Joodse vluchtelingen, hoe ging dat voor de oorlog in Nederland ?

In het najaar van 1938 vindt in Duitsland een gebeurtenis plaats, die later de ‘Kristallnacht’ zal worden genoemd. De naam doelde op de vele glasscherven die in de straten kwamen te liggen n.a.v. de aanval op Joodse bezittingen.  Het resultaat was dat duizenden Joden  Duitsland probeerden te ontvluchten en hun heil o.a. zochten in Nederland .

De regering in den Haag zegt zeer verontwaardigd te zijn over deze gebeurtenissen, u herkent ongetwijfeld een hedendaagse soortgelijke houding als zich calamiteiten voordoen en zegt dat alle Joodse vluchtelingen geholpen dienen te worden. De op dat moment in dienst zijnde Minister van Justitie, Carel Goseling stuurt een bericht aan alle burgemeesters langs de Nederlands – Duitse grens, waarin hij echter deze oproept om de vluchtelingen zo veel mogelijk te weren !  Slechts Joden die ‘vlakbij’ de grens woonden waren welkom.  En daaraan voegde Goseling nog een restrictie toe, namelijk dat de vluchtelingen slechts zouden worden toegelaten indien er een kans was voor gevaar op hun leven !?  Andere vluchtelingen moesten geweerd worden.

Niet alle burgemeesters waren het hier mee eens en weer zoals ook tegenwoordig burgemeesters de instructies van Den Haag weigeren, waren er een aantal die zoveel mogelijk toelatingsvergunningen uitschreven.  Dit weer zeer tegen de zin in van de talloze NSB-ers die in de Nederlandse dorpen langs de grens woonden. U weet dat ons land in de jaren voorafgaande en tijdens de oorlog wemelde van deze landverraders, die de binnen trekkende Duitsers soms met bloemen , de rechter arm geheven en gejuich ontvingen, een trekje dat ook heden ten dage bij veel burgers nog schijnt te leven.

O.a. het Achterhokse dorpje Dinxperlo, nu behorend bij de gemeente Aalten  was een toevluchtsoord voor Joden, omdat de toenmalige burgemeester Verbeek rijkelijk toegangsvergunningen uit gaf. Hier moet de kanttekening bij gemaakt worden, dat het dorp al een grote en rijke Joosde gemeenschap kende,

Goseling laat Justitie e.e.a. onderzoeken en besluit tot een strafrechtelijk onderzoek, hetgeen er toe leidt dat de op dat moment 63 jarige Goseling oneervol ontslag krijgt wegens valsheid in geschrifte. Hij had deze toegangsvergunningen niet mogen uitschrijven.  Weliswaar spreekt de rechter Verbeek vrij, maar het oneervol ontslag blijft van kracht. Pas na de oorlog volgt er eerherstel en pas … in 1990 wordt het ‘oneervol’ ontslag gewijzigd in ‘eervol ‘.

Maar net als de Nederlandse politieagenten die zelfs door de Duitsers in hun ijver om Joden op te pakken moesten  worden afgeremd, is dat nu ook het geval, want zo is bekend dat burgemeester Monnik van het vlakbij Dinxperlo gelegen Aalten zelfs ook nog de namen van enkele uit Duitsland vertrokken Joden met de Nederlandse nationaliteit doorgeeft aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Maar ook de Joden zelf schrokken er niet voor terug hun eigen geloofsgenoten aan te geven. Twee leiders  van de Joodse Raad , Asscher en Cohen ( geen familie van Job Cohen ), wordt gezegd dat ze nadat ze op transport werden gezet ook nog hebben meegewerkt om ze aan te geven en dat zou hun eigen levens gespaard hebben. De Joodse Raad werd na onderzoek door een Joodse Ereraad zeer laakbaar gedrag verweten en collaboratie met de nazi’s om zelf buiten schot te blijven. De twee overlevenden mochten nooit meer een Joodse functie uitoefenen. Het gaat hierbij om de grootvader van Lodewijk Asscher.

Was het een soort ‘Wiedergutmachung “dat Lodewijk Asscher in zijn hoedanigheid als Minister van Sociale Zaken opdracht gaf de AOW uitkering aan van oorsprong Nederlandse Joden die in Israël woonachtig zijn gewoon door te zetten, terwijl de SVB deze juist wilde korten ?

Nadat de SVB in 2013 had ontdekt dat er in strijd met de wet niet was gekort, gaf minister Asscher de SVB opdracht door te gaan met het onrechtmatig uitkeren van AOW. Zo voorkwam hij dat de betrokkenen de publiciteit zochten ! Twee advocaten, Pestman en Zegveld willen nu een procedure tegen Asscher aanspannen. Daar deze echter niet rechtstreeks, maar slechts via de Kamer of de Regering kan worden opgestart, is de kans tot slagen zeer gering, tenzij de Kamer het verzoek van Pestman en Zegveld  zal honoreren, hetgeen snijden in eigen vlees betekent.

Waarom dit artikel ? Om u te laten zien, dat de politiek en vele  uitvoerders hiervan reeds lang geleden in hoge mate onbetrouwbaar waren en er geheime agenda’s waren, waren zeker toen de burger nog nergens  weet van had.

En denk niet dat er veel of zelfs iets veranderd is, zelfs niet bij het z.g. koningshuis integendeel!

asd

 


5 Reacties

 1. rob zei:

  En wat is het belang van dit artikel? Joden zijn statenlozen. En niet zo zeer uit op integratie, maar vaak op ontwrichting van samenlevingen. Dat asscher zijn volk beschermt lijkt me logisch. Dat zouden nederlanders ook vaker moeten doen.

 2. Lies zei:

  De kwestie over AOW voor Nederlandse Joden in Israel is iets gecompliceerder. Deze mensen waar het over ging, wonen in een gebied dat door anti-Israel figuren “bezette gebied” genoemd wordt en de soevereiniteit van Israel daar niet erkend wordt.
  Nederland heeft met diverse landen, waaronder Israel een Verdrag over sociale zekerheid. Sinds 2006 is er een Wet op beperking export uitkeringen in geval mensen in een land wonen waar Nederland geen verdrag mee heeft. Omdat Nederland de zg. bezette gebieden niet erkent, zouden de Nederlandse Joden waar het om gaat, gekort worden op hun AOW.
  Het zou wel een beetje grof zijn als deze Nederlandse Joden die al zoveel hebben meegemaakt, persoonlijk of in hun direkte familiekring en daarom geemigreerd zijn naar Israel, nu gekort worden op hun AOW.
  En laten we vooral de Joodse vluchtelingen van toen niet vergelijken met de huidige gelukszoekers, die alleen maar komen om ons te overheersen.

 3. Paul zei:

  Treffend, nog maar twee reacties, die haaks op elkaar staan, en beiden een complete bevolkingsgroep (niet dezelfde) als compleet inferieur neerzetten.

 4. Theo Hofman zei:

  @Rob

  Het belang van dit artikel is wel weer bewezen.

  Dat er nog altijd mensen zijn in dit land, die er geen ene moer van willen begrijpen.

  Een genetische Asbak die “zijn” volk beschermt, hoe krijg je die onzin uit dit artikel bij elkaar verzonnen!

 5. Ron Blauw zei:

  ‘onzin uit dit artikel’ – vb graag!
  het taboe op steekhoudende bewijsvoering is bedacht, en heilig verklaard, om oplossingen te kunnen vinden te beletten.

  enig gezond verstand en literatuuronderzoek leert al snel dat de algemeen feitenvrij herkauwde retoriek over het antisemitisme voor en tijdens WOII niet helemaal klopt.
  Het is zelfs zo heilig voor de antisemieten, die de nep-joden zijn, dat zij de ongemakkelijke waarheid n.b. bestempelen als antiesemietiets.
  Ze doen aldoende zelf precies dát, wat zij anderen verwijten. Opmerkelijk!

  Zo publiceerde Theodor Herzl al in 1897 dat het Joden ontberingen moesten lijden, om hen zo gewillig te maken de landen waar zij het prima naar de zin hadden – en niet weg wilden – te verlaten om als bruikbare idioten de natte droom van de globalisten te helpen verwezenlijken.

  Teneinde (overbodige) hysterische reactie van Hasbara kant te pogen voorkomen nóg een citaat (vele zijn voorhanden);
  ‘De aanbidding van Hitler stelt ons in staat alle Joden tot het Zionisme te bekeren’: Nahum Sokolov, 1933.

  Over de (openlijke) collusie cq. collaboratie van de BV Nederland met het Derde Rijk (een Rockefeller-OSS-operatie) is voldoende gedocumenteerd.
  Als het aanhalen van gedocumenteerde feiten taboe wordt verklaard heersen hier Turkse/Koreaanse toestanden.

Comments are closed.