TTIP, TTP en TISA bouwstenen voor een nieuwe wereldorde.

Recentelijk heeft WikiLeaks documenten gelekt van TISA. TISA is een nieuwe gigantische handelsovereenkomst die IN HET GEHEIM word onderhandeld tussen de VS, de EU en 22 andere landen.  https://wikileaks.org/tisa Deze gelekte documenten geven aan dat de globale elites mega handelsovereenkomsten gebruiken om een nieuwe globale constitutie te schrijven.

Deze nieuwe opgelegde structuur is het “corporatisme”. Eerst hadden we het feudalimse, met heren en horigen, daarna kwam het systeem met absolute vorsten en onderdanen, en daarna democratie. Nu gaan we dus naar een nieuw stelsel waarbij mega corporaties de wereld gaan besturen.

Een van de belangrijke punten in het TISA verdrag behandeld de deregulering van grote corporaties in overzeese markten.

Dit betekent dat in TISA geregeld gaat worden dat grote corporaties boven de wetgeving van landen (EU en de 22 andere landen) waar ze handelen/zich vestigen komen te staan en zich dus niets hoeven aan te trekken van de wetgeving in die landen, ze komen dus als het ware “boven de wet” te staan. Dus als TISA in de EU wordt aangenomen dan worden bedrijven machtiger dan de overheden.

Middels TISA en TTIP en TISA gaan we dus naar een globale structuur waarbij de wereld wordt geregeerd middels het corporatisme. Waarom wil de machtselite dit?

Dit heeft te maken met het Internet. Dankzij het Internet komen steeds meer mensen erachter dat DEMOCRATIE EEN DODE LETTER IS, EEN DOOD SYSTEEM. Mensen komen erachter dat Democratie niet is wat het lijkt, dat het achter de schermen wordt gecontroleerd en beheerst door een schimmige onbekende en onzichtbare elite.

Ontmaskering betekent dat het moet veranderen, dus op weg naar een technocratie, een systeem dat veel meer en makkelijker dan democratie DE BELANGEN VAN DE MACHTSELITE DIENT!!!!

Corporatisme heeft twee belangrijke voordelen voor de elites, het dient twee belangrijke doelen;

1) corporaties zijn transnationaal (ze opereren globaal) en zijn dus een platform voor pan-regionale transacties.
2) Goed gepositioneerde en machtige multinationals zijn imuum voor het democratische proces

Multinationals en de technocraten die ze beheren (niet te vergeten de eigenaren die allen behoren tot de machtselite) kunnen als bouwstenen dienen voor het nieuw op te zetten corporatistische systeem. Je ziet dit al aan de EU waar in feite achter de schermen de grote multinationals de dienst uitmaken, en in het beslissingsproces en wetgevingsproces een cruciale rol innemen. Ze staan als het ware al boven de democratie (of wat daar voor doorgaat in de EU). Het zijn de multinationals die de dienst uitmaken in de EU en niet de EU commissie of het EU bestuur. En dit dient precies de belangen van de machtselite want deze zijn immers de eigenaren van de multinationals, net als van de Centrale banken die ook een belangrijk instrument zijn in het machts en beslissingsproces en waarmee ze de wereldeconomie en het financiële systeem volledig in hun macht hebben.

Het gaat bij deze zaken niet om handelsovereenkomsten, maar een nieuw systeem, een nieuwe machtsstructuur daarom zijn ook zoveel landen betrokken bij deze overeenkomsten. Dit is ook wederom één van de redenen dat de EU is opgericht, een overeenkomst tussen de EU en de VS is niet een overeenkomst tussen twee landen maar tussen twee grote blokken.

Multinationals kunnen middels deze nieuwe “handelsverdragen” onmetelijke macht gaan uitoefenen over natiestaten, en gaan bepalen wat er wanneer, hoe en waarmee gaat gebeuren.

Het doel? Steeds verdergaande CENTRALISATIE VAN MACHT IN DE HANDEN VAN ENKELEN.

Dat WikiLeaks dit nu lekt is ook niet toevallig. De machtselite heeft besloten dat dit niet in het geheim kan plaatsvinden, mensen moeten het weten want dan zullen ze minder weerstand hebben tegen het proces, althans dit is de gedachte. WikiLeaks is namelijk een “false flag” beweging van de machtselite, bedoeld om informatie te verstrekken die niet middels de geeigende kanalen kan worden verstrekt.

Verdrag op verdrag zijn we op weg naar een nieuwe griezelige wereldorde waarbij het individue een slaaf wordt van kleine machtselite die alle macht, alle geld en alle bezit naar zich toe trekt.

Joepie


7 Reacties

 1. andre zei:

  inderdaad, verdrag op verdrag waarbij mij en jullie niets is gevraagd, en als de roze brigade dit wel doet onder de oh zo democratische beginselen van behoorlijk bestuur met als resultaat een referendum nee

  doen ze lekker toch een ja

  Alle oudjes die niet meer in staat zijn om aan het arbeidsproces deel te kunnen nemen zijn gesloopt tot op het bot en de werkende generatie waar het vandaan moet komen hebben het niet in de gaten dat ze door de roze brigade gesloopt worden want ze zijn druk om hun financiële gaten te vullen die alleen maar per dag groter worden.

  de NWO is al een feit met het huidige brits/nederlands justitie en bank systeem (bijna) wereldwijd

 2. derick zei:

  zover zal het niet komen, zij zijn bezig om een oorlog uit te lokken met Rusland een konstante provocatie tegen Putin, dat houd een keer op. we hebben alles nog lang niet gezien. zeer gevaarlijk bekijk de de bilderberg groep eens daar draait het om oorlog of vrede

 3. AG zei:

  Geachte lezers,

  WIE BEHEERST DE AARDE EN HET GELD!!!
  =================================

  DE WAARHEID, voor dezelfde keuze als Jezus stond;het imperium of zijn koninkrijk.
  Door de geschiedenis heen steeds de zelfde kenmerken van een systeem.
  Het Romeinse Rijk,Hitler Duitsland en het Amerikaanse systeem inperken van om na te denken van mensen over hun lot!!!

  WIE OP AARDE HET NEP GELD OP PAPIER BEHEERST!!!
  ===========================================

  Zoals gezegd het gaat om een kleine groep de elite die al honderden jaren de touwtjes in handen heeft op Aarde.

  Dan te bedenken, dat het gaat om een kleine groep allermachtigste die jaarlijks twee keer bij elkaar komen ergens in de wereld, (ALLES IS DAAR GEHEIM NIEMAND KRIJGT TOEGANG,ALLEEN GENODIGDE!!!)
  Onze mevr. Bea – von – Amstberg is aanwezig bij deze club.
  Je noemt ze,Bilderbergers – Vrijmetselaars – s-Kulls and Bowes – Imlumiaten,etc!!!

  AAN DE TOP STAAT DE FAMILIE ROTHSCHILD!!!
  =====================================

  Vermogen geschat op 6 biljoen en meer!!!
  Deze macht hebbers maken de dienst uit op Aardse.

  EEN VOORBEELD VAN DE MACHT VAN DEZE LIEDEN!!!
  ========================================

  Dus slechts enkele controleren meer als 80 % op Aarde.

  Het gaat bij voorbeeld nogmaals om 43 000 ondernemingen op de wereld,geschat.
  Meer als 80 % van alle handel en bedrijven op Aarde.
  De allergrootste banken zelfde eigenaren.
  Plus dat alle grote bedrijven onder controle staan van de Bilderberg groep.

  HET IS MAAR DAT JE HET WEET,ZIJ MAKEN DE DIENST UIT OP AARDE!!!
  =====================================================

  NOGMAALS HET GAAT OP OM 43 000 ONDERNEMINGEN OP AARDE!!!
  =====================================================

  Dus dat zijn alle beurs genoteerde bedrijven waar zij eigenaren van zijn. Zien wij dat deze super machtige rijke groep een enorm web om zich heen heeft,bedrijven,overheden,,trusts en politieke groeperingen zijn hun macht basis.

  Dus het plaatje is al honderden jaren oud,maar laat de verwevenheid goed zien!!!
  Als wij kijken naar de invloed van deze groep,dan is het zo dat vrijwel alle voedsel,maar ook alle consumenten goederen die je koopt van deze machtige industrie komt.

  WAT NAMEN VAN HUN MACHT!!!
  =========================

  KRAFT,COCA-COLA,PEPSICO,KELLOGG s-MARS ,NESTLE,P&G,J&J
  ====================================================

  GENERAL MOTORS-UNILEVER,ETC,ETC!!!
  ================================

  Deze bedrijven bezitten samen honderden en of duizenden bedrijven Wereld wijd. ( Zoals gezegd 43 000).
  CORRUPTIEKAMER,WAARHEID ACHTER DE WERELD MACHT!!!
  ================================================

  Laat het goed tot de mensen doordringen voor dat het te laat is.

  Namelijk arm maakt dom.

  Daardoor weet deze groep zich meer te verrijken.
  Namelijk Europa is geworden tot het derde rijk,geen oorlog geen doden, gewoon de EU wat klinkt dat goed niet dan voor de mensen in Europa.

  NEDERICHLANDER GAAT U MAAR RUSTIG SLAPEN!!!
  =========================================

  Dus degene die de waarheid aan de mensen wil onthullen,stelt zich bloot aan veel onbegrip.

  OVER DE VERBORGEN KRACHTEN ACHTER HET WERELD TONEEL!!!!
  =====================================================

  Met een vriendelijke groet,

  AG.

Comments are closed.