Den Haag ondersteunt gemeenten bij incidenten binnen de Turkse gemeenschap

Als je dit leest, denk je eerder aan een redacteur die toch iets op papier moest zetten, maar dat deed nadat hij een goede fles rood tot op de bodem had geledigd. Maar toch is dit een officiële titel van een bericht dat wij tegenkwamen op de site van de Rijksoverheid en die wij slechts met het woord Den Haag aanvulden.

De officiële titel luidt : Ondersteuning voor Gemeenten bij incidenten binnen de Turkse gemeenschap , maar verder lezend blijkt de ondersteuning dan te komen vanuit Den Haag. Dus onze excuses als wij even voor de treurkapel uitliepen.

Spanningen in het buitenland zijn geen excuus voor intimidatie, bedreiging of geweld tegen mensen in ons land. In Utrecht kwamen vanmiddag ( noot redactie afgelopen week 27.07 ) vertegenwoordigers van verschillende gemeenten, ministeries en politie bij elkaar om te praten over hoe om te gaan met de spanningen tussen groepen Turkse Nederlanders en hoe de individuele vrijheid van iedereen kan worden beschermd. Afgesproken is dat de rijksoverheid en lokale overheden blijven samenwerken om de spanningen in de hand te houden. Gemeenten die dat willen kunnen hierbij ondersteund worden door het Rijk.

Daarnaast zijn gemeenten geadviseerd over hoe om te gaan met de onrust en hoe men in gesprek kan blijven met de verschillende groepen. Medewerkers van de rijksoverheid ondersteunen en adviseren gemeenten desgewenst, ook in de contacten met de lokale Turks-Nederlands gemeenschap. De politie benadrukt dat iedereen die te maken krijgt met geweld of bedreiging daarvan aangifte moet doen.

Dan duiken bij de gewone Nederlander toch onmiddellijk enige vragen op :

 1. Er is sprake van intimidatie, bedreiging of geweld , zoals wij dat o.a. in Rotterdam hebben kunnen zien. Maar kennelijk is dit slechts van toepassing op leden van de Turkse gemeenschap, want probeert u nu eens zoals in de 2e alinea vermeld binnen te stappen bij uw loklae politiebureau ( dat binnenstappen zal misschien nog wel lukken ) en aangifte te doen dat u zich door de aanhoudende Turkse rellen bedreigd voelt of doe aangifte om niet uitsluitend de Turken de ZWARTE PIET toe te spelen ( hoe moet dit gezegde politiek correct worden geschreven ? ) van uw door Marokkanen in brand gestoken auto .
 2. Waarom , ofschoon wij goed kunnen plaatsen dat de lokale en nationale overheid zenuwachtig begint te worden door de groeiende onrust in het land, worden er slechts besprekingen die tot niets leiden gevoerd over mensen die in ons land als gast verblijven, maar ontbreekt het initiatief om nu eens te praten over het stijgend gevoel van angst en onrust bij de gewone Nederlanders.

De aanvragen voor een wapenvergunning en de aankoop van wapens in Duitsland stijgen, de leveranciers moeten steeds vaker vertellen dat het gewenste wapen is uitverkocht. Laten wij in het midden laten of het aanschaffen van een wapen wel de juiste oplossing is, maar het feit, dat mensen wapens willen, hogere hekken om hun tuin laten plaatsen, een hond aanschaffen, dit zijn toch geen signalen van nieuw ontdekte hobby’s ?

De burger voelt zich zeer terecht door de overheid in de steek gelaten, ziet geen enkele aanwijzing dat hij begrepen wordt, laat staan dat er op z’n minst aanzetten gegeven worden voor mogelijke ????? oplossingen.

In tegendeel, diegenen die naast de overheid zelf medeverantwoordelijk zijn voor de huidige onrust worden nog steeds ‘begrepen’ en in de watten gelegd.

Moet het dan echt tot een burgeroorlog komen ?


5 Reacties

 1. jw zei:

  Blijkbaarwel en die komt er ook daar zorgt de overheid wel voor waar hun baan voor gaat en niet het volk.

 2. andre zei:

  een mooi voorbeeld hoe publiekrecht wordt toegepast en geopolitieke belangen kennelijk de lokale belangen overrulen in het belang van? ja van wie eigenlijk.

 3. Ruud Steunassen zei:

  Het moet tot een burgeroorlog komen.
  Het moet van de beroepsleugenaars, die wij zogenaamd gekozen hebben. Zijn doen reeds hun uiterste best voor een oorlog met Rusland.
  Eerst lopen ze continu zichzelf op de borst te slaan, want er zou in Europa dankzij hen al 70 jaar geen oorlog meer zijn, vervolgens word je door hen ver(r)ast met twee oorlogen: 1. tegen Rusland en 2. tegen het moffenrijk tegenwoordig de islam geheten.
  Oorlog? Zeg je nee, dan krijg je er twee.

 4. Rob zei:

  Inderdaad,…die burgeroorlog zal er komen. Maar wel snel graag. Des te langer men wacht des te meer bloed er zal vloeien.
  Zie hier wat het jarenlange ‘politiek correcte wegkijken’ heeft opgeleverd. Een gelukje dat van deze lui de naam en rugnummers bekend zijn. En mochten zij het overleven, voor een tribunaal gedaagd en berecht kunnen worden voor hun landsverraad en staatsondermijnende aktiviteiten.

Comments are closed.