Quartorze Julliet, een voorbeeld hoe het boze volk reageerde

14 Juli, de Franse nationale feestdag en de dag dat de gevangenis , de Bastille, in Parijs werd bestormd, hetgeen de aftrap was voor het begin van de Franse revolutie, waarmee een voorlopig einde gemaakt werd aan de heersende macht van een vorst en zijn aanhangers

De absolute monarchie die Frankrijk drie eeuwen had geregeerd werd afgeschaft en de Eerste Franse Republiek werd opgericht. De macht en de privileges van adel en geestelijkheid werden massaal teruggedrongen onder druk van radicale politieke groeperingen, de mensenmassa in de steden en boeren op het platteland. De oude ideeën van absolutisme, aristocratie en de macht van de kerk werden vervangen door de principes van liberté, égalité, fraternité, oftewel vrijheid, gelijkheid en broederschap. De Franse Revolutie bracht verstrekkende en blijvende veranderingen  in Frankrijk, die zich verspreidden over heel Europa.

Weinig is daarvan in het huidige Europa nog terug te vinden. Slechts de 4 Visegrad landen doen nog pogingen om de EU dictatuur een halt toe te roepen, hetgeen ze nu een klacht van Brussel heeft opgeleverd en de 4 landen zich als het aan de Brusselse elite ligt zullen moeten verantwoorden voor de rechter.

Terugkijkend, durven wij te stellen dat de EU de geschiedenis in zal gaan als een van de grootste, zo niet DE grootste politieke en bestuurlijke blunder die er in de wereldgeschiedenis is gemaakt. Het resultaat van  op macht en aanzien beluste mannen en tegenwoordig ook een “vrouw”, die de geschiedenis in willen gaan als de grote visionairs, maar het leven van de Europese burgers in een faillissement hebben gestort, waar niet meer aan te ontkomen is.

Wie door Europa reist, zal zien dat de verschillen, zorgen en belangen van de “Europeaan” zo groot zijn als nooit te voor, toen bv. een Benelux gewoon een aardige handelsclub was, die prima functioneerde, totdat het ook in ons land het gewenst door de politiek,  groter en mooier moest.

De economische crisis, de gelukszoekerscrisis die onverminderd beide door gaan, zullen Europa in een soort oorlogsachtige situatie doen laten verkeren, waarbij de ‘vijand’ niet meer met wapens u en uw naasten bedreigt, maar deze geholpen door met name in ons land en Duitsland verraderlijke bestuurders . Deze storten u haast ongemerkt in een jaren durende ellende , waarna net als bij een echte oorlog, de wederopbouw weer tientallen jaren zal duren, INDIEN dit nog zal lukken en Europa niet datgene geworden is wat vele dromen, een gelukkige multiculturele samenleving, waarbij U de slaaf bent en u mag hopen dat er ooit ter nagedachtenis hieraan voor u een monument opgericht zal worden.

Die kans is overigens zoals u begrijpt klein. Wie ooit zoals veel van onze lezers in Afrika heeft gewerkt, weet dat het enige moment dat Afrikaanse landen iets voorstelden, de koloniale tijdperk was, wat echter op wens van de talloze ‘Weldoeners ‘ diende te verdwijnen.

Een protest , zoals toen in Frankrijk ? Nauwelijks denkbaar, ofschoon voorbeelden zoals momenteel in Venezuela, of nog niet zo lang geleden in Roemenië aantonen, dat er zo maar een vonk het kruitvat tot ontploffing kan doen komen.

 


8 Reacties

 1. Tom zei:

  Ik kan alleen maar zeggen ‘It is unfortunately the true story’ wat in dit bericht van GeenNieuws (mijn dank) en tevens (zolang het nog mogelijk is) bij een aantal andere websites voor gewaarschuwt wordt !! het slapende deel van het volk wat nu het kluifje nog krijgt en denkt “het komt wel goed” maar lieve mensen we worden al decenia door de aan de top van de piramide (NWO) door onzichtbare psychopaten geregeerd, die via de trekpoppen (die wij maar al te goed kennen) ons allen in chaos en diepe ellende storten.

  Wat kunnen we doen :
  Vertel het ware verhaal, zorg dat mensen die zich niet bewust zijn dit , de waarheid vernemen, en de leugen verwerpen.
  Alleen met z’n allen kunnen we dan op een beginpunt die eendracht maakt het kwade , het “vergif” dat ons heimelijk wordt gevoerd voorgoed keren!!

 2. Tom zei:

  En ondertussen wordt het NL leger verder ontmanteld de commando’s met steeds ondeugdelijker en versleten materieel verder wegbezuinigen, en een deel van de politie krijgt hun vuurwapen afgenomen….
  Ontwapening waarvoor? Bang voor opstanden door het steeds verder onderdrukken van het volk dat zich mogelijk tegen de EU dictatuur gaat keren, daar hebben ze blijkbaar ook over nagedacht en wetgeving alvast aangepast..
  https://eunmask.wordpress.com/2014/05/31/eu-richtlijn-burgers-mogen-worden-gedood-bij-een-oproer-of-opstanddemonstratie-tegen-de-eu-top/

 3. Jules van Rooyen zei:

  Over de vrijmetselaars oorsprong van de satanische Franse revolutie (1789) zijn bibliotheken vol geschreven, al in de tijd van revolutie zelf, zoals Joseph de Maîstre en abbé Barruel (SJ). Hun boeken worden nog steeds gelezen. Daarentegen, de revolutie van de Europese Unie met de “grondwet” van 2005 werd afgewezen door de volken. Maar via de achterdeur van de vrijmetselaars sekte binnen alle EU regeringen en de Brusselse Commissie, werd de Unie een feit, dankzij kuiperijen op de hoogste niveaus, bestuurders verraad en de collaborerende MSMedia. Zolang de vrijmetselarij de handen vrij weet te houden in de machtscentra van de hoofdsteden, zolang zij niet ontmaskerd wordt, zullen de volken de prijs betalen met massa immigratie, het verlies van vrijheid, van bezit en met de vernietiging van God en de Kerk, het gezin als kern van de Christelijke beschaving, cultuur en tradities. De mensen massa’s realiseren zich niet de paradox, de viering van een ramp van 2 eeuwen terug. De chique Parijse tribunes voor de militaire parade, onder het vrijmetselaars symbool bij uitstek, de Egyptische obelisk, werden hoofdzakelijk bemand door de vijanden van het volk, vrijmetselaars, de joodse president voorop, ex-bankier en kwekeling van Rothschild.

 4. Partout zei:

  @Tom (18.08): grappige conclusie.
  Zou het om de door u gegeven reden niet handiger (en logischer) zijn de NL strijdmacht en politie/ordediensten, die – evenals de centrale overheid – al járen onder Brussels commando staan, BETER en MODERNER uit te rusten, in plaats van te ontwapenen? 🙂

 5. Tom zei:

  @Partoet,
  Het nationaal leger wordt bewust kapot gemaakt om noodzaak voor een Europees leger op te zetten.
  de stelselmatige afbraak wordt ons opgelegd door Brussel.
  Een Europees leger zal alleen tegen haar eigen bevolking snel en meedogenloos bij binnenlandse opstanden of als bezettingsleger onder commando van Brussel ingezet worden.

 6. Partout zei:

  @Tom: Als in NL een soort bezettingsleger wordt gestaioneerd krijg je pas echt hommeles. Zal dus de schijn van soevereiniteit bewaard moeten blijven. Daarom zullen de mannen in Den Haag die bezig zijn met een regeerakkoord o.a. de budgetten van Defensie en Veiligheid drastisch willen (moeten) verhogen. De vele (officiële) ‘noodkreten’ uit die hoek moeten de weg daartoe effenen.

 7. Partout zei:

  ‘De koning is dood. Leve de koning!’
  Macron is goed op weg om allerhande draconische maatregelen voor zijn ‘geweldige’, maar wel failliete nation (o.a. een nieuwe arbeidswet) er bij decreet (eigenmachtig besluit) doorheen te drukken.
  ‘Bastilletoestanden’ in diverse Franse steden zijn het onherroepelijke gevolg.
  Op deze maniet timmert de nieuwe zonnekoning vooral aan zijn eigen ondergang.

Comments are closed.