Nederlandse kabinetsformatie 2017 ; volledige minachting voor de wens van de burgers

Terwijl er af en toe een paar druppeltjes uit de ‘kabinetsformatie kraan ‘ druppelen, is er kennelijk niemand in ons land die zich echt zorgen maakt en/of verontwaardigd is over de wijze waarop Mark Rutte en de kleine kliek van ‘machtshebbers’ die hem aansturen omgaan met de uitslag van de verkiezingen en de toekomst van Nederland.

Deze houding vergelijkend met de protesten in andere EU landen en daarbuiten, indien daar de verkiezingsuitslag wordt misbruikt, toont aan dat de Nederlandse burgers datgene krijgen wat zij ruimschoots verdienen. Een volledig gedevalueerde toekomst voor hun (klein)kinderen en zich zelf, nog eens geaccentueerd door het gedrag van een luie vadsige generatie dertigers, veertigers en vijftigers, die zolang er maar genoeg feest te vieren valt, het allemaal prima vinden.

Ook al bij de formatie van het vorige kabinet Rutte 2, werd duidelijk dat er twee zaken een belangrijke rol speelden hoe het kabinet er uit zou komen te zien. Daar was de vanuit de coulissen gesouffleerde wens van de heimelijke macht in ons land, de oranjes, die er geen geheim van maken een duidelijke socialistische voorkeur te bezitten, ondanks het feit dat zij hun politieke voorkeur, staande boven het volk niet behoren te maken. Met de VVD als grootste partij kwam de overwinning van nummer 2, de PvdA als een cadeautje. Samen konden deze 2 partijen die in feite zo je daar in de politiek al over kunt praten als water en vuur tegenover elkaar staan, een meerderheidskabinet vormen. Daartoe werd er een regeerakkoord afgesproken, waarin o.a. stond dat het illegale verblijf van uitgeprocedeerde asielzoekers strafbaar zou worden.

U weet het resultaat, de PvdA bleek het hier toch wel moeilijk mee te hebben, immers volgens de policor mensen kon je iemand die niets misdaan had, daarvoor niet in tijdelijke detentie nemen en zo gebeurde het dat Rutte en de VVD in april 2014 die het voorstel net aan de Tweede Kamer hadden voorgelegd, werden terug gefloten en was  het voorstel  in ruil voor de verhoging van de arbeidskorting in de inkomstenbelasting van de baan. Het was een tegemoetkoming aan de wens van PvdA leider Samsom, volgens wie het voorstel hem als een steen op de maag lag.  500 miljoen mocht het toegeven aan deze chantage kosten, dat volgens Vice-premier Asscher, de PvdA financiële kneus uit ‘meevallers ‘kon komen. In Amsterdam hebben ze nu nog maagpijn van de financiële inzichten en beslissingen van Asscher.

Toegeven aan chantage van de socialisten ontwikkelde zich bij Rutte tot een tweede natuur en telkens moesten VVD kiezers constateren, dat er van de liberale waarden steeds minder overbleef. Immers , en dat is een andere belangrijke drijfveer van Rutte, het kabinet en daarmee de positie van Rutte moesten niet worden aangetast. Dit zou de verdere carriéreplannen van Rutte zoals een leuke baan in Brussel of bij de VN in de weg hebben gestaan.

En nu dreigt een herhaling plaats te gaan vinden van de egotripperij van Rutte. En weer het zelfde patroon. Oranje gruwelt van de gedachte dat er een kabinet zou komen, waarin de PVV een prominente verdiende plaats in zou nemen. U kent onze kritiek op de PVV, die met in feite een uni-sono ‘verhaal, de naam partijprogramma is te veel eer, toch kans zag eigenlijk de overwinnaar van de verkiezingen 2017 te worden. Met ruim 19% van de kiezers die hun stem op de PVV uitbrachten, daarmee ruim 1.1 miljoen Nederlanders vertegenwoordigend, werden Wilders en Co. zoals wij dat vaker voorspelden, gewoon buiten spel gezet en kon mevrouw B.vA. rustig gaan slapen.

De aan de kiezer gepresenteerde motivatie ? Net zo slechts als het verhaal rond de MH17, het Oekraïne referendum, kortom Rutte loog weer dat de vonken er af vlogen en U…. u accepteerde het ! Op zich zelf al kwalijk genoeg, maar nog veel kwalijker de houding van de ruim 1.1. miljoen PVV kiezers die hun stem geminacht zagen en daartegen niets ondernamen.

Niets ? Nou ja, vooruit een paar kleine nog wat voortdurende haastig in elkaar gezette protesten op de sociale media, het mocht immers niet te veel moeite kosten en wat zouden de buren er niet van denken. Grootse plannen en nog grotere woorden voorafgaande aan de verkiezingen, wat Geert allemaal zou gaan doen, en was het eigenlijk muisstil, toen de operatie ‘vriesvak’ voor de PVV plaatsvond. Typerend voor de vaderlandse volksaard.

En nu weer dreigt Rutte zijn persoonlijke belangen te laten prevaleren. Er moet een kabinet komen, dat overzichtelijk is en dat naar Rutte luistert. Overzichtelijk betekent zo weinig mogelijk deelnemende partijen en uiteraard een meerderheid, dus ruim 75 ++ zetels in de Tweede Kamer die de plannen van Rutte klakkeloos accepteren. Zou je een dergelijk kabinet in elkaar moeten zetten met centrum en centrum rechtse partijen, dan moeten er een aantal kleine spelers mee op het toneel en dat maakt het voor Rutte moeilijker zijn zin door te drijven. Dus dan maar een kabinet met een voormalige communistische partij mee in de ploeg, die een aanvoerder hebben dromend van een rol als eerste puber minister van ons land.

En toch een gesprek met de PVV, die ondanks niet verteerde vetes dat wel verdiend zou hebben ? Nee, dat past niet in de plannen en dat betekent dat u en dan met name de PVV stemmers krijgen wat zij verdienen. Polderen, toegeven, geen beslissingen of juist wel , zolang ze maar in het verlengde liggen van een man, Mark Rutte, met een vrouw en haar familie op de achtergrond.


10 Reacties

 1. hfam@xs4all.nl zei:

  Ik wil een kabinet met de PVV. Als het nu niet komt dan volgend jaar .
  En zonder RUTTE

 2. only you zei:

  We worden migrantencultus door de strot geduwd en mogen er nog voor betalen ook nog, met excuus dat de vergrijzing, die toch al door de verzorgingsstaat tot zero teruggebracht is, niet opgevangen kan worden?

 3. jw zei:

  maak je niet druk ga gewoon op vacantie net als in DEN HAAG die lachen om de burgers maar u heeft gekozen.
  denk ook eens aan dat meisje van 17 die verkracht werd en waar de burgervader niet eens over wil praten.
  dus niet zeuren nu gewoon blijven lachen en u ziet wel wat er op u af komt.
  fijne avond nog.

 4. Joost zei:

  Ik denk niet dat er veel VVD stemmers tussen de Geennieuws lezers zitten dus ik voel me niet aangesproken. Ik heb deze verkiezingen op FvD gestemd en als ik deze week de debatten in de kamer zie dan ben ik daar zeer content mee.

  De heer Baudet laat een geluid horen wat tot nu toe nog nooit in de Tweede Kamer te horen was en de kamerleden zijn hier zichtbaar wakker door geworden.. heerlijk

 5. Jules van Rooyen zei:

  Het zijn niet de Oranjes beste redactie, de links radicale macht van sabotage heeft de familie niet. Er is hier al op gewezen, het is de macht van de vrijmetselarij achter de schermen, via logebroeder .:. Rutte en zijn echte baas, de VVD voorzitter .:. Henry Keizer, vrijmetselaars graad 33, de allerhoogste, en de dirigent van het formatie toneel stuk. De kabinets formatie tussen links van ex-communisten, tegenover liberalen en christendemocraten. De lijm ertussen is D666, de structurele vrijmetselaars partij. De partij van de ontwrichting, subversief oorlog voerend tegen de NL natie, tegen het NL volk, tegen het eigendom, tegen iedere autoriteit, tegen huwelijk en gezin, tegen wetenschap, tegen de NL grenzen, tegen God, tegen de Kerk, tegen het Christendom en de beschaving. De immigratie tsunami van islamieten is het massa vernietigings wapen van de vrijmetselarij om ons land, haar volks karakter, haar cultuur en haar samenstelling van kaaskoppen, te vernietigen.

 6. Truitje zei:

  In de loop van de jaren wel duidelijk geworden dat onze regering totaal andere belangen heeft dan de bevolking.
  Dat de bevolking echter zó dom is toch weer voor dezelfde bestuurders te kiezen is verbazend. Het heeft waarschijnlijk te maken met een grote desinteresse in de politiek.
  *Men* denkt dat het allemaal wel goed komt.
  Dat gaat het dus NIET.
  Rutte is onbetrouwbaar en ik denk te mogen zeggen dat onze bestuurders niet het landsbelang voor ogen hebben en daar naar handelen.
  Zij hebben een dubbele agenda.
  Over 10 jaar is Nederland vergane glorie en onomkeerbaar veranderd, niet ten goede.

 7. Jeremy zei:

  Voor de ‘soevereiniteit’ van dit land lijkt het meer dan symbolisch dat de
  formatiegesprekken in de ‘Stadhouderskamer’ worden gehouden.
  “Bij u, over u, zonder u”.

 8. bedonderde burger nr 16.000.001 zei:

  Ik heb eens een hele tijd geleden een open brief aan Wilders op internet geplaatst en stel opnieuw dat hij en niemand anders dan hij, met zijn weigering om die PVV tot een echte partij te maken, meer de islamisering helpt te laten plaatsvinden dan dat hij het tegenwerkt.
  Door zijn wens om een eenmanszaak te willen houden kunnen mensen geen lid van een groepering worden en leren ook geen medestanders kennen. Ook al wonen die vlak bij je om de hoek, omdat linkse terreurgroepen de ruiten bij je inslaan en brandbommen binnen gooien zo gauw ze weten dat je anders denkt dan je van hen mag denken.
  Zolang mensen zich niet kunnen groeperen zal er niets gebeuren en in wiens voordeel is dat? Juist Rutte met zijn club landverraders als De Boer en maten die grof geld verdienen aan wat er allemaal mis is vandaag.
  Meer islam betekent minder samenhang in de maatschappij, betekent een giga werkloosheid, betekent minder macht voor werkenden, betekent minder loon voor werkenden, minder vaste contracten en meer, meer, meer geld voor De Boer en aanhang.
  En voor dat feit is links zo blind als een mol. Maar dat is ook precies wat de voorlieden van links zijn, mollen van de VVD.

 9. joepiejee zei:

  Dit kabinet voldoet alleen aan de wensen van de NWO, mn multinationals,bankiers en elite?
  Wilders is gewoon in het leven geroepen om de liberale gedachtegoed van de zionisten te verstevigen?

Comments are closed.