Rechters in Den Bosch huilen mee met haatpredikers

Recht is krom, luidt het gezegde en vaak lijkt dat er ook op in dit land. De recente uitspraak van de rechtbank in den Bosch bevestigt dit beeld, want in tegenstelling tot wat de kantonrechter besloot , geen haatpredikers in Eindhoven toe te laten tijdens een bijeenkomst,  besliste de rechtbank in...

Lees verder →

Maak Europa maar niet de EU ‘great again ‘

‘Gestolen woorden ‘van de Hongaarse president Victor Orban, die zijn collega EU regeringsleiders oproept de gedachte van een supra nationale staat te laten varen en  zich te bezinnen om de waarden van het ‘oude  Europa ‘te laten herleven.

Lees verder →