Burgemeester Karel van Soest (VVD) van Boxmeer verbrandt miljoenen, doet niets maar wil wel leren uit het verleden

Is dit belangrijk nieuws ? Ach, als je praktisch iedere dag wordt geconfronteerd met het “ruimhartige uitgavenbeleid “van zuur verdiende belastingcenten van de burger door de nationale en lokale overheid, dan kun je de schouders ophalen en zeggen , “dit kan er ook nog wel bij, een miljoentje meer of minder, wat maakt het uit ? ” Het zijn toch onze centen niet!

Nadat de Rekenkamercommissie Land van Cuyk zich in het project van een nieuw te bouwen oncologisch centrum in Boxmeer verdiepte en tot de conclusie kwam dat B en W van de gemeente Boxmeer fout op fout hebben gestapeld, hetgeen in eerste instantie rechtstreeks € 750.000 kost en door mismanagement nog eens ….. € 23miljoen, moet je dan de schouders ophalen ?

In ons land waar dit soort zaken al niet meer de meeste MSM halen , maar je moet uitwijken naar de lokale pers, zo zijn wij inmiddels aan geknoei van de overheid gewend, zal ook deze zaak wel gauw weer uit het nieuws verdwijnen.

De reactie van burgemeester Karel van Soest (VVD) van Boxmeer was dan ook laconiek . “Fouten worden overal gemaakt en wij kunnen daaruit leren voor de toekomst .”

De plannen voor het  Hansa Oncology Clinics,te noemen  kankerziekenhuis werden eind 2008 al gelanceerd. De gemeente Boxmeer, apetrots dat  investeerder De Lange de Brabantse gemeente als vestigingsplaats koos, maakte onmiddellijk 750.000 euro aan hem over als bijdrage voor ‘haalbaarheidsstudies’. 7 jaar later ligt het bouwterrein, aan de A77 naast het nieuwe Maasziekenhuis, nog altijd braak.

Enige achtergrondinformatie naar deze investeerder de Lange, die zich inmiddels moet verantwoorden voor de rechtbank in Leeuwarden wegens belastingfraude en flessentrekkerij deed B&W van Boxmeer niet.

Toen de gemeente Boxmeer bouwgrond ter beschikking stelde aan de Lange  was in de  de koopovereenkomst tussen een boeteclausule opgenomen van drie procent over de koopsom per week ‘als de termijn van drie maanden (waarbinnen de overdracht en betaling van koopsom moet plaatsvinden, is verstreken’.  De Lange betaalde echter niet en uit de berekeningen van de Rekenkamer komt naar voren dat Boxmeer een vordering op de Lange heeft van ruim €  23 miljoen. De gemeente verzuimde echter om de boete te verhalen op de Lange, waardoor men nu achter het net vist, omdat de constructie van talloze BV’s van de Lange failliet is.

Maar gelet het gemiddelde lage niveau van Nederlandse burgemeesters, wethouders, Kamerleden en praktisch niemand ooit een carrière buiten de ambtenarij heeft gemaakt  … en een paar jaartjes leraar op een basisschool  is genoeg, kun je wachten op dit soort ellende, die echter nooit de veroorzakers zelf treft maar altijd de portemonnee van de belastingbetaler.

Belangrijk nieuws ? Nee eigenlijk niet want wij zijn er inmiddels aangewend en kijken al weer met belangstelling uit naar de volgende misstap. En een burgemeester of wethouder die consequenties trekt uit het gebeurde, zelfs met de wetenschap dat na een afkoelingsperiode  zijn politieke vriendjes wel weer voor een andere leuke baan zorgen, zelfs dat schaamtegevoel is niet eens meer aanwezig.

Oei……………en wie waren dat ook alweer …………??

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 Reacties

 1. Tonnie zei:

  Gelukkig hebben we de bonnetjes nog?
  Uit eigen zak terug betalen en niet door de burger.
  Opzouten als je niet kan rekenen, wat je ook bent burgemeester ambtenaar onderwijzer enz.

 2. Tom zei:

  In onderstaande link een interessante speech in de “heilige graal” Brussel door Nigel Paul Farage (is een Britse politicus) vanaf 1999 werkzaam in het EU parlement, deze haalt onverbloemd KEIHARD uit naar de ondemocratisch gekozen EU elite ..

  https://youtu.be/bdob6QRLRJU

 3. only you zei:

  Als je nergens voor in de wieg gelegd ben, wordt dan burgemeester?
  De ene na de andere flater, en uitwisseling van elkaars vacatures, dan hebben ze, denken ze, er geen erg in!

Comments are closed.