Nederlandse overheid zet bewust aan tot racisme

Terwijl de overheid zowel nationaal als ook lokaal vooraan staat als het gaat om gevallen van zogenaamd racisme, xenofobie,  zal het de oplettende lezer niet ontgaan zijn,  dat juist die zelfde overheid de bron is van al datgene wat men naar buiten toe tracht te veroordelen.

Wij beginnen met Asscher, die van mening is, dat ondanks het feit dat 75% van de Nederlandse bevolking ZWARTE PIET in ere wenst te houden, vindt dat deze ruime meerderheid rekening dient te houden met een kleine  minderheid.  De meerderheid van de Neder- landers wenst dat ZWARTE PIET gewoon de ZWARTE PIET blijft , zoals hij al door de jaren heen samen met de Sint er voor zorgt dat Sint en Piet samen voor een kinderfeest zorgen.

Nee, zegt Asscher, die meerderheid moet rekening houden met een minderheid die juist wel een verandering wenst. Nu zie je als je de loopbaan van Asscher volgt, dat deze natte dweil nog nooit eens zelf voor een prestatie heeft gezorgd, om op de stoelen terecht te komen, zoals wethouder financiële zaken in Amsterdam of nu minister.  Slechts het feit dat zijn partij, de PvdA Rutte de duimschroeven aandraaide en mee mocht ‘regeren’ zorgde voor een onverdiende positie van Asscher . Maar het geluid van  democratie in ons land is verstikt door mensen zoals Asscher. Wij laten  inmiddels mede  angstig geworden  door politie intimidatie de oren laten hangen naar wat een zeer kleine groep raddraaiers terend op  de sociale verworvenheden van ons land  levende oproerkraaiers tracht door middel van verstoten tegen de openbare orde aan de welwillende Nederlanders op te leggen, en waarvoor zij niet bestraft worden.

13.000 Momenteel in AOC’s verblijvende parasieten met een zg. status moeten nog worden ondergebracht in behuizingen die de Nederlandse gemeenten in opdracht van den Haag  hen ter beschikking moeten stellen !  Den Haag wil de gemeenten nu middels financiële sancties , die u weer terug gaat vinden in uw gemeentebelastingen,  dwingen deze gelukszoekers aan een huis  in een aantal gemeente te helpen. Dit betekent dat eveneens 13.000 Nederlanders die wel voor een betaalbare huisvesting hebben gewerkt, daar nu vaak al meer dan 5 jaar op wachten, gewoon weer achter in de rij worden geplaatst !!   Wij hebben het dan nog niet over de gratis huis inrichting die deze parasieten zo maar zonder enige tegenprestatie in de schoot krijgen geworpen.

Laten de gelukszoekers blij zijn dat zij überhaupt zijn opgenomen, ondanks alle leugens, halve waarheden, trucjes geïnspireerd door aan deze zieligheidsindustrie co- laborerende  ( Collaborateur = tijdens vijandigheden met de vijand mee heulende  burgers) meewerkende en hun zakken met belastingcenten vullend zieligheidsindustrie tuig. In omliggende landen worden statushouders gewoon ondergebracht in groeps- behuizingen, zoals dat ook hoort. Waarom mensen die een conflict in hun land zijn ontvlucht en niet hebben meegewerkt de door hen bekritiseerde waarden in hun land te verdedigen, voor de rest van hun leven aan een riant gratis verblijf helpen ? Een conflict is niet eeuwig durend en betekent dat de huisvesting slechts van tijdelijke aard behoeft te zijn!!!

Maar hier blijft het niet bij . Verschillende kabinetsleden zijn  het over eens dat Hillary Clinton toekomstige president van de VS dient te worden. Prima ieder zijn of haar mening, maar hoe luidt de motivatie ?

Zo is zakkenvulster Melanie Schulz Verhaegen van mening dat Trump agressief is en geen bestuurlijke ervaring heeft ! Waar haalt deze op de rug liggende “dame” de wijsheid vandaan ? Niets dat zij aanpakte in haar tijd als staatssecretaris of minister lukte en moesten uiteindelijk haar staatssecretarissen de door Schulz veroorzaakte chaos opruimen, waarna zij konden verdwijnen. Slechts braaf meelopen in het VVD gareel zorgde voor haar functie, maar zeker niet haar prestaties.

Klaas Dijkhoff, de wijsneus van het kabinet, vindt Trump ‘onpresidentieel ‘ ! Kunnen wij Klaas ‘onstaatssecretarieel ‘ noemen en zitten we daar mee niet meer op het goede spoor ?

Plasterk  vindt Trump wel heel erg extreem in een aantal zaken  en vreest hij  dat een Amerikaanse regering onder Trump een ‘isolationistische’ houding zal gaan innemen.

En ten slotte de dochter van de melkboer Ploumen die nog veel van haar familiegenen  heeft weten te behouden en van mening is dat Clinton wil dat  de Verenigde Staten een plek  behouden in de wereld ‘. Zijn we hier wel blij mee ?

Ard van der Steur  denk dat het voor de internationale samenwerking beter is als de de democratische kandidate  president wordt . Voor Nederland is het het beste als Clinton die post gaat vervullen. Van der Steur, de brekebeen van het kabinet Rutte 2, die mag blijven zitten omdat een paar maanden voor de verkiezingen, hem terecht de laan uitsturen nauwelijks enig soelaas biedt in dit rampenkabinet.

Wij kunnen we natuurlijk urenlang over de pro’s en contra’s  van de beide presidentskandidaten praten, in feite ontlopen zij elkaar niet zo veel, maar het positieve punt van Trump is, dat hij niet wenst dat de blanke Amerikanen toe gaan geven aan een oprukkende minderheid van moslims, Latino’s en Afro Amerikanen, zoals wij dat in ons land op een zij het wat andere wijze dagelijks zien gebeuren.

Door de Nederlanders, en dan hebben wij het over de mannen en vrouwen wiens (groot)ouders dit land hebben opgebouwd en waaraan ook nu nog veel landgenoten meewerken, van ‘hoger hand’ te ontmoedigen zorgt de overheid voor een snel groeiende onvrede bij de echte Nederlanders, niet diegenen die de Nederlandse nationaliteit als cadeautje  kregen aangereikt.

Waarom moet er telkens zoals nu ook in Den Haag voorrang worden verleend aan ALLOCHTONE sollicitatie kandidaten en waarom is het woord ALLOCHTOON in de ban gedaan ? Gaat het om de prestaties die iemand kan neerzetten of om de etnische achtergrond ?

Net als in de VS en wij zijn er iedere dag getuige van groeit er aangewakkerd door de overheid een weerzin tegen alles en iedereen die niet true blooded American is, net als overigens in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk, waar de echte burgers van die landen zich terecht benadeeld voelen.

De overheid zorgt voor deze tweespalt en pas als er nog meer ongelukken gebeuren, zal men inzien wat er verkeerd is gegaan. Daarvoor is het dan echter te laat.

Vraag: WIE ZIJN HIER NU DE RACISTEN………WIJ OF DIEGENEN DIE  ZOGENAAMD  SNIKKEND BIJ ONS BINNENZIJN GEKOMEN ALS GAST ????? Denk er maar eens over na wat er in Zuid Afrika gebeurd, wij gaan hier dezelfde kant op.

afr


8 Reacties

 1. Henk zei:

  Goed artikel, al vind ik een rectificatie van onderstaande wel op z’n plaats.

  U schrijft:
  Nu zie je als je de loopbaan van Asscher volgt, dat deze natte dweil nog nooit eens zelf voor een prestatie heeft gezorgd, om op de stoelen terecht te komen, zoals wethouder financiële zaken in Amsterdam of nu minister.

  Maar de enige juiste vermelding is:
  Nu zie je als je de loopbaan van Asscher volgt, dat deze SCHELE natte dweil nog nooit eens zelf voor een prestatie heeft gezorgd, om op de stoelen terecht te komen, zoals wethouder financiële zaken in Amsterdam of nu minister.

  Geeft niks hoor….. Iedereen vergeet wel is iets belangrijks te vermelden!

 2. Karina zei:

  Vergeten te noemen ons rechtssysteem. De rechter bepaalt de straf niet alleen door te kijken naar de zwaarte van de criminaliteit, maar etniciteit weegt ook mee bij de uitkomst van de straf:

  Voorbeeldjes:
  -Autochtonen gooien molotovcocktails tegen Moskee-deur = 4 jaar brommen.
  Allochtonen steken auto’s in de brand = thee drinken.

  -Autochtonen gooien eieren en rotjes tegen AZC = half jaar brommen.
  Allochtonen gooien stenen door de ramen van de bus = is geen aandacht aan besteden.

  G.Wilders zaait geen haat. Is niet nodig. Dat doen ze zelf wel.

 3. nuance alsjeblieft zei:

  In dit artikel worden een aantal dingen door elkaar gehaald. Zwarte Piet, asielzoekers en het woord allochtoon. Over Zwarte Piet kun je zeggen wat je wilt, maar.. toen ik nog een klein mensje was, waren die pieten een karikatuur van een zwarte man zoals die ook werd afgebeeld in strips als Kuifje. De taal die deze geschminkte uitsloegen loog er ook niet om. Dus als je als zwarte mens zegt dat dit niet wenselijk is en denigrerend, dan hebben je wel een punt. Zo ook is dat met de kwestie ‘kwestie” allochtoon. De 2e, 3e en 4e generaties gastarbeiders zijn hier geboren en dus niet allochtoon…. maar gewoon Nederlanders (want hier geboren). Ik mis toch elke keer wel de nuance in dit soort berichtjes (van pro-en contra). Wat betreft de asielindustrie, inderdaad, dat is een triest lachertje en het zal west-europa ook wel gaan opbreken in de toekomst. Je kunt nu eenmaal niet een minderheid voor een meerderheid laten werken. Je kunt nu eenmaal geen mensen uit de bush naar een geciviliseerde wereld teleporteren zonder dat dat consequenties heeft. … Echter, geen overheid zal bepalen dat ik een racist word zonder dat ik dat ZELF wil.

 4. Jan Delissen zei:

  Deze regering heeft het wel voor mekaar gekregen dat de tweespald in de samenleving stukken groter is geworden.

 5. Theo Hofman zei:

  Inderdaad, de overheid zet bewust aan tot rascisme

  Nog even en dan zijn er verplicht alleen en uitsluitend nog roetveegpieten.
  De overheid vergeet in het geheel dat de roetveegpiet uitsluitend een blanke kan zijn, die wordt voorzien van zwarte vegen.
  Van een neger kan je onmogelijk met roetvegen op zijn zwarte gezicht een roetveegpiet maken.
  Het is en blijft van nature een echte Zwarte Piet!

  Dus iemand met een donker uiterlijk zal dan NOOIT meer gevraagd worden om deel te nemen als “Zwarte” Piet in een Sinterklaas optocht.

  Dit jaarlijks gejank van een paar aandachtsvrager waar slechts een paar linkse malloten in meegaan, zal lijden tot een vorm van bewuste uitsluiting van culturele festiviteiten van groepen mensen, maar dat zullen ze NOOIT toegeven!

 6. Jan de B. zei:

  De krampachtig opgelegde ‘Positieve discriminatie’ verbroedert niet, maar wakkert juist de nationalistische selectie naar zoiets als ‘true blooded American’ aan.
  Nog even en het onderscheid naar ‘Arisch Zuiver Ras’ duikt in Europa weer op. De blanke, blonde, blauwogige Edelgermaan, volgens de leer van het Herrenvolk, niet alleen van de Nazi’s, maar eerder ook van de wereldveroverende Britten (én Hollanders).
  Wij zouden toch eigenlijk beter moeten weten…

 7. Bert Bezorgd zei:

  De enige oplossing is de pro-EU Pluche zitters te verdrijven uit Nederland door op de PVV te stemmen

Comments are closed.