Europees Hof en vluchtelingenorganisaties zorgen voor chaos in Europa

Het Hof van Justitie van de Europese Unie en vluchtelingenorganisaties in de EU landen zorgen als een soort 5e colonne voor een groeiende chaos in Europa. Een chaos, die veroorzaakt wordt door het haast ongelimiteerd binnen laten van wat men nog steeds vluchtelingen blijft noemen, maar wat in feite op enkele uitzonderingen na doodordinaire  economische gelukszoekers zijn.

Iedereen die meent dat hij niet langer in zijn land van herkomst kan verblijven, mag vluchten. Iedereen mag dan trachten elders zijn geluk te beproeven en liggen hier zoals de feiten dat inmiddels overduidelijk aantonen economische redenen aan ten grondslag, dan staat het iedere wereldburger vrij om te emigreren en mag het land van zijn keuze hem in dat geval weigeren. Asiel zoeken is dan de inmiddels meest misbruikte reden om te trachten toch binnen te komen, want zeker in de EU en met name in de noordelijke landen staat een leger van hulp- verleners in maten en soorten klaar om deze ‘stakkers ‘ ter zijde te staan. De ‘asiel procedures’ betaald door de lokale burgers worden dan zo lang gerekt , het kost de asielzoeker immers niets, maar hij wordt inmiddels wel verzorgd en gehuisvest, dat veel van deze probeerseltjes slagen, niet in de laatste plaats door de misplaatste tolerantie van de politiek.

Een goed voorbeeld hiervan is een Syrische familie , woonachtig in Aleppo , die voorafgaande aan zijn visum aanvraag bij de Belgische ambassade te Beiroet meerdere malen naar o.a. India en de Verenigde Arabische Emiraten vloog en ongehinderd naar zijn familie terug keerde! Indien je asiel aan wilt vragen, hetgeen door de Belgische advocate van het Progress Laywers Network (extreem links zoals u hier kunt lezen) lezen ) van de familie wordt bevestigd en daarvoor een visum aanvraagt in Libanon, is de eerste vraag waarom de man niet tijdens zijn recente reizen, zijn familie meenam.

De Belgische staatsecretaris Theo Francken wees het verzoek voor een visum af af, ondanks het feit dat de familie bij een bevriend echtpaar op hun landgoed  in Wallonië wil gaan wonen. Opmerkelijk is dat de dochter van de in Wallonië woonachtige familie de Syrische familie kennen leerde in Istanbul !  Bij de aanvraag gaat het om een zg. humanitair visum, zodat de familie niet via mensensmokkelaars zouden moeten vluchten.

Maar inmiddels heeft een Belgische rechtbank geoordeeld dat Francken de familie wèl het visum moet verlenen, ondanks het feit dat de vader reeds meerdere maken een dergelijk visum naast in Beiroet ook in Istanbul heeft aangevraagd, wederom zonder dat zijn overige familieleden daarbij aanwezig waren en in Aleppo bleven. Normaal in het geval van een echte asielaanvraag zou een dergelijk visum rechtstreeks in België moeten worden aangevraagd.

De rechtbank heeft in haar oordeel tevens aan Francken een dwangsom van € 4.000 per dag opgelegd voor iedere dag, dat de staatssecretaris weigert het visum te verlenen.

Een dergelijke aanvraag betekent indien hij wordt toegekend dat miljoenen mensen in consulaten van elke stad een humanitair visum kunnen bemachtigen, waarna zij legaal toegang tot de EU krijgen en eenmaal binnen zelf bepalen naar welk land zij reizen.

Maar inmiddels heeft de advocaat de zaak ook voorgelegd aan wat officieel het Hof van Justitie van de Europese Unie heet  (EUhof) in Luxemburg. Dit hof dient zich bezig te houden met het inhouden van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Europese verdragen. Maar de secretaris generaal aanklager van het hof, heeft in een pleidooi aan de rechters  eveneens gepleit voor het toekennen van een visum. Hij baseert zich daarbij op de door alle EU landen ondertekend verdrag voor mensenrechten en wil dat het hof een uitspraak doet gelijk aan die van de Belgische rechtbank, waardoor alle diplomatieke EU vertegenwoordigingen in het buitenland aan diegenen die zeggen te worden vervolgd een humanitair visum dienen te verlenen.

Dat het hof in eerste instantie slechts gaat over rechten van inwoners van de EU, is voor de aanklager geen beletsel.

U begrijpt de gevolgen van deze mogelijke uitspraak :

De pogingen om de  EU buitengrenzen te bewaken kunnen beëindigd worden, want een potentiële asielzoeker hoeft geen gebruik meer te maken van mensensmokkelaars, het aanvragen van een visum is voldoende, om daarna aan de reis te beginnen. De afsluiting van de Balkan route, de reddingspogingen in de Middellandse zee kunnen om de zelfde reden eveneens worden beëindigd en zal de EU zich geconfronteerd zien met een asielzoekers tsunami van ongekende afmetingen.

Dat dit koren op de molen is van de diverse vluchtelingenwerken mag duidelijk zijn, want er daagt werk aan de winkel om deze haast criminele te noemen organisaties in stand te houden, die er met hun gedrag voor zorgen dat Europa in een niet te over controleerbare chaos zal verzinken. Het gevolg zal zijn dat de boosheid  van misleide en achtergestelde echte EU burgers zich zal ontladen en zij door de politiek in de steek gelaten het recht in eigen hand gaan nemen.

De rechters van het EUhof  hebben reeds sinds tijden de reputatie opgebouwd zich weinig of beter gezegd niets gelegen laten liggen aan nationale wetten, tradities en deze met gemak deze terzijde schuiven. Daarmee is het Europese gerechtshof een net zo’n groot gevaar voor de Europese democratie ( of de restanten daarvan) als de EU zelf.

Niet voor niets schreef een voormalige Duitse president Roman Herzog hierover  ooit een artikel in de Frankfurter Allgemeine getiteld ‘Stop het Europese gerechtshof ‘ , maar de inhoud werd afgedaan als het verzinsel van een oude gefrustreerde man.

Dit soort  gevaarlijke ontwikkelingen is mede een van de talloze redenen geweest voor de Brexit, daar de Britten terecht baas willen zijn over hun eigen grenzen en zelf willen bepalen wie zij tot hun land toelaten.

EU lidstaten kunnen inmiddels nog maar weinig ondernemen tegen datgene wat zij zelf hebben toegestaan en wat nu in Luxemburg en Brussel besloten wordt. Toen in 2009 het Verdrag van Lissabon , een surrogaat Europees wetboek, in werking trad ondanks tegenstand van de Franse en Nederlandse burgers, maar met medewerking van hun regeringen, gaven de EU landen hun onafhankelijkheid prijs. Tot 2009 moesten besluiten unaniem door ALLE lidstaten worden goedgekeurd alvorens in werking te kunnen treden, maar na ‘Lissabon ‘ is slechts nog maar een meerderheid van de stemmen nodig!

De oplossing voor deze problemen ? Opheffen , afschaffen van  of uitreden uit de EU, hoe eerder hoe beter !


5 Reacties

 1. R.K. zei:

  ” Toen in 2009 het Verdrag van Lissabon , een surrogaat Europees wetboek, in werking trad ondanks tegenstand van de Franse en Nederlandse burgers, maar met medewerking van hun regeringen, gaven de EU landen hun onafhankelijkheid prijs. Tot 2009 moesten besluiten unaniem door ALLE lidstaten worden goedgekeurd alvorens in werking te kunnen treden, maar na ‘Lissabon ‘ is slechts nog maar een meerderheid van de stemmen nodig!”

  Het ZOETHOUDERTJE was ” door ALLE lidstaten worden goedgekeurd ” gewoon een leugen. En dat kwam wel vaker voor: gebleken het negeren van het referendum in 2005 (NL en Fr. : nee) en het toch al ongekozen instituut EU. was van dit onbetrouwbare zooitje te verwachten dat zij zich niet aan hun eigen afspraken zouden houden. Erger, het zijn gewoon volksverlakkers.

  Zij laten de BESTAANDE BELANGEN van de inwoners van de Europese landen gewoon links liggen. Daar komt nog bij dat het ineens inlijven van de voormalige Oostbloklanden (10 st. ?) ook de belangen van die landen ineens een rol gaan spelen. Er viel voor hen wat te halen in het rijke westen. En het versterkte de EU, maar dat was niet het enige doel, want als bijkomend voordeel dat zij tegen de Rus aanschurkt en die op zijn beurt weer kriebelig werd over te veel invloed over landen die voorheen onder invloed van de Rus vielen. Dit kan een strategische zet zijn om de Rus tot vijand te kunnen benoemen waardoor de EU weer haar “noodzaak” zou kunnen beweren.

  – Wat spontane hersenspinsels, verder goed stuk GN.

 2. Breinbrouwsels zei:

  Soort van economische wetmatigheid. Als je metselaar bent moet je stenen hebben om wat te metselen. Als je zieligheidsindustrieel bent moet je zieligen hebben. En als je zieligenrechtbank bent ook. Dus als je de metselaars uit wil hongeren moet je stenen verbieden.

 3. bedonderde burger nr 16.000.001 zei:

  Oh wat geweldig ik heb er weer vertrouwen in, nadat ik eerst via de NPO te horen kreeg dat veertig procent van de Turken en Marokkanen zegt zich in Nederland bedreigd te voelen en wordt gediscrimineerd.

  Sinterklaas en de Kerstman zeggen ook nog altijd te leven en wie gelooft dat? De NPO denk ik, die klakkeloos meldt wat door het ministerie van propaganda de wereld wordt ingestuurd.

  Ik ga er echt waar van huilen, dikke tranen van emotie, al die zielige moslims die de nieuwe Joden worden en hun paspoorten en koffers al bij de hand hebben. Ik ga kotsen van al die gore praatjes die erop gericht zijn om andere mensen emotioneel te chanteren.

  Voor weer een keer, islamieten kunnen heel simpel terug naar heel wat landen waaruit zij in eerste instantie ook gekomen zijn, met name die agressieve, negatieve massa uit de groep van miljoenen die vanaf pakweg 2010 hier in Europa door stupide politici zijn binnengehaald en welke inmiddels veelal op schandalige wijze hier in ons Europese huis huishoudt.

  Voornamelijk die groep heeft ervoor gezorgd dat er een ernstige verstoring heeft plaatsgevonden binnen de Europese samenlevingen. Kontkussende ‘journalisten’, bedrieglijke gutmenschen, liegende politici et cetera wensen voet bij stuk te houden, zoals de adel dat ook voor de Franse revolutie deed. Triest dat dit soort mensen nimmer iets van de geschiedenis wil leren.

  Hoewel ik net heb begrepen dat de nieuwe VN secretaris een echt licht is wat geschiedenis en geschiedvervalsing betreft. Via zijn omkeertheorie als lichtelijk gestoorde ontkenner leidt zijn stelling dat Winston Churchill de schuld aan WO2 en aan de dood van de velen slachtoffers is, omdat hij zich zo akelig nazi onvriendelijk tegen die ‘humanist’ meneer Hitler heeft afgezet.

  Volgens deze VN meneer komen aanslagen van moslims omdat ‘islamhaters’ door hun afkeer van de islam te uiten, hiermee aanslagen oproepen. Begrijpt u het, al diegenen die stellen dat terroristen niet welkom zijn, zijn dus de daders van dat terrorisme.

  Dus verder redenerend in die briljante stelling is dus Churchill en niet Hitler de schuldige aan WO2. Aan welke kleuterschool heeft dit licht gestudeerd?

 4. joepiedepoepie zei:

  Met dank aan George Soros en zijn open borders.

  De globalisten gaan onverdroten door met hun plan en wij kunnen slechts toekijken

Comments are closed.