Vluchtelingen crisis : een dag overleg in Malta en zoals voorspeld, resultaat gebakken lucht

Wij voorspelden het al vrijdag, met veel bombarie werd een top overleg van de EU leiders in Malta aangekondigd, want er zouden nu concrete stappen worden ondernomen om deze voortdurende tsunami van gelukszoekers die vanuit Libië trachten de EU, dwz. Italië te bereiken te doorbreken.

Nu is er een 10 stappenplan gepresenteerd, ook al de zoveelste poging in de afgelopen jaren om het eigen faalbeleid weer even te camoufleren en de EU burgers, althans het deel dat nog in sprookjes gelooft het idee te geven dat er serieus aan deze problematiek wordt gewerkt om te voorkomen dat binnen niet al te lange tijd u eindelijk het echte Zuid Afrika gevoel krijgt.

Met dank aan de VTM plaatsen wij hier een screenshot van de 10 stappen of zou het niet beter kunnen heten het 10 strompelplan, want de lamme leidt de blinde  en kunnen wij de conclusie trekken dat ook dit plan waar men pas op 25 maart in Rome , de viering  van de zestigste verjaardag van de Verdragen van Rome , zegt te gaan beslissen , of tewel uitstel, uitstel, uitstel en nog een uitstel.

En zo gaat er weer expres kostbare tijd verloren, kostbare tijd die vermeden had kunnen worden, mits er op welke wijze dan ook eens echt op korte termijn uitvoerbare besluiten genomen waren. Maar dat laatste is iets wat men van politici niet mag verwachten.

Je kunt zo langzamerhand niet anders concluderen, dat er bewust geen ter zake doende beslissingen worden genomen. Hogere krachten en machten zorgen er voor dat Europa steeds sneller in een niet meer te corrigeren chaos terecht komt, die daarna ten eigen voordeel van deze krachten en machten zal worden misbruikt.


4 Reacties

 1. JdeB zei:

  Hoogmoed komt voor de val.
  Dit naïef-ambtelijke Europa, met ook binnenshuis meer vijanden dan ooit, is totaal geen partij voor de grote concurrenten (VS, China).
  Een verzakelijking op korte termijn naar hun voorbeeld is praktisch uitgesloten.
  Het einde van EU en euro is daarmee onherroepelijk. Maar het zal voor de Europeanen geen verlossing betekenen, integendeel, een hoop ellende staat voor de deur.

 2. John zei:

  Stel je voor je hebt een bedrijf, en een bewakingsdienst, om dat bedrijf te bewaken.
  Nu kijkt jouw bewakingsdienst, met je medeweten, uit naar louche figuren die voorbij komen, haalt ze binnen, en drukt hen de laptops en computerschermen van je bedrijf in handen.
  Dan kun je blijven jammeren over betere samenwerking, meer bevoegdheden, en efficiënter werken, maar feit is gewoon dat jouw bewakingsdienst niet doet wat het moet doen.

  En dat is precies wat er aan de hand is met Frontex.
  Ze zouden de grenzen bewaken, maar daarvoor in de plaats fungeren ze als handophouders-reisbureau.
  Dan kun je blijven jammeren over grenzen versterken, maar die discussie hadden ze al in het begin van het ontstaan van de EU.

  Als ze in het begin de eerste paar scheepjes die de oversteek waagden, een schot voor de boeg hadden gegeven, en uiteindelijk teruggestuurd hadden, dan was het allemaal anders gelopen.
  Maar nee, we moesten en zouden zoveel mogelijk onze cultuur verrijken.

 3. AG zei:

  Geachte lezers,

  ZOALS WIJ NIET WILLEN!!!
  ====================

  De elite plus de handlangers daarvan,streven er niet na om de waarheid!!!
  =========================================================

  Verkeerde informatie kan tot gevolg hebben dat wij domme fouten maken.
  Verkeerde informatie kan zelfs verhinderen dat wij de juiste informatie in ons opnemen.
  Dus wij het volk kunnen alleen met de juiste informatie de problemen oplossen in Europa.
  Maar als de macht hebbers en de elite om ons heen leugens vertellen,worden wij op een koers gezet waarop fouten maken en waarop ons voortbestaan kansen achteruitgaan een feit is.

  VOOR HUN GELD AL IS DE WAARHEID NOG ZO SNEL!!!
  =========================================

  DAN ZAL VOOR HEN GELDEN DE LEUGEN ACHTER HAALT HEM WEL!!!
  =====================================================

  Voor ons geld verkeerde informatie die afkomstig zijn uit vele bronnen!!!
  Zoals scholen en universiteiten,uit je sociale omgeving en van beroeps groepen,etc,etc.
  Veel mensen willen dat wij bepaalde dingen geloven,alleen maar omdat het in hun straatje past.

  DATGENE IS WAAR!!!
  ================

  Niemand heeft het recht je informatie op te dringen die gelogen is.
  Dus trek je eigen conclusie,accepteer datgene wat voor ons waar is en verwerp de rest.

  WIJ MOETEN LEUGENS IN DE GATEN KRIJGEN!!!
  =====================================

  EN ZE ALS VOLK VAN DE HAND WIJZEN!!!
  ===============================

  Er staan aanzienlijke straffen op als iemand onder ede een verklaring of getuigenis aflegt van onware feiten!!!
  MEINEED GENOEMD,er zijn zware straffen aan verbonden.
  ===============

  De leugens die men vanuit de elite Den – Haag en Brussel komen voort uit kwade wil om ons te misleiden.
  Zo kunnen vele levens worden verwoest!!!
  Ze creeren een soort valkuil waarin zowel de leugenaars als het volk het slacht offer terecht kunnen komen.

  ZIJ LEGGEN VALSE GETUIGENISSEN AF!!!
  ================================

  Ze kunnen leiden zoals je nu ziet tot chaos,zowel in persoonlijke relaties als in de samenleving als geheel.
  Zoals je nu ziet dat min of meer gedoogde groepen ,die verbonden zijn aan de elite ons misleiden en sprookjes vertellen!!!

  Intussen glijdt de economie in Europa als een smeltende gletsjer naar de afgrond!!!

  Europa is verzeild geraakt in een finacieele bende,zij lossen het op door er een nog grotere van te maken

  JE MOET DE WAARHEID DUS NIET VERWARREN MET HUN LEUGENS!!!
  =====================================================

  WIJ HET VOLK ZIEN EEN HISTORISCHE BUBBEL IN EUROPA!!!
  ===============================================

  EINDTIJD NIEUWS???
  ================

  Met een vriendelijke groet,

  AG.

Comments are closed.