Ding dong, kassa ring! Welkom in het grote sprookjesbos.

Woningbouwverenigingen buigen zich over de vraag hoe de voorraad goedkope huurwoningen, die vrijwel niet meer bestaat, op een eerlijke manier kan worden verdeeld onder de groeiende groep die daar aanspraak op maakt.

Het stijgen van huren is keer op keer een antwoord dat hoe tegenstrijdig dit ook mag klinken terugkeert. De huren die vanaf half jaren tachtig aan het stijgen zijn is een van de oorzaken van de woningnood. Door een kronkelgedachte koos men voor een manier van oplossen waarmee men juist een tekort en extra druk op de goedkope woningvoorraad liet ontstaan.

Om dit vervolgens weer op te lossen werd gekozen voor weer een nieuwe aanpak. Daar waar de vraag aan sociale huurwoningen sterk onder druk staat, mag de huurprijs met rond de honderd euro per maand tussentijds bij het vrijkomen van sociale huurwoningen worden verhoogd. De praktijk leerde snel dat in heel Nederland, ook daar waar massa’s goedkope huurwoningen worden gesloopt, de druk immens is.

Het toch slopen van woningen wordt verklaard met het excuus dat deze woningen niet meer voldoen aan de huidige woonwensen, welkom in het grote sprookjesbos en kassa ring.

Wie vandaag een sociale huurwoning zonder enige franje wil huren moet bereid zijn rond de zeshonderd euro per maand te betalen. Dat is voor iemand met een bijstandsuitkering, minimumloon of jeugdloon bijna onmogelijk op te brengen. Terwijl juist sociale huurwoningen er per definitie voor hen zouden moeten zijn.

Een alleenstaande in de bijstand heeft een uitkering van netto iets meer dan negenhonderd euro per maand en het minimumloon ligt niet veel hoger. Huurders worden zo gegijzeld door de huursubsidie. Iedereen zal begrijpen dat het blijven stijgen van huren tot gevolg zal hebben dat veel huurders in de toekomst niet meer in staat zijn hun wonen te betalen.

Bijna een miljoen huurders leven nu al rond de armoedegrens. Wat er met die huurders moet gebeuren die straks de huur niet meer kunnen betalen is een vraag zonder antwoord. Wonen in de auto, in een caravan, camper of onder de brug.

Maar de woningcorporaties stellen gelukkig voor een zoveelste keer de woningnood te gaan oplossen. Maar uiteraard voorlopig enkel de woningnood bij erkende asielzoekers. Alle anderen zullen nog een tijdje extra moeten wachten. Een jaartje of tien, misschien vijftien.

Ik ben niet nieuwsgierig hoe de corporaties dit willen doen, ik ken hun manier van oplossen inmiddels wel. Met meerderen een woning delen, is een van die oplossingen, zoals een bekend PvdA man al jaren geleden voorstelde. Naar voorbeeld naar wat toen al in steden als Londen en Parijs speelde.

Met twee gezinnen of meerdere alleenstaanden in een woning die in kamers is opgedeeld, een soort HAT eenheden dus. Dit idee is nu door corporaties overgenomen om vluchtelingen aan betaalbare woonruimte te helpen. Een idee dat ongetwijfeld op termijn voor meer groepen woningzoekenden van sociale huurwoningen kan gaan gelden.

Bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden waardoor het mes ook nog aan een andere kant kan snijden, door op die manier ook minder geld kwijt te zijn aan huursubsidie en uitkeringen.

Zo ontstaat weer opnieuw een ‘lompenproletariaat’ door een groeiende groep mensen met de rug tegen de muur en er zelfs ook doorheen te drukken als het moet. Nieuwe armoede leidt vervolgens tot een nieuwe groep die verheft moet worden. Zo hoeft de PvdA nog steeds niet opgeheven te worden.

Bezorgde Burger

( de artikelen berusten op fragmenten uit het nog te verschijnen boek ‘Gestoorde roofridders’ )


3 Reacties

 1. lisa zei:

  1 3/4 jaar geleden ben ik verhuisd van een 4-kamerwoning met tuin van 470 euro naar een 3-kamerflat uit ’68 voor 607 euro uit medische nood ivm de nodige mantelzorg (en WAO van 1100 euro). mijn 470 euro bestond uit 142 euro subsidie en mijn woning van inmiddels 617,80 voor slechts 155 euro. hoe kon ik dat doen(?!?) heb ik bedacht, maar het troostte mij dat mijn oude huis werd verhuurd voor 624 euro, 154 euro duurder en voor wat!!!???!!!! kregen ze een extra tuinman/beveiliging of anders voor dat geld?? wat nu sociaal……. kon ik maar in een tuinhuisje wonen voor 200 per maand en ik mijn laatste jaar nog kon genieten, maar ik heb mijn eigen das omgedaan en het is verstikkend…geen nood, je wordt wel weer gereanimeerd wat je niet wilt…. mensen verenig U!!! zelfs samen wonen of een kamer verhuren om de kosten te drukken wordt bestraft!!!! na 1/3 vaste lasten gehanteerd in de jaren 80 is het nu 2/3. leg allen het werk neer!!! tuurlijk ben je je baan kwijt en loopt alles in het honderd, maar ze (de elite) hebben jou nodig, niet andersom, denk aan de toekomst!!!!
  en vergeet niet: die lantaarnpaal en nieuwe snelweg heb jij betaald, maar ook de corruptie van wapens, managers, koningshuis, regering en de zorginstanties…………….

 2. Onlyyou zei:

  Je moet ervanuit gaan, dat bij verkassen de kassa gaat rinkelen, aldus dat is mijn ervaring? En vaak nog onterecht op kosten gejaagd?

 3. huisje weltevree zei:

  Woningnood? Het zou al een hele stap zijn om woningfraude op te lossen. Voorbeeld: een gezin heeft 8 kinderen. Een ervan krijgt een sociale huurwoning, trekt er in. Even later komt er een familielid bijwonen, huur op beider naam. Het eerste familielid trekt naar een andere sociale huurwoning, met urgentie (reden onbekend), en de woning gaat naar het familielid. Zo zijn eindeloze variaties op het gerommel in de marge mbt tot sociale huur. Zo ook het geduvel met statushouders die hun woninkjes onderverhuren aan familieleden, terwijl ze zelf in het buitenland wonen. De woningbouw zo veel strenger moeten optreden tegen dit soort misbruik, en erop toe moeten zien dat het aanbod aan woningen gelijkelijk verdeeld wordt onder autochtonen en allochtonen. Dat zie in hier in de grote stad niet gebeuren. Eerlijke verdeling, daar draait het om.

Comments are closed.