Deens echtpaar veroordeeld wegens hulp aan vluchtelingen (video)

Voor de zieligheidsindustrie in ons land merkwaardig, maar toch is het zo. De rechtbank in het Deense Nyköbing Falster legde vrijdag een boete van omgerekend € 2.800 op aan de bekende Deense schrijfster en kinderombudsvrouw, Lisbeth Zornig, nadat zij en haar man een Syrische familie een lift had gegeven naar de Deense hoofdstad Kopenhagen.

De echtgenoot van Zorning kreeg een zelfde boete, ook omdat hij de familie thuis  koffie en koekjes had gegeven om ze daarna naar het station te rijden en kaartjes voor ze te kopen voor de reis naar Zweden.

Deze 2 rechtszaken zijn de eerste in een serie van 279 tegen Denen, die van een soortgelijke zaak beschuldigd worden sinds september 2015. Veel Denen namen vluchtelingen mee van onderweg, toen die van Duitsland probeerden de Deens – Zweedse grens te bereiken, d.w.z. Kopenhagen, van waaruit de overtocht via de brug naar Malmö gemaakt kan worden. Volgens de Deense wet op vreemdelingenbeleid is het een overtreding van de wet om hulp te verlenen aan  mensen te vervoeren die geen geldige Deense  verblijfsvergunning hebben. Eerder werden al een man die een stel Afghanen meenam veroordeeld tot € 800 boete en een gepensioneerde Deen !!!! tot zelfs het drievoudige.

Ofschoon formeel ‘mensensmokkel ‘ binnen de EU volgens een EU regel van 2002 niet langer strafbaar is, heeft  Denemarken een zgn. opt-out regeling, m.a.w. hoeven zij zich niet aan de EU regel te houden. Ook het op een andere wijze hulp verlenen aan asieleisers die geen Deense verblijfsvergunning hebben blijft in tegenstelling tot wat in Nederland geldt , strafbaar. Zoals u weet stemde de VVD in 2012 onder druk van de PvdA in met een wetswijziging, die een illegaal verblijf in ons land of het verlenen van hulp aan illegaal in ons land verblijvende personen niet langer strafbaar stelt.

Net als in ons land zijn er in Denemarken  hulporganisaties actief die illegaal in het land verblijvende asieleisers assisteren.

Sinds de links gekleurde regering in Denemarken moest aftreden na de verkiezingen waait er een nieuwe wind door het land en is Denemarken dat vroeger een asieleisers paradijs was, niet langer meer een favoriet doel voor nieuwkomers. Een duidelijk bewijs dat het in de meeste gevallen niet gaat om het verkrijgen van asiel, maar eerder om het kunnen meeprofiteren van de sociale voorzieningen van een land, iets dat nog steeds niet tot in den Haag is doorgedrongen.