Oostenrijkse minister van BuZa noemt vluchtelingenpolitiek grootste fout van de EU

De Oostenrijkse minister van buitenlandse zaken, Sebastian Kurz, die reeds eerder voor het opzetten van vluchtelingen opvangcentra op voor de EU gelegen eilanden pleitte, dit naar Australisch model, heeft weer van zich laten horen. Hij noemde in een interview dat in verschillende kranten waaronder de Oostenrijkse Krone gepubliceerd werd, de huidige vluchtelingenpolitiek de grootse fout van de EU.

De Europese burgers, vervolgde Kurz , raken door de huidige vluchtelingenpolitiek van de EU spreek die van de Duitse bondskanselier Angela Merkel; geëmotioneerd, onzeker, angstig en dat is een van de redenen waarom er in Groot Brittannië zo veel mensen voor een Brexit hebben gestemd. Ook in Oostenrijk had men meer doortastend optreden van de EU verwacht en zal het land zijn grenzen en daarmee zijn burgers blijven verdedigen.

Wij mogen u er aan herinneren dat Oostenrijk een maximaal aantal vluchtelingen wil toelaten, waarna de grenzen gesloten worden. Dit aantal ligt voor 2016 bij 32.000.

Maar niet alleen Kurz maakt zich zorgen. Ook de voorzitter van de Duitse centrale raad voor Joden, Josef Schuster waarschuwt voor de gevolgen van de door Merkel ingezette welkomstcultuur voor asielparasieten. Hij wijst er op dat het bij de vaak zg. vluchtelingen om personen gaat die uit landen komen waar men anti joods gezind is en dat zonder een rem op deze toestroom deze houding ook als het ware naar de EU wordt geïmporteerd met alle gevolgen van dien.

Het gevoel dat de veiligheid ten aanzien van Joden in het gedrang komt wordt steeds groter en het mag aangenomen worden dat de haat tegen joden die tot de cultuur van veel vluchtelingen behoort, niet aan de grenzen van de EU plotseling verdwijnt. De onderlinge vechtpartijen tussen moslim vluchtelingen en christen vluchtelingen in de asielzoekers opvangcentra bevestigen dit. Ofschoon er geen joden in deze opvangcentra zitten, is de agressie ten opzichte van christenen door moslims slechts een bevestiging van datgene wat er in veel landen  zoals o.a. ook Nederland zich reeds tegen christenen afspeelt.

Deze tendens groeit,  zeker doordat overheden niet op durven treden tegen moslims uit angst beschuldigd te worden van ‘discriminatie’.  Daardoor weer ontstaat er onvrede bij de lokale bevolking die dan zelf in de steek gelaten door de overheid, het recht in eigen handen neemt, waarop die zelfde overheid dan op haar beurt weer met onevenredig geweld tegen de eigen burgers optreedt. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel van stijgend geweld, die kan ontaarden in lokale brandhaarden.

De soms optredende joden haat beperkt zich , indien afkomstig van de gewone lokale bevolking in bijna alle gevallen tot een ‘hate speech’, terwijl de acties van moslims in veel gevallen leiden tot ‘hate crime ‘ontaardend in aanslagen met dodelijke slachtoffers.

En inmiddels komen er DAGELIJKS ruim 3.000 asieleisers aan in Italië en begint ook de Balkanroute ook weer in trek te raken, want ook daar lopen de aantallen weer op, daar inmiddels zoals te verwachten viel de deal tussen Merkel en Erdogan stiletjes aan onder de tafel is gevallen. 300  à 500 vluchtelingen per dag weten deze route  weer te vinden.

 


2 Reacties

 1. an argie zei:

  Deze hele massa immigratie is opgezet door gasten als Soros, met maar één enkel doel.
  Het voltooien van het von Coudenhove – Kalergiplan, ofwel de genocide van het autochtone Europese blanke ras.

  Iemand die er iets van zegt wordt stante pede gebrandmerkt als racist, rechtsradicaal, (ultra)nationalist, fascist en zelfs neonazi. (Dit zijn niets anders dan woorden om ELKE VORM VAN OPEN DEBAT BIJ VOORBAAT DE KOP IN TE DRUKKEN!)

  Dat zo iemand zich zorgen over de toekomst van zijn eigen BLANKE kinderen en kleinkinderen doet geheel niet terzake.
  Jarenlange propaganda en indoctrinatie over multiculturalisatie en “diversiteit in de samenleving” heeft zijn werk meer dan gedaan.

  We zijn in de eindfase beland. De komende vijf jaar gaat bepalend worden voor de demografie in het moderne Europa. Als het aan de heren van de stalinistische EUSSR ligt, dan weten we hun antwoord. Het ligt aan ONS. Aan de blanke bevolking van Europa…

  https://www.youtube.com/watch?v=uMfk5UeGw4E

 2. Ruud Steunassen zei:

  De vluchtelingenpolitiek is geen fout. Het is duivelse opzet.
  Het past in een groter geheel van plannen die elkaar overlappen.
  1. Het Van Coudenhove-Kalergi plan; 2. The Project, ofwel het infiltratieplan van de Moslim Broederschap; 3. Oil for Immigration Straatsburg 1975 en het verzwijgen van problemen met die immigratie; 4. de oude vriendschap van Duitsland met Turkije reeds ten tijde van de Armeense genocide en de bewondering van Hitler en Himmler voor de islamitische doodsverachting en moordzucht van de SS Handschar (kromzwaard) divisie tijdens WOII, waar die van de SS magertjes bij afstak; de toelating van Turkije zogenaamd met horten en stoten, maar beslist onafwendbaar, ze zitten al jarenlang ongekozen in allerlei commissies alsof ze er al helemaal bij horen; 5. de wereldagenda (voorheen Agenda21) waar gebieden ontruimd worden en andere gebieden overbevolk door migratie (ontvolking en omvolking, zie ook het Kalergiplan), waarna de elite beter kan controleren en de aarde zogenaamd kan beschermen tegen haar bewoners. In de Georgia Guidestones staat ook gebeiteld, wat de bedoeling is nl. terug naar 500 miljoen mensen (slaven). Middelen: Monsantovoer, chem trails, beïnvloeding van het weer (door die tientallen H.A.A.R.P.-installaties wereldwijd) met hongersnoden tot gevolg, burgeroorlogen en oorlogen.
  Het is ziek om te zien hoe Merkel met eerbied wordt behandeld door de overige staatshoofden. Merkel dochter van Hitler zo niet letterlijk dan toch wel figuurlijk.

  En op 4 mei staat men weer te liegen hoe dankbaar we moeten zijn dat er zovelen voor onze vrijheid stierven.
  Ik liet ze niet sterven. Nee, zij, de Rothschilds en hun satanische minions lieten hen sterven als kanonnenvoer.
  Boycot 4 mei!!!!!! Niet om de redenen van dat jonge onnozele moslimwicht op die middelbare opleiding, die passen in de verdeel-en-heers-tactiek van de Nieuwe wereld orde (alles is racisme en racisme is wit), maar om de echte redenen en dat zijn vrijheid en liefde voor de waarheid.
  Waar is ook dat Hitler regeert over zijn graf heen. De EU vindt zijn wortels in nazi-Duitsland. Google ‘Matthias Rath’ en ‘nazi’ maar eens.

Comments are closed.