Merkel aan het lijntje van de VS, tweespalt in EU wordt hierdoor nog meer aangewakkerd

Het zal u wellicht ontgaan zijn, maar de G 7 conferentie in Japan, zorgde voor het aanwakkeren van de strijd tussen de EU, die naar buiten toe nog steeds doet alsof zij een aantal Europese landen vertegenwoordigen en de Duitse Bondskanselier Angela Merkel, die na de destastreuze welkom actie voor economische gelukszoekers nu ook de uit Washington opgelegde tactiek t.a.v. de sancties tegen Rusland uit moet voeren.

Zelfs in het eigen Berlijnse huis worden zeker op aandrang van de Duitse industrie de stemmen steeds luider, de sancties af te zwakken, iets dat ook uit andere landen en daarmee ook uit Brussel wordt voorgesteld, de gevolgen zijn immers steeds sterker voelbaar, maar Merkel weet van geen wijken en zet de uit de VS gedicteerde koers voort. De santies zouden eigenlijk in juli a.s  moeten worden beëindigd, maar de VS dringen aan  op een voortzetting, hetgeen door Merkel stipt wordt opgevolgd. Om nog enig imago van de EU te bewaren, gaat Jean Claude Juncker naar Moskou om met Putin overleg te voeren. Waarover ? Om aan de lachende derde te vertellen dat hij het ook niet meer weet en nooit begrepen heeft wanneer Merkel de macht in de EU overnam ?

Daarom is het interessant eens te zien wat hier de achtergronden van zijn. Dat is zonder al te veel in historische  details te duiken redelijk eenvoudig :

Het meest belangrijke punt in de Amerikaanse buitenlandse politiek is in de laatste 100 jaar, dus zeg maar vanaf het begin van de 1e wereldoorlog geweest een wig te drijven tussen Duitsland, dat de Amerikanen terecht als de meest belangrijke macht in Europa beschouwen en Rusland. Duitsland beschikt over een enorme technische kennis en industrie, terwijl Rusland daarvoor alle benodigde grondstoffen en arbeidskrachten kan leveren. Hieruit kan een voor de Amerikanen nachtmerrie achtig potentieel ontstaan, dat er toe zou kunnen leiden dat de VS worden teruggeworpen als een 2e rangs wereldmacht.

Reeds in 1919 werd er een idee gelanceerd om een soort buffer te creëren tussen Duitsland en Rusland. Het idee was afkomstig van de toenmalige  Franse Minister van Buitenlandse Zaken Pichon, die daarvoor het woord ‘Cordon Saniaire’ invoerde, een begrip dat wij ook heden ten dage in de politiek tegenkomen als een land of een politieke partij moet worden geïsoleerd. De achtergrond van het woord is afkomstig uit de medische wereld , een patiënt die aan een besmettelijke ziekte lijdt , moet geïsoleerd worden , er moet een sanitair cordon om de patiënt worden aangelegd. Pichon werd in zijn gedachtengang  ondersteund door de Poolse maarschalk Jósef Pidulski die het een ‘Intermarium ‘ noemde en mee  werkte om beginnend  vanuit Finland in het noorden van Europa door middel van een aantal landen een buffer tussen Rusland en Duistland te creëren, een lijn die eindigde in Roemenië. Om het idee en de uitwerking daarvan te verkopen werd gezegd dat het een beschermingsgordel moest zijn tegen de uitbreiding van wat men toen als een Bolsjewistische wereldrevolutie zag.

De Amerikanen zien,  als wij terugkijken in de geschiedenis,  in Duitsland een onberekenbare factor, die desnoods met enige forse maatregelen tot de orde moet worden geroepen.  Immers was het niet in 1812 dat Duitsland en Rusland een samenwerkingsverbond afsloten tegen Napoleon , het zg. Verdrag van Tauroggen ? En waren er ook niet rond de 2e wereldoorlog in eerste instantie contacten tussen de Duitsers en de Russen ? De toenmalige minister van Buitenlandse zaken von Ribbentrop reisde in 1939 en 1940 naar Moskou, zijn Russische collega Molotov kwam naar Berlijn om te bezien hoe een samenwerking tussen beide landen toch nog mogelijk zou zijn.

Duitsland is vanuit de optiek van de Amerikanen niet te vertrouwen en zelfs 200 jaar na Tauroggen weet Washington niet wat voor vlees zij met de Duitsers in de kuip hebben. Washington stond te steigeren toen de Duitse socialistische kanselier Gerhard Schröder na zijn aftreden de grote pleitbezorger werd van de Russische aardgas leveranties aan Duitsland en Europa en zelfs bij Gazprom in dienst trad als adviseur.

Oekraïne mag vanuit het oogpunt van de Amerikanen niet onder de machtsinvloed van de Russen komen, terwijl Rusland juist van mening is dat Oekraïne geen pro westers land mag worden. Dus zagen de Amerikanen kans Oekraïne te voorzien van een marionetten regering die danst op de in Washington gespeelde muziek. Duitsland en de EU wilden dat spel wel een tijdje meespelen, de annexatie van de Krim door Rusland gaf een halfweegs valide excuus, maar nu de kruitdampen wat zijn opgetrokken, ziet met name Brussel, dat de sancties feitelijk een Amerikaans bedenksel waren, om de belangen van de VS te waarborgen en uit te breiden, Duitsland deed mee, doet dat nog steeds, terwijl nu de economische gevolgen voor Europa  steeds duidelijker worden, zonder dat dit de VS een cent kost en  men zich in Brussel achter de oren begint te krabben.

In Berlijn ligt dat anders. Ondanks dat de tijd dat Duitsland in 4 militaire bezettingszones was verdeeld, achter ons ligt hebben de Amerikanen via gedicteerde overeenkomsten in feite heel Duitsland in de greep.   Ruim 253 militaire Amerikaanse steunpunten, nucleaire wapenopslagplaatsen, vliegvelden uitsluitend bestemd voor de Yanks zijn er in Duitsland. Het land moet ondanks dat de Duitsers dat niet graag horen, gewoon doen wat de Amerikanen willen en dicteren. E.e.a. is vastgelegd in het Duitse Grundgesetz in de artikelen 79,120,125, waarbij zelfs is vastgelegd dat de Bond bepaalde door de Amerikanen te maken kosten moet vergoeden.

Toen het NSA  afluisterschandaal bekend werd en dat  zelfs de telefoons van Merkel inclusief haar GSM werden afgeluisterd, zou je denken dat dit een deuk zou betekenen in de verhouding tussen de VS en Duitsland. Maar Merkel deed ( gedwongen ) wat andere Duitse regeringsleiders ook voor haar deden, zij gehoorzaamde en de zaak ging de doofpot in.

Duitsland verkeert daarmee binnen de EU in een bijzondere niet te benijden situatie. Terwijl in landen als Italië, zeker Frankrijk, Spanje de Amerikanen maar weinig echte invloed hebben, ligt dat in Duitsland geheel anders. Dat verklaart dat Merkel in opdracht van Washington de orders van over zee moet uitvoeren, ook al zijn deze inmiddels niet meer gelijk aan die van  de EU in Brussel . Dat verklaart tevens dat Merkel steeds vaker een solo act  moet uitvoeren, terwijl je zou denken dat het juist Brussel is, dat de Europese visie naar buiten toe moet presenteren.

De verhouding tussen Merkel en Hollande is onder het vriespunt, ook al stonden ze gezamenlijk in Verdun bij de graven van de gevallenen tijdens de eerste wereldoorlog.

En dan is er nog een ander middel waarmee de VS trachten Europa onder de duim te houden en dat is de NATO. Deze organisatie werd ooit opgericht vlak na de tweede wereldoorlog om het hoofd te bieden aan een mogelijke Russische aanval. Met de technieken van vandaag, de veranderde politieke situatie in de wereld, zou een NATO tot op zekere hoogte overbodig kunnen zijn, ware het niet dat de VS hiermee ook weer dankzij getrouw aan hun leiband meelopende secretarissen generaal en een de hoogste militaire leider die tot nu toe altijd een Amerikaanse generaal is geweest, Europa onder druk kunnen houden.

De verloopdatum van de sancties tegen Rusland is a.s juli. Merkel, in opdracht van de VS wil deze verlengen , de Duitse industrie maar veel belangrijker veel EU landen willen dit niet. Hierdoor zullen de scheuren in het EU bouwsel dat zijn beste tijd toch al gehad heeft,  snel groter en duidelijker worden. Dat komt  de Amerikanen goed uit, want  een verenigd Europa is geen favoriet optie in Washington, tenzij natuurlijk Brussel vervangen wordt door in feite Berlijn, wat grotendeels al een feit is, waardoor  via Duitsland de Amerikanen kunnen bepalen wat er op het oude continent mag gebeuren.

De VS 5o staten en dan is de stap naar de Verenigde Staten van Europa met hoofdstad Washington niet zo ver weg. Vooruit,  Brussel met alle gewillige meelopers als filiaal, moet kunnen.

apie

 

 

 

 

 

 


4 Reacties

 1. Hoeder zei:

  Toch grappig dat de EU zich in de eigen voet schiet door de akties tegen Rusland. En dan te weten dat tot op heden absoluut niet vaststaat dat Rusland de MH17 heeft neergehaald. Amerika weet dat ook, maar die zijn alleen maar bezig met het bashen van Poetin, om hun eigen falen te verbloemen.

 2. jolo zei:

  Ze kan beter Rusland en \VS samenbrengen en bewegen tot vriendschap en overal buitenblijven?

 3. Robert-Panamá zei:

  Alhoewel ik op geen van de 3 presidentskandidaten in de VS zou stemmen, denk ik dat Trump wel een betere deal voor de EU en de VS met Putin kan maken.

 4. guy53 zei:

  Yanks vechten alle mondiale conflicten op andermans grondgebied uit. Het eerste en laatste wat zij gedaan hebben, is de Indianen te decimeren en weg te stoppen in reservaten in Verweggistan en daarna heeft niemand hun territorium ooit betreden op 2 jets na in de Twin Towers te NYC. EU=Brussel belt met Berlijn en Berlijn met W’ton die Brussel haar dictaten oplegt. Rest telt niet mee op ’n klein zijlijntje na naar Rome voor de verplichte moraal naar buiten toe. Engelsen hebben lef: no guts, no glory. Hoop op Brexit.

Comments are closed.