D66 zorgt voor de onteigening van uw lichaam

De nieuwe wet op de orgaandonatie is een misdaad tegen de menselijkheid.

Binnenkort is iedereen orgaandonor in Nederland, behalve (misschien) als je bezwaar aantekent. Hoewel, als je dus bezwaar aantekent moet de overheid dit gaan registreren en we weten allemaal wat dit betekent.

Je krijgt (misschien) een brief en MOET dan als je geen orgaandonor wilt worden aangeven dat je NIET orgaandonor wilt worden. Het initiatief ligt dus bij de bevolking. Als je deze brieven (bij geen reactie volgt er nog EENMAAL een brief) om wat voor reden niet beantwoord (je bent op vakantie, je bent ziek, de brieven worden door een fout van de posterijen niet bezorgd), ze ziet de brief over het hoofd, je kan niet lezen, je vergeet door je dagelijkse beslommeringen de brief in te vullen, de brief wordt door een fout van de overheid niet naar jouw verstuurd, dan ben je het sjaakje want dan worden jouw organen na jouw dood (eventueel met geweld naar je nabestaanden als dezen het tegen willen houden) uit je lichaam gerukt en aan een ander (waarschijnlijk een zielige allochtoon) gegeven.

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je de brief wel (kunt) invullen met NEE, dan is het natuurlijk nog lang niet zeker of je lichaam dan na je dood ook NIET WORDT ONTEERD. Je teruggestuurde brief kan kwijtraken bij de posterijen, of bij de ambtenaren ( WAAR NORMAAL GESPROKEN 80% VAN DE ADMINISTRATIEVE ZAKEN FOUT GAAN BEHALVE DAAR WAAR HET GAAT OM BELASTINGINNING DAAR GAAT 100% GOED, ) gaat bij de afdeling orgaandonatie iets fout en jouw nee wordt per ongeluk een JA, en je nabestaanden krijgen de schrik van hun leven als ze na je dood geconfronteerd worden met een stel satanisten die de organen van de dierbare overledene even komen verwijderen.

Maar eigenlijk gaat het niet eens om het bovenstaande, natuurlijk je kan ervan opaan dat door deze gang van zaken (persoon moet zelf aangeven dat hij GEEN orgaandonatie wil of anders gaan zijn organen eruit en als dit niet goedschiks gaat dan wel kwaadschiks) er heel veel nabestaanden voor EEN ZEER AANGENAME VERRASSING zullen komen te staan. Het echte probleem is een moreel en ethisch.

EEN OVERHEID KAN NOOIT HET RECHT HEBBEN OP IEMANDS LICHAAM OOK AL GEEFT DIE PERSOON NIET AAN OF HIJ WEL OF NIET ORGAANDONATEUR WIL WORDEN, ALS EEN OVERHEID ZEGT DAT HIJ EIGENAAR IS VAN JE LICHAAM ALS JE NIET AANGEEFT DAT JE JE ORGANEN WILT DONEREN IS NIET ALLEEN MOREEL EN ETHISCH MISDADIG EN VERWERPELIJK MAAR HET IS OOK EEN MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID. DE INTEGRITEIT VAN HET MENSELIJKE LICHAAM WORDT HIERMEE GESCHONDEN EN DEZE WET KAN DE OPMAAT ZIJN TOT STEEDS VERDERGAANDE ONTEIGENING VAN HET LICHAAM WANT DEZE WET IS EEN HELLEND VLAK!!!!!!!!

Als een overheid zichzelf de macht toeeigent over het lichaam van haar bevolking dan staat de weg vrij naar roof, moord, genocide en slavernij. Zo’n wet kan natuurlijk ook alleen maar worden ingediend door de PARTIJ VAN SATAN DE PARTIJ D666, HOEWEL NATUURLIJK ANDERE LINKS MARXISTISCHE PARTIJEN HIER OOK VAN KLAARKOMEN.

Deze wet is eigenlijk niks anders dan een totalitaire marxistisch, communistisch verschijnsel waarbij geldt

HET INDIVIDUE IS ONDERGESCHIKT AAN DE GROEP, DE COMMUNE EN DE GROEP STAAT BOVEN HET INDIVIDU.

En het opent de weg naar prachtige nieuwe maatregelen. Te weinig organen? Geen probleem dan zorgen we er gewoon voor dat EEN EXTRA AANTAL ZIEKEN OF MENSEN MET EEN ONGELUK geen hulp krijgen zodat deze overlijden, want als de vraag groter is dan het aanbod, ja dan moet er meer aanbod komen.

Vult wel iedereen het formulier in en wordt alles wel correct geadministreerd maar zijn er (bijna) alleen maar NEE verklaringen? Mijn god dan word het doel (meer orgaandonaren) niet gehaald. Maar dat is geen probleem, de overheid kan er altijd voor zorgen dat een deel van de NEE verklaringen in de verkeerde (ja bak) terecht komen of dat een groot deel van de verklaringen (onverklaarbaar) weg raakt, en ja dan heb je JA gezegd dus voor alles is een oplossing. Deze wet moet en zal leiden tot VEEL MEER orgaandonoren en als dit niet goedschiks kan maar kwaadschiks en dat is eigenlijk ook veel leuker want SATANISTEN houden ervan om het volk tegen hun zin kapot te maken.

Dus het onvervreembare (maar niet in Nederland) recht van de onschendbaarheid van het lichaam kan in de prullebak, ons lichaam is van de staat en daar mogen we blij mee zijn want de staat zorgt voor ons en als de staat ons lichaam in bezit krijgt dan wordt alles beter.

OP NAAR EEN NIEUWE WERELDORDE WAARIN INDEREEN SLAAF IS EN WAARIN IEDERS LICHAAM VAN DE STAAT IS, EN WE BEGINNEN HIERMEE IN NEDERLAND.

MET DANK ONDER ANDERE AAN D666 , DE PARTIJ VAN SATAN

Joepie


23 Reacties

 1. antonio zei:

  Wanneer iedere Nederlandse inwoner van Nederland een maand lang IEDERE DAG de NEE verklaring per aangetekende brief verstuurt kan de (r)overheid nooit beweren de brief niet te hebben ontvangen of (per ongeluk??) in de JA bak te hebben opgeborgen.
  Ik woon God of Allah zij gedank al sinds vele jaren niet meer in dat mallotenparadijs aan de Noordzee, ben ook niet van plan er ooit nog eens terug te keren, ook niet voor vacantie dus neem aan betrekkelijk veilig te zijn voor de idiotieen die er dagelijks worden uitgevonden. Heb echter diep medelijden met de mensen die niet kunnen emigreren naar betere oorden. Het gezegde dat gras groener is aan de andere zijde van de schutting schijnt toch wel waar te zijn.
  Misschien moet iedereen een papiertje op zak hebben waar met grote letters op staat “BLIJF MET JE POTEN VAN M’N LIJF”.

 2. Henk zei:

  DE ORGAANDONATIEWET VAN “D666 = NSB Partij van de Satan” MET MEDEWERKING VAN DE TOT TRANEN BEROERDE NSB ‘R PIA DIJKSTRA MAAKT VAN UW LICHAAM IN DE TOEKOMST EEN GOUDMIJN…..

  NOG MEER KUNSTJES VAN NSB ‘R PIA DIJKSTRA?
  PIA DIJKSTRA “D666 = NSB Partij van de Satan” BETROKKEN BIJ GENOCIDE EN GROOTSCHEEPSE MENSENRECHTENSCHENDINGEN…….

  Google op:
  http://politiek.tpo.nl/2015/11/11/martin-bosma-pvv-pia-dijkstra-d66-betrokken-bij-genocide-en-grootscheepse-mensenrechtenschendingen/

  VERGELIJK OP INTERNET DE UITSPRAKEN EN SLOGANS OP POSTERS VAN DE NSB VÓÓR EN TIJDENS DE 2e WERELDOORLOG EN U ZULT DE BEWIJZEN ONTDEKKEN DAT DE HUIDIGE “D666 = NSB Partij van de Satan” VEELAL MET DEZELFDE UITSPRAKEN EN POSTERS SIER PROBEREN TE MAKEN………

  LAAT U NIKS WIJSMAKEN DOOR DEZE DOORTRAPTE D666 LEUGENAARS.

  HET BELANGRIJKSTE ZIJN ZIJZELF EN U BENT IN HUN OGEN NIET MEER ALS STRONT..!!

 3. Henk zei:

  Ja beste mensen, u wordt weer flink in de maling genomen door Miss perceptiemanager pur sang D666 NSB’r Pia Dijkstra.

  Als er iemand een carrière achter de rug heeft waarin ze jaren lang mensen de ogen dicht heeft mogen smeren, dan is het wel deze dame.

  Als nieuwslezeres van de NOS wist zij de Joegoslavië oorlog te verkopen en te melden dat Slobodan Milosevic persoonlijk iedere vluchteling de grens liet overzetten.

  Feitelijk was zij degene die de verslaggeving van deze oorlog in hoofdzaak op haar conto heeft staan.

  Slobodan Milsocevic stierf in een Scheveningse cel (“hartstilstand”), maar werd recentelijk vrijgesproken door het Joegoslavië tribunaal van betrokkenheid bij oorlogsmisdaden. De man mocht nooit voor behandeling van zijn medische klachten zijn cel verlaten.

  Tien jaar na de verdachte dood van de Servische leider in een Nederlandse gevangenis is bewezen dat Milosevic geen misdaden tegen de menselijkheid had begaan, noch dat hij verantwoordelijk was voor massamoorden op en deportaties van Kroaten en Bosniërs.

  Met andere woorden, hij was een onschuldige man die in een VN gevangenis stierf.

 4. LV zei:

  Beeje opgeblazen. Natuurlijk is het persoonlijk en principieel. Natuurlijk moet je (zoals nu nog geldt) expliciet stelling (kunnen) nemen met ‘JA’ als je vóór bent. Net zoals bij ‘versterving’ of actieve levensbeëindiging. Dus geen’stilzwijgend ‘geen bezwaar.

  Dat je hierdoor ‘eigendom van de staat’ wordt is natuurlijk onzin. Dat bén je namelijk al sinds je geboorte.

  Fouten en sjoemelen? Dat gebeurt in ELK systeem, zeker in dit land, naarmate een hogere graad van controle en toezicht (handhaving) wordt verlangd.

  Zorg dat je de gemiddelde leeftijd (80+) haalt, dan lusten ze je als domor niet meer.

 5. Robbert zei:

  Ik zeg het nog een keer bij dit artikel. Het is medisch- wetenschappelijk mogenlijk om al je eigen organen, te ‘klonen’ waar je eigen stamcellen als basis worden gebruikt. Zo kan eenieder zijn eigen koelkast met organen kweken. Het enige wat dit in NL tegen houdt is, dat er een wet is die verbied dat je met stamcellen mag manipuleren. Heeft met geloof te maken, er zijn mensen die een geloof hebben, die grote bezwaren tegen het manipuleren met stamcellen hebben. En dus wordt dit al jaren door bepaalde politieke partijen tegen gehouden. In andere landen, waar dit alreeds gebeurd. Neem Noorwegen, daar is al een paar jaar geleden begonnen met het creeeren van organen, voor mensen die nieuwe organen nodig hebben. En het werkt beter dan orgaandonatie, want deze organen worden wel goed door het lichaam geaccpeteerd, zonder afstootrecties, omdat het de eiegen stamcellen zijn. Het werkt beter!!
  Ik ben er principieel tegen dat eenieder, indien men niets zegt, automatisch donor wordt. Ik voel me bestolen/bedonderd hierdoor.
  Zeker omdat er dus een heel goed alternatief is wat een hoger succes percentage geeft dan ‘normale van vreemde mensen’ orgaandonatie.
  Dus, wet aanpassen zodat we ook in NL met stamcellen dit soort zaken verder kunnen ontwikkelen.
  En daarna kun je gewoon bij je verzekering een aanvullende verzekering afsluiten, voor het bijhouden van jouw orgaan-koelkast in een of ander laboratorium, voor het geval je nieuwe organen nodig hebt. Stel ik mij zo voor.

  Daarnaast wil ik vermelden dat de orgaantransplantatie-wereld een wereld van schimmige en vooral economische belangen is. Om even een sprekend voorbeeld toe te voegen, een Rotschild telg, heeft al 9 nieuwe hartransplantaties ondergaan. Hoezo wachtlijsten, als je geld hebt, heb je zo een nieuw orgaan.
  Nog even een ander verhaal, van een arts in Argentinie, moets kiezen tussen helpen van 2 slachtoffers van een ongeval beiden ongeveer even ernstig gewond en in levensgevaar, 1 was donor en 1 was geen donor, de arts heeft diegene zonder donor geholpen. Zijn logische redenering was, als ik die vent met donor help/het leven redt, dan heb ik geen nieuwe organen. En als ik die zonder help, en dus niet donor, dan heb ik weer nieuwe organen, voor andere patienten.

  Verander die wet, en ga je eigen organen maken!!!
  Dan kan eenieder aan organen komen.

 6. *punt50* zei:

  Tja..je hebt volkomen gelijk, Robbert.
  Maar… zelf organen aanmaken (stamcellen) kóst handenvol geld en brengt relatief weinig op, terwijl geroofde (gratis) organen enkel maar geld opbrengen. Kwestie van vraag & aanbod.
  Het begin van de “culling of te useless eaters”!
  Behalve een dienende (slaven-) taak t.g.v. de “elite” beschikt men tevens over een nooit opdrogende bron van onderdelen etc. voor de super-rijken.

  Ik heb meerdere -nolens-volens- voor dit kloteland in een of andere uithoek van de aarde gevochten en ben betrokken geweest in conflicten, waar ik geen ene rotmoer mee te maken had, maar wél enkele malen per maand betalen moet via een hele reeks nachtmerries.
  “…dan liever de lucht in”!!! (Geheel aandachtig één onder “zee-helden”.)

 7. Theo Hofman zei:

  Ik kan je ÉÉN opmerking bijvoorbaat op een briefje geven in dit godvergeten naar de afgrond gebrachte land!

  Ze zullen bij een moslim zich wel drie keer bedenken om die open te snijden bij het ontbreken van een verklaring!

  Het is toch bekend dat deze hompen vlees als één geheel met alle organen moeten worden begraven met hun kont naar het westen en daar zal niemand iets aan veranderen, ook een Christenteef als Pia niet!

 8. Henk zei:

  Theo Hofman HELEMAAL WAAR..!!

  Maar lees als pleister op de wonde:

  Rustig blanke Nederlanders,

  Laat je niet zo snel door de politici, media en de in ons land wonende “Moslims” en overige “Lichte en Donkere Bruine Kaaskop Haters” verneuken!

  HET TIJ IS AAN HET KEREN….. en ik wacht geduldig af tot mijn plannen en ideeën niet meer weg worden gehoond, gedemoniseerd of proces-verbaal van kan worden opgemaakt…..

  I got nothing but time homey,
  and when the clock stops ticking,
  i’ll be there,
  right behind you,
  and if you run,

  you’ll die tired..!!

 9. Henk zei:

  Willem te Hafe schreef:

  Las recentelijk de onderzoeksresultaten uitgevoerd onder CEO’s van grote bedrijven.

  Daaruit kwam naar voren dat circa 21% deze CEO’s ronduit psychopathische trekjes vertoond.

  Lijkt mij zeer relevant een gelijk onderzoek tout suit onder politici te laten uitvoeren!

 10. joepiedepoepie zei:

  Ik ben niet bekend met de voorwaarden en procedure van orgaandonatie, ben ook geen medicus maar is het ook niet zo dat organen alleen maar kunnen worden “geoogst” wanneer de donerende nog in leven is of pas enkele minuten overleden is?

  Dit is ook een moreel en ethisch ernstig probleem lijkt mij. Het lijkt mij niet getuigen van respect voor een stervende (en zijn nabestaanden) als er vlak voor de dood (of enkele minuten na het overlijden) van de donor een aantal aasgieren aan komen zetten om de organen even te verwijderen..

  Ik weet niet of dit zo is trouwens maar…..

 11. yvonne zei:

  http://orgaandonorjaofnee.nl/hersendood-is-niet-altijd-dodelijk/

  Zomaar een van de reacties op FacebooK;

  ik heb me ook wat meer in de materie verdiept zowel orgaan donor als de privacy schendende maatregel dat een zorg verzekeraar in jou dossier mag kijken. je hebt helemaal gelijk de waarheid is zelfs nog gruwelijker dan hier staat een orgaan donor mag niet dood zijn dan zijn namelijk ook de organen dood, als men de organen beginnen te verwijderen wordt het lichaam niet onder narcose gebracht ze dienen alleen een middel toe dat het lichaam verlamd. dit omdat tijdens de operatie de bloeddruk oploopt de hartslag toeneemt en het lichaam zich zeer gewelddadig tegen de operatie kan verzetten zo erg dat men moet stoppen met de operatie je voelt dus letterlijk dat je wordt open gesneden en dat je organen worden verwijderd. sterven doe je pas nadat alle gewilde organen zijn verwijderd een lange pijnlijke moord dus eigenlijk. en wat het elektronisch patiëntendossier (EPD) betreft na vandaag ga ik de inzage toestemming opzeggen de verzekerings-maatschappijen hebben niets met mijn leven en ziekte beeld te maken

 12. Henk zei:

  De orgaandonatiewet van “D666 = NSB Partij van de Satan” met medewerking van het tot tranen beroerde NSB gedrocht “PIA DIJKSTRA” maakt van uw lichaam in de toekomst een goudmijn.

  Vandaag heeft ze een baan in de politiek….. Morgen is haar bedje c.q. baan gespreid in de zorgverzekering/gezondheidszorg, teneinde haar zakken te vullen.

  GEEF DAT NSB WIJF GEEN KANS..!!

 13. Anna zei:

  Is Pia een psychopate?! Die zitten nl. altijd ineens verbijsterend met hun tengels aan wat niet van hen is. Geen moreel besef.

  Bovendien hebben we al (2x voor alle zekerheid) moeten aangeven of we donor willen zijn of niet. Vrijwillig.

  Je kunt er dan zeker van zijn, dat psychopaten de zaak gaan omdraaien als de uitkomst daarvan ze niet bevalt: Ja…….tenzij.

 14. yvonne zei:

  GOED NIEUWS
  En dan nog te bedenken dat het nog door de 1e kamer goedgekeurd moet gaan worden.
  Het gaat hier over de mensen die al donor waren

  NOS Teletekst 112
  
  Veel donorregistraties ingetrokken

  
   Sinds de Kamer eergisteren een nieuwe
  donorwet aannam,hebben duizenden mensen
  hun toestemming ingetrokken.Ook hebben
  bijna 19.000 mensen vastgelegd dat hun
  organen na hun dood niet voor donatie
  mogen worden gebruikt,blijkt uit
  cijfers van het ministerie van VWS.

  Nieuw in de wet is dat iedereen die
  niets over donatie heeft vastgelegd,
  automatisch orgaandonor is.Veel mensen
  vinden dat de overheid daar niet over
  mag beslissen.

  Eergisteren en gisteren kwamen er bij
  het register 19.000 weigeringen binnen
  en 9000 mensen veranderden hun codicil.
  Ongeveer de helft haakte af.

 15. Ed zei:

  De donorwet van D66 is inhumaan en moet van tafel te worden gehaald.
  Met deze wet gaat de overheid mij dwingen om een keuze te maken binnen een voor mij ethisch dilemma. Hiermee maakt de overheid van dit ethisch dilemma een levensbeschouwelijke norm.

  In een democratische samenleving is het niet de taak van de wetgevende overheid wetten te creëren die normen stellen op ethisch en levensbeschouwelijk gebied. Degene die een andere norm hanteert, wordt met deze wet niet meer gelijk behandeld, maar moet actie ondernemen om zich veilig te stellen. Dit mogen we nooit toestaan !!

  De enige taak van de overheid is om orgaandonatie mogelijk te maken voor wie dit een goede zaak vindt. In een donorregister worden alleen diegenen geregistreerd die orgaandonor willen zijn, en hiertoe een positieve wilsbeschikking hebben afgegeven.

  Alle anderen hebben die keuze niet gemaakt en hebben dus ook geen registratie nodig.

 16. joepiejee zei:

  De gezondheidszorg is hierdoor wel te bekostigen, maar de humane esthetische regels worden er wel mee geschonden?

 17. yvonne zei:

  joepiejee zei: 16 september 2016 at 11:35

  De gezondheidszorg is hierdoor wel te bekostigen, maar de humane esthetische regels worden er wel mee geschonden?

  De gezondheidszorg was goed en betaalbaar …onder de grote leugen dan weten de burgers wat het kost, kreeg je geen info maar een vette rekening.

  Pure oplichterij , 70 miljard weggetrokken uit de gezondheidszorg die nooit meer werd geinvesteerd in de zorg …maar de top wel bonussen en abnormale hoge lonen ..de top daar zitten de politieke figuren hun zakken te vullen over de burgers hun rug.

  Ook vorig jaar hebben ze een miljard gepakt…tja was minder he de mensen
  meiden nu zorg vanwege hun hoge rekeningen die ze amper nog kunnen betalen.
  Dus komen ze voor de nieuwe verkiezingen met plannetjes voor een andere verzekering..

  Net als met de huren…heb je iets meer moet je nog meer huur betalen..
  En dan maar roepen dat je een huis moet gaan kopen om een huizenbubbel te creeren …ze pakken nog te weinig af.

  Via de ecb kopen ze voor een appel en een ei de landen leeg met uit de lucht gegrepen geld……
  Zo kan ik nog wel even doorgaan

 18. Qvic zei:

  Deze wet bied ook mogelijkheden, want als we nu alle D66ers in coma slaan. Dit wordt in de medische wereld gezien als hersendood en dan mogen zij volgens deze wet hun organen eruit halen voor donaties. Zijn in één keer van de D66 af en dit kan ook op andere volksverraders en linkse politieke partijen toegepast worden.

 19. Netron zei:

  Mensen wordt wakker je bent niet dood als ze je organen roven JE LEEFT NOG anders kunnen ze niets met je organen.
  Het zijn Frankenstein praktijken die niet deugen je slikt de rest van je gerekte leven kankerverwekkende medicijnen en hebt talloze bijwerkingen en de zekerheid dat het gedoneerde direct hecht heb je nooit. En als je een paar jaar verder bent verloeder ook de wetgeving verder en ze slopen je leeg voordat je maar enig sinds kan reageren.
  Ik ben baas over mijn eigen lichaam ik heb geen sinds toestemming gegeven aan iemand in Den Haag om over mijn lichaam te beschikken.

Comments are closed.