De dialectiek van de elite.

De dialectiek van de elite werkt volgens vaste patronen. De dialectiek is zichtbaar in alle systemen waarin de wereldmaatschappij en wereldeconomie draait. De dialectiek werkt in de wereldpolitiek, landelijke politiek, het maatschappelijk veld en in het financiële en economische systeem.

Een manier waarop de dialectiek in de praktijk werkt kan als volgt worden geschetst:

1) Er wordt een systeem of unie opgezet (bijvoorbeeld de EU of het financiële systeem). De EU zelf is ook ontstaan uit een dialectisch proces waarbij deze unie IN VERSCHILLENDE FASEN steeds verder is uitgebreid van de Kolen en Staalgemeenschap na de oorlog in wat we nu hebben een steeds verdergaande politieke unie tussen een steeds verder groeiend aantal landen met een gezamenlijke munt.

2) Dit systeem wordt vervolgens met een aantal belangrijke WEEFFOUTEN opgetuigd. Deze weeffouten worden zeer zorgvuldig ingebracht en geconstrueerd dat deze fouten op termijn MOETEN LEIDEN TOT DE INEENSTORTING VAN HET SYSTEEM.

3) Externe processen die het systeem moeten aanvallen worden door de elite geconstrueerd en zorgvuldig geinjecteerd in het systeem (of onafhankelijke processen worden door de elite zodanig gemanipuleerd en gestuurd) dat ze de potentie krijgen om het systeem te verzwakken.

4) Als het systeem daarna door de processen en de ingebrachte weeffouten in chaos vervalt of onwerkbaar of onhoudbaar wordt (deze chaos heeft altijd grote gevolgen voor de gewone man daar deze door de in het proces geinjecteerde chaos en verval de dupe wordt, vaak doordat zijn basisbehoeften (voedsel, onderdak en veiligheid) door deze chaos ernstig in gevaar worden gebracht, komt de elite die het systeem heeft bedacht en ook de oorzaak is van de implosie en chaos door het instorten van het systeem met een nieuwe oplossing, een verbetering/verandering van het systeem.

5) deze verbetering/verandering van het systeem is altijd een VERBETERING OF VERANDERING DIE DE BELANGEN EN HET DOEL VAN DE ELITE DIENT, en nooit de belangen van de gewone man. De verandering bestaat altijd uit MEER CENTRALISATIE, MEER MACHT IN HANDEN VAN EEN KLEINE GROEP.

Enkele concrete voorbeelden die momenteel spelen.

De EU

Je ziet dit dialectisch proces aan de gang in de EU. De EU is opzettelijk zodanig opgezet dat hij niet levensvatbaar is, en niet duurzaam (om maar een geliefd woord van de elites te gebruiken). Externe processen worden gekanaliseerd en gestimuleerd om het proces aan te vallen (vluchtelingenstromen, de Populisten). Allemaal met doel een STERKERE EN MEER GECENTRALISEERDE UNIE. Elke oplossing die de elite (die al deze problemen uiteraard zelf heeft veroorzaakt) bestaat uit Meer EU, meer centralisatie en zelfs NOG MEER LANDEN BIJ DE EU.

Het Financiële systeem
Het financiële stelsel zoals we dit momenteel kennen is feitelijk in 1913 opgezet met de oprichting van de FED. Daarna is in de jaren 70 een belangrijke volgende stap gedaan door geld los te koppelen van Goud. Dit systeem van ongebreidelde fiat geld creatie zonder dat er iets tegenover staat, kan niet anders dan exploderen of zo je wilt imploderen. Door de loskoppeling is de schuldenlast van landen en bedrijven en particulieren exponentieël gestegen (en deze exponentiële groei gaat gewoon door).
Externe processen om dit stelsel aan te vallen zijn door de elite veelvuldig in stelling gebracht (crisis van 1929, een wereldoorlog, crisis 2008), elk van deze crisis en de oorlog heeft voor meer centralisatie van het financiële stelsel gezorgd.

Op dit moment zitten we hoogstwaarschijnlijk in de eindfase van het huidige financiële stelsel. Het staat op het punt in te storten. Er wordt al openlijk gesproken van ÉÉN WERELDWIJDE CENTRALE BANK HET IMF EN ÉÉN GLOBALE VALUTA DE SDR. China (uiteraard in opdracht van de machtselite) neemt momenteel het voortouw om dit te bereiken.

Joepie


7 Reacties

 1. Ron Blauw zei:

  Weer goed artikel. Hoog niveau.
  (wat je op RTV en in de Jip&Janneke kranten niet meer aantreft).

  Dat woordf*cken, als wapen in de mensenhouderij, werd al beschreven door Plato en Cisero.
  George Orwell (uit kringen van illuminati) deed het op zijn manier. Hij schreef over ‘dubbelspraak’.

  De indianen noemden het ‘spreken met een gespleten tong’

  Het heeft al perfect z’n verwoestende werking gedaan.
  Neem een willekeurige kroegavond, desnoods verjaardag in familiekring. 99% danst op de maat van de mind control door DWDD en de Jip&Janneke Journaals.

  Ik vergeet het nooit, 1992 warme zomer – dat die k*t wapenvlucht zich in Bijlmerflat ‘Kruidberg’? genaamd boorde. En in die zomer-top10 boeken een bestseller uit de ’60 zat.
  ‘Zen and the art of motorcycle maintenance’, Robert M. Piersig;

  Orwell, en dat boek, zou iedere scholier verplicht op z’n lijst moeten hebben.
  Het gaat precies over nepvs. echt, vals vs. eerlijk, gelijk krijgen vs. waarheid.
  Het onderwijs is sinds het verdrag v.Maastricht, ook ’92, hard geStaliniseerd
  Op een gegeven moment is dat proces klaar;
  dan beseft niemand meer dat de woordbetekenissen omgedraaid zijn.

  vrede=oorlog, duurzaamheid=wereldregering, innovatie=geen verbetering, partnership=de VN-dwangbuis, life-sciences=dekmantel voor depopulatie – met gmo’s, vaccins, ritalin, chemo, chemtrails, milieuvervuiling, ondervoeding, etc.; links en rechts liggen in 1 bed,
  ‘smart’phones – ‘anything smart’; maakt de MENSEN er niet intelligenter op – zombies worden het meer en meer.
  Precies, wat de elite nastreeft. De wereld 1 slavenkolonie.
  Geen Kamervragen, de monopolitiek UNISONO akkoord.

  Geen Kamerlid kan onwetendheid voorwenden. Grote namen uit de literatuur schreven hun bekende titels, Orwell, ‘Multatuli’, Solzenitcyn;
  Het kán? dat de schoolverlaters in de Kamer wel alle delen van Harry Potter kennen.

  ‘Blind’ tekenen ze voor verstrekkende monsterverdragen, zoals TTIP en TTIP via de achterdeur, woud van handels- en associatieverdragen, zonder zélf de teksten überhaupt te hebben mogen bestuderen. Met 7-mijls laarzen worden we naar de Stalinistische VN-Heilstaat gemarcheerd.
  Dat niveau.

  Kamervragen, inhoudelijk. Kom dan niet met de afgekuifde dooddoener ‘complottheorie’, daarmee bewijst de spreker ín het complot te zitten; ’t is wat veel plak werk – wel de strofes die de kwaadaardige bedoelingen van en met de VN aantonen; mag wel ’s meer bekend worden:
  Opgeven van uw vrijheden — voor uw veiligheid, werkelijk?

 2. joepiedepoepie zei:

  De grootste weeffout die in de EU is ingebouwd is de Euro.
  ëén gemeenschappelijke munt voor een aantal landen met grote economische, maatschappelijke en culturele verschillen kan niet werken en dat wist de elite al vantevoren. Daarom is de Euro ook ingevoerd.

  Een werkende munt voor een aantal landen is slechts mogelijk als al deze landen een vergelijkbaar economisch niveau hebben en een vergelijkbare cultuur.
  Ze hoeven niet allemaal hetzelfde economische niveau te hebben maar de niveaus mogen niet teveel van elkaar verschillen.
  Bovendien moet om één gezamenlijke munt succesvol te laten zijn, de politiek tussen de landen op elkaar zijn afgestemd en zaken gezamenlijk geregeld, en hier komt de weeffout het meest bloot te liggen. De EU landen worden straks min of meer gedwongen om een politieke unie te vormen omdat anders de Euro niet houdbaar is, en dit zal de elite gebruiken om steeds verdergaande centralisatie voor te stellen.

  Een EU met één munt tussen bijvoorbeeld alleen de VK, Nederland, België, Duitsland, Scandinavië en Oostenrijk had waarschijnlijk op zich wel gekund hoewel het zelfs dan niet aan te raden is omdat er dan ook een politieke unie nodig is en centralisatie van meerdere landen betekent per definitie minder vrijheid voor de burgers in die landen.

Comments are closed.