Bond van ‘Boefjes’ doet aangifte tegen burgemeester Jos Heijmans van Weert

Een wederom welkom in het Bananen koninkrijk der Nederlanden met een vorst die zich in algemeen belang op een geheime plek schuil houdt, een premier wiens hoeveelheid leugens thuis horen in het Guinessbook of Records , stelselmatig geschrokken Kamerleden, 81 politieke partijen die graag aan de verkiezingen mee willen doen en een club die wetsovertreders helpt in opstand te komen tegen orde en regelmaat!

De BWO, Bond van Wetsovertreders, die in 2013 failliet verklaard en nu weer met een nieuw bestuur de kop opsteekt heeft aangifte gedaan tegen burgemeester Jos Heijmans, omdat die naar ons land ‘gevluchte ‘schatjes  een paar uur binnen de grenzen van een AZC hield. Onrechtmatige vrijheidsberoving , vindt de BWO en het met voorbedachte rade uitgevaardigde noodbevel niet te verwarren met een noodverordening kan al helemaal niet .

De BWO die zich zelf weer heeft uitgevonden en volgens haar website kantoor houdt in de Albert Verwijstraat 15 – 1 in Amsterdam, maar als je de op de website aangeboden routegids wilt gebruiken je naar het toch wat chiquere Cannenburg in Amsterdam Buitenveldert leidt, een geheim telefoonnummer heeft en voor de rest geheimzinnig doet wie nu het bestuur vormt, is een toch op z’n minst vaag clubje te noemen. Maar misschien is dat wel met opzet, want als wij lezen dat verschillende TBS-ers lid zijn, dan moet je toch een voor leden aangepaste sfeer weten te creëren.

Op de website van de BWO lezen wij dat zij lid zijn van de IAD Interntaional Association of Detainees in Texas, en jaarlijks samenkomen. De IAD is echter niet te vinden, wel de International Detention Coalition (IDC) die in ons land door Human Rights Watch wordt vertegenwoordigd.

Dat de BWO die ook juridisch advies rond de klok aanbiedt zelf ook maar eens een adviesje aan zou moeten vragen mag duidelijk zijn.

Een burgemeester mag op basis   van artikel 175 een noodbevel uitvaardigen :  ‘In geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan ‘.  Het argument van de BWO dat Heijmans dit met voorbedachte rade zou hebben gedaan slaat nergens op, daar de mogelijkheid voor het uitvaardigen juist is gericht op het voorkomen van mogelijke wanordelijkheden.

En gelet de ervaringen die zijn gemeente Weert inmiddels heeft met asielparasieten waarvan een groepje stelselmatig zorgt voor wanordelijkheden , is de beslissing van de burgemeester  zeer begrijpelijk.

Wat minder of zelfs geheel niet begrijpelijk is, is het feit dat een clubje als de BWO meent hiermee de aandacht op zich te willen vestigen, zoals er telkens in ons land allerlei gekken rondlopen die eveneens aan deze typisch Nederlandse ziekte lijden. Natuurlijk mag iedere zijn of haar mening kenbaar maken, maar het toont in dit geval de toenemende anarchie aan die ons land stevig in de greep heeft.

En dat een dergelijke aangifte serieus wordt genomen is al helemaal niet te begrijpen.


2 Reacties

  1. only yoU zei:

    Wat de media niet al doet om t volk op het verkeerde been te zetten
    ? Zeker om weer harder dan veroorloofd op te treden?

  2. Kees van S zei:

    Wil de BWO soms ook meedoen aan de komende parlementsverkiezingen? Naam dan ff veranderen in BBO, Bond van Burgerlijke Ongehoorzaamheid 🙂

Comments are closed.