat zoiets mogelijk is!

  Ik kan hier een boekwerk van oorzaken en gevolgen achteraan plakken maar ik weet zeker dat niemand daar belangstelling voor heeft. Zo in de stijl van: “het zal mijn tijd wel uitdienen”! Maar het lot dat ons hierboven wordt in het vooruitzicht wordt gesteld, is nog erg aangenaam!

  Misschien is GeenNieuws hier ook niet het juiste podium voor!

 3. Doe maar gewoon zei:

  ‘Onze normen en waarden’?! Laat me niet schrikken. Waar dan? De laatste die jaren geleden heeft geprobeerd om er nog iets van te terug te vinden was de overtuigde katholiek J.P. Balkenende. Het resultaat is bekend.

 4. Doe maar gewoon zei:

  @Martin van der Ven: sterke reactie. Er is – ook hier – juist een grote behoefte aan een verdere uitdieping van de onderwerpen/discussies. Ga je gang!

 5. onlyyou zei:

  Sinds de kruistochten is dit onterecht actueel, daar heeft de NWO een behoorlijke misrekening meegemaakt?

 6. Martin van der Ven zei:

  @ doe maar gewoon @ only you :
  Het uitzoeken van antwoorden is niet moeilijk wel omvangrijk: maar ver-
  geet: complottheoriën als NWO. Jazeker er bestaan lieden die dit als de ultieme oplossing voor de mensheid zien, maar wie/wat hun dat ingeeft is wat anders.
  Opvallend aan alle ontwikkelingen is dat alles wordt omgedraaid en om dicht bij huis te beginnen:
  * We hebben een nederlandse overheid die de burger landverraad verwijt! AK geeft weer dat de werkelijkheid 180 graden de andere kant op ligt!
  * We hebben een Europese Overheid die zegt dat zij europa beschermt, Alles staat wagenwijd open!
  * We hebben een islamitische wereld die “vrede predikt”, maar de praktijk is dat ze elkaar vermoorden en terrorisme exporteren. Het staat er haaks op.
  * we hebben overal overheden, die van origine christelijk zijn! In de praktijk blijken ze overgoten met een moslim-saus!
  Wat verder van huis:
  * we beweren dat met 9/11 de wereld door moslims is aangevallen, de werkelijkheid is andersom! De westelijke deur is daardoor opengezet.
  * wie argumenten uitbrengt tegen de islam wordt zelf gedemoniseerd!
  * talloze wettelijke maatregelen zijn genomen om de rechten van Burgers te beschermen. Door gebruik van allerlei Policor-gedachtes werken zij precies tegengesteld.

  Het “omkeringsprincipe” blijkt in alles meer en meer geldig. Kijk eens naar de Moderne Kunst bijvoorbeeld. De meest achterlijke zaken krijgen het etiket “kunst” en wee-je-gebeente als je dat ontkent. Ik kan nog een hele rits voorbeelden leveren.

  Ik kan ook jullie op talloze wetenschappelijke gebieden die voorbeelden leveren. Het is altijd weer de vraag WAAROM is dit overal ter wereld, bijna gelijktijdig, aan het gebeuren? Vanuit een links- of rechts-kamp geredeneerd maakt niets uit, het gebeurt in beiden kampen. Overal wordt de zaak verdraaid doordat “iets” wordt “omgedraaid” waar veel mensen nog intrappen ook.
  Vooral heel duidelijk is dit “omkeren”te zien in alle racisme-problemen en de politiek. Het neigt verder door te dringen in de rechtsspraak en het onderwijs als onderdeel van het geestesleven.
  Een grote spijtzwam is de islam. De rooms-katholieke kerk kan nog iets leren van de felheid waarmee de islam vrede predikt en het tegenovergestelde doet. Wat doet regeringen (sorry, ik heb altijd al moeite met het woord: regering) het tegenovergestelde handelen van wat zij “prediken”?
  Ik hoef niemand te overtuigen, dat de wereld, op elk gebied, in een Leugencultuur verzeild is geraakt, waaraan niemand ontsnapt. Ook hier het omkeringsprincipe van de “waarheid”! Als jullie dit nalopen dan kom dit principe overal tegen. MAAR WAARDOOR en ook WAAROM?

  Toevalligheden bestaan niet in de wereld en de aanleidingen tot al die
  ontwikkelingen zijn niet in de huidige tijd ontstaan. Die zijn geleidelijk in de geschiedenis gekropen. Het heeft aan één kant te maken met het in alles door-geëtterde materialisme binnen zowel de christelijke- als islamitische delen van deze aardkloot. Aan de andere kant staat het gebrek aan kennis van de menselijke ontwikkeling. Aan deze laatste kant staan de westerse religies aan de schandpaal met daaraan direct verbonden de materialistische wetenschappen. Niets dan goeds voor de wetenschappelijke resultaten en voortbrengsels die ons dagelijks leven veraangenamen. Laat daarover geen misverstand bestaan. Maar zij en daarbovenop de religies hebben geen antwoorden.

  Tot zover de voorzet.

Comments are closed.