Bert Koenders betrapt op overmatig gebruik van verdovende middelen ?

Het is algemeen bekend dat  mensen die onder stress moeten functioneren, wij wilden bij Koenders het woord ‘werken ‘ niet gebruiken, vaak even een snuifje doen. Toen wij het onderstaande bericht op de nieuwspagina van de Rijksoverheid lazen moesten wij daar onwillekeurig aan denken . Oordeelt u zelf :

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken vindt dat de Verenigde Naties sancties moeten inzetten in de strijd tegen mensensmokkel en -handel via Libië. Door leiders van criminele organisaties die betrokken zijn bij mensenhandel op een sanctielijst te plaatsen, wordt het mogelijk hun financiële tegoeden te blokkeren en het ondersteunen van dergelijke organisaties met economische middelen te verbieden.

Koenders: ’Dit soort sancties helpen bij het ondermijnen van het businessmodel van deze criminelen. Bovendien is onze inzet in Libië niet alleen om de migratiestroom onder controle te krijgen, maar ook om de toenemende grove mensenrechtenschendingen, waarin deze smokkel ontaardt, te bestrijden.’ Migranten krijgen op hun weg naar Europa steeds vaker te maken met mensonterende omstandigheden, geweld, verkrachting en gedwongen arbeid.

Nederland kijkt samen met enkele andere landen of het haalbaar is om sancties op te leggen, het liefst van de Veiligheidsraad, aan mensenhandelaren die actief zijn in de regio Libië. ‘Dat moeten we heel zorgvuldig doen, omdat sancties een zwaar middel zijn’, aldus Koenders. Maar de nood is volgens hem hoog. Mede door toedoen van mensensmokkelaars wagen nog altijd veel migranten via de Middellandse Zee de oversteek naar Europa. Velen komen tijdens deze lange route helaas om het leven.

Minister Koenders neemt vandaag in Rome deel aan een migratieconferentie, om met de landen rondom deze route de samenwerking op het gebied van migratie te intensiveren. ‘Het gaat er nu om dat de verschillende Europese en Afrikaanse landen beter samenwerken en maatregelen treffen om zo de toestroom van migranten beter te beheren, mensenrechten te waarborgen en de bewegingsruimte van mensensmokkelaars te verkleinen. Ook wij moeten als Nederland daarbij ons deel bijdragen. Sancties zijn daar een onderdeel van’, aldus Koenders.

De minister zal vrijdag en zaterdag samen met premier Rutte aanwezig zijn bij de G20-top in Hamburg, waar maatregelen op het terrein van migratie worden besproken. Nederland zal ook hier pleiten voor een brede aanpak binnen de migratieroute door de Middellandse Zee.

En een lol dat ze daar in Libië hadden,  toen ze dit lazen, misschien kunnen we Bert uitnodigen als stand-up commedian ?  Hij heeft binnenkort toch niets meer te doen !

Hey……………………..bertie………snuf..snuf…………..lekker lol………..puf…….?


3 Reacties

 1. Kees van Kesteren zei:

  BEN IK NOU ZO BIJDEHAND OF IS HIJ NOU ZO STOM?

  ONTVANGT HIJ PER MAAND EEN SALARIS WAAR HIJ VANWEGE ZIJN STOMME UITSPRAKEN EN HANDELINGEN HELEMAAL GEEN RECHT OP HEEFT OF BRENGT HIJ VOOR DE VERANDERING GELD MEE?

  IS HIJ MISSCHIEN IN EEN ONBEWAAKT MOMENT VAN DE POT GEPLEURD EN MET Z’N HARSES TEGEN PLOUMEN D’R HARSENS AANGEPLAKT EN DAARMEE DEZELFDE ACHTERLIJKE IDEEËN OVERGENOMEN ?

  HEEFT HIJ MISSCHIEN IN EUROPA EEN STATION GEMIST, WAARUIT BLIJKT DAT DE EUROPESE BEVOLKING OP ALLE FRONTEN DOOR DEZELFDE IMPORTIDIOTEN, WAAR HIJ ZO’N MEDELIJDEN MEE HEEFT, INTUSSEN HET LEVEN ZEER ZUUR WORDT GEMAAKT EN HET BINNENKORT GEGARANDEERD OP OORLOG UIT ZAL DRAAIEN?

  HET WOORD KOENDERS HEB IK IN MIJN BELEVING AL GERUIME TIJD GESCHRAPT, MAAR HET IS HETZELFDE ALS MET KLAARKOMEN:

  KEER OP KEER AL DIE MOEITE VOOR EEN KLEIN BEETJE PAP!

 2. Theo Hofman zei:

  HERINNERT U ZICH DEZE NOG?

  Tweede Kamer de Staten-Generaal

  Nr. 289

  Motie van het lid Pechtold
  11 juni 2015

  De Kamer,

  gehoord de beraadslagingen,
  constaterende dat de Raad heeft besloten tot een militaire missie om het <> van de mensensmokkelaars te ondermijnen;

  overwegende dat het onduidelijk is op welke wijze deze missie het beoogde doel zal bereiken;

  verzoekt ee regering, concreet in kaart te brengen hoe het <> van de smokkelaars eruit ziet en in welke vorm een militaire missie concreet kan bijdrage aan het ondermijnen hiervan;

  verzoekt de regering voorts, de Kamer hierover te informeren,

  en gaat over tot de orde van de dag.

  U leest het goed.
  Onze volksvertegenwoordiging had beslagen ten ijs kunnen komen, als ze het besluit van de militaire missies, ook zonder omwegen en zich hullend in een stilzwijgen, ook WERKELIJK ten uitvoer hadden gebracht!

 3. Theo Hofman zei:

  In dat stond het woord businessmodel!

  Helaas blijkt dat woord, welke in het originele stuk tussen dubbele haakjes stond, te zijn weg gevallen en zet er een enkel haakjes voor in de plaats.

Comments are closed.