De ongemakkelijke waarheid over illegale gelukszoekers en de verradelijke rol van de overheid

Als regelmatige bezoekers van het internet stuiten wij telkens weer op twee uit frustratie en boosheid zeer terechte opmerkingen : sluit de grenzen en zet illegalen en  uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit . Daarna sluiten de schrijvers van dit soort kreten of tweets en zelfs tot in de Tweede Kamer tevreden hun computers of andere apparatuur, want dat hebben ze toch maar mooi even gezegd.

Dom, zeer dom en als het van zijde van in feite een politicus komt, uitsluitend berekenend om kiezers te trekken, terwijl als de gewone burger dit schrijft, zegt of denkt ook dom want met een paar eenvoudige  zoek mogelijkheden, zie je dat alles mogelijk zou moeten zijn, ware het niet dat den Haag en dan met name de VVD gechanteerd door de PvdA, DE grote boosdoeners zijn voor het feit dat ons land steeds verder wegzakt in een ‘migranten crisis ‘.

Wat is een illegale uitgeprocedeerde asielzoeker ?

Simpel, het is iemand die asiel heeft aangevraagd, daar voor talloze redenen niet voor in aanmerking komt ( b.v. herkomst uit een veilig land ) dan 5 jaar gaat procederen op kosten van de Nederlands belastingbetaler, daar iedere in Nederland verblijvende persoon die daartoe niet de middelen heeft, recht heeft op een advocaat. Lachende derde , de advocaat, betaald door de overheid, een gegarandeerde stipte betaler.

Kan iedereen asiel aanvragen ?

Ja in principe wel ook als je uit een zgn. veilig land komt zoals b.v.  Bosnië ofTunesië . Je kunt altijd beweren dat je daar om reden van geloof, seksuele geaardheid je vervolgd voelt en zal ook als is de kans tot slagen een asiel te krijgen praktisch nul er toch een asiel procedure moeten worden opgestart, ondanks het feit dat je ons land via andere veilige EU landen hebt bereikt. Verdrag van Schengen .

Een migrant die illegaal in Nederland verblijft, kan op grond van de vreemdelingenwetgeving worden uitgezet. Niet iedereen die daarvoor in aanmerking komt, wordt werkelijk het land uitgezet. Eén van de voorwaarden voor uitzetting is dat de identiteit van de persoon bekend is. Als de migrant erin slaagt zijn identiteit te verhullen, wordt de illegale vreemdeling ‘heengezonden’, in goed Nederlands de straat opgestuurd.  Met name als het land van herkomst geen medewerking wil verlenen, kunnen illegalen hun uitzetting effectief tegenwerken. Dit verklaart dat een deel van de illegalen – met name Noord-Afrikanen – binnen een jaar meermalen wordt aangehouden, worden heen gezonden  en onderduiken.

Is het illegale verblijf in ons land verboden ?

Nee, illegaliteit is een overtreding en geen misdaad. In het Regeerakkoord spraken VVD en PvdA af illegaliteit strafbaar te stellen. De bedoeling was dat de strafmaat vier maanden cel en een boete tot 3.900 euro zou zijn overigens een lachertje.  Maar in 2014 zag het kabinet-Rutte II van die maatregel af na chantage door een lobby van leden van de PvdA onder leiding van Sander Terphuis, een tot Nederlander genaturaliseerde Iraniër. Hij vond het onaanvaardbaar om volgens hem ‘onschuldige mensen’ te straffen.

Kan een op illegaal verblijf in ons land betrapte vreemdeling worden opgesloten ?

Nee, want illegaal verblijf is geen misdaad, wel een overtreding, waar echter geen detentie tegenover staat. Wel bestaat de mogelijkheid de aangehouden vreemdeling tijdelijk tot zijn uitzetting in vreemdelingenbewaring te houden, om te voorkomen dat zij voor uitzetting onderduiken. Daar echter de uitzetting in zeer veel gevallen niet zal lukken, identiteit en nationaliteit vaak onbekend ( slordig werk van de IND ! ) zal een diplomatieke vertegenwoordiging van het land waar de aangehoudene naar toe moet, deze niet accepteren, laat staan reis documenten afgeven. Overigens maken

De Bed, Bad en Brood regeling , mag dat  ?

Hulp aan illegalen is niet strafbaar, net zo min als het verblijf. Ook daartoe werd al een poging ondernomen dit te wijzigen, maar toen het VVD voorstel sneuvelde, werd  ook de hulp aan illegale vreemdelingen  een strafbaar feit . Dus BBB mag, ofschoon niet wenselijk en ingegeven door de Gutmensch, die daarbij geen rekening houdt met de eigen burgers, maar zich slechts wil zonnen in ‘goed doen ‘.

Hoeveel (afgewezen) illegalen zijn er in ons land ?

De overheid hult zich in angstvallig stilzwijgen, want dit zou tot onrust en terechte boosheid kunnen leiden. Maar als wij schrijven dat dit er tussen de 50 en 100.000 zijn, gebaseerd op de tot nu toe altijd redelijk exacte extrapolatie van Duitse cijfers, zitten wij er niet ver naast. Dat is iets geheel anders dan wat de Nederlandse overheid u wil doen geloven.

Hoeveel kosten deze illegalen ons ?

De huisvesting in BBB gelegenheden kost tussen de €100 en € 200 per persoon per dag. Tel daarbij op de jaarlijkse kosten voor gratis  juridische bijstand – 30 miljoen – en eveneens gratis medische verzorging – 35 miljoen* – plus  de BBB huisvestingskosten – 30 + miljoen – en u ziet dat wij zo de 100 miljoen bereiken uitsluitend voor uitgeprocedeerde illegalen!

*Alleen al de 50 geconstateerde open TBC gevallen kosten de belastingbetaler € 200.000 per asielparasiet en het aantal wordt momenteel geschat op 50 personen.

Is het moeilijk illegaal Nederland binnen te komen ?

Nee, want zo lang dat niet via Schiphol gaat, waar de pakkans bij voorbaat groot is kan iedere vreemdeling die eenmaal in het Schengengebied is aangekomen, vrijelijk onze grens overkomen zonder dat hem dat verboden wordt, dit dankzij de verworvenheden van de EU, die ook u het zo aanbevolen vrij reizen binnen de EU mogelijk hebben gemaakt.

Hoeveel kost een uitzetting ?

Indien deze lukt, variëren de kosten enorm, maar kunnen oplopen tot €70.000 per persoon, hetgeen altijd nog beter is, dan de illegale in ons land te houden.

Wij hopen dat wij u hiermee hebben verklaart en dat overigens niet voor de 1e maal, dat de huidige vreemdelingen crisis, die nog steeds door Den Haag wordt getolereerd, een combinatie is, van ( politieke)  onwil van de overheid om hier iets tegen te ondernemen en U, die dit stilzwijgend gedurende de afgelopen jaren hebt toegestaan.

Tel daarbij op dat veel politici het eigenlijk wel best vinden. Oogluikend wordt toegestaan dat illegalen als tijdelijke hulpkrachten tegen ultra lage lonen, vaak zwart , ingezet worden in b.v. de groentekassen, asperges steken, zo lang ze maar niet voor de  kleine criminele overlast zorgen. Want ook de overheid weet niet hoe ze het door hen zelf veroorzaakte probleem aan kunnen pakken.

En voordat onze PVV lezers weer in actie schieten, ook Wilders had zelfs met een absolute meederheid hier niets tegen kunnen ondernemen, tenzij er een NEXIT zou komen, hetgeen  wij echter gelet onze landsaard voor onmogelijk houden. Na het laatste mislukte referendum heeft u met z’n allen braaf  zoveel Haagse kalmeringspillen geslikt, dat u als de bekende ratten in de zelf meegebouwde val zit.

Een ongemakkelijke waarheid maar wel de realiteit dus: “Welkom in Asielistan”

 


13 Reacties

 1. ron v d K zei:

  een uitgeprocedeerde asielzoeker moet stelen / inbreken / oplichten / handel in drugs / zakkenrollen / koper stelen en verkopen / noem maar op om aan zijn geld te komen. En iemand die 3 dagen niet gegeten heeft gaat hele rare dingen doen, denk aan roofovervallen ! Die kosten moet je er ook bij op tellen, Bij ons in de wijk zijn het aantal inbraken met 45% gestegen, roofovervallen komen regelmatig voor wat je 10 jr. terug nooit had. Je kan s avonds niet eens de deur meer open doen ! Ik vind de tijd VOOR de euro en met grenzen beter dan NU ! Ik verdiende MEER geld, er was nauwelijks criminaliteit en ik deed ook export ! Okay het kostte misschien iets meer tijd bij de douane met uitklaren maar geef mij maar grenzen en gewoon eigen munt ! Ik heb gelukkig geen kinderen, wat zullen die over 20 jr. in een KLOTE tijd zitten als half Afrika en noem maar op hier door de straten lopen te bedelen iedere dag, en je als blanke NL in je eigen land vies word aangekeken door getinte en donkere mensen iets wat in Den Haag vandaag ook al gebeurt, daar vluchtten de laatste NL weg uit straten waar ze de enige blanke nog zijn en zich bedreigd voelen door andere culturen. Ik zie de toekomst helaas niet positief in en daar komt ook nog bij dat Moslims nooit geen ander geloof of homosexualiteit zullen accepteren en volgens de Koran geweld mogen gebruiken om de islam te verdedigen. Er is gewoon GEEN toekomst in deze setting !

 2. GerD zei:

  Kom op zeg, dat moet een rekenfout zijn, anders graag een groot artikel hierover:
  “De huisvesting in BBB gelegenheden kost tussen de €100 en € 200 ”

  Want dan kun je beter ze in paren in een kamer van een viersterrenhotel zetten.

 3. Tonnie zei:

  Nee niet welkom in Asielistan maar loop naar de Klotistan.
  Wij zijn het beu om altijd maar te dokken voor mensen die hier niet thuis horen.
  Onze ouderen en zieken mensen krijgen geen voldoende pensioen meer en zieke mensen moeten maar zelf uitzoeken of er via via geld is om tot een behandeling te komen.
  Waar zijn wij in hemelsnaam mee bezig?
  Elk ander land die om hun burgers geeft laat het wel uit hun bol om eigen mensen zo te verwaarlozen. En aan een nep-Koning heb je ook al niks. Dus de enigste goede oplossing is een NEXIT.

 4. GerD zei:

  @Gradus.
  Het zijn toch bijna alleen maar jongemannen?
  (Iets wat me altijd ook verbaast; waarom hier klauwen met geld uitgeven aan deze knullen, als elders in de wereld de ouderen van dagen, zwakke, zieke vrouwen en kinderen met enkele euro’s al geholpen zouden zijn).

  Als ze kinderen konden maken, zouden ze het trouwens sowieso wel doen, denk ik. Op basis van humanitaire gronden is een pardonnetje dan snel in de maak.

 5. carthago zei:

  Nederland Trollenland is door de laatste “verkiezingen” met haar nieuwe ‘ democratisch ” gekozen leiders op Noord koreaanse wijze overtuigd geworden van een uitstekende begeleiding naar de komende onderwerping en kolonialisatie door vreemde staten en religieuze dictaturen. Nosferatu.

 6. antonio zei:

  @Tonnie,
  De enige oplossing is een revolutie. Groot probleem: Hoe kan er opruiming worden gehouden onder de ca. 4.000.000 vreemdelingen die in Nederland verblijven??

 7. Qvic zei:

  Al die islamieten migranten zijn een voorgeprogrammeerd plan om onze welvaart en kennis te laten degraderen tot dat iedereen een willoze slaaf wordt. De islam is hier uitermate geschikt voor, omdat daar het zelf denken en handelen strikt verboden is volgens de koran. Het heilige boek van de moslims. De overheid zelf loopt ook aan de leidraad van het voorgeprogrammeerd plan en die van de EU ook. Wij autochtonen burgers hebben totaal niets in te brengen, we worden al lang gebruikt als slaven en zo ook behandeld. De verkiezingen en referendums zijn enkel een illusie dat wij mee mogen beslissen. De uitkomsten zijn altijd al bekent, voordat er gestemd wordt. Het toneelstukje wordt steeds opnieuw uitgevoerd en de poppenkast erna is enkel voor de show, zodat het net echt lijkt. De (wereld wijde) echte machthebbers zijn diegene die het geld mogen maken uit het niets en heffen zij een rente daarover en een afsluitboete. Zo hebben zij door de eeuwen heen alles en iedereen min of meer toe- geëigend. Omdat er meer geld uit de roulatie gehaald moet worden om de schuld plus rente terug te betalen, dan er geld in de roulatie is gebracht. Daar zij nu de overheden dicteren om het lastige volk (wat zij zien als een mogelijk gevaar voor hun zelf, omdat wij met grote aantallen zijn) tot een willoze slaaf te maken. Zo worden er ook steeds meer belastingen en beperkingen volgens de wetten ons opgelegd, om ons steeds meer te kunnen controleren en te manipuleren. Zoals het contante geld afschaffen, zodat iedereen te controleren valt en te manipuleren valt door hen of haar saldo te blokkeren e.d.. Ons grootste probleem is niet de islam, maar ons gebruikte geld. Daar ligt het werkelijke probleem. De rest zijn nevenverschijnselen om het zo ver te krijgen, dat iedereen een willoze slaaf wordt voor een select groepje mensen.

 8. Onno zei:

  Prins Bernhard en de Oranjes. Daar mocht je op Noord-Koreaanse wijze ook niets van zeggen, na WOII.

  Gelukkig zijn die (ware) krankzinnigen en hun lakeien het, die samen met hun NWO trawanten de moslims binnenhalen en die Noord-Korea ook het recept voor de atoombom hebben gegeven.

  Het lijkt wel of deze ongrondwettelijke = hoogverraderlijke en extreem schadelijke 1940 vluchtelingen (ja, het onderbuikgevoel of instinct van het eenvoudige volk was destijds feilloos correct, toen de statie-portretten overal aan diggelen werden gesmeten e.d. !!!) , de Nederlanders te lastig en te veeleisend vinden.

 9. Theo Hofman zei:

  Volgens mij begint het met, het niet toelaten van “vluchtelingen” zonder papieren.

  Zonder (geldige) papieren kan je namelijk niet op een vliegtuig stappen en zonder papieren komend uit een ander land, dan val je onder de verantwoordelijkheid van het land dat je zonder papier WEL heeft toegelaten.

  Mocht je niet in staat zijn geweest om documenten mee te nemen zal er hoe dan ook bewijs overlegd moeten worden waar je vandaan komt.

  Het gevolg is, dat wie dan de pech heeft om te worden uitgezet (ach, gossie) gaat altijd weer terug naar dat land die werden getoond bij binnenkomst, naar daar waar zijn papieren aan toebehoren.

  Ik zou dan zeggen, de groeten aan je voeten en snel opstappen!

 10. Bert Bezorgd zei:

  Ik ben het echt oneens met de stelling dat Wilders niets had kunnen doen bij een meerderheid. Bovendien is al jaren duidelijk dat Wilders een NEXIT wil, net als 70% van de bevolking overigens. Bij een meerderheid heb je immers de macht om dingen te veranderen. En waar het negatieve toontje tegen de PVV vandaankomt kan ik echt niet plaatsen want de PVV wil EXACT het zelfde als wat jullie prediken.

 11. Toussaint zei:

  Rutte is verkozen tot 2021 en de Moffin zal in September a.s. ook tot 2022 doorgaan, zo niet langer. Tot die tijd verandert er niets. Het stemvee heeft ’t zo gewild. Van Frankrijk hebben we ’t nog nooit moeten hebben: Le Pen zal ’t wsl op 7/5 niet redden. Kortom, we zijn gedoemd. Trump keurt de EU geen blik waardig en GB kijkt liever over de grote plas dan over ’t Nauw van Calais. NL ligt aan de leiband van Duitsland. NL en NRW zijn de 2 grootste deelstaten. We houden v/d zee maar zijn vastgeketend aan de Duitse laagvlakte. Helaas bepaalt geografie heel veel.

 12. Theo Hofman zei:

  @ Bert Bezorgd

  Nu ben ik je Calimero gedrag meer dan zat!

  Als al die PVV kiezers waren komen opdagen, die beloofd hadden om op de PVV te stemmen, dan was jouw PVV de grootste partij geworden.

  Maar als ik ook jou eerst moet vertellen dat je met die ingediende PVV kieslijst die slechts 50 verkiesbare namen bevatte, NOOIT tot die meerderheid zal/kan en zou kunnen komen waar jij en velen van overtuigd waren en wat wel zou, kon en ging gebeuren.

  Dan ben jij ook nog in de veronderstelling dat al die (ver voor de verkiezingen) in LUILULLOland “kreunende” LulloPVV-ers ook echt de moeite zouden nemen om uit hun Luierstoel te komen en te komen opdagen op het moment dat het moet, in staat zijn om een rondje rood te maken en dat terwijl al diverse malen in de praktijk is gebleken dat deze “kiezer” ZEER Labiel is in het nakomen van zijn gegeven woord.

  Misschien moet je een afdeling voor PVV leden oprichten en anders gewoon een Calimero filmpje opzetten en deze continu afdraaien, overigens ik zeg het bij voorbaat, beiden leiden tot NIETS!

Comments are closed.