Moet Fred Teeven de regering gaan adviseren hoe ze ‘verkiezings bonnetjes ‘moeten laten verdwijnen?

Belonen voor slecht gedrag is toch wel het minste dat wij de voordracht van Fred Teeven voormalig staatsecretaris bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen noemen. Het toont aan dat de politiek in al haar gelederen niet onder doet voor ‘la Cosa Nostra’, de met name Italiaanse afdelingen van de Maffia, waar slechts de  eigen bepaalde regels worden nageleefd.

Fred Teeven de man die alles van het verdwenen bonnetjes deal wist en die om het kabinet Rutte en daarmee Rutte persoonlijk niet te laten sneuvelen , samen met zijn collega Ivo Opstelten aftrad. Teeven die op een wonderbaarlijke wijze zijn meesters titel in rechten behaalde, maar daar geen vooropleiding voor had . Teeven zou van 1977 tot 1980 in een avondstudie Nederlands recht gedaan hebben aan de VU in Amsterdam, die echter op dat moment géén avondstudie kende, waarna Fred opeens in 1990 zijn doctoraal examen in de rechten deed ! ? !

Wij hebben dit in een volgend artikel dat wij een jaar geleden schreven nog eens uiteengezet.

Deze VVD sjoemelaar is nu voorgedragen om lid te worden van de Raad van State een tienkoppig college, dat als voorzitter de op dat moment regerende vorstin of vorst heeft, maar dat door de knieën ging en naast W.A. ook maar zijn Evita in de gelederen opnam, dit alles onder leiding van  Piet Hein Donner, ook geen onbekende in de vaderlandse politiek als het gaat om  intrige spelletjes en gesjoemel over zijn naam en c.v.

Bij de Raad ontstond een vacature omdat de partijgenoot van Teeven, Jan-Kees Wiebenga, dit jaar voorzitter is geworden van de Kiesraad. Teeven wordt staatsraad bij de afdeling advisering die de regering aanbevelingen doet op het gebied van wetgeving en bestuur.

Toch op z’n minst een zeer merkwaardige voordracht die zonder twijfel zal worden gehonoreerd, waarmee de VVD , maar ook de huidige politieke elite in ons land op een plompe wijze tracht alle mogelijkheden bij voorbaat al te voorkomen dat indien de PVV de grootste partij wordt, Wilders cs. mogen gaan regeren. Of de gedachte dat Teeven een expert is in het laten verdwijnen van bonnetjes hetgeen u mag lezen als stembiljetten heeft meegespeeld blijft een vraagteken, maar indien er twijfels zullen gaan bestaan over de uitslag, zeker nu er handmatig geteld gaat worden, komt een VVD medestander in de Raad altijd van pas, en is Fred de aangewezen persoon hiervoor.

Maar nogmaals los van alle speculaties, is het weer het zoveelste schandaal dat met name de VVD en Rutte oproepen om te trachten de positie van de VVD nog enigszins in stand te houden.  Een staatssecretaris die gewoon af moest treden wegens falend beleid ruim een half jaar later weer uit de luwte te halen voor een baan voor het leven !!! ( raadsleden blijven zonder herkozen te moeten worden aan tot hun 70ste ) toont de minachting aan die de VVD heeft voor ook haar eigen kiezers en ook laat staan de niet op hen stemmende Nederlanders.


2 Reacties

  1. yvonne zei:

    Nederland, waar men beloond wordt voor het dingetjes houden onder de hermelijnen mantel, jaja…..

  2. Anoniem zei:

    Ach dit kan je verwachten van de vvd,
    Dat handmatig tellen is niet omdat ze zo bang zijn voor hackers de systemen werken in principe zonder internet, en de stemmen worden op usb stick aangeleverd dus gewoon utp kabel eruit en WiFi uitschakelen no problem, het risico dat pvv samen met splinter partijen op recht te groot wordt moet voorkomen worden dat is de enige reden van deze avtie

Comments are closed.