Vrijheid is voorbij als een minderheid de baas wordt.

Een groot deel van onze politici, journalisten, kunstenaars en helaas ook academici leven in een luchtbel, zo goed als volledig geïsoleerd van de normale mensen en maatschappij. En ze denken nog altijd dat die rechtskiezers onderontwikkelde uit een soort onderbuikgevoel stemmende mensen zijn, die met de middelvinger stemmen.

Ze vergissen zich, want Trump, Le Pen en Wilders halen zeer veel stemmen bij een relatief goed opgeleide middenklasse die het niet meer kan aanzien hoe die voor het merendeel ongekozen luchtbel-groep stekeblind blijft voor een aantal evidente problemen rond Islam en migratie en de mantra, racisme populisme en xenofobie blijft herhalen als reactie.  Zij dwingen als het ware de burger die de problematiek dagelijks aan den lijve ondervindt om op een van die partijen te stemmen.

Als politici hun kop in het zand steken over het huidige multiculturele drama en alle bezorgde burgers neerzetten als een extremistisch   xenofoob klootjesvolk, dan moet ze achteraf niet verwonderd zijn als juist die  de kiezers een grote middelvinger opsteekt naar links en hun aanhangers of zelfs die partijen die nu met verkiezingen in het vooruitzicht opeens trachten de schijn te wekken dat zij het licht hebben gezien, zoals VVD , D66 en CDA.

De huidige problematiek , die overigens al jaren dankzij een gedoogbeleid mag groeien is gebaseerd op de islam. De islam kent geen  vrijheid van geloof en meningsuiting, maar moslims misbruik makend van onze tolerantie, beroepen zich juist op deze vrijheid om onze waarden en tradities onder druk te zetten en zelfs te vernietigen!

Terugkerende Jihadstrijders vormen een dagelijks groeiend gevaar voor de veiligheid in Europa, maar het woord ‘strijder’ is in feite een alles onder de mantel der progressieve  liefde toedekkende deken  voor oorlogsmisdadiger. En al die mannelijke  vluchtelingen uit oorlog of -risicogebieden zijn gewoon deserteurs die hun landgenoten van welke partij dan ook het vuile werk op laten knappen om hier te komen genieten van de steeds in grotere getalen aangereikte honingpotten.

Problemen benoemen is uiteindelijk slechts zinvol, als je daarna ook met een realiseerbare oplossing komt. Maar die ontbreken. Losse flodders zoals ‘grenzen sluiten’, ‘uitzetten ‘ , ‘integratie ‘ doen het aardig, maar zijn na tientallen jaren lange politieke verloedering haast onoplosbaar tenzij …. de al jaren etterbuil zich op eens opent. U zult verbaasd staan hoevel opgekropte woede er dan zal vrijkomen. Een klein voorbeeld op weliswaar een ander vlak zag u doordat de Amerikanen  voor Trump kozen, wetend dat het niet veel beter zal worden. Zelfs de gematigde burgers lieten zich meeslepen.

In 732 wisten Franse burgers en militairen de islam in een uiteindelijk beslissende strijd tussen Poitiers en Tours  te verslaan onder leiding van de hofmeier Karel Martel, overigens een Belg. In Spanje liep het anders af, het land werd onder de voet gelopen en het duurde tot rond 1300 voordat het land van de islam kon worden bevrijd.

En net als nu, en met name in landen als Zweden, Duitsland en zeker ons land, waren er duizenden collaborateurs , die samenspanden met de islamitische vijand. Maar zij werden zoals het  destijds ging hard aangepakt. Het bleef niet bij een rondje op een kar, kaalgeschoren, nee in zeer veel gevallen werd er korte metten gemaakt deze samenzweerders. De galg, raddraaien, vierendelen, opspiesen of de brandstapel waren de geijkte middelen van de burgers om hun woede over het jaren durende verraad tot uitdrukking te laten komen.

En nu ? Wij laten het begaan, schrijven wat commentaren, winden ons even op over het verdwijnen van de kerstboom, schudden ons hoofd over aanrandingen door jonge moslims die menen dat de Europese vrouw loslopend wild is. Wij mijden sommige stadsdelen die zijn ingenomen door met name Marokkaanse en Turkse rotjochies, terwijl de politie dadeloos toekijkt, maar wel bij u aanbelt als u uw opgekropte frustratie aan het internet toevertrouwt.

De minderheid wordt en is in sommige gevallen al de baas en u, u hoopt dat anderen de problemen voor u oplossen.  Zeker met een ongekozen staatshoofd die uit angst om een minderheid te kwetsen niet meer voor de traditionele kerstboom durft te gaan staan…..

……..moeten wij hier nog iets aan toe voegen ?

 

 

 

 

 


10 Reacties

 1. Kees van S zei:

  Zeker.

  1. Kerstboom en kerstman zijn seculiere en geen Godsdienstige symbolen van een seculier feest, ergens in december.
  Was het dezer dagen niet GeenNieuws zélf dat ons verblijdde met een artikel over deze attributen, ook in moslimlanden?

  2. Blijkbaar vindt de ‘regie’ dat de ‘populisten’ ook in Europa aan de macht moeten komen. Migratiestromen en angst voor de Islam hebben daaraan enorm bijgedragen. Of niet?

 2. R.K. zei:

  Ik was nog niet zo ver om de veroorzakers / medestanders van de EU collaborateurs te noemen. “te hard”, maar dit woord en betekenis is eigenlijk op zijn plaats . Anders denkende, worden namelijk ook voor rotte peren, extremistisch, xenofoob en populistisch of klootjesvolk, fascistisch en wat dies meer zij, uitgemaakt! Een ware en keiharde belediging voor de gewone burger. En zij zijn, zoals eerder gemeld, niet de oorzaak maar moeten lijdzaam toezien. Net zoals het gezeik over zwarte Piet en over dan nu weer over de kerst waarvan de intentie van de gebruiken helemaal niets te maken hebben met wat wordt verondersteld.. Wie, wat, waar komt plots dat protest tegen kerst vandaan.?

  Tegenstellingen worden vergroot, polarisatie is het gevolg. Het is, of was re verwachten. Wat ons rest is slechts de hoop dat we onze soevereiniteit en cultuur zullen behouden. En blijkbaar zullen we daarvoor moeten gaan vechten. `Chapeau Brussel…..`

 3. Henk zei:

  Overheden zetten nu zwaar in op het aanvallen van de kritische geest. Die vrije kritische denkers vormen namelijk de grootste bedreiging voor de plannen.

  Het internet moest eerst een verleidelijke vrijplaats worden die iedereen verslaafd maakte aan Facebook en Google, om vervolgens de teugels aan te trekken.

  We zijn nu beland in de fase waarin de vrijheid van meningsvorming niet meer zo wenselijk is. Die vrijheid van meningsvorming zou namelijk onder invloed staan van allerlei Russische propaganda en ‘nepnieuws’. Er moet immers altijd eerst een ‘Problem‘ zijn en dat probleem moet dan omkleed worden met bijvoorbeeld een Brexit of de overwinning van Donald Trump.

  Als je vervolgens de economie ziet instorten na dergelijke overwinningen, dan kun je dus stellen dat de invloed van ‘nepnieuws’ en het effect daarvan op kiesgedrag er indirect toe heeft geleid dat economieën in elkaar storten.

  Dan heb je dus een enorm ‘Problem‘ en de reactie zal natuurlijk duidelijk zijn. Een volk in paniek onder economische rampspoed, roept om ingrijpen van bovenaf. Dat zal dan leiden tot keiharde censuur op internet, want je wilt niet dat het volk in de toekomst weer keuzes maakt waar ze later spijt van krijgen.

  We kunnen er dan ook vergif op innemen dat de vrijheid van meningsuiting die het internet nu nog biedt, zal leiden tot de overwinning van ‘rechts populisten’ en dat onder het bestuur van die ‘rechts populisten’ de economie in 2017/2018 een flinke optater gaat krijgen. Dan kun je dus stellen dat ‘vrijheid van meningsuiting’ via het internet en ‘nepnieuws’ uiteindelijk geresulteerd hebben in chaos en dus kun je dat zonder al te veel weerstand gaan verbieden.

  De voorbereidingen daarvoor zien we nu al getroffen worden. En als we in dat stadium zijn beland, begint de wereld er toch wel heel eng uit te zien.

  Het is dus zaak dat u het aandurft om zelfstandig na te blijven denken. We willen niet dat onze kinderen in een wereld belanden waar George Orwells ‘gedachtepolitie’ een feit is en dat de technologie zover is dat overheden letterlijk fulltime ‘een kijkje in ons hoofd hebben’. Is dat niet een beetje ver gezocht of overdreven?

  Niet als u serieus kennis neemt van de technologische stand van zaken…..

 4. formidabele zei:

  DaERs een goeie, kijk maar uit de haat is groot voor spotters-met-allah?
  ZO ZAG IK EEN MOSLIM MET EEN ENORM EELTPLEK OP ZIJN VOORHOOFD, EN ZEI:’JE HEBT TOCH GEEN TIEN-SECONDE-LIJM-GEBRUIKT”?

 5. R.K. zei:

  Juncker: “The Union does not have enough union”

  Nieuwsbericht | 22 september 2016

  Dit zei de voorzitter van de Europese Commissie Juncker in zijn State of the Union-speech. Hij benadrukte de kernwaarden van de Unie, en spoorde alle partijen – het Europees Parlement, de Raad, regelingsleiders en nationale parlementen – aan hun verantwoordelijkheid te nemen, en op te houden met jaloers te zijn op elkaar. Verder maakte Juncker een enkele voorstellen van de Commissie bekend.

  De Staat van de Unie moet realistisch en eerlijk bekeken worden. Er is veel fragmentatie. De komende twaalf maanden zijn cruciaal voor een beter Europa, aldus Juncker. Een Europa dat bescherming biedt, een Europa dat de Europese levenswijze veiligstelt, een Europa dat onze burgers sterker maakt, een Europa dat onze belangen verdedigt – zowel binnen als buiten Europa en een Europa dat zijn verantwoordelijkheid neemt.

  Juncker benoemt de waarden en normen van de Unie, van vrede, strijd tegen discriminatie, de rechtsstaat, ` maar ook van handel en van privacy`. Europa moet ons sterker maken, onder andere door meer te investeren in digitale netwerken. Juncker kondigt onder andere een voorstel voor` gratis Wi-Fi in elke Europese stad` in 2020 aan. Verder roemt Juncker het Investeringsplan voor Europa, en kondigt aan dit te willen vergroten.

  Verder geeft Juncker aandacht aan de jongeren in Europa. De EU Jongeren Garantie, een programma voor banen en stages, en het Erasmusprogramma worden genoemd. De Commissie stelt ook een Europees Solidariteitskorps voor, waarbinnen Europese jongeren in de EU vrijwilligerswerk zullen gaan verrichten, bijvoorbeeld in op de Griekse eilanden.

  Daarnaast gaat Juncker uitvoerig in op de veiligheid in de EU, in het bijzonder de bescherming tegen terrorisme. Frontex wordt de Europese Grens- en Kustwacht, en krijgt meer mankracht, verspreid over alle grenzen van de Unie. Een Europees reisinformatiesysteem, vergelijkbaar met het Amerikaanse Visa Waiver Program, wordt opgezet zodat er meer grip is op wie er naar Europa komt. Europese defensiesamenwerking moet ook versterkt worden volgens Juncker. Europol wordt versterkt en er wordt een defensiefonds opgericht. Juncker zal voorstellen om alle Europese missies vanuit één hoofdkwartier aan te sturen.

  Ten slotte pleit Juncker voor een meer politieke Commissie. De Commissie moet zijn technocratische rol loslaten, en haar politieke verantwoordelijkheid nemen. Hij roept alle partijen – de leden van het Europees Parlement, de Raad, regelingsleiders en nationale parlementen – op hetzelfde te doen.

  Ook zeer verontrustend:
  “maar ook van handel en van privacy en gratis Wi-Fi in elke Europese stad”
  Handel in privacy en internet is zoiets als vloeken in de kerk ha ha… waarom wil JC Juncker dat? Laat me raden: het internet gebruiken (incl. mob. telefoon) om elke beweging van de burger te monitoren. En dat zonder elke juridische bescherming en omgedraaide bewijslast, niet dat U iets fout doet is te naïef, zij beweren via enorme rationele databases en U bent geen individu meer maar wordt op grond daarvan beoordeeld door een onbekende individu, Plein 2, Toren 24, 18 hoog zaal 4, 16 achter! Ook Uw identiteit gaat over het internet… Ik denk aan identiteitsroof, en/of Uw IP nummer “even lenen”. U kan strakst ook niet meer contant betalen, dat kan niet, wat geld, als geld, is niet meer….

  Internet, een zegen voor de mensheid? Of als instrument van politieke bijbedoelingen en macht consolideren: het totale onderwerpen van het individu. Het was zou mooi begonnen, dat internet….. Niet alleen de democratie staat onder druk, maar ook de werkgelegenheid, Uw hele menselijkheid, Uw cultuur en vrijheid van godsdienst.

 6. JdeB zei:

  Nee, hoor, geen kans. Nederlanders zijn niet ‘links’, maar liberaal. Wij stemmen dus massaal op de roeptoeters van ‘rechts’ die de gevaarlijke Islam gaan verbieden, en de Koran, de EU en de euro. Die ervoor gaan zorgen dat er geen muis meer in of uit kan die niet voldoet aan ons ‘Reinheitsgebot’.

  Dat steunen we in grote meerderheid. Zodat we tegen onze kinderen kunnen zeggen: “Zie je wel, daar hebben wíj weer voor gezorgd, dát is pas VRIJHEID!”

 7. R.K. zei:

  @ JdeB,

  Wie kaatst moet de bal verwachten, wat mensen dus NALATEN is elkaar in elkaars waarde laten, o.a. qua cultuur, religie, liefst in hun eigen “in hun eigen domein”…. Dus landjepik e.d. op basis van uitbreiden van macht of ten behoeve van religie is niet alleen een kwestie van meer landelijke politieke voorkeur, maar niet zelden werkt de poltiek wel mee aan het zaaien van verdeeldheid (polarisatie), al is het maar voor de macht (lokaal of internationaal), anders: voor eigen gewin. Je kunt zelfs dus gedwongen worden in een situatie terecht te komen die je niet wil. Het is naïef om te denken dat mensen dat niet veroorzaken en doorgaan met de symptomen te bestrijden. Zie de menselijke oorlogsgeschiedenis. Wat zeg ik,: het zijn altijd mensen die het elkaar aandoen, triest maar waarheid…..

  Een voorbeeld: wat zou u verwachten, of wat zal Amerika gaan doen indien Noord-Korea (Kim Jong-un, niet bepaald een democraat) er in zou slagen om met langeafstandsraketten Amerika te bereiken, dan we aan te vallen?

Comments are closed.