De schijnheiligheid en domheid van Tweede Kamerleden(video)

Ofschoon D66 er tot nu toe in geslaagd is de oorzaak het plotselinge vertrek van hun Marokkaanse Tweede kamerlid Wassila Hachchi  redelijk buiten de media te houden, is inmiddels wel bekend dat deze Marokkaanse voor het luttele maandbedrag van € 6.800 flyers uit staat te delen in New York in het kader van de door haar zelf aangekondigde nieuwe baan in het verkiezingspromotieteam van Hillary Clinton.

Dat allemaal tot daaraan toe, want Kamerleden hebben nu eenmaal een riante wachtgeldregeling die er is omdat de baan in de politiek een onbestendig karakter heeft en je dus risico loopt om bij een plotseling aftreden van een kabinet je baan kwijt te zijn. Dat is althans de officiële verklaring. ” Zoiets kan je natuurlijk niet overkomen bij V & D, de Makro, in de Zorg, kortom banen in het normale leven, want daar zit je voor de rest van je werkzame leven gebakken “.

Regelmatig komen wij berichten tegen van Kamerleden die zich boos maken over de in hun ogen riante afvloeingsregelingen die managers in het bedrijfsleven ontvangen als zij het zelf voor gezien houden en opstappen. Toegegeven, de bedragen zijn vaak uitbundig te noemen. Maar kijken wij even naar deze Marokkaanse grabbelaarster dan doet zij het toch niet slecht, want met € 6.800 per maand en dat voor de periode van 3 jaar en 2 maanden ( 80% van de schadeloosstelling  zoals het salaris van Kamerleden  ironisch in ambtelijke termen genoemd wordt en 70% voor het restant ) komen wij toch altijd nog op een ruim twee en halve ton uit. En laten wij ook even onze Marokkaanse Tofik Dibi niet vergeten die ook nog heerlijk zit te genieten van zijn ruime uitkering!

Terwijl de maximale WW uitkering  die volgens de in 2016 in werking tredende regeling € 35.000 per jaar bedraagt  en u dus uit zou kunnen komen op net iets boven de € 110.000 MITS U NIET DOOR AAN U TOE TE REKENEN SCHULD ONTSLAGEN WORDT !! Stapt u zelf op, dan is het gewoon ‘rekening man’, u ontvangt niets !

Zou het de Kamerleden niet sieren zich eens aan te passen aan de regelingen van de normale maatschappij ? Dan hebben wij het nog niet over de hoogte van het inkomen, maar wel het feit, dat als je als Kamerlid meent op te willen stappen, je dat dan doet zonder dat hiervoor een vergoeding tegenover staat ?  Wie doet een voorstel ?

U weet het antwoord : NIEMAND , waarmee de schijnheiligheid van deze voor het grootste deel onrendabele opvreters weer eens duidelijk naar voren komt.

Misschien dat het aardig is nog even een hoogtepunt van deze schijnheilige houding in herinnering te brengen, namelijk die van Femke Halsema. Links, dus altijd begaan met het lot van de gewone man of vrouw totdat zij de kans kreeg zich nog eenmaal als fractievoorzitster aan te melden en deze functie DRIE maanden wist vol te houden en zij zodoende tot aan haar 65ste van een ruim inkomen was gegarandeerd. Lees hier.

Niet dat wij denken dat wij met dit artikel uw bewondering voor veel Kamerleden kunnen doen omslaan in kritiek, maar misschien toch weer eens een nadenkertje, dat alle 150 leden als het er op aankomt hun eigen agenda hebben, die u mag betalen.

En mocht u er na het lezen van dit artikel over nadenken om Kamerlid te worden, dan legt Wasilla Hachchi u dat graag even zelf in deze video uit . Succes alvast !


6 Reacties

 1. bert v zei:

  De Marokkanen hebben i.h.a. schijt aan de autochtone Nederlandse bevolking.
  Wellicht komt dat omdat de met name linkse partijen ze geïndoctrineerd heeft dat ze “gediscrimineerd” worden, wat in de praktijk echter betekend dat ze altijd al een voorkeursbehandeling hebben.
  Er zijn echter meerdere gevallen van misbruik bekend (zelfs autochtone CDA ‘ers, PVDA ‘ers etc) .
  Deze asociale regeling had al veel eerder afgeschaft moeten worden.
  Waarom een andere regeling dan de werknemers???
  Maar ja, het heet niet voor niets WACHTGELD, wat betekend “wij wachten op geld”.

 2. onlyyou zei:

  Zij hoef en mag van mijn belastingcenten niet zo te werk Gaan?
  D66 moet zijn ogen uit zijn kop schamen!

 3. Solo zei:

  Is het dan niet vreemd dat er vanuit de samenleving zo weinig animo is voor een loopbaan in politiek Luilekkerland? Specifieke kennis of vaardigheden en maatschappelijke affiniteit kunnen een pre zijn, maar zijn niet vereist, zoals we hier bijna dagelijks lezen. Soms zelfs nog geen bewijs van goed gedrag.

  Het ledental van politieke partijen is gezakt naar een schamele 2,2% van het totale aantal kiezers. Minder dan 20% daarvan is politiek actief en moet zorgen voor het invullen van ALLE politieke bestuursfuncties.
  Met een beetje inventiviteit is de kans op een redelijk tot dik belegde boterham ‘voor het leven’ zeker niet gering, vergelijkenderwijs zelfs veel groter dan in het bedrijfsleven. Of zien we toch iets over het hoofd?
  Wie?

 4. Henk/Paris zei:

  @Solo, ben het helemaal met je reactie eens tot…. de laatste alinea ( ‘meteen beetje inventiviteit enz. ‘) Stel je hebt kwaliteiten en je voelt je aangetrokken tot een ‘dienende ‘functie voor het volk 🙂 , kortom je wilt die goed belegde boterham en zekerheid voor het leven, dan is de vraag ben je bereid daartoe je eigen identiteit te verloochenen, ja te knikken tegen diegenen die al in de politiek zijn ingebed en mee te doen in een malle molen van schijnheiligheid en gebukt gaan staan ? Ik geef onmiddellijk toe dat wil je in het bedrijfsleven verder komen , ook daar een stukje politiek om de hoek komt kijken, je baas van het moment een paar keer in een vergadering te kakken zetten draagt niet bij tot je promotiekansen, maar een zeer goede verkoper die zorgt voor een dijk van een omzet EN winst zal toch een kans lopen sneller door te stromen en zelf op de stoel van die baas terecht te komen. Voorbeelden ten over. Daar komt nog bij dat een baan in het bedrijfsleven uitdagingen EN natuurlijk risico’s biedt, maar evenredig daaraan ook kansen. Je bent in voor een uitdaging, dan ga je niet in de politiek, waar als je maar meezwemt ook tegen die overmatig goede betaling en regelingen je al weet hoe je dood zult gaan ( overdrachtelijk gezien )
  Daar komt bij dat als buitenstaander de politiek in te gaan je terecht komt in de molen van grijze slapers en je daar als buitenstaander al gauw het buitenbeentje bent.
  Een kennis van mij kwam uit het bedrijfsleven naar een enigszins te vergelijken baan bij de semi overheid. Binnen 4 weken irritatie bij de collega’s want…… Ja, ….. hij leverde te veel productie en dat zou betekenen dat het stramien doorbroken werd hetgeen uiteraard niet de bedoeling was. Dus of temperen of weggepest worden.
  Helpt dit 🙂 ?

 5. Solo zei:

  Dank je, @Henk/Paris, prima antwoord.

  (Bijna) alles is te koop in het leven en alles heeft zijn prijs, zelfs het geweten. Hoe hoog is die prijs en waar ligt de grens tussen net wel en net niet?

  Ellebogenwerk, pesten, treiteren, kinnensinne, jaloezie, geroddel, vriendjes, vijanden: het zijn ingrdiënten van ieders dagelijkse leven, zowel in bedrijf als politiek. Juiste contacten zijn nooit weg op het carrièreladdertje. En natuurlijk de zorg voor de eigen creatieve ‘profilering’, onze ‘verkoopwaarde’. Tenslotte spelen we volgens script allemaal een rol.

  Afgezien van talrijke verschillen op het gebieden van verantwoordelijk/zelfstandig denken en handelen ligt het onderscheid natuurlijk primair tussen ‘publiek’ en ‘privaat’. Afhankelijk van het niveau is het bij het eerste veel meer van belang dat je weet wanneer je in het openbaar verschijnt met een stropdas, een propellertje of open kraag.

  Pendelend tussen privaat en publiek blijkt dat veel vooroordelen en cliché’s inzake de onverheid in het algemeen juist zijn, en dat andere op fabeltjes of op ‘vroeger’ berusten. Het beeld van de oude diender is achterhaald. Politiek (bestuurder) is geen dienende roeping, maar een beroep, waarbij de individuele persoonlijkheid wel degelijk een rol speelt, vooral bij de geloofwaardige verantwoording naar de burger. Je hebt gelijk: daaraan hapert het op een geweldige manier tegenwoordig. Vooral daardoor staat de politiek op het laagste niveau van aanzien ooit.

  Tóch tooien veel bestuurders zich met de krans ‘manager’. De weinigen die dit in de praktijk werkelijk waarmaken worden door hun partij geroyeerd wegens het overtreden van de ‘integriteitsregels’ en/of eindigen voor de rechter wegens ‘fraude’ of ‘corruptie’. Terwijl de verspilling van honderden miljoenen aan belastinggeld, door bijv. amateuristisch ict gepruts, met de mantel der liefde wordt toegedekt.

  Tóch zijn de mogelijkheden én de uitdagingen in de politiek in het huidige bestuurssysteem nog steeds bijna onbegrensd. Waar anders kan de eenvoudige schoenlapper zich nog opwerken tot captain of industry? Zeker in een tijd, waarin éénoog koning kan zijn in het land der blinden..

Comments are closed.