Vluchtelingenaantal gaat drastisch afnemen want majoor Jos Klappe sluit de grens op Chios ( video)

De aanvraag van de Grieken om hulp te verlenen om de toenemende stroom vluchtelingen die vanuit Turkije o.a. het Griekse eiland Chios dagelijks bereiken, tegen te gaan was nog niet per postduif in het Haagse Torentje binnengefladderd , of , u leest het goed, ons land verleent de Grieken voorlopig het grootste contingent grensbewakers van alle EU landen!  De leiding heeft alleen de majoor der Koninklijke Marechaussee (KMar) Jos Klappe, die wij nu bij voorbaat wegens succes van deze actie, nomineren voor een lintje.

Klappe is commandant van het haastig in elkaar getimmerde Border Security Team (BST)  , bestaande uit mannen en vrouwen van de KMar, de Zeehavenpolitie, Koninklijke Marine, IND, het Commando Dienstencentra, die gaan zorgen voor het bewaken van de maritieme grens tussen Griekenland en Turkije, het screenen , het debriefen en controleren van de documenten van de op het eiland aangekomen asieleisers. Verder worden er controles uitgevoerd en informatie gedeeld met de Griekse en Turkse autoriteiten.

Prachtig allemaal, maar dan ? Zoals u op de filmimpressie kunt zien, gemaakt door  het Ministerie van Sjaan Slok Hennis, zorgt het team voor …. ?? tja, wat eigenlijk ? Er worden vingerafdrukken genomen, sommige al te veel in het oog vallende nieuwkomers krijgen te horen dat zij eigenlijk niet welkom zijn, maar aan het einde van de dag mogen ALLE doorreizen naar het Griekse vasteland om daar aan hun doorreis naar Noord Europa te beginnen.

Dat is de buitengrenzen bewaken in de oude stijl, die er voor zorgt dat duizenden handophouders nog dagelijks Duitsland en ook ons land zullen bereiken.

Het bekende dweilen met de kraan wagenwijd open ? Nee, niet helemaal, want waar je met dweilen nog een poging doet iets tegen te gaan, zijn de regels en wetten inmiddels dermate opgerekt, dat iedere asieleiser, ook al zegt o.a. het team van Klappe dat zij niets in Europa te zoeken hebben, gewoon doorgelaten wordt. De rechten van de mens, VN regels, EU wetjes en niet te vergeten ‘de samenzwering’ tussen links, de kerken en hogere machten die er alles aangelegen is, Europa nog verder in een chaos te storten.

Grenzen bewaken ? Wij zullen het wel niet begrijpen, maar bewaken betekent in onze simpele redeneertrant dat je er voor zorgt dat iemand die in principe niet welkom is, de verdere toegang ontzegt wordt. Hoe anders is de praktijk, waar rubber boten van de KM de zee op gaan en de vluchtelingen al tegemoet varen tijdens de 8 kilometer korte oversteek om ze zorgvuldig te begeleiden en binnen te halen!!!!!

Jos Klappe zwijgt hierover  in alle toonaarden, maar toegeven er was geen journalist in de buurt die vragen stelde, het  promotie filmpje is afkomstig van het ministerie van Defensie zelf,  en dan weet u het wel. Sjaan H.  en Klaas D. ( ter wille van de privacy moeten wij de namen geheim houden )  waren samen enige weken eerder al op Chios geweest  om persoonlijk te bekijken hoe de grensbewaking moet worden aangepakt en met zoveel expertise bij elkaar komt het dan wel goed.

En dat werpt zijn vruchten af. Klappe , die in feite zijn hele ‘werkzame’ leven al bij de Kmar heeft doorgebracht, waardoor zijn creativiteit is gedaald tot die van een geranium die u vergeten was water te geven alvorens op vakantie te gaan, weet het eigenlijk ook niet. Wij luisterden even naar een radio interview met hem, en zou de man zelf vluchteling zijn en zich bij ons melden, dan zouden wij afgaande op zijn gebruik  van de Nederlandse taal zeggen, joh, ga jij maar terug naar waar je vandaan komt. Luister hier.

Maar goed Nederland blaast zijn toontje weer mee in wat wij toch gewoon als een binnenhaal actie kunnen beschouwen en wat niets met  bewaking van de EU buitengrenzen te maken heeft. Maar voor zo ver die er zijn,  kindertjes Klappe,  jullie pappie bewaakt Europa en komt pas juli dit jaar goed gebruind weer terug.

Lezers, wat worden wij met zijn allen in de maling genomen !