De val van een nieuwe religie, Socialisme, links liberaal gedachtengoed

Ik sta in de kerk op een grijze zondagochtend. Het is geen gewone kerk. Er is een podium en een band met een ‘worshipleader’’. Achter het podium bevindt zich een scherm waarop de liedteksten worden geprojecteerd met bewegende felgekleurde matrixbeelden eromheen. Om in de stemming te komen begint de voorstelling met een oppeppend worshipnummer.

De massa danst met de opzwepende muziek mee. Er wordt gebeden. Voor het woord, voor de mensenharten, voor de regering en voor de burgemeester. Ik sta midden in die massa mensen en kan alleen maar bidden dat het Binnenhof door een verwoestende onweersbui wordt getroffen, politici eeuwig jeukende voetschimmel oplopen en de burgemeester zijn biezen pakt.

Meanwhile gaat het in de ‘buitenwereld’ helemaal los. Verkiezingen komen eraan. Overal in de media worden er prachtige beloftes gedaan, maken politici en potentiële leiders elkaar voor rotte vis uit, halen ze trucjes uit met fotoshop en is iedereen vervolgens geschokt en verontwaardigd.

De kerk waarin ik de dienst bijwoon is een kerk die gelieerd is aan een internationale massakerk. Het opperhoofd en de hoofdvestiging bevinden zich in Australië. Er zijn op Youtube beelden opgedoken waarin het opperhoofd de massa toeroept dat we allemaal dezelfde god aanbidden. Dat Allah dezelfde is als ‘onze God’, de vader van Jezus. De massa juicht.

Over ter wereld duikt het op. CHRISLAM, noemen ze het.

Het is duidelijk dat in alle op het christendom gebaseerde kerken ongeacht richting (katholiek, hervormd, gereformeerd) er een club met een bepaalde ideologie de macht heeft gegrepen. In elke kerk wordt tot het bod nederigheid, deemoedigheid en barmhartigheid gepredikt. In het kader van die barmhartigheid dient iedere gelovige arme vluchtelingen te helpen en onderdak te bieden. Kerken beginnen ook steeds vaker onderdak te bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers. En als er een gelovige wordt afgeslacht, dan wordt de eerstvolgende dienst een soort verzoeningsoffensief gehouden waarbij er vooral begrip wordt getoond voor de vertegenwoordigers van de groep waar de dader uit afkomstig blijkt te zijn.

In de kerken, overal ter wereld worden steeds vaker cursussen gegeven over de Islam. Pastoors, voorgangers, bisschoppen gaan steeds verder en bereiden de gelovigen voor op het idee dat het christendom in de islam zal vloeien. De paus wast de voeten van “Syrische” vluchtelingen op TV. Steeds vaker worden islamitische gebedsleiders uitgenodigd om tijdens een dienst ook wat te zeggen. En na de zoveelste aanslag op een christelijke kerkleider wordt de eerstvolgende dienst de vergeving en barmhartigheid gepredikt. Meestal in bijzijn van een vertegenwoordiger van de club waaruit de dader afkomstig is. Chrislam. De meeste gelovigen laten zich als makke schapen naar het nieuwe concept leiden. Deemoed, barhartigheid, heb je naaste lief. Het maakt ze kennelijk niets uit. Want we geloven allemaal in dezelfde god. Toch?

Het is mijns inziens allemaal brainwashing door een club met een ideologie die zich als een schimmel in elk instituut (en vooral in scholen en universiteiten), elke organisatie, het hele landsbestuur, de Europese Unie heeft vertakt en vastgeplakt met maar één doel: heerschappij over ons allemaal.

Ik hoor u nu al roepen: De Islam hoort hier niet thuis. Terecht. Maar in wezen hoort het Christendom hier evenmin thuis. Het is een stukje erfenis dat wij aan de Romeinen te danken hebben. Maar van oorsprong is de bevolking van het Europese continent Germaans en Keltisch met een eigen geloofssysteem. Dat geloofssysteem had geen centrale leiding, was polytheïstisch en ging uit van een negental kernwaarden: moed, trouw, eer, gastvrijheid, zelfredzaamheid, ijver, doorzettingsvermogen, discipline, waarheid.

Het Christendom is door de Romeinen en de Rooms katholieke kerk op het Europese continent losgelaten met één duidelijk plan. Homogeniteit brengen, vaste waarden gebaseerd op een verzamelwerk dat als de enige, echte bijbel, het woord van God wordt aangeduid. En blijf vooral gelovig. Want anders ga je naar de hel. En zo wordt de massa met enerzijds verplichte lievigheid en anderzijds angst gecontroleerd. Tot in de achttiende eeuw is de kerk bezig geweest om dit plan door te drukken en vonden er nog martelingen en doodstraffen plaats voor ‘ongelovigen’, heiden, heksen, ketters, zegt u het maar.

Het is ze nog bijna gelukt ook. Maar net niet. Het verlichtingsdenken nam de overhand, mensen begonnen zich af te keren van ‘god’ en liepen de kerk uit. Ze konden wel leven zonder die god.

Ongemerkt stapten we echter in de val van een nieuwe religie. Socialisme, links liberaal gedachtengoed. En hilarisch maar waar: een god werd dan afgezworen, maar de leer van barmhartigheid en de andere wang toekeren werd vervolgens alsnog in deze nieuwe religie geïmplementeerd. En het ging in de overdrive. Waar de kerken richting een achterhoedegevecht werden geduwd, kwamen nieuwe machthebbers op en begonnen met dezelfde tactieken ‘het volk’ met bijna eenzelfde religie, maar dan zonder ‘god’ weer richting één wereld met één wereldheerschappij te duwen.

Islam komt daar handig bij uit. Importeer zoveel mogelijk mensen die een totalitaire denkstructuur aanhangen en dan vooral diegenen die in de kracht van hun leven staan en op oorlogssterkte staan. Laat ondertussen de bevolking denken dat deze mensen hulp nodig hebben. Dat het volk alléén deugt als het barmhartigheid toont. En brainwash dat volk zodanig met de nieuwe religie indoctrineert,  dat als er ook maar één andersdenkende opstaat en protesteert, dat volk de rijen sluit en de afvallige verkettert en op de brandstapel gooit. Dát is de reden waarom alles wat links georiënteerd is zo agressief tekeer gaat tegen eenieder die de nieuwe totalitaire religie niet pikt. En de nieuwe kerkvaders /wereldleiders lachen zich rot. Ze hoeven er niets voor te doen. Het volk is zo geïndoctrineerd dat het zichzelf reinigt.

De greep naar de macht is over een aantal jaren uitgesmeerd en op geraffineerde wijze uitgevoerd. Zoals hierboven al aangegeven: in werkelijk élk instituut, élke organisatie, scholen, universiteiten zijn pionnen geplant met een volledig links gebrainwasht brein (aangeduid met de term ‘usefull idiots’). En zo ook in de kerken, die weer een optie zien om mee te dingen in het grote spel van de macht door meer gelovigen binnen de kerk (of in de nabije toekomst: de moskee) te krijgen door het wangedrocht van de chrislam. Het lijkt alsof de oude samenwerking tussen adel en kerk weer terug is: Houd u ze arm, dan houd ik ze dom.

Maar nogmaals: niets van dit alles hoort op het Europese continent thuis. Het Christendom, de Islam, het alles vergevende Boeddhisme en evenmin de linksch liberale geloofsleer horen hier thuis. Wat hier thuis hoort is het heidendom met de eigen negen kernwaarden en respect voor de eigen leefomgeving en eventueel aanwezige goden of wezens. Ja, daar hoort wel gastvrijheid bij. Maar dat ziet op tijdelijke gasten, niet op het permanent huisvesten en onderhouden van gelukszoekers. Mensen op doorreis, die even komen schuilen. Daar ben je kortstondig gastvrij voor. En daarna reist de gast weer verder.

Alle instituties die ons nu worden opgedrongen, gezins- en familieverbanden uit elkaar rukken en ondertussen blijven drammen en drukken op een deemoedige houding, verplichte dankbaarheid en het eeuwig de andere wang toekeren, die ons afhankelijk maken horen hier niet thuis. Alle ideologische bedenksels die over onze hoofden worden uitgeprobeerd en ons weerloos maken, horen hier niet thuis. Wij zijn op dit moment met een uitgeklede ‘verzorgingsstaat’ (zullen we dat omdopen tot verkommerstaat?), een hoge belastingdruk, een ontbrekend leger en een verpest hoofd omdat we constant worden afgeleid door devices, met een verbod om zelfvoorzienend te zijn (als u geen gebruik wenst te maken van de reguliere voorzieningen die u worden opgedrongen, dan ontvangt u een torenhoge belastingaanslag) en een verbod om wapens te dragen waarschijnlijk weerlozer dan een Germaan die in stamverband leefde.

Open je ogen. Stap uit de waanzin van de verkommerstaat, de gouden kooi van smartphones en tablets, verwijs het politieke gereutel naar de prullenbak en laat je niet meer gek maken. We moeten terug naar een normale maatschappij waar de onderlinge verbanden tussen mensen de hele mikmak van instituties, die pretenderen voor ons te willen zorgen, overbodig maken en waar er overheden in samenwerking met religieuze instituties geen kans meer krijgen om de bevolking met een ijzeren greep te regeren.

Ik verklaar mezelf bij dezen een onafhankelijke Germaan en zal opkomen voor mijn mede Germanen. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn gedachten en handelen. Ik oogst wat ik heb gezaaid.

Wat de overheden en kerken en hun gebrainwashte aanhangers daarvan vinden mogen ze in de handen van hun ‘liefhebbende’ goden parkeren.

Hartelijke groet,

Advocaat N


14 Reacties

 1. JdeB zei:

  De heidense knotsentijd is binnenkort ook letterlijk weer helemaal terug. Maar of dat gezelliger is dan het ‘Marxisme’ valt te betwijfelen.

 2. R.K. zei:

  Goed geschreven, dank!

  “Stap uit de waanzin van de verkommerstaat, de gouden kooi van smartphones en tablets, verwijs het politieke gereutel naar de prullenbak en laat je niet meer gek maken”. En je kan je afvragen of dit computertijdperk wel in het belang van de menselijkheid is.

  Religie op een leuke manier:
  George Carlin — Religion is Bullshit
  http://www.youtube.com/watch?v=8r-e2NDSTuE

  Meer:
  George Carlin — Religion is Bullshit
  http://www.youtube.com/watch?v=8r-e2NDSTuE

  Christopher Hitchens: www,nl.wikipedia.org/wiki/Christopher_Hitchens
  http://www.youtube.com/results?search_query=christopher+hitchens

 3. *punt50* zei:

  Als telg uit een -toentertijd nog- katholiek gezin in het diepe zuiden van ons land was ik uiteraard al voorbestemd om misdienaar te worden.
  Na vijf achtereenvolgende “vroege missen” in een ijzig-koude kerk hield ik het al voor gezien: op de zesde dag was ik al vér voor de preek baantjes aan het trekken op een ondergelopen weiland.
  Ik voel er veel voor om (net als Advocaat N) ook maar “Germaan” te worden, maar dat opkomen voor mijn mede-Germanen zie ik eerlijk gezegd niet zo zitten. Dát heb ik een carrière langs als militair gedaan: de restanten van mijn gezin en ik betalen er nog steeds een hoge rekening voor.
  Aan de andere kant: om nu als moslim enkele malen per dag in het hete woestijnzand met mijn reet naar Mekka te gaan liggen, trekt me ook niet bijster aan.
  Het uit deze “verkommerstaat” stappen lijkt me dan inderdaad een betere optie. (Maar dan wél met eigen knots).

  Ik ben enkele jaren vóór de watersnoodramp geboren, dus met een beetje geluk hoef ik de gegarandeerd nog komende ellende niet meer mee te maken.

  Blij dat ik niet meer in de onmiddellijke nabijheid van de “boven ons gestelden” werkzaam ben: het zou een zware tijd zijn met al die koffers inpakken en versjouwen.

 4. Jeremy zei:

  Van ‘Germanen’ zal menigeen een vieze smaak in de mond krijgen. Bestonden de voorbeeldige ‘kernwaarden’ van Germanen, voor een zekere stroming die de mensheid veel ellende heeft bezorgd, niet ook (en vooral) uit ‘zuiverheid van ras’, ‘blond & blauwogig’?

 5. Piet Hein zei:

  Jersey schreef: “Bestonden de voorbeeldige ‘kernwaarden’ van Germanen, voor een zekere stroming die de mensheid veel ellende heeft bezorgd, niet ook (en vooral) uit ‘zuiverheid van ras’, ‘blond & blauwogig’?”

  Het staat elk volk vrij om te streven naar de authenticiteit. Ik geloof dat je Israël niet eens binnenkomt als je geen Jood bent of niet afstamt van één van de twaalf stammen, tenzij je trouwt met een Jood/Jodin. Je komt dan wel lager op de sociale ladder. Er heerst in Israël een strikte bevolkingsgroepen hiërarchie. Bloksnor was helemaal niet op zoek naar ‘de übermensch’. Hij was op zoek naar het authentieke Germaanse ras zoals dat was vóórdat het vermengde. Dit in het kader van zielsverwantschap en het bloed- en bodemprincipe. Daar lag namelijk hun kracht. De Romeinen beseften dat terdege en zijn eerst in de tijd van Karel de Grote erin geslaagd een begin te maken aan het vermengen cq verzwakken van de het Germaanse ras door ik meen de Angelsaksische Germanen te vermengen met de Frankische Germanen.

  Het is juist in onze tijd dat men zoekt een übermensch te creëren en dat met geen ander doel dan het functionele, zonder rekening te houden met de wil van de Schepper.

 6. Tom zei:

  We stammen af van de Germanen maar van wie stammen de Germanen dan weer af? Volgens Joodse (Bijbelse) en Romeinse bronnen (geschiedschrijver Flavius Josephus) stammen de Germanen af van Gomer (Gomerianen). Gomer was een zoon van Jafet en Jafet was een zoon van Noach.
  In de tijd van Noach bestond er nog geen christendom maar wel het geloof in één God; de God van Abraham, Izaäk en Jacob (Israël). Hieruit is Christus uiteindelijk geboren en met Hem het Christendom. Het Christendom is dus voorgekomen uit het Jodendom en het Jodendom is veeeeel ouder dan het Romeinse Rijk.

  Dus het Romeinse Rijk kan nooit het geloof in één God gebracht hebben naar Europa. Want dat geloof is veel ouder…
  Eerder heeft het Romeinse Rijk het geloof in de God van Noach, Abraham, Izaäk en Jacob (Jacob werd later Israël genoemd) weer teruggebracht naar het nageslacht van Noach (en Gomer).

 7. Jeremy zei:

  @Piet Hein: (ter herinnering)

  De persoonsverheerlijking, het ophemelen van de politieke ideologie van de Edel-Germanen tot de enige religie (“Wir gehen in den Kampf wie in einen Gottesdiemst”) en het ‘ausradieren’ van alle storende en niet ‘ras-zuivere’ elementen, door intimidatie, massamoord, deportatie en genocide: dat verstonden ‘bloksnor’ en zijn grote, fanatieke aanhang onder het ‘streven naar de authenticiteit’, zoals u het noemt.

  “Wir haben es nicht gewusst”, zei het stomme vee achteraf. Maar dat kan nu niet meer als verontschuldiging dienen om weer die heilloze weg te kiezen.

 8. bedonderde burger nr 16.000.001 zei:

  Ik ben agnost maar heb een boekje gelezen waarin het soms lijkt of de tijd van vandaag beschreven staat (?)
  Het is op zich opmerkelijk wat erin staan, als je je door de zwaar christelijke manier van schrijven heen worstelt. Het is uit 1935 of zoiets en is een verzameling van profetieën verzameld door A van Son en is te vinden via http://restkerk.net

 9. Hathor zei:

  Ja let op het gaat ook over de Externe Autoriteit (GOD, Utopien en onbewuste geloven als AynRandKerk of bv de geldKerk (die denken dat geld systeem normaal en onveranderlijk is)) vs de Interne autoriteit (maar dan is het handig als je complexiteit aankan, door teveel complexiteit wil je dat een externe autoriteit je komt redden).
  Het valt me wel op dat ik in je artikel veel vijandigheid en boosheid voel.
  Arme germanen als dat hun stijl is.

 10. Martin zei:

  Leuke parodie! Maar zonder het vervelend te bedoelen: met oppervlakkigheid kun je alles, op papier, aantonen. Het is juist dat de Heilige Stoel (hoe kwamen ze erop? )vrijages met de islam heeft en dat diezelfde islam zich geruisloos in Westerse maatschappen op alle niveau’s naar binnen vreet. Bovendien moord en brand schreeuwt als haar ook maar het geringste in de weg wordt gelegd en tegelijkertijd alle uitingen van het Christendom letterlijk en figuurlijk probeert te vermoorden.

  Maar de vraag is praten we hier over HET christendom als religie? Of is er meer aan de hand? En alle commentaren over islamitische escapades duiden op nog een merkwaardige reactie: hoe harder we schreeuwen en schrijven hoe sneller de islam terrein wint. Dat de islam geen religie is lijkt oppervlakkig gezien zeker, maar om dit 100% zeker te weten moet je je in omstandigheden en de zwoele arabische mentaliteit en kennis van van die eeuwen inleven. Dat Mohammed zekere belevenissen had staat als een paal boven water. Zijn soera uitwerking daarvan is een ander verhaal en veel (des-)informatie haalde hij uit joodse handelskringen in de omgeving van Mekka en maakte daar eigen interpretaties van.

  Het prille christendom is NIET ontstaan vanuit Romeinse gelederen, die waren er juist fel naar op jacht. Dat die vroegere christenen zich tegen alle verdrukkingen in een roomse kerk konden verenigen is opzich al een mirakel. Weinig bekend is dat juist die Roomse Kerk aan de wieg staat van de teloorgang van haar religie. Nog minder bekend is dat in de duizenden jaren daarvoor al via zgn misterie-plaatsen over het karakter en toekomst van het christendom werd gesproken. Het Boedisme is niet als een religie in de wereld gezet dat was de LEER van het medelijden en liefde. Een religie werd het pas later.

  Natuurlijk kunnen hier alleen de topjes van die kennis worden aangehaald. Maar wat ALTIJD onder de oppervlakte blijft is de ontwikkeling van de mens en dat hebben we voornamelijk aan twee factoren te danken: diezelfde westerse religies en de traditionele wetenschap. In feite is de wetenschap, hoe nuttig op zich ook, de VERVANGENDE RELIGIE van alles geworden. We hebben enerzijds veel aan de traditionele wetenschap te danken, anderzijds is zij de verduisterende deken over ons menszijn en daarbij voornamelijk het menselijk bewustzijn! Alles is immers materie. De mens wist vroeger weinig en nu is die mens erg knap geworden, niet?

  Het is volkomen juist dat WETEN over ons menszijn en de rol van de traditionele wetenschappen de executair-testamentair van de hedendaagse religies zal worden. Leidt dat naar een nieuwe religie? Neen, zeker niet! En daar zit ons ingeworteld materialistisch denken, als een tragie-komedie, in de weg. Want hoe kun je zoiets bewijzen? Geen zorg: geen religie zal u die weg aangeven, noch de traditionele wetenschappen. Het is juist de bedoeling dat we dat ieder voor onszelf die kennis over dat WETEN op wetenschappelijke wijze eigen moeten maken en moeten toepassen. En: weet u wie de grootste tegenstanders zijn van dat weten zijn? Juist: dat zijn wij zelf, net zoals bij elke ingrijpende verandering. Alles wordt eerst verketterd!

  Het huidige christendom is inderdaad tot een materialistisch sprookje verworden en verduistert daardoor de ware aard. We horen en lezen veel van goedwillende gelovigen, die wanhopig roepen: zijn ze ons “boven” vergeten? Neen, het is juist dat onbekende over ons “menszijn” dat bewust wordt weggehouden. We zullen het zelf moeten ontdekken, alle ingrediënten zijn er.

 11. Piet Hein zei:

  @Tom: Beide hebben een relatie met de Kaukasus, alleen zijn de Germanen daar hoogstwaarschijnlijk vanuit het gebied dat nu Oekraïne heet gekomen (de zg. proto Indo Europeanen) en de Joden vanuit Mesopotamië.

  De bouw en uiterlijke kenmerken van Joden en Germanen zijn té groot om verwantschap te kunnen claimen. Daarbij komt dat Germanen van huis uit polytheïsten zijn en de Joden, zoals je al aangaf, monotheisten.

  Hoewel het christendom inderdaad via de tora gerelateerd is aan het jodendom, moeten joden in het algemeen niets hebben van het christendom: zij erkennen enerzijds Christus niet als de Messias en anderzijds zien zij het christendom als hun onderdrukker die hun godsdienst heeft gekaapt om politieke redenen. Voor dit laatste is wat te zeggen want welke keizer (Constantijn de Grote) verheft nu een religie die het einde van jouw Rijk aankondigt tot staatsgodsdienst? Ik doel hier op de verklaring van de eerste droom van Nebukadnézar door de profeet Daniël.

  Bovendien is de het Oude Testament = verbond = verbinding met God) een samengesteld boek, waarin feit en (soms) fictie door elkaar heen lopen en waarbij de gebeurtenissen niet altijd in de juiste tijdsvolgorde zijn geplaatst. Dit laatste is bewust gedaan om de weg van Gods volk uit de geestelijke gevangenschap van de zonde maar de geestelijke verlossing van het hemelse Kanaän (het beloofde land) vorm te kunnen geven. De bloedige taferelen die regelmatig worden geschetst zoals het uitroeien van volkeren moeten meer worden gezien als het afrekenen met een bepaalde zonde. Ook worden in het OT reeds vage verwijzingen gegeven naar de komst van de Messias, die in het Nieuwe testament definitief gestalte krijgt in de Persoon van Jezus Christus. Grofweg kun je stellen dat het Oude Testament = verbond = verbinding met God) is gebaseerd op het naleven van de wetten van Mozes (= Tien Geboden = klein beetje vergelijkbaar met islam) en geloof in de komst van de Messias, en het Nieuwe Testament op het aannemen van Jezus Christus als Verlosser van de zonde.

  Daarbij is het begrip ‘Joods zijn’ moeilijk te definiëren: enerzijds duidt het op een volk uit het Semitische ras waar ook andere volken deel van uitmaken en anderzijds op een lid van de stam van Juda, een van de twaalf stammen van Israël. Iedereen kon (en nog steeds) zich aansluiten bij het jodendom en wordt dan ook jood genoemd. Bekend is dat de Khazaren zich tot het jodendom zouden hebben bekeerd. Dit maakt van de Joden een behoorlijk vermengd volk, waarbij het onderscheid tussen een raciale Jood en een jood als religieuze volgeling van het Jodendom vaak verwarrend is.

 12. Tom zei:

  @Piet Hein

  Ja, dat klopt. Ze hebben zich verspreid via de Euraziatische steppe.

  Het tweede is niet wat ik bedoelde.
  Als je de Bijbelse uitleg en die van de geschiedschrijver Flavius Josephus volgt dan begint het allemaal bij Noach en zijn zonen. Noach was geen Jood. Via Noach en zijn zoon Sem (Semieten) kom je uiteindelijk uit bij de aartsvader Abraham en zijn zoon Izaak en diens zoon Jacob (Jacob is Israël met zijn 12 zonen / 12 stammen). Pas in de tijd van Mozes is uiteindelijk het Jodendom ontstaan (uit de 12 stammen van Israël tijdens de uittocht uit Egypte).

  Noach had dus meerdere zonen (Sem, Cham en Jafet). Volgens de Bijbelse uitleg zijn o.a. de Europeanen uit Jafet voortgekomen. Kinderen van Jafet zijn richting Europa getrokken waaronder dus de zoon Gomer.

  Noach had een monotheïstische godsdienst. Dezelfde monotheïstische godsdienst die Abraham had. Abraham is zo’n 2000 jaar voor Christus geboren.
  De zonen en kleinkinderen van Noach hadden dus ook een monotheïstische godsdienst. De voorvader (Gomer) van de Germanen hing dus ook deze godsdienst aan.

  Het is inderdaad zo dat vanaf het jaar 300 het christendom een bloedige strijd heeft gevoerd tegen het Jodendom (christenen meenden het Jodendom uit te moeten roeien). Dit mede omdat het christendom de staatsgodsdienst werd van de Romeinen waarna de vervangingstheologie binnen het christendom ontstond. Gelukkig is deze theologie aan het verdwijnen binnen het christendom. Hopelijk komt het snel weer goed tussen deze twee geloven.

  Het oorspronkelijke christendom (gemeente van Jezus Christus in de letterlijke zin van het woord) ontwikkelde zich vanaf het jaar 300 in wat wij nu kennen als de katholieke kerk. Deze katholieke kerk had, voor wat betreft de opvattingen over hemel en hel, ongeveer dezelfde uitgangspunten als men heeft in het Jodendom. Zowel binnen het Jodendom als binnen de katholieke kerk gelooft men in een meer tijdelijke hel (vagevuur) waar een mens tijdelijk (uitzonderingen daar gelaten) in verblijft (boete doening).
  Het idee van een hel zoals we die in protestante kerken kennen (eeuwige straf) is pas enkele honderden jaren oud (sinds de reformatie). De schrijver van dit artikel zit er hier dus naast v.w.b. zijn opmerking over een eeuwige hel die de Romeinen geïntroduceerd zouden hebben.
  Het oorspronkelijke christendom week dus niet zo heel erg af van het oorspronkelijke Jodendom. Christenen zien echter in Jezus de beloofde Messias en de (meeste) Joden niet. Dat er een Messias zou komen stond al lang vast in het Jodendom (volop bewijzen in het Oude Testament hoor). Echter de meeste Joden erkenden (erkennen) echter niet Jezus als de beloofde Messias.

  In het Jodendom zijn de Tien Geboden slechts een onderdeel van de gehele Wet (de Tora: eerste vijf Bijbelboeken geschreven door Mozes). Enkel binnen het christendom hebben we het over de Tien Geboden zodra we over ‘de wet’ spreken.
  Zowel binnen het Jodendom als het christendom gaan we uit van het houden van de Tien Geboden (Joden hebben echter nog 603 andere wetten). Het enige verschil is dat we binnen het christendom de Tien Geboden niet zien als de directe weg naar de verlossing (Hemel) maar als een indirecte weg richting het geloof in Jezus. Door het houden van de Tien Geboden zien christenen hun eigen fouten in omdat niemand zich aan de Tien Geboden kan houden (we zijn dus gedoemd om te falen).
  Door het inzien van je eigen falen erken je verlossing nodig te hebben en deze verlossing kan gegeven worden door het geloof in Jezus. Je bereikt de ‘Hemel’ (eigenlijk is dit de nieuwe Aarde) dus niet door goede werken te doen of door de wet te houden maar puur uit genade (wet des geloof en niet de wet der werken).
  Echter het begin van de verlossing start wel bij het (proberen) te houden van de Tien Geboden (die vanuit christelijk oogpunt samen zijn te vatten als je naaste liefhebben als jezelf en God boven alles)…

  Je maakt tot slot een kleine denkfout met je opmerking betreffende Juda.
  Na de Israëlische koning Salomo splitste het koninkrijk van Israël zich op in tweeën: In Israël en in Juda. De Joden in Israël gingen afgoden aanbidden echter de inwoners van Juda niet. Vandaar dus dat het Jodendom ook wel het Judaïsme wordt genoemd. Juda was inderdaad wel een zoon van Jacob (a.k.a. Israël). Het koninkrijk Juda werd bewoond door de stam Juda en een deel van de stammen van Simeon, Benjamin en de Levieten (de Levieten waren de priesters en hadden geen eigen land).
  De overige stammen (ook wel aangeduid als het Tien Stammenrijk) in Israël zijn later in ballingschap verdreven en men is er nog steeds niet over uit wat er met deze tien stammen is gebeurd.

  Dat het Oude Testament niet chronologisch zou zijn is wel helemaal nieuw voor mij hoor. Als ik het Oude Testament lees is het redelijk chronologisch. Je bent misschien in de war met de koran die is opgedeeld in lengte van de verzen (Soera’s) en dus niet in chronologische volgorde.

  Voor wat betreft je opmerking dat de Bijbel deels fictie is… Hier zijn de meningen over verdeeld hoor. Maar ieder mag hierin zijn mening hebben. Uiteraard is de Bijbel voornamelijk een geestelijk boek waarbij bepaalde zaken allegorisch gelezen moeten worden. Echter voor wat betreft de geschiedkundigheid geldt dit niet. De geschiedkundige verhalen zijn echter ook ter lering, onderwijzing en ter waarschuwing. Daar kan ik dan weer wel mee instemmen.

  O ja, voor wat betreft je opmerking over de droom van Nebukadnézar: dit vind ik wel een goed gevonden invalshoek. Volgens mij was het Romeinse Rijk in deze dagen ook al reeds opgedeeld in twee rijken welke overeenkomen met de twee benen van het beeld uit de droom. Misschien dat men toen ook al dit inzicht had en dat dit heeft bijgedragen tot de aanname van het Christendom.
  De profetieën over Israël in zowel het Oude als het Nieuwe Testament zien we heden ten dage werkelijkheid worden. Jammer genoeg hebben in deze tijd te weinig mensen nog interesse om zich hierin te verdiepen. Dat vind ik dan persoonlijk erg jammer.

Comments are closed.