De wereld is weer terug in het jaar 1939.

De wereld staat er qua oorlogsdreiging weer net zo slecht voor als in het jaar 1939, het noodlottige jaar waarin op 1 september de Tweede Wereldoorlog begon.

En deze situatie is niet ontstaan omdat de burgers zo graag weer een volgende wereldoorlog willen uitvechten die nog rampzaliger zal uitpakken dan de vorige, maar omdat vooral de politieke leiders van het westen kennelijk niets van de geschiedenis hebben willen leren…..of erger!

Na het einde van de Koude Oorlog, de hereniging van Duitsland en het uiteenvallen van de Sovjet Unie hebben het Westen en de NAVO aan Rusland beloofd dat het NAVO-gebied niet verder uitgebreid zou worden dan het voormalige Oost-Duitsland en dat de voormalige Oostbloklanden buiten de invloedssfeer van de NAVO zouden blijven.

Wat die in 1991 gedane beloftes waard waren is inmiddels glashelder.

De NAVO werd zonder dat haar burgers er ook maar iets over te zeggen hadden omgebouwd van een puur op verdediging gerichte alliantie tot een militaire organisatie die het `recht´ kreeg om overal ter wereld militair in te grijpen. De Brusselse EU-leiders hebben zich dermate verstrengeld met de NAVO dat in juli 2016 te Warschau een samenwerkingsverdrag tussen EU en NAVO werd ondertekend, waarbij niet vergeten mag worden dat veel regeringsleiders tevens leider van een NAVO-land zijn.

De NAVO-legers en haar raketbases staan inmiddels van Polen tot en met Roemenië letterlijk aan de grenzen van Rusland, terwijl bijna alle voormalige Warschaupact-landen tot de NAVO behoren.

Het blokvrije Europese land Joego-Slavië werd door de NAVO-landen met steun van de EU aan gort gebombardeerd en opgedeeld in kleine staten onder het principe verdeel en heers.

Oekraïne was tot 2014 de bufferstaat tussen Rusland en de EU / NAVO-landen, maar werd middels een door de EU en de USA geplande en gefinancierde opstand in het westelijke kamp getrokken.

Het uiteindelijke doel van deze operatie was het in handen krijgen van de Russische marinebasis Sewastopol op de Krim teneinde op die manier de Russische marine de toegang tot de Middellandse Zee te ontzeggen, evenals de controle over de Zwarte Zee. En dat paste precies in de strategie van de NAVO en de VS om een ring van militaire bases rond Rusland te leggen.

De discriminatie van de van oorsprong Russische bevolking in het zuidoostelijke deel van Oekraïne legde de basis voor een opstand tegen de corrupte marionetten regering in Kiëv met als gevolg een burgeroorlog die tot op heden voortduurt. Deze burgeroorlog en de terugname van de Krim door Rusland haalden een streep door de westerse plannen om de Oekraïne binnen de NAVO en de EU te halen.

Op dit moment wordt door de Oekraïnse regering een grote troepenmacht aan de grens van de opstandige en de facto zelfstandige zuidoostelijke provincies rond Donjetsk en Luhansk samengetrokken. Deze door het westen van nieuwe wapens voorziene strijdmacht zal vermoedelijk eind van deze maand of begin mei tot de aanval overgaan waardoor het Oekraïne conflict weer opnieuw zal opvlammen met als doel het uitlokken van een Russische reactie en een eventueel brandgevaarlijk westelijk ingrijpen.

Het geplande escaleren van dit conflict kan nog dit jaar leiden tot een oorlog tussen het westen en Rusland waardoor Europa voor de derde keer in puin gelegd zal worden.

Dat terwijl er wereldwijd meerdere oorlogen woeden of dreigen die in geval van escalatie of in combinatie gemakkelijk tot een Derde Wereldoorlog kunnen uitgroeien.

Irak werd op basis van leugens aangevallen door het westen en is verworden tot een land dat ten onder gaat aan stammen- en godsdienstoorlogen, terwijl het tegelijkertijd tegen de terreurorganisatie IS moet vechten. Dat ook dit land uiteen zal vallen lijkt onvermijdelijk.

Ook het Noord-Afrikaanse Libië werd door de USA en Europa naar de middeleeuwen gebombardeerd en wordt eveneens verscheurd door burgeroorlog en stammenstrijd waarbij de olierijkdom inzet is.

In Jemen geldt hetzelfde, daar wordt een bloedige burgeroorlog uitgevochten met behulp van de USA, Saoedi-Arabië en Pakistaanse soldaten terwijl de burgers omkomen van de honger. Hetzelfde geldt voor Zuid-Soedan waar mensen ook verhongeren wegens de aanhoudende burgeroorlog.

In Syrië woedt al 6 jaren een bloedige burgeroorlog, begonnen door vanuit de USA en Saoedi-Arabië gefinancierde en bewapende opstandelingen omdat president Assad weigerde een Amerikaanse gas- en oliepijpleiding door zijn land te laten leggen om de gas- en olievelden van Qatar met de Middellandse Zee te verbinden teneinde zo de Russische marktpositie in Europa te ondermijnen.

Inmiddels vechten veel verschillende landen en IS in dat land, een situatie die doet denken aan de Spaanse Burgeroorlog die duurde van 1936 tot 1939 en wordt gezien als het voorspel van de Tweede Wereldoorlog.

Het oplopende conflict tussen de USA en Noord-Korea dreigt te ontsporen richting een oorlog en herbergt het gevaar van een confrontatie met China en zelfs Rusland, daar die twee landen aan Noord-Korea grenzen. Dit los van het nucleaire risico voor de regio.

Ook het conflict tussen de USA en China over de Zuid-Chinese Zee en de daar kunstmatig aangelegde Chinese eilanden die een militaire functie hebben gekregen dreigt te escaleren.

Binnen Europa lopen de (militaire) spanningen tussen Servië en Kosovo snel op en dreigt niet alleen een oorlog in de Oekraïne, maar ook een nieuwe Balkan-oorlog

De oorlog in Afghanistan duurt al meer dan 10 jaren en wordt de laatste maanden steeds heviger, terwijl ook het potentieel zeer gevaarlijke conflict tussen de USA en Iran weer oploopt.

Venezuela dreigt af te glijden naar een burgeroorlog, waarbij de USA zich ook zullen gaan roeren uit angst dat de Russen als schuldeisers voet aan de grond gaan krijgen in het olierijke land.

Voeg aan deze opsomming toe de door de USA en EU-landen veroorzaakte vluchtelingencrisis, de schuldencrisis ($ 225.000 miljard wereldwijd) en de overal stagnerende economieën dan wordt de absurde stelling dat een grote oorlog, net als na de Tweede Wereldoorlog, de wereldeconomie opnieuw zal opstarten door herbouw steeds minder onrealistisch.

De burgers worden er door de oorlogsretoriek van de politici en de media steeds nadrukkelijker op voorbereid. Iedereen ziet en voelt het aankomen, maar niemand doet iets. Net zoals in 1939!

S.R.L. Lancee 22 april 2017.


9 Reacties

 1. Giordano Bruno zei:

  Wij leven in ’n ‘IK’ tijdperk waarin de meesten zich bezig houden met hun eigen leven.
  Doordat het voor de meesten steeds moeilijker aan het worden is om de huidige levens wijze te handhaven gaat men zich meer en meer focussen op hun eigen leven.
  Door het principe van de overheden van ‘verdeel en heers’ is het individu voornamelijk bezig met eigen belang waardoor het moeilijk is om alle ‘neuzen’ dezelfde kant in te krijgen waardoor een duidelijk tegengeluid afwezig blijft.
  In het verleden konden we het wel; het protest tegen de kruisraketten, ja, en zelfs voor de zeezender ‘Radio Veronica’ konden we Den Haag zwart krijgen van de mensen.
  Helaas is het zo dat de mens pas bereid/in staat is om te veranderen in denken en handelen na ’n ingrijpende gebeurtenis en/of traumatische ervaring.
  Dat kun je waarnemen nadat iemand b.v. een heftig ongeluk heeft meegemaakt, of wonderwel hersteld na ’n ernstige, eigenlijk dodelijke, ziekte.
  Of,…….Na ’n oorlog.
  Tot die tijd kunnen we slechts als roepende in de woestijn, op sites als deze, en op b.v. feestjes onze inzichten proberen over te brengen,(vaak tegen beter weten in)

  Giordano Bruno

 2. Truitje zei:

  Toen ik dat enige weken terug aangaf, werd mij doemdenken verweten.
  Ik ben het met u eens, de oorlog is al een tijdje bezig en zal steeds ingrijpender worden in ons leven tot echt *de pleuris* uitbreekt.
  Die zit er ook aan te komen.
  Sterkte allemaal, arme, arme jonge mensen.

 3. Solo zei:

  Na een WOIII valt er niets meer op te bouwen.
  Iedereen is ervan doordrongen dat een volgende wereldoorlog geen economisch ‘reparatiemodel’meer kan zijn.

  Dus zal de huidige (toenemende) dreiging voorshands gezien moeten worden als ‘flankerend beleid’ (klimaat) voor een experiment om een stervend economisch/monetair systeem te vervangen.

  De marge is smal, de tijd kort.
  De geesten ‘op de brug’ zijjn alles behalve eensgezind en er kan ook niog altijd een gek, al of niet per ongeluk, op de verkeerde knop drukken.

  http://www.geennieuws.com/2016/10/de-sterfhuisconstructie/

 4. andre zei:

  de bankmannetjes van de city of london durven het niet aan want anders was het met de krim al vol fout gegaan. gelukkig stellen rusland en china zich defensief op. WO2 was het verlengstukje van WO1 waarbij de bankmannetjes de absolute macht naar zich toetrokken wat handel betreft en geopolitiek nu is het olie en gas wat niet meer te stoppen is. Daarom is amerika (crownland) tandloos want dan stort het westen volkomen in en kunnen we niet meer in de file staan en bij de appie ruzie maken over de achterlijke hoge woeker prijzen. Het is net een kippenhok waar de weinig voer in wordt gegooid.

 5. Theo Hofman zei:

  S.R.L Lance

  Dank voor de uiteenzetting van de rotzooi waarin wij als burgers onvermijdelijk op een gegeven moment in zullen worden getrokken.

  Echter de voormalige Oostblok landen zullen eens een hele hoge prijs betalen voor het participeren, lees met hoofdletters PROFITEREN van de hen voorgehouden vette westerse worst!

  Deze voormalige Oostblok landen zullen de buffer vormen als er een confrontatie zal plaatsvinden tussen de grootmachten.

  Na de ondertekening van een vredesakkoord zal alles weer worden teruggebracht in de oude staat (zoals was afgesproken) en zullen deze landen dienen als een soort niemandsland met achterlating van al het afgedankte oorlogstuig.

 6. Onno zei:

  Wie wil weten hoe hoog de WOIII overlevingskansen zijn, springe met zijn hele familie in een draaiende en brandende maishakselaar, na het eten van 30 gram plutonium per persoon.

  Als je dat overleeft, maak je een kansje.

  Dag vogels, dag bloemen, dag vissen: welterusten!

 7. Knodse. K. zei:

  Persoonlijk ben ik het volkomen eens met de hier geplaatste inzending.Want inderdaad bestond het plan om de Krim tot een grote vlootbasis van de navo te maken ,zodat voor de Russen de toegang tot de Zwarte Zee bijna onmogelijk zou worden.Daarom struikelen op de dag van vandaag de toeristen in de Baltische Staten ,Polen en de andere landen in die regio over de Amerikaanse soldaten.Zij provoceren de Russen daar net zo lang totdat het uit de hand loopt en men de Russen weer de schuld kan geven.Want ze zullen altijd wel een voorwendsel vinden zodat ze wapenindustrie tevreden kunnen stellen ,zoals ze in Irak ,,VERBODEN”wapens vonden. Toen na WO-2 de Russen als dank voor de geleverde wapens niet naar de Amerikaanse pijpen wilde dansen is het al fout gegaan.Oorspronkelijk had men onder leiding van Morgentheau de plannen om de Duitse mannelijke bevolking boven zestien jaar te castreren,maar toen de Russen moeilijk deden ,gooide men het roer om en ging een nieuw Duits leger uit de grond stampen ,zodat men ze bij moeilijkheden met de Russen ze daartegen kon gebruiken. De Amerikanen staan er nu eenmaal voor bekend, als ze ergens komen en er is geen oorlog ,dan maken ze een oorlog ten gunste van hun wapenindustrie. En wat oorlogsmisdaden betreft waar ze de Duitsers van blijven beschuldigen ,doen ze voor elkaar niet onder,de Russen niet maar ook de Amerikanen niet. Heb na de oorlog een bericht gelezen van een Canadese oorlogsverslaggever die schreef:
  ,,IN EEN OORLOG STERFT DE WAARHEID,EN DE OVERWINNAAR SCHRIJFT ZIJN GESCHIEDENIS”.
  Dat is na WO-2 wel degelijk van toepassing geweest.

Comments are closed.