Bijstandsgerechtigden worden ongelukkig van leveren van een tegenprestatie

…en dat willen wij toch geen van allen ? Let wel, wij hebben het hier expliciet niet over mensen die door een lichamelijke of mentale aandoening niet aan een arbeidsproces kunnen deelnemen. Maar wij hebben het wel over de inmiddels groeiende hoeveelheid economische gelukszoekers die met families het er in ons land eens lekker van nemen.

Wij kwamen hierop door een recente reactie van onze lezer ‘Gradus ‘waaruit wij enkele zinnen citeren :

Hier enkele straten verderop: 2 eengezinswoningen verbouwd tot 1 .Voor man met 3 (drie) vrouwen en 13 kinderen.nJa, het gebeurd ook hier in een relatief kleine gemeente op het platteland.Allen (de volwassenen) natuurlijk een individuele uitkering. De “emir” (de man) rijdt inmiddels een goede middenklasser en slijt z’n dag in het theehuis.

Nu zou je denken dat normale Nederlanders juist voorstanders zijn van het feit om uitkeringsgerechtigden een tegenprestatie te laten leveren voor de ontvangen  gratis ‘welvaart ‘ in ons land.

Niets blijkt minder waar te zijn, want een zekere Thomas van Kampen promoveerde in 2014 op het onderwerp :  ‘Verplicht vrijwilligerswerk vergroot afstand tot arbeidsmarkt’ en voegde hij daaraan toe, bijstandsgerechtigden worden ongelukkig van het moeten leveren van een tegen- prestatie en dat remt ze bij het vinden van werk.

Van Kampen promoveerde aan de ons onbekende ‘Universiteit voor de Humanistiek ‘ en als u de moeite neemt even te bekijken wat dit voor universiteit is, dan weet u gelijk uit welke hoek de wind waait. Gutmenschen en alles goed praters !

Maar daar houdt het nog niet mee op. Hart voor Schijndel, een van de talloze lokale politieke clubjes die in elke gemeente van ons land is het helemaal met van Kampen eens en juicht zijn gedachtengoed zelfs toe. Vreemd wereldvreemd clubje dat Hart van Schijndel en de aanhangers. Zo lazen wij op hun site o.a.

Meierijstad is voor het eigen volk van Meierijstad. De gemeente mag dan met 80.000 inwoners lekker groot zijn, voor asielzoekers moet het COA maar elders aankloppen. Aldus wethouder Jan Goijaarts van Veghel. ‘Hart voor Schijndel’ vindt het vreselijk.

Maar als die gelukszoekers er dan toch zijn en een tegenprestatie voor de luxe die zij gratis ontvangen wordt gevraagd dan is Hart van Schijndel daarop tegen:

Ofschoon de gemeente  wettelijk verplicht is  een verordening vast te stellen waarin staat dat mensen met een bijstandsuitkering een tegenprestatie moeten leveren. Die tegenprestatie is werk waarvoor geen salaris wordt betaald. We kunnen er, vanwege de wet, niet omheen om die verordening vast te stellen – maar we kunnen de eisen wel sterk verlagen. In de huidige verordening, vastgesteld door de raad op 2 januari jl., gaat het om maximaal 30 uur per week voor een periode van een jaar. Dat is van de zotte.

En voordat u nu denkt dat het hier om een verzinseltje gaat van PvdA politici, nee deze keer is de SP de partij die het met Hart van Schijndel eens is, een clubje dat zo op het eerste ook uit normale Nederlanders bestaat, maar aangekomen op de pagina van hun site ‘wie , wie is ‘je leert dat de schijn bedriegt.

En zo lang dit soort wereldvreemde goeddoeners kans zien om iedere keer weer zand tussen te tandwielen te strooien, zal het er in ons land niet beter op worden.
  


10 Reacties

 1. John zei:

  Iedereen levert een tegenprestatie voor het werk dat hij doet.
  De bijstandsgerechtigde doet echter vaak nutteloos werk.
  Ik heb wel eens verhalen gehoord dat ze op motivatiecursus moeten, en daar ballen over gooien, en banden naar mekaar rollen.
  Gewoon om maar bezig te zijn.
  Had in het oude Rusland ook niet iedereen werk, al was het maar nietjes terug in model buigen, en aan elkaar plakken?
  Als ze al een tegenprestatie moeten doen, waarom geven ze dan niet gewoon een loon voor dat werk?
  O wacht, die tegenprestatie is een gecreëerde baan.
  Zo zou je makkelijk het plantsoen kunnen moeten schoffelen dat gisteren en vanmorgen ook al door iemand anders geschoffeld is.
  Je weet toch hoe het gaat bij de overheid, als het er om gaat om baantjes te vinden?
  Ja, en daar wordt je niet blijer van, als je dingen doet waar niemand op zit te wachten, of als je quasi een hesje aanmoet met “Uitkeringstrekker” op de rug, want iedereen weet dat jij een uitvreter bent, die gedwongen moet worden om te werken.
  Werken, in een land waar de helft van je loon wegbelast wordt (In totaal ca 80% van je loon gaat naar de belasting), en banen naar het buitenland verdwijnen.
  We zijn van een welvaartsstaat in een lage lonen, derdewereldland geworden.
  “Starve the beast” (Den Haag en Brussel).
  Werk zoveel mogelijk zwart.

  Het beleid is er sowieso op gericht om Europa en Nederland naar z’n mallemoer te helpen.

  Ze kunnen je wel dwingen om een tegenprestatie te leveren, maar ze kunnen je nooit dwingen om er lol aan te beleven en het goed te doen.
  En dat is de bijl aan de wortels van de samenleving.

 2. formidabele zei:

  Opruimen, gemeentereiniging, dat de omgeving er beter op wordt is net zo belangrijk als een vak van leraar, je voegt iets toe AAN DE MAATSCHAPPIJ mogelijk dat je dat een geluksgevoel bezorgt?
  Zelf ben ik dat ik vrijwillig de omgeving van zulke afvalresten ook afhelp en wordt er inderdaad voldaan van?
  Of hadden de mensen een betere opvoeding genoten, dan was dit geheel niet nodig geweest?

 3. Gradus zei:

  En zo zit het precies!
  Schijndel is een deelgemeente van Meierij-stad -waar het gezin “resideert” als in een soort mini-kalifaat).

  Relatief nette buurten (ook nieuwbouwwijken) in diverse deelgemeenten van Meierijstad verpauperen snel: elke vrijgekomen woning wordt meteen bezet door “zielige nieuwkomers”.
  Ik wil het niet eens hebben over de -voor de hand liggende- algehele degeneratie van betreffende wijken.
  Hoewel: de vele vijvers in de diverse parken ( vorig jaar nog barstensvol vis, eenden, ganzen en zelfs enkele zwanen) zijn inmiddels compleet leeg gevreten.

 4. Jeremy zei:

  Er zijn waarachtig ook immigranten die op een nuttige manier (moeten) ‘participeren’. B.v. in de huishouding van bejaarden die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen.
  Hoe het met de (commerciële) thuishulp gesteld is weten we intussen. Idem dito bejaardenhuizen e.d.
  In Duitsland is het blijkbaar niet beter. Daar is een particuliere ‘markt’ op dit gebied ontstaan.

  Maar wat nog steeds verbaast is dat het aantal werklozen in NL ruimschoots is opgewassen tegen het aantal ‘onvervulbare’ vacatures, zelfs in de zorg.

  Het zou toch voor de gemeenschap/de overheid een uitddaging moeten zijn om vooral de nieuwkomers bewust, desnoods verplicht, in die richting op te leiden?

 5. jw zei:

  Jeremy droom lekker verder dat krijg je nooit voor elkaar.
  wens je sterkte maar daar komen ze niet voor het woord werken is gewoon vies.past niet in hun cultuur wel geld aan pakken van in hun ogen zijnde varkens.

 6. Kippenboer zei:

  Uit recent onderzoek is gebleken dat (al zal dat nooit worden toegegeven) het merendeel van deze binnenstromers komen uit landen, resp. bevolkingsgroepen die een gemiddeld laag IQ hebben, dus hoe je ze ook probeert op te leiden om in het arbeidsproces mee te nemen, het schijnt een heilloze weg te zijn.
  Hou er dus maar rekening mee dat het merendeel naast een uitkering een criminele resp. niet belastbare (bij)verdienste zal zoeken, wat ook weer normaal is in hun landen en als je niet in staat bent om te leren kun je altijd nog met sjoemelen en erger je buit binnenhalen. Daar worden ze van jongsaf aan mee geconfronteerd.
  En dat verklaart eveneens de drop outs, probleemleerlingen en uitkeringen in alle volgende generaties van dit soort migranten.
  Maar zeggen dat je er minder van wilt is strafbaar, helaas

  “Several Asian countries, such as Japan and China, have an average IQ of 107.
  Sweden and several European countries have an average IQ of around 100.
  Many African states, such as Somalia, Congo, Tanzania, Uganda, Sudan, Angola, Rwanda have an average IQ of about 70. Several Arab countries, such as Iraq, also have an average IQ level significantly below the Swedish.
  Today an IQ level between 50 and 70 (ICD-10) is considered a cognitive developmental disability. A large percentage of the students from above-mentioned states thus have, by Western standards, a developmental disability, which means that they must be taught in “remedial classes” or in special needs schools. Two per cent of Swedish pupils falls into this group, while 50 percent of immigrants from low-IQ countries are found in that same group.
  http://tacticalinvestor.com/low-iq-explains-why-immigrants-do-not-integrate/

 7. Benhur zei:

  Ik ben nu 58 en mijn baan verloren en heb 40 jaar mijn bijdrage aan dit land geleverd in ploegendiensten en voel me aan de kant geschoven als werkschuw tuig dat niet meer wil. Ik ben een derderangs burger geworden die het nu maar zelf uit moet zoeken hoe hij kan rondkomen. Werk dat betaald en word gewaardeerd is er niet meer te vinden. De gelukzoekers profiteren van de sociale zekerheden waar ik al die jaren aan heb betaald. Mag ik dan godver…
  boos zijn hoe onze politici met mijn geld mooi weer spelen naar de wereld toe. Ik kots van dit hele systeem.

 8. Benhur zei:

  In België hebben de politici een discussie of ze de overbruggings- pensioen nog moeten handhaven. Daar krijg je die nog als je na je 56 jaar werkeloos word. Hoezo een EU. Wat een kutland hebben wij.

 9. onlyyou zei:

  Ongelukkigerwijs zijn we in een wurggreep van de ambtenarij terechtgekomen ?
  Van bovenaf zijn de handen vrijgemaakt om lakens uit te delen!

Comments are closed.