Aanval op de Aquarius van Artsen zonder Grenzen, wij gaan de ONG’s blokkeren ( video)

Wij hadden het hier al even over, maar vandaag komt de Italiaanse krant ‘il Giornale ‘ met het grote nieuws. Een kleine groep enthousiaste jonge mensen, die met nadruk stellen dat zij niets tegen vluchtelingen hebben, maar wel tegen de wijze waarop in hun ogen haast misdadige opererende ONG’s als watertaxis tussen Libië en Italië fungeren, gaan nu over tot een harde actie.

Het begon met een ‘aanval ‘tegen het motorschip Aquarius waarop zich o.a. leden van de ONG Artsen zonder grenzen bevinden, die de haven van Catania wilde verlaten en die daaraan werd gehinderd door leden van de Generazione Identitaria organisatie. De Italiaanse kustwacht moest er aan te pas komen om de Aquarius de haven uit te begeleiden op weg naar Libië voor een volgende lading gelukszoekers.

De leden van deze organisatie zeggen o.a. geïnspireerd te zijn door eerdere uit de geschiedenis bekende protestacties en zelfs conflicten zoals die van Karel Martel  of de Pool Jan Sobieski III die in 1683 voor de poorten van Wenen een invasie van de islam voorlopig wist te keren. U kunt dat beter zelf beordelen. Klik hiertoe hier. Of de nu geplande actie om met een eigen schip voor de kust van Libië de daar actieve ONG schepen te dwarsbomen enige kans van slagen heeft, valt te bezien.

In een paar zinnen samengevat zeggen de organisatoren dat zij van mening zijn dat een mening van de Europese cultuur en die van de nieuwkomers onmogelijk is en dat het ongelimiteerd toelaten van deze mensen er toe zal leiden dat de Europese normen en waarden zullen verdwijnen, los van het feit dat een steeds kleinere minderheid echte Europeanen de steeds sneller stijgende onderhoudskosten  van de nieuw- komers moet zien op te brengen, iets dat uiteindelijk zal mislukken gelet het feit dat slechts een zeer kleine minderheid van de nieuwkomers ooit een economische bijdrage zal gaan leven aan het land waar zij worden opgevangen.

De ONG’s beschikken mede dankzij de steun van zowel de protestantse als ook de katholieke kerken, de Open Society van George Soros en niet te vergeten de subsidies van overheden in ons land maar ook in Duitsland over ruime voorlopig niet te stoppen financiële middelen en hebben de media met zich. Gelijk na de aanval op de Aquarius werd er door de NGO die het schip laat varen als gesproken over xenofobe en rechts extreme acties, hetgene de gebruikelijke reactie is van dit soort ‘liefdadigheids instellingen’, waar nog veel mensen in geloven.

Een video van de poging om de Aquarius te beletten de haven van Catania te verlaten kunt u bekijken door hier te klikken.

En wilt u meer weten over het doel dat deze organisatie zich ten doel heeft gesteld, dan plaatsen wij hier geheel voor de verantwoordelijkheid van de organisatie een video, die net als de inhoud van het artikel is bedoeld als informatie en niet noodzakelikkerwijze in alle opzichten de mening van de redactie weergeeft, zoals ook vermeld in onze gebruiksvoorwaarden.

 


2 Reacties

  1. GerD zei:

    Illegale immigratie moet stoppen. En eigenlijk zouden overheden daar voor moeten zorgen in ieders belang. De enige partij die wint bij deze toestanden is de georganiseerde misdaad achter de mensensmokkel, en dat zijn niet bepaald verlichte filantropen.

    Schandalig dat burgers militant moeten worden om zich te beschermen tegen door overheden gesteunde en gesponsorde NGO’s die veerdiensten voor illegalen onderhouden.

    Ofschoon ik vrees dat er een bepaalde afkeurenswaardige motieven meespelen (enkelen zien er toch een beetje neo-nazi’-achtig uit), juich ik het initiatief van een vrijheidsvloot die Europa verdedigt, van harte toe.
    Meer meer meer van dit soort dappere mensen!

Comments are closed.