Als twee burgers vechten om een been , loopt de derde er mee heen

Een eigenschap die ons land ooit groot gemaakt heeft, is het feit dat wij Nederlanders allen individualisten zijn. Bezoek het kleinste dorpje in ons land en u zult een aantal verenigingen aantreffen, vaak groter dan het aantal burgers en wat betreft de politiek, is er voor iedere mening wel een politieke groepering. Dat moet ook zo, vinden de mensen, want iedereen moet zijn eigen verhaal kunnen verkondigen, dat is immers democratie.

En juist deze prachtige eigenschap doet de echte Nederlanders de laatste jaren de das om. Als wij naar de 1e, 2e, 3e generatie nieuwkomers kijken, zijn die onderling verbonden door slechts een paar belangengemeenschappen, die altijd religieus ( islam ) worden bepaald en Marokkanen of Turken sluiten zonder dat daar al te veel organisatie aan te pas komt gelijk hun rangen als dat nodig blijkt te zijn omdat er ‘van buitenaf  een gevaar dreigt ‘.

Maar wat doet de echte Nederlander in zo’n geval ? Hij gaat uitvoerig in debat, tracht te middelen of te polderen, moet net als een hond zijn reuksignaal afgeven en lukt dat niet, dan begint hij zelf een andere ‘ organisatie’ die voldoet aan zijn specifieke belangen. Dat leidt tot versplintering en zoals wij in de titel proberen weer te geven, als twee burgers vechten om een been, loopt de derde er mee heen en dat is in toenemende mate de politiek.

Die weet beter als geen ander dat er door de verdeeldheid tussen echte Nederlanders onderling er nauwelijks een risico bestaat om aangesproken te worden op fouten die zoals wij dagelijks uit de media vernemen soms dramatische gevolgen hebben in de vorm van nepotisme, fraude, het niet vervolgen daarvan en gesjoemel met een kabinetsformatie.  Men weet eenvoudig dat men er ALTIJD mee weg komt en dat leidt tot machtsmisbruik die steeds meer de overhand krijgt in ons land.

En als het dan een enkele keer zover komt dat meestal naar aanleiding van een stukje in de alternatieve media de boosheid en de zeer tijdelijke eensgezindheid  even de kop op steken en … de kreet luidt “wij moeten er iets aan doen ” , dan is de vraag wie nu precies “WIJ ” is , maar in praktisch alle gevallen niet diegene die zijn of haar boosheid middels het toetsenbord heeft laten blijken. “Wij ” betekent in ons land altijd een ander, maar nooit de spreker of schrijver zelf. Wel voldaan kijken “WIJ  “nog eens om ons heen om daarna  weer terug te keren in de veilige situatie van een soort halfslaap, dromend over betere tijden, die er echter niet zullen komen.

Nemen wij een kijkje in de VS, zien wij ruim 1.000 strak geleide organisaties die de op dat moment aan het bewind zijnde regering nauwlettend in de gaten houdt.  En ofschoon ook daar er wel eens een onderlinge strijd is over details, sluit men de gelederen en op een dag als 4 Juli staan de neuzen een kant uit. Nu zult u zeggen, maar wat doen ze nu , of hebben ze gedaan om de op dat moment aan het bewind zijnde president te kortwieken ? Zeker met Donald Trump wordt die vraag regelmatig gesteld . Via een goed geöliede lobby organisatie worden leden van de senaat bewerkt en tracht men  als burger toch nog een stukje richting te geven aan wat er in het land gebeurt en wat de gewone Amerikaan aangaat.

Zoiets te bereiken in ons land zal vanwege de bovenaangehaalde argumenent echter bijna onmogelijk zijn en daar zult u het mee moeten doen.

Dat het echter ook geheel anders kan, bewijst het feit dat inwoners van Den Helder het COA voor waren en een zeer luxueuze villa die het COA wilde kopen om daar minderjarige gelukszoekers in onder te brengen, middels een verenigde actie gekocht hebben, voordat het COA de wijk wilde opzadelen met een stukje cultuur verrijking. Klik hier om te zien om te zien hoe dit ‘tehuis ‘er uit ziet, waarbij het COA liet weten dat het niet om een AZC zou gaan.

 


3 Reacties

 1. ro zei:

  maar goed dat dit huis niet in handen van die asielparels gevallen is,was het na een half jaar bewoning compleet uitgeleefd en 70 % in waarde gedaald.

 2. Fenny zei:

  Geweldig dat de bewoners van deze wijk die villa hebben gekocht.
  Waarom moeten lui van 15 tot 20 zo lux opgevangen worden , de gemiddelde hardwerkende belastingbetalende Nederlander heeft dit niet eens.
  Gelukzoekers / asiel kunnen in opvanghuizen worden opgevangen, en als de oorlog of (geen oorlog) voorbij is gewoon terug naar land van herkomst.
  Krijgen de eigen Nederlandse hardwerkende woningzoekende ook weer een kans op een woning in eigen land, die moet daar gemidd 8 jaar op wachten.

 3. Partout zei:

  Sorry, maar de ‘gewone Amerikanen’ zijn tegenwoordig onderling vele malen meer verdeeld dan de ‘gewone Nederlanders’.

  De schijneenheid uit de tijd van Bush jr., toen een bijna verplicht stars-and-tripes vlaggetje aan elke voordeur de onderlinge verbondenheid tegen terreur moest uitdrukken, is al lang verdween.

  Vootal onder Trump zijn er (bijna dagelijks) talloze demonstraties, vooral uit religieuze hoek, voor mensenrechten en tegen het uitsluiten van minderheden, de rechten van homo’s en die van poepende huisdieren. Ultrarechts doet dat ook, maar dan met een tegengesteld statement, waarbij niet zelden dorpen en/of steden worden ‘vertimmerd’ (“America first…”).

  De sociale samehang en de onderlinge hulpvaardigheid van de burgers in de VS zijn over het algemeen knudde en kunnen absoluut geen goed voorbeeld zijn voor de Nederlanders met een bloeiend verenigingsleven, dat niet afzondert, maar juist samenvoegt tot een ‘eenheid in verscheidenheid’.

Comments are closed.