Klaas Dijkhoff : Iedere ASO asielzoeker krijgt zijn/haar eigen AZC

Dijkhoff gaat de problematiek in de AZC’s voortvarend aanpakken, zoals je dat van een echte VVD bewindsman mag verwachten. Dus in AZC verblijvende ‘asielzoekers’ die onrust veroorzaken, hetgeen door het COA met evenveel voortvarendheid onder het tapijt geschoven wordt, moeten apart in een zg. ASO-AZC geplaatst worden ! In Zaandam durven hulpdiensten zelfs niet meer zonder politiebegeleiding een AZC in !

Volgend jaar denkt  het Ministerie van Justitie  een tekort  te hebben van 1 miljard euro. Toch wil Dijkhoff een ASO AZC voor asieleisers die ‘onrust ‘veroorzaken, hetgeen in 2015 bijna 7.500 maal het geval geweest is.  Hoe zou het zijn om asieleisers  die geen onrust veroorzaken samen in één AZC onder te brengen, en de rest gewoon maar wat aan laten rommelen, zoals in Ter Apel waar 7  Albanezen die zich niet gedroegen gewoon tijdelijk op straat gezet werden. Zou het COA soms de stille hoop hebben dat de inwoners van ter Apel die met de problemen onvrijwillig worden opgezadeld het recht in eigen hand nemen ?

Lees even wat  Klaas Dijkhoff aan de leden van de Tweede Slaapkamer, o.a. schreef :

Om ervoor te zorgen dat asielzoekers zich houden aan onze wet en onze normen en waarden respecteren is het essentieel dat vanaf het moment dat zij in Nederland zijn, volstrekt helder is wat er van hen wordt verwacht en dat zij weten wat de gevolgen zijn als zij zich hier niet aan houden. Dit geldt voor hun verblijf in de opvang, maar ook daarbuiten. Hiertoe is voorlichting, over onze grondrechten en normen en waarden alsmede het duidelijk stellen van regels van belang.

Als een COA-bewoner de huisregels overtreedt, of ander onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan en zal het COA maatregelen opleggen op basis van het Reglement Onthouding Verstrekkingen (ROV). Hiertoe beschikt het COA reeds over een scala aan bestuursrechtelijke maatregelen die variëren van het ontzeggen van leefgeld tot het ontzeggen van opvang, voor bepaalde tijd of – in een uiterst geval – voor altijd. Daarnaast kan het COA maatregelen treffen om onaanvaardbaar gedrag in een vroeg stadium te corrigeren. Hierbij kan worden gedacht aan het voeren van correctiegesprekken of een formele waarschuwing.

Is dit  niet ontroerend  door zijn eenvoud en  gebrek realiteitsbesef ?

Maar Dijkhoff gaat nog even door :

In 2015 heeft het COA in totaal 7.470 maatregelen opgelegd op basis van het ROV. Hiervan betrof het 7.225 keer het inhouden van het leefgeld, voor een periode van een week (in bijvoorbeeld geval van het niet naleven van de meldplicht) tot 8 weken. Daarnaast is 243 maal de opvang inclusief leefgeld ontzegd, variërend van een periode van een week tot 3 maanden.

Het Haagse beleid t.a.v. asieleisers dat al geruime tijd een lachertje is, bereikt met dit soort onzin brieven weer een nieuw voorlopig dieptepunt. En toch naast het gebruikelijke werkelijkheidsvreemde vragen uit de Tweede Kamer blijft het hier bij. Dijkhoff, van der Steur, Rutte en zijn hele kabinet dat elkaar krampachtig in een houdgreep heeft, komen er mee weg. De VVD om hun premier te beschermen en de PvdA om nog even te genieten van het mee mogen ‘regeren’, waarna deze partij in 2007 bijgezet kan worden in het rariteitenkabinet in een land zonder toekomst.

Hier is maar één oplossing voor…………weg met dit  criminele tuig dat ons land en onze cultuur kapot maakt!

 


2 Reacties

  1. only you zei:

    Dit lieg en bedriegkabinet is zeer creatief in het vernietigen, wat in decennia opgebouwd Is?

  2. Piet Hein zei:

    “Hier is maar één oplossing voor…………weg met dit criminele tuig dat ons land en onze cultuur kapot maakt!”

    Maar HOE in hemelsnaam?! Er is werkelijk NIEMAND die het voor ons kan opnemen, een Pim Fortuyn schieten ze kapot en het volk zélf is verlamd!

Comments are closed.