Een getuigenverslag over de Nederlandse politieke manipulatie

Ik ben niet zo vaak meer verbaasd, maar soms lees je dan weer iets waarvan je denkt, he? Hoe bizar is dit!

En nee, dan heb ik het niet over natuurwondertjes, of een tijger die zijn lunch als speelmaatje nam. Ook gaat het niet over de verhoudingen tussen arm en rijk, die steeds groter worden, ook al is het natuurlijk schandelijk dat een paar procent van de wereldbevolking evenveel heeft als de rest tezamen. En onbegrijpelijk dat dit alleen maar verder groeit en die kleine kliek geen strobreed in de weg wordt gelegd. Nee, ik heb het over ons eigen landje, onze politieke elite. Minder dan twee procent van onze bevolking neemt alle beslissingen die de rest aangaan. Laat dat even tot je doordringen.

De bevolking is zich steeds meer verwijderd gaan voelen van politiek en ‘de partijen.Niet echt helemaal verwonderlijk met het afbraakbeleid van jaren, de opgedrongen multiculti, de EU trein die maar doordendert en ga zo maar door. Inmiddels is nog geen 2 % van de hele bevolking lid van een politieke partij. De bevolking van Nederland telde eind 2015 17 miljoen, 2 % daarvan is 340.000. Per 1 januari 2015 was het aantal leden van politieke partijen, gedaald tot 295.326. Het zal met alle regeringsbesluiten niet spectaculair gestegen zijn…

Uit dit reservoir worden alle bestuurders gekozen/benoemd. Alles wat macht heeft en beslissingen neemt, zowel landelijk als regionaal, alle toezichthouders, alle controleurs dus, allemaal uit diezelde club. Bestuurders van semi-overheden, de EU commissies- en banencarousel, en zelfs in toenemende mate commissarissen en ceo’s van bedrijven, denk aan Zalm, Eurlings en Kok bijvoorbeeld. Ook internationaal krijgen zij baantjes toegeschoven bij de Nato, VN enz………

Internationale clubs die ook invloed (kunnen) uitoefenen op die meer dan 98 %.

Het betekent ook dat ruim 98 % van de bevolking uitgesloten blijft van die goedbetaalde banen, niet mee mag praten over zaken die toch vooral hen aangaan. Ja, eens in de 4 jaar mogen ze een kruisje zetten bij een naam. Inmiddels volstrekt zinloos want ‘alle resultaten behaald in het verleden, geven geen garantie voor de toekomst’. De niet nagekomen beloftes worden weggelachen, excuses na WOB’s, als het dan al niet echt anders kan, een leugenachtige ondemocratisch geheel,volkomen losgezongen van degenen waar ze eigenlijk voor moeten bestaan als’volks-  vertegenwoordigers’. Die betalen om hun belangen te laten behartigen,,hun standpunten te vertolken. Niets is minder waar.

Dan hebben we het over voor het merendeel hoog opgeleiden, die elkaar vaak ook kennen van hun studies of het corps, de studieclubjes en  verenigingen. Ze hebben hun eigen bijeenkomsten, hun feestjes (vaak door ons betaald), hun ‘verkennende buitenlandse reisjes’, ze komen elkaar overal tegen en spelen elkaar baantjes, opdrachten en bestuursfuncties toe.

Uit diezelfde poel komen ook nogal wat mensen die beeldbepalend zijn geworden in het media aanbod en het ‘ons kent ons’ zorgt voor een zeer eenzijdige kijk op hoe onze maatschappij, die andere ruim 98 %, mag denken, praten, werken, wonen, leven en doodgaan, hoeveel geld ze af moeten dragen en wat ze daar voor terugkrijgen. Zij bepalen ook wat er naar andere delen van de wereld moet worden overgemaakt, hoeveel belastingvoordeel multinationals krijgen en in de huidige situatie zelfs hoeveel en in welke mate mensen die weinig met ons gemeen hebben mee mogen delen in alle ‘solidariteits’potten, die wij dachten voor onszelf en onze kinderen/kleinkinderen te vullen.

Zij bepalen alles, of je wel of niet medicijnen krijgt, of je zorg krijgt, waar je kinderen mee geïndoctrineerd worden, zelfs wat je op sociale media wel of niet mag ventileren en waar je wel of niet mag demonsteren, er worden zelfs ‘gebiedsverboden’ ingevoerd. Onze grondrechten worden meer en meer ingeperkt. Hun nieuwe religie, het cultureel marxisme, zal en moet door onze strot geduwd. Wij zijn slecht, nazaten van slaven- drijvers, we zijn racistisch en we  discrimineren, ook al voel jij je totaal niet aangesproken, je moet heropgevoed, zoals destijds in het communistische regime. Heb je andere gedachten dan zij, dan zijn er allerlei maatregelen om je in het ‘juiste spoort’ te duwen.

Dit zijn de mensen die ons zouden moeten ‘vertegenwoordigen’, zo was dat ooit bedacht, maar meer en meer blijkt dat zij in een totaal andere werkelijkheid leven en denken. Ons realisme, het ‘gezond boerenverstand’ wordt vertaald naar ‘onderbuikgevoelens’. Deel je hun mening niet over nog meer culturele ‘verrijkingen’ wil je niet geloven in hun nieuwe religie, het cultureel marxisme, dan ben je slecht, een egoist, een xenofoob, islamofoob, racist, rechtsextremist, neonazi en op zijn minst laag opgeleid. Alleen domme mensen zijn het niet met hen eens.

Ze hebben zelf uitstekende jaarinkomens, reis en onkostenvergoedingen en riante pensioenvoorzieningen (daarover later), betaald van belastingen die door hen bepaald worden. Vroeger had je de uitspraak, ‘wie betaalt, bepaalt’. Maar dat is volledig omgedraaid. Zelfs krijgen ze een toeslag uit de belastingpot voor hun ziektekostenverzekeringen + 20 % korting, want hoger opgeleid. Een discriminatie die niet aangepakt wordt!

Het zijn mensen die hooguit in hun studententijd met weinig rond moesten komen, mensen die doorgaans in de gegoede wijken wonen, goed beveiligd niet op het openbaar vervoer zijn aangewezen, mensen die geen problemen hebben om hun zorgkosten of eigen risico te betalen, ze krijgen prima ‘vergoedingen’ via ons belastinggeld. Ouderen worden gekort, pensioenen bevroren of verlaagd, terwijl de mensen die daar over beslissen ZELF niet in een pensioenfonds willen. Ze kijken wel uit. Zij worden riant  betaald uit de ‘lopende begroting’, ons belastinggeld dus. Via een aparte pensioenwet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) hebben zij  tot 10 jaar prepensioen. Michael Visser, onderzoeker bij het Competence Centre for Pension Research van de Universiteit van Tilburg, noemt de huidige pensioenregeling van politici “prehistorisch”.

Een wetsvoorstel om hier verandering in te brengen ligt al vele jaren in een la te verstoffen. “Appawijzigingen vergen een wetswijziging waarvoor een gekwalificeerde meerderheid noodzakelijk is. Dat kost veel tijd”…. zo heet het dan. Gepensioneerde politici merken niets van kortingen of achterblijvende pensioenen. Ook hebben ze nog steeds de eindloonregeling. In 2006 pleitte een commissie al voor aanpassing van de regeling. Tegenslagen zouden ook voor politici ‘voelbaar’ moeten worden. Net zoals voor ieder ander. Hoe vaak er toe opgeroepen wordt om dat wetsvoorstel weer af te stoffen, Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, vertoont toch vooral uitstelgedrag. Het wachten is op het wetsvoorstel fondsfinanciering pensioen politici, verkorting van de ‘prepensioenperiode’van tien naar vijf jaar en een integrale visie op het politieke ambt en de daarbij behorende rechtspositie.

Er zijn gevallen bekend dat het wachtgeld is verlengd, of een ziekteperiode werd ingelast, om naadloos in het prepensioen van 10 jaar over te gaan. Zo gemakkelijk als zij beslissen over anderen, zo moeilijk ze doen als het hun eigen portemonnee betreft. Het wachtgeld, 3 jaar en twee maanden, voor de rest van de bevolking is het inmiddels maximum 24 maanden. En dan het excuus dat ze moeilijker aan de bak komen geldt toch ook niet voor oudere werknemers? Die krijgen toch ook geen extra lange WW?

Dit zijn ouders die hun kinderen naar ‘witte scholen’ kunnen sturen (desnoods onder het mom van veiligheid en/of privacy). Hierbij denk ik dan altijd weer aan de Groen Links voorvrouw, Femke Halsema, die haar kinderen in 2010 van een ‘zwarte school’ afhaalde, maar wel voor iedereen de passie prekend dat men segregatie tegen moest gaan, dat was zo goed voor iedereen. Eventueel gedwongen. In 2010 zei ze dat het niets met de vele moslimkinderen te maken had, ook al had ze in vorige interviews wel gemeld dat ze als feministe moeite had met ‘allerlei gesluierde vrouwen’ die zij op de school van haar kinderen tegenkwam. Ook viel het haar op dat islamitische meisjes vaak niet bij haar thuis mochten spelen als haar vriend ’s middags de kinderen opving. “Ze zijn naar een andere buurtschool. Dat is beter voor hun welzijn. Kinderen
zijn geen sociaal experiment.” was haar excuus. Dat veel mensen die keus niet hebben, ach, dat is dan pech. Nu worden kinderen zelfs ingezet op scholen om kinderen van asielmigranten Nederlands te leren. Hoe hun eigen ontwikkeling loopt, ach, in het kader van de participatie-  maatschappij moet je nu eenmaal inleveren. Zelf leveren zij niets in, integendeel, denk maar aan hun pensioen- en wachtgeldregeling.

Het lijkt tijd om dit hele failliete stelsel op de schop te gooien, directe democratie zoals in Zwitserland of IJsland, de hele bevolking stemt over belangrijke wetten, niet die nog geen 2 % eliteclub van nu.

Zelfs nu er een referendum is afgedwongen doen ze alles om hun idee er door te duwen. Er is ‘geen strategie’ voor een NEE. Ze maken hun agenda’s schoon om in de laatste 4 weken mediacampagne te voeren. Dat kost niets zeggen ze dan. Zouden ze niet weten dat wij betalen voor die media, hun ‘arbeidsuren’? Rijden ze dan op eigen kosten? Ik ga er niet van uit. Vier weken vrij nemen als regering, om een JA campagne te voeren. Inmiddels zie je bij veel praatprogramma’s en achtergrond- programma’s al de JA campagne voorrang krijgen. Doem en ellende, economische achteruitgang, de eeuwige mantra van democratie en vrede brengen. Dezelfde holle retoriek als destijds, toen we ook een keer in een referendum mochten stemmen. Ook toen werd ons NEE genegeerd!!!

Misschien zij zij dat vergeten, het volk is dat niet. Onze keuze werd als dom onbegrip weggezet, ze moesten het ons beter uitleggen. Net zoals nu. We zijn te dom, we snappen het niet. Ze maken het moeilijk met subsidie-aanvragen, minder stemhokjes, waar bij ‘hun’ verkiezingen zelfs in moskeeën stemhokjes worden geplaatst doen ze nu moeite om het zo lastig mogelijk te maken. Als het veel reistijd en geld kost zullen mensen het wel laten en is het referendum ongeldig, zo zullen ze wel redeneren.

Inmiddels heeft RTL beslag kunnen leggen op de JA campagne strategie van de ‘boven ons gestelden’. Ze hebben een lijstje gemaakt met alles en iedereen die ingezet kan worden. Daarop staan bijvoorbeeld ook Oekraïense voetballers, die we straks ‘toevallig’ in praatprogramma’s voorgeschoteld krijgen. Voor zover u het nog niet wist, de ‘economie’ van Oekraine is even omvangrijk als die van de provincie Noord Holland en een gemiddeld maandsalaris is daar iets van 80 euro.

En omdat wij, die meer dan 98 % zo dom zijn: “De voorlichters en ministers moeten de term ‘samenwerkingsakkoord’ gebruiken, want: ‘Associatieakkoord wordt niet begrepen’.”

Minder dan twee procent, verbazingwekkend toch?

Piet van Doorn


8 Reacties

 1. de musch zei:

  Het is,het was en blijft een smeerlapperij over heel de wereld,alleen hier in Nederland met het zg calvinisme hoog in het vaan druipt het de laatste tijd ervan af,dankzij onze zevenzolder-kop Rutte,zal ongetwijfeld in het gefrusteerde feit liggen dat de man zg steriel als een paus door het leven zou gaan,en dus gebukt onder een minderwaardigheidscomplexje een klef hoererende politieke allemansvriendje placht te zijn,waarvan acte!

  Eens in vier jaar mag je dan “kleuren”voor de rest ben je monddood,anders wel zo gewenst,indien je niet het stigmata van neo-nazi alias de “Bernhard”opgespelt wenst te krijgen…..
  Voor de rest prettig weekend en daar waar nodig en het even kan burgerlijke ongehoorzaamheid ten toon spreiden,het Bilder-berg crapuul schreeuwt erom!

  Nb.gelukkig staat er niet meer op de valuta “god zij met U”,vrij vertaald het Nederlandse overheidsmotto “WE”fuck you……

 2. jolo zei:

  Je mag stemmen om je door de regering in een oorlog met Syrie te laten rommelen?
  Wordt hoogtijd dat we daar massaal een stokje voor steken!

 3. Stiekum zei:

  Even een voorbeeld uit het bedrijfsleven

  Ik heb 32 jaar gewerkt bij een pensioenverzekeraar
  Toen de dekkingsgraden van de pensioenen voor het jaar 2002 rond de 180% lagen (bijeengebracht met pensioengeld van de gewone werknemers) en er dus genoeg buffer was om negatieve effecten op te vangen, werden er ook vele fusie tot stand gebracht.
  Fusies waarbij kleinere bedrijven werden samengevoegd tot één grote onderneming (bijv. de Zuivelfabrieken) en bepaalde directieleden zich topman mochten noemen. Deze Topmannen kregen er zó even tonnen euro’s per jaar aan salaris bij.
  Van zo’n Topman van bijv. 55 jaar met een levensjaren regeling kost de pensioenaanpassing aan koopsom ongeveer de factor 15. Dus iedere ton sal.verhoging x 70% (pensioen) = 70.000 x factor 15 =
  Ruim 1 miljoen koopsom. Vervolgens moet op basis van dat hoge pensioen weer premie betaald worden. Omdat de dekkingsgraad zo goed was (180%) werden er jaren achtereen z.g. premieholydays ingesteld, was betekend dat de vele miljoenen aan verschuldigde koopsom voor deze Topmannen en premies t.b.v. personeel en direktie niet meer in het fonds werden gestopt, maar dat de door/voor het personeel opgebouwde toekomst-voorziening werd aangesproken. Dus dekkingsgraden gingen daarmee naar richting 110% (weg buffer). Het personeel mocht dus de rekening betalen. Nu de dekkingsgraden onder de 100% komen worden de personeelspensioenen ook nog gekort. Dit werd onder strikte geheimhouding uitgevoerd. (op straffe van ontslag bij uitlekken)
  Overal en op ieder gebied wordt de gewone man stiekum uitgekleed. Daar zijn hebben ze clubs voor uitgevonden. STIEKUM STINKT ALTIJD.

 4. Doe maar gewoon zei:

  Huh? Ff andere bril op zetten.Onze Calvinistische, Koninklijke handelsnatie met een oerdegelijk kapitalistisch establishment op weg naar een ‘cultureel marxisme’? Karl zou zich omdraaien in zijn graf als hij het zou kunnen lezen.

  ‘Neoliberalisme’ zul je bedoelen. Een ‘cultuur’, waarin de tekorten worden gesocialiseerd (over de massa uitgesmeerd d.m.v. bezuinigingen) en de winsten worden geprivatiseerd (overgeboekt naar de happy few).

  Dan komt de foto van ‘Adof’ met trawantenlijst boven het artikel duidelijk meer in de buurt van de barre werkelijkheid.

  Voor de juiste cijfers van aantallen partijleden, zie:

  http://pub.dnpp.eldoc.ub.rug.nl/FI LES/root/DNPPpersberichten/pers_lt 2015.pdf

  Maar verder heeft ‘getuige’ Piet best wel gelijk.

 5. Solo zei:

  De partij (CDDP) die het aandurfde om puur op meebeslissen door de burger via directe democratie mee te doen aan de Tweede Kamer verkiezingen, verzamelde tien jaar geleden welgeteld 559 stemmen en was dus mijlenver van een zetelje verwijderd.

  In het oeroude politieke theater zullen de artiesten net zo lang de bühne beheersen als het geachte publiek van de voorstelling geniet en te lui is om zelf mee te doen.

 6. Theo Hofman zei:

  Piet van Doorn, bedankt voor je uitgebreide stuk!

  Inderdaad minder dan 2%, verbazingwekkend toch?

  Maar heb je ook niet het gevoel dat we net doen of we alles al wisten en het allang begrepen hoe één en ander in elkaar steekt.

  Nogmaals bedankt, velen zijn stilzwijgend weer wat wijzer geworden!

 7. Ben zei:

  Dat hebben we toen hier, in Frankrijk wel (even) geregeld! Kop d’r af! Helaas heeft dat feest niet zo lang geduurd. Al heel snel werden er weer titels weggegeven met de bijbehorende riante jaar salarissen. De geschiedenis blijft zich maar herhalen en herhalen.
  Het blijft vechten tegen de (bierkaai) zoals de Amsterdammers zeggen. Jammer, maar het wil nog niet zeggen dat je bij de pakken moet gaan neer zitten!
  Maar het is wel om moedeloos van te worden. Tja het liefst zag ik ook dat Willempie met komplete aanhang naar zijn uitwijkplaats in Argentinie gaat en laten we dat bij deze keer dan echt VLUCHTEN noemen en niet uitwijken. Kunnen we hem tenminste als hoogverraad veroordelen als ie de moed heeft ooit terug te komen!

Comments are closed.