Vakantie ? Vlieg er eens uit…… keer eens gezellig terug naar Eritrea

Heeft u 2 dagen geleden toevallig naar  Nieuwsuur gekeken? Er was een reportage beginnend op 34.34 over de Eritrese vluchtelingen waar een bekende Eritrese activiste Sophia Tesfamarian aangaf dat er in Eritrea helemaal geen vervolging plaatsvind en dat het land juist heel rustig is en de mensen het daar helemaal niet moeilijk hebben met een onderdrukkende overheid.

Zij vetelde dat naar haar mening  Eritrese vluchtelingen ZONDER UITZONDERING ECONOMISCHE MOTIEVEN HEBBEN OM HET LAND TE ONTVLUCHTEN.

Uiteraard was Nieuwsuur het hier helemaal niet mee eens en liet ook een aantal vanwege zogenaamde “politieke” redenen gevluchte Eritreeërs aan het woord, die natuurlijk aangaven dat het daar levensgevaarlijk is en dat de inwoners daar massaal als slaaf worden verkocht en worden gemarteld door de overheid. Opvallend dat er een tussen zat die na 5 jaar in ons land te wonen, nog geen woord Nederlands sprak, maar zoals vele andere nieuwkomers de verslaggever te woord stond met gebrekkig Engels .

Hoe zit het ook weer met de inburgeringscurusus waarover Geennieuws het had en waarvoor de overheid bereidwillig leningen verstrekt tot  10.000 euro en  waarvan bekend is dat slechts een zeer klein deel wordt terug betaald als blijkt dat diegene die de lening heeft ontvangen, het examen inburgering niet met goed gevolg heeft afgelegd. Begrijpt u nu , dat met dit soort faciliteiten, de overheid een volledig falend beleid voert ?

De Nederlandse  overheid volgt klakkeloos zonder enige verificatie de lijn van de VN die aangeeft dat het Eritrea één van de meest onderdrukkende dictaturen ter wereld is, waar mensen massaal worden afgemaakt en opgesloten door de overheid en waar martelingen en het tot slaaf maken van de inwoners aan de orde van de dag is. Nederland verstrekt dan ook zonder enige aarzeling aan Eritreeërs een verblijfsvergunning, waardoor het  na Syriërs de op een na grootste groep ‘asielparasieten ‘ in ons land is.

Saillant detail is overigens dat de VN tot deze conclusies is gekomen ALLEEN VAN HOREN ZEGGEN VAN GEVLUCHTE ERITREEËRS. Er is geen enkele VN functionaris in het land geweest om zaken te verifieëren cq echt te bekijken wat er aan de hand is in het land.

Nieuwsuur kwam tot de conclusie dat de uitlatingen van de mensen die aangeven dat het land volledig veilig is en dat er geen enkele reden (anders dan economische) is voor mensen om dat land te ontvluchten, kolder zijn en dat het wel degelijk vaststaat (zonder dat dit daadwerkelijk door westerlingen gezien is) dat het land een van de meest verwerpelijke en onderdrukkende en gevaarlijke dictaturen ter wereld is en dat Eritresche asielzoekers moeten blijven worden toegelaten tot Nederland (het is namelijk officieel beleid in Nederland en andere EU landen dat eritresche asielzoekers zonder problemen een vluchtelingenstatus kunnen krijgen in het Europese land waar ze naartoe gevlucht zijn vanwege het “gevaarlijke “regime aldaar).

De Nederlandse overheid blijft dan ook bij haar huidige beleid ten aanzien van Eritreeërs, nieuwe Eritreeërs die hiernaartoe “vluchten” zullen dus ook in de toekomst met open armen worden opgevangen.

En nu komt het echte saillante detail tijdens deze reportage van nieuwsuur.

GEEN WOORD WERD ER GEREPT OVER HET FEIT DAT DE GEVLUCHTE ERITREËRS NADAT ZE EEN STATUS HEBBEN GEKREGEN IN NEDERLAND MASSAAL OP VAKANTIE GAAN NAAR HUN LAND OP KOSTEN VAN DE BELASTINGBETALER, GEEN ENKEL WOORD WERD HIEROVER GEREPT TIJDENS DEZE REPORTAGE!!

Maar:

Mijns inziens bewijst dit nu juist dat Eritresche asielzoekers wel degelijk ECONOMISCHE VLUCHTELINGEN ZIJN EN ZEKER GEEN POLITIEKE VLUCHTELINGEN.

Want zelfs een idioot kan begrijpen dat mensen die gevlucht zijn uit hun land omdat ze gevaar lopen te worden opgepakt, of gemarteld of zelfs geexecuteerd, nooit en te nimmer terug zullen gaan naar hun land om daar een leuke vakantie te vieren, en als ze dat wel zouden doen zouden ze aldaar direct worden opgepakt, maar dit gebeurd nooit met de gevluchte eritreërs, ze komen na hun vakantie in eritrea, heerlijk uitgerust en vol leuke verhalen en met leuke filmpjes en foto’s op hun nieuwste Samsung Galaxy of Iphone (uiteraard betaald door u en mij) terug in Nederland om verder te genieten van de prachtige Nederlandses verzorgingsstaat.

Zo, dit moest even gezegd worden, blij dat het eruit is.

Joepie

PS.  Noot van de redactie : Opvallend is dat de 128 Eritreeërs die door de politie tijdens de demonstraties in Veldhoven werden opgepakt niets te vrezen hebben van Justitie. Het Openbaar Ministerie liet al weten, dat geen van de gearresteerden zich voor de rechtbank hoeft te  verantwoorden !

En mocht u een voorbeeld willen lezen van geen links ingekleurd nieuws klik dan hier voor een artikel in de Baseler Zeitung waar situaties zoals in ons land nog eens belicht worden, maar dan in Zwitserland.


6 Reacties

 1. Truitje zei:

  Dit alles is lang geleden al gepland, als u dit (zie de link hieronder) leest is het te begrijpen waarom wij als volk er niets meer van snappen dat er niet wordt gehandeld tegen deze invasie:

  https://eunmask.wordpress.com/2012/02/27/de-eu-ontmaskerd/

  Europa heeft zich toen klem laten zetten door de Arabische olielanden.
  De komst van al die *zoekers* en moslims daar is dus niets aan te doen zolang het Westen van de olielanden afhankelijk is.

  Ik denk dat mede daarom naarstig wordt gezocht naar alternatieve energie bronnen.
  Maar het kwaad is dan al geschiedt en niet meer te keren.
  Wij zullen onze identiteit gaan verliezen op termijn.

 2. hfam@xs4all.nl zei:

  Dat weten we allang, maar zo lang Rutte het volk hier binnen kan laten komen, gebeurt er nix, zelfs Europa doet nix.
  Dus een NEXIT is op zijn plaats.
  Wil je nog ooit je pensioen krijgen je eigen verdiende loon, moet je Rutte bij zijn kladden pakken.

 3. only you zei:

  Dat heeft me toch wel verbaasd, ze keren met een gemak terug naar eigen land, die ze tevoren ontvlucht zoude hebben?
  Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig, burgers belastngcenten opmaken, laat dat aan degene over die ze opgebracht hebben?
  Groen en geel erger je je es aan deze jongelui, die noch respect of beleefdheid bijgebracht Is?

 4. jw zei:

  Wees gewoon blij het is een andere cultuur en dat mag wat kosten.
  u fiets en hun rijden wel auto voor u.
  u werkt en betaald gewoon voor deze mensen.
  uw zorgverzekering gaat om hoog en zij krijgen het voor niks.
  maar u kies voor partijen die er niks aan veranderen.
  DUS HOU DAN NU OOK UW MOND.

 5. Tasmanian devil zei:

  Het overgrote deel van de kiezers hebben 15 maart duidelijk hun voorkeur te kennen gegeven. Het gross laat zich nogmaals met plezier diep in den anus ne*******n. Niet omkijken want ze weten al wie het doet. Misschien bij de volgende verkiezingen willen ze anders. Misschien!

 6. joepiejee zei:

  Daar zal wel de NWO achterschuil gaan om dit onze soevereine staat aan te doen?
  Wat blijft er direkt nog over voor ons,door ons opgebouwde natie?

Comments are closed.