De Haagse politieke kleuterklas, schaamteloos en tranen verwekkend

Wie van u vanochtend de tijd en de zin hadden om even een stukje Kamerdebat te volgen , waarin de pogingen van informateur Edith Visser werden besproken die na 6 weken praten onderbroken door vrije dagen, papa, mama en parachute dag tot niets geleid hebben. Dat wil zeggen, niets is misschien niet het juiste woord, wij weten nu evenveel als iedere nadenkende burger reeds voor de gesprekken wist.

De formatiepogingen zijn mislukt en was het vandaag tijd om elkaar de zwarte Piet toe te schuiven, hetgeen niet lukte omdat deze figuur na gezeur van een paar aandacht trekkende zeurders zo goed als van het toneel verdwenen is.

Toegeven aan chantage dat lijkt ons steeds meer in het bloed te liggen en als tussendoortje, voor zover u het nog niet had gezien, de zoveelste moslim poging daartoe, die nota bene door een vrouwelijke rechter ook nog ruimschoots de mogelijkheid krijgt om haar zin door te zetten. Citaat uit het AD : Een islamitische moeder eist 10.000 euro schadevergoeding én excuses van de Haagse Maria Montessorischool, omdat deze de jaarlijkse klassenfoto inplande tijdens het islamitische offerfeest. Haar twee dochters konden daardoor niet op de foto. Voor het hele artikel klik hier.

En indirect komen wij dan op een stukje Kamerdebat, namelijk het deel waarin Geert Wilders nog eens trachtte uit te leggen dat zijn partij de PVV wel voor een strenger migratiebeleid is, iets dat weliswaar wat nevelig de VVD ook na 4 jaar PvdA chantage schijnt na te streven, en dat nu vanwege de ‘open deur ‘ eisen van Groen Links, maar ook CDA en D66 , wat meer naar voren komt.

Vergeet overigens niet dat de Nederlandse schapendoes , EU parlementariër Sophie in ’t Veld  ( D66) , namens haar fractie in Brussel een fervent voorstander is van het plan dat het EU parlement heeft ingediend om de migratieregels en de mogelijkheid tot asiel shoppen uit te breiden ten voordeel van de asielzoeker die dan vrijelijk mag beslissen welk EU land hem/haar het beste uitkomt om te gaan rentenieren. De EU ‘regering’dus de EU commissie had juist in mei 2016 het tegenovergestelde ter discussie gesteld en daartoe een mislukt plan opgesteld, dat nu morgen in stemming wordt gebracht in het EU parlement.

M.a.w. ook D66 is tegen een strenger asiel toelatingsbeleid, net als het CDA daarin geïnspireerd door een legertje dominees en pastoors, die op hun beurt weer hulp krijgen van de talloze in ons land mede door Den Haag met miljoenen gesubsidieerde NGO’s.

Kortom moeilijk verhaal, want ook de andere partijen met wie Rutte aan tafel zou kunnen om de door hem zo begeerde meerderheid te verkrijgen en daarmee voor 4 jaar weer zijn positie te behouden, zijn afgezien van PVV en FvD  allen nog steeds gecharmeerd van een uitbreiding van de Criminele Multi Culti.

Een samenwerking met de PVV ? Of is het toch een doortrapt spel. Rutte moet natuurlijk ‘moeilijk ‘doen om uiteindelijk met de PVV in zee te gaan, zeker na zijn grootspraak dat dit nooit zou gebeuren. Nu wijzen op de bij voorbaat al mislukte kansen om met de christenen en de SP een coalitie te vormen, is verkeerd, maar ach, Prutte wil ook niet de kwaadste zijn en na veel aarzelen ?? toch maar praten met de PVV ?


10 Reacties

 1. Gladiator zei:

  Kijk gewoon eens naar wat een jonge meid, Lauren Southern aan het doen is in Sicilië. Iets om je petje voor af te nemen en erg veel respect voor te hebben. Deze dame laat “ons” een poepie ruiken en laat zien hoe het o.a. mogelijk is om te proberen anderen te wekken. Hebben haar zelfs opgepakt en meegenomen voor verhoor omdat ze zgnd aan schip van een verrekte NGO met daarop de och zo arme asielparasieten had “beschoten met vurige flairs”!!
  Gekker moet het niet worden.
  Dit soort mensen zijn GOUD waard en alleen zo kan nog iets gaan lukken.
  Forget politics……act before it’s to late!!!!!!!!!!!

  Gladiator

  noot redactie : Dank voor uw reactie en wij plaatsen hier de url van de video van 5 dagen geleden met een interview met Lauren :

  https://youtu.be/uSBpHqv-OUo

  en hier de url van de organisatie die de actie coördineerde om NGO schepen en in dit geval de Aquarius van o.a. Artsen zonder Grenzen tegen te houden
  http://defend-europe.org/en/home-2/

  Wij verwijzen met nadruk op onze gebruiksvoorwaarden

 2. Truitje zei:

  Natuurlijk heeft Rutte niet als prioriteit het landsbelang, maar méér nog het eigenbelang voor ogen.
  Hij wil niet als een gieter afgaan en zal alles proberen PVV buiten het overleg te houden.
  Ik heb een groot deel van het debat gevolgd en het was haast een smeekdebat te noemen.
  Heel veel geneuzel wat we al lang wisten en weinig concreets.
  Wat een haantjesgedrag wordt daar vertoond.
  Het zou Rutte sieren hoe dan ook zijn angst, ja zijn ANGST, voor Wilders opzij te zetten en te gaan onderhandelen over de regering die wij en Nederland zo NODIG hebben.

 3. Gladiator zei:

  Geachte redactie,

  Heel hartelijk bedankt voor de geplaatste url’s en uw opmerking richting mij.
  U hebt precies die links geplaatst welke ik bedoelde overigens.

  M. vr. gr.
  Gladiator

 4. Henri zei:

  Ik heb Rutte’s reactie op het betoog van Wilders gezien, en dat was tenenkrommend. Niet dat betoog dus, maar de reactie. Wilders zei in feite: Rutte, je kunt 1.500.000 kiezers niet negeren, en wij zijn heel snel klaar met een nieuw kabinet.

  Rutte, uit de hoogte, stijf rechtop staand op het katheder: In 2012 bent u weggelopen, en dat is dus geen basis voor samenwerking nu. Dit (of iets soortgelijks) zei hij 2x. Andere argumenten heeft hij niet.

 5. Henri zei:

  En het slotbetoog van informateur Schippers: Het heeft lang geduurd, maar de materie waarmee wij te maken hadden, was zodanig gecompliceerd…..

  Daarna heb ik de TV maar uitgezet. Ik versleet haar voor een capabele vrouw, een van de weinige in de politiek. Maar dít, daar zakt je de briek bij af.

 6. Kees van Kesteren zei:

  Ik verwijs u allen naar het vorige artikel op deze site “Brief van een boze oude man”.

  Gezien de snelheid van de reacties en dezelfde meningen m.b.t. dit artikel kan er m.i. iets goeds uit voortkomen.

  Plaats ook uw mening onder het artikel: “Brief van een boze oude man”.

  P.S. Gladiator, graag hoor ik via de moderator van u als er iets te melden is!

 7. Karel de Raaf zei:

  Zoals bovenstaande reactie van RK weergeeft :
  “Rutte en PVV, dat kan niet i.v.m. de keuze van Rutte voor de standpunten van de EU – Merkel, en uit eigenbelang !”

  Of met andere woorden het Coudenhove Kalergi plan !
  E.e.a over dit sinister plan:
  
Coudenhoven-Kalergi beschreef zijn masterplan eind jaren ’20, toen de nasleep van de Eerste Wereldoorlog politici en filosofen liet beseffen dat om voortaan vrede te bewaren in Europa een radicale omslag nodig was.
  
Men dacht in die tijd graag “groot”. Politiek bedrijven was een pretentieuze aangelegenheid waarbij men het liefste totaaloplossingen voor alle wereldproblemen presenteerde.
  
En ook de rassenleer werd daarbij betrokken. Wie denkt dat filosoferen over rassenscheiding en -vermenging exclusief voorbehouden was aan de nazi’s vergist zich: ook de socialisten en communisten bedienden zich ervan.
  
Coudenhoven-Kalergi bijvoorbeeld, stelde de rassenleer centraal in zijn filosofie. In zijn visie was oorlog het onvermijdelijke resultaat van het naast elkaar bestaan van onverenigbare volkeren en rassen. Zijn radicale oplossing: volledige vermenging van alle rassen en volkeren, zodat oorlog voorgoed uitgebannen zou worden.
  
Hij dreef die gedachtegang behoorlijk ver door. Idealiter zou het Europese “ras” verwaterd moeten worden door massale import uit Afrika, resulterend in een uniform nieuw lichtbruin meng-ras. Tegelijk daarmee zouden de Europese historische culturen (voedingsbodem voor nationale sentimenten!) moeten verdwijnen, oplossen in een mengcultuur zonder historie en zonder bijzondere eigenschappen die tot gewapende conflicten zouden kunnen leiden.
  
Coudenhoven-Kalergi had geen illusies dat die Afrikaanse import een positief effect op de Europese levensstandaard zou hebben. Hij was zelf racistisch genoeg om te veronderstellen dat zijn ideale Europese meng-cultuur veruit inferieur zou zijn aan de bestaande Europese culturen. En hij begreep dat de gevestigde elite van zijn tijd niet zou zitten te springen om hun genen te vermengen met “inferieure volkeren”.
  
Geen nood: voor de rijken en machtigen van zijn tijd maakte hij een uitzondering: zij zouden worden vrijgesteld van de verplichting tot rassenvermenging. Per slot van rekening moest er een sterke intellectuele bovenklasse bewaard blijven om het inferieure, domme en cultuurloze mengvolk onder de duim te houden.
  
In dit licht bezien lijken de theorieën van Coudenhoven-Kalergi sterk op die van de nazi’s, met het verschil dat de nazi’s streefden naar rassenscheiding, terwijl Coudenhoven-Kelergi inzette op rassenvermenging. Beide wereldvisies gingen uit van één enkel ras, dat, zijnde superieur aan alle andere, over de wereld zou heersen. Bij de nazi’s waren dit uiteraard de ariërs, bij Coudenhoven-Kalergi waren dit – verrassend – de joden.
  
De heersende elite zou dus voornamelijk gerekruteerd worden uit het joodse ras, dat door Coudenhoven-Kalergi als het meest volmaakte op aarde werd beschouwd, of in ieder geval het ras dat het meest geschikt werd geacht om intellectuelen en heersers voort te brengen. Een merkwaardige gedachtegang, gezien het feit dat hij zelf geen jood was!
  
Het masterplan raakte, zoals zovele andere waanzinnige theorieën uit die tijd in de vergetelheid, maar na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er opnieuw politieke bewegingen die heil zagen in globalisering om verder bloedvergieten in Europa te voorkomen. “Nooit meer oorlog”-sentimenten schreeuwden om een definitieve oplossing voor het probleem dat de Europese volkeren zich periodiek naar het leven plegen te staan.
  
Het Coudenhoven-Kalegi-plan werd weer tevoorschijn gehaald en gepresenteerd als een oplossing die, indien tijdig geïmplementeerd, de Tweede Wereldoorlog had kunnen voorkomen. Niet langer beschouwd als een van de vele fantasten uit het interbellum, werd Coudenhoven-Kalergi nu gezien als een profeet en zijn plan als een ideale blauwdruk voor de Europese gemeenschap van volkeren, zoals de “founding fathers” van de EU, Monnet en Schuman die voor ogen hadden.
  
De rest is bekende geschiedenis. Stap voor stap werd het masterplan ingevoerd. Voor wie het wil zien zijn de tekenen duidelijk: het inzetten op massale immigratie, tegen elke logica en economische wetten in. De doelbewuste vernietiging van traditionele culturele waarden. De uitholling van de democratie en de nationale soevereiniteit. De centralisatie van alle macht in de boezem van een ongekozen elite.
  
En de EU doet er niet geheimzinnig over. Een van haar meest prestigieuze prijzen is vernoemd naar Coudenhoven-Kalergi, met winnaars als Merkel, Rompuy en Juncker.


 8. Karina zei:

  Rutte en Geert zal niet samengaan. Er is maar één ding wat hier in de weg staat…en dat is Mutti Merkel. Maar ook om hysterie van Verhofstad te vermijden.

  Het is EU wat een kabinet zal samenstellen. Rutte zal de orders keurig opvolgen.

 9. Truitje zei:

  Tenzij hij een baan met méér aanzien kan verwerven bij b.v. het Europarlement, als beloning voor *bewezen diensten* aan fuhrer Merkel en EU.

Comments are closed.