Niet iedereen moet kleermaker zijn

Niet zelden is aangehaald dat de hele wereld de tong lam kan kletsen en de vingers nog lammer kan schrijven over politiek en islam, niets zal de negatieve spiraal, waar we middenin zitten, daardoor doorbreken!

Stoppen met ontwikkelingen of gebeurtenissen te becommentariën? Neen, absoluut niet! Het is alleen te gemakkelijk om alleen de islam de schuld te geven, hoewel zij, zoals overal, de stiekeme spijtzwam is. Feit is dat wat we ook doen en hoe we het onderling ook met elkaar eens kunnen zijn, positieve omwentelingen niet zijn te vinden en negatieve  niet bij te benen. Ook blijkt duidelijk dat alle commentaren tot verharde standpunten leiden, dat de meest verlichte lijkende moslims toch de islam blijven steunen en  dat overheden altijd quasi verbaasd achterom blijven kijken en zich schijnheilig en arrogant afvragen hoe die misères toch kunnen ontstaan.

Natuurlijk zijn overal lieden te vinden die met oogkleppen op en met watjes in hun oren door het leven gaan, of door een religieuze of dweepzieke idealistische organisatie menen dat alles vanzelf op z’n pootjes terecht zal komen.

De gevaarlijksten zijn niet eens de moslims maar westerse figuren met een eigen agenda! De “aanjagers” van de misères zijn nl in het Westen te vinden!

Wat simpele overwegingen: is er iemand die kan aangeven dat……….(?)

 • ergens in de wereld een moreel gezonde sociale maatschappij bestaat?
 • ergens in de wereld politici en overheden zijn zonder corruptie, hypocretie en spijkerharde leugens?
 • ergens politici/overheden bestaan die WEL de consequenties van hun besluitvorming over enig maatschap- pelijk belang kunnen overzien?
 • democratie NIET het kamerscherm is waarachter Overheden, banken en het internationale bedrijfsleven zich egoïstisch en rovend kunnen uitleven?
 • farmaceutische bedrijven het NIET ALLEEN op uw gezondheid hebben voorzien?
 • wetgevingen NIET steeds en voornamelijk ten nadele van de burger worden aangepast?
 • uw vrijheid van denken en handelen NIET al is, en steeds verder wordt, beperkt?
 • traditionele wetenschappen IETS van politiek en religie begrijpen?
 • overheden ZELDEN weerstand bieden tegen de dwingend oprukkende islamitische wereld! (muv Japan).
 • westerse religies het NIET verder kunnen brengen dan een krachteloos: “laten we lief zijn voor elkaar” of “we aanbidden toch dezelfde God?”
 • de islam vrede predikt maar haar volgelingen sinds 9/11 GEEN 28.000 bloederige aanslagen laat plegen, nog afgezien van slachtoffers door onderlinge geweldadige conflicten?
 • binnen NIET één christelijk westers land gewelddadig op islamitisch terrorisme is gereageerd?
 • tijdens “vredesbesprekingen” NIET TEGELIJKERTIJD bommen op gewone burgers terecht komen?
 • overal ogenschijnlijk “normale” mensen NIET plotseling de meest wrede acties kunnen plegen?
 • de hele wereld NIET uiteenvalt in tegenpolen? Joden en Palestijnen, Hutsu’s en Tutsi’s, soennieten en sjiïeten, autochtonen en allochtonen, Westerlingen en moslims, darwinisten en creationisten, linksen en rechtsen, gelovigen en ongelovigen? Het is een eindeloze rij en het fanatisme neemt toe!

Denkt iemand dat al deze, in intensiteit toenemende, ontwikkelingen TOEVAL zijn? Ja? Slaap dan maar rustig verder of geloof aan complottheoriën. Na ons de zondvloed! Natuurlijk zijn er gelukkig positieve of ontroerende taferelen in de wereld te vinden, maar vrijwel zonder uitzondering spelen die zich van mens-tot-mens af.

De vraag is: wat moet er dan gebeuren? Geen overheid, religie, of traditionele wetenschap kan kennelijk iets zinvols  bedenken. Zijn die dan achterlijk? Neen, natuurlijk niet, maar u kunt niet op ze rekenen!

Wetenschap.

Hoeveel nut en gemak we ook hebben van de wetenschap toch is de hele traditionele wetenschap een grote boosdoener (m.u.v. wis- en natuurkunde). Er is tegenwoordig geen wetenschap te bedenken die niet is vermaterialiseerd en als een verduisterende deken over ons denken werkt. Ja, ik erken volledig dat we onze huidige beschavingsniveau ook aan de wetenschap hebben te danken, maar dat is niet de volledige realiteit en waarheid. Wetenschap beoefenen is uitstekend en nodig, zolang men de parameters zichtbaar en letterlijk in eigen hand heeft. Ontbreken parameters in enige mate dan wordt diezelfde wetenschap…….religie/geloof/aanname! Het is niet mogelijk hier in het kort uit de doeken te doen, waarom dit zo is. Onthou en onderzoek voor uzelf dat wetenschappers,  ons uitstekend vertellen DAT er iets gebeurd(e), nooit HOE iets gebeurd(e). Dat is geldig van Darwin t/m de neurologie en bijvoorbeeld klimatologie ! En politici zijn de “vruchten” van deze wetenschappen!

 Religie.

Het woord “religie” betekende oorspronkelijk letterlijk “wederverbinding met het geestelijke”! Wel, westerse religies zijn vanaf de 15/16e eeuw volledig vermaterialiseerd, zonder enig geestelijk besef. Jawel, christelijke religies geloven in God, maar als dogma, begriploos, apathisch. De islam in al haar variaties tot en met het esoterische jiïsme, is evengoed vermaterialiseerd, met dat verschil dat de islamiet, gedwongen,  met zijn hoofd alleen in het geestelijke leeft. Daar is het woord “god” altijd een abstractie geweest. De islam is uiterlijk consequenter (lees: dwingender/ gewelddadiger) in haar ideologie, alhoewel hun “schriftgeleerden” ruziënd rollebollen over koran-interpretaties.  Echter,  de islam erkent één  bepalende entiteit, dat is hun allah en niet de mens als individu met een eigen moraal.

Afgezien van de werkelijke verklaring over het ontstaan van de islam binnen het zwoele arabisme is er nog een belangrijk  verschil ontstaan tussen christendom en islam en dat is dat in het westen de mens de mogelijkheid had de individuele vrijheid  van denken, willen en voelen te ontwikkelen tbv hemzelf, maatschappij en cultuur. Iets wat de islam te vuur en te zwaard heeft bestreden (en nog doet). De moslim voelt dat aan en komt de schade instinctief hier inhalen.

Dus wat nu?

Diezelfde materialist die donders goed begrijpt dat geen overheid, religie of wetenschap hem kan helpen zal zeggen: “man wat bazel je hier cryptisch” en in aanleg heeft hij (of zij) gelijk, want hoe kan de ene mens de ander overtuigen als elke vezel van zijn lichaam van materialisme is doordrongen? Die andere mens, zal alles neerknuppelen wat niet met zijn aangewende ideeën strookt terwijl hij tegelijkertijd wordt bestookt met meningen en uitspraken uit “wel-ingelichte-kringen”, waaraan hij zich vastklampt.

U zult, buiten alle traditionele wetenschappen en religies om zelf moeten leren onderkennen waar de echte oorzaken van deze tijdverschijnselen liggen.

Grote problemen ontstaan door het gebrek aan kennis, vooral bij de westerse mens, van cultuurverschillen en volkskarakters, die per landsaard, soms per streek, anders zijn. Los van huidskleuren, die zijn volkomen onbelangrijk, zijn volkskarakters een nagenoeg onbekend begrip, maar ze zijn er. Intelligentie is gelijk over de wereld verdeeld. Waar dat alles vandaan komt is binnen traditionele wetenschappen niet bekend. Men doet het af met: “cultuurverschil” of “chauvinisme”! Hier vinden we echter wel één van de grondoorzaken van bv de “brexit” of de autoritaire beslissingsstructuren en antipathiën binnen de EU. Wat de EU kan redden zijn associatie-structuren. Nu graven overheden zich in en moeten het EU-Fantoom verdedigen door bedrog, afleidingsmaneuvres en financiële knechting en zo gaat de neerwaartse spiraal verder. Het ontstaan en aannemen van de koran was/is alleen mogelijk binnen oosterse- en afrikaanse volkskarakters!

Het probleem om al deze dilemma’s te doorzien is er gewoon, punt uit! De oplossing ligt in onze gezamenlijke wil dit uit te zoeken, niet kritiekloos of dogmatisch. Hoe we het ook draaien of keren, als niet veel mensen overtuigd raken van de juiste oorzaken dan gaat die neerwaartse spiraal onweerstaanbaar verder, precies zoals dat nu gebeurd. Echter: iedereen draagt kleding, maar niet iedereen moet een kleermaker zijn, waarmee ik wil uitdrukken dat er een zekere groep mensen  moet zijn, die samenlevingen kunnen veranderen in hun sociaal-economische structuren. Voor de meerderheid is het voldoende dat zij falen en feilen kunnen onderkennen met het gezonde en objectieve verstand.

Martin van der Ven

 

 

 

 


2 Reacties

 1. Solo zei:

  Misschien is er inderdaad iemand die alle genoemde ‘overwegingen’ blijmoedig kan bevestigen. Hij is degeen die het ‘Aards Paradijs’ heeft gevonden: een onooglijk eiland, een witte vlek, een palmenstrand, verstopt tussen de duizenden atols in de Stille Zuidzee. Waar de gelukkige bevolking in absolute eendracht, vrede en liefde leeft. Zonder wapens en kleermakers, zelfs zonder geld en Albert Heijn.

  Maar de ‘ontdekker’ is helaas ook degeen die een einde maakt aan het geluk. Want op de rede ligt al de eerste Cruise Liner.

  Als… Theorisch is alles mogelijk. In simulatiemodellen kunnen we de leeuw vreedzaam laten samenleven met het schaap. Maar in de praktijk vreten zelfs mensen elkaar op. Moet ook menselijk ‘associëren’ door mensen worden geleid en exact daar gaat het fout.

  Waarom wordt de enige, echte waarheid van al het leven (nog los van alle religies) miskend: alpha en omega symboliseren het begin en het vaststaande einde. Het aanschijn van de aarde zal niet zonder de hulp van de Verlosser kunnen worden vernieuwd.

Comments are closed.