U verwacht meer van de EU en dat mag wat kosten(video)

Wat zegt u, ze , Brussel, heeft u niet gevraagd of u meer van de EU verwacht en uw beleefde verzoek dat men in Brussel gewoon het hok sluit, al die gefaalde  en te duur betaalde onrendabelen naar huis stuurt en wij ons gaan voorbereiden op het kroningsfeest van keizerin Angela de Eerste ?

Niet echt eerlijk, want u heeft democratisch mogen stemmen, uw weliswaar via slinks omwegen gekozen EU volksvertegenwoordigers lopen zich het vuur uit de sloffen om het u nog meer naar uw zijn te maken en nu nog op- en aanmerkingen ? Flauw, want samen met die EU parlementariërs en de EU commissarissen ( zeg maar de ministers van dit fabuleuze ‘ Land ‘ vormen wij toch maar mooi een Europese familie, totdat …..

…… opeens die gekke eilandbewoners meenden de happy family te moeten verlaten een gapend tekort van 10 miljard euro achter latend als de Brexit in kannen en kruiken is.

10 Miljard, daar kunnen ze in Brussel veel leuke dingen voor u mee doen, dus moet dat gat gedicht worden. Volgens Oberstaffelführer Gunther Oettinger de man die over Begrotingen en Personeelszaken gaat, kan dat gat slechts op 2 manieren gedicht worden. Of je geeft minder uit, das heisst bei uns im 17. Bundesland , lieber Günther ‘de tering naar de nering zetten’, of…. de EU logica alle lidstaten betalen gewoon wat meer.

Met opzet schrijven wij maar wat Duits in dit artikel, want het Engels van Oettinger is inmiddels in Brussel en omstreken beroemd zoals u in de aan het einde van dit artikel geplaatste video kunt horen en zien.

En daar een aantal landen waaronder ook ons land op hun jaarlijkse EU bijdrage een korting ontvangen, pakken wij ze dan gewoon die korting af en daarmee is het probleem voor Oettinger en zijn rovers opgelost. Zo eenvoudig gaat dat trouwens bij elke ambtenarenclub, want zelf eens inleveren, nee dat staat niet in het ” Hoe wordt ik ambtenaar en fles ik de zaak’ Handboek . Kijk naar de jaarlijks stijgende lastenverzwaringen en de teruglopende prestaties in uw gemeente of in den Haag. De terug te ontvangen korting bedraagt voor ons land 1 miljard euro.

Naar verhouding was Nederland tussen 2000 en 2015 gemiddeld de grootste nettobetaler van alle EU-lidstaten. Gemiddeld droeg Nederland netto ruim 0,4 procent van het bruto nationaal inkomen (bni) af. Dat meldt CBS in een onderzoek naar de EU-afdrachten tussen 2000 en 2015.

In 2015 betaalde elke Nederlander netto iets minder dan 150 euro aan de EU. In dat jaar droeg Nederland 2,5 miljard euro meer af aan de Europese Unie dan deze in Nederland uitgaf. Dat bedrag is inclusief een jaarlijkse korting die geldt voor de periode 2014-2020 en die nog door de EU moet worden uitbetaald. Zonder die korting gaf Nederland in 2015 ongeveer 3,5 miljard euro meer uit dan het ontving, oftewel 210 euro per inwoner.  Dus reken maar vast op een Haagse tegenvaller van 1 miljard die u mag gaan betalen . Hier een  CBS overzicht van de netto en bruto betalers, dus landen die meer aan Brussel betalen dan zij terug ontvangen en omgekeerd.
Een EU-begroting voor de toekomst: Commissie opent het debat over de toekomst van de EU-financiën

De Europeanen verwachten meer van de Unie. De EU doet meer dan ooit tevoren om haar burgers te beschermen, meer kansen te geven en te verdedigen, maar de rek is uit de middelen waarover zij beschikt.

Nu Europa voor een toekomstkeuze staat, is er behoefte aan een nieuwe EU-begroting die geschikt is voor het beoogde doel en waarvan elke euro de burger iets oplevert.

In de afgelopen week gepresenteerde discussienota van de Commissie over de toekomst van de EU-financiën worden de mogelijke opties verkend. De in deze vijfde en laatste nota opgeworpen vragen zijn cruciaal voor het debat dat op 1 maart werd geopend met het Witboek van de Commissie over de toekomst van Europa. De discussienota geeft een overzicht van de mogelijke budgettaire gevolgen van de verschillende beleidskeuzes.

Commissaris Günther H. Oettinger, bevoegd voor Begroting en Personeelszaken: „Europa moet nieuwe uitdagingen aanpakken. Het geld daarvoor moet ergens vandaan komen. We kunnen minder uitgaven doen of nieuwe inkomsten zoeken. Wat het ook wordt, elke geïnvesteerde euro uit de EU-begroting moet een meerwaarde en een positief effect op het dagelijks leven van de burger hebben.”

De EU-begroting staat voor de zware uitdaging meer te doen met minder. Er wordt van de Europese Unie verwacht dat zij een grotere rol gaat spelen op nieuwe beleidsterreinen als migratie, interne en externe veiligheid of defensie. Europa moet daarnaast ook haar leidende rol op het wereldtoneel bewaren, als belangrijke donor van humanitaire en ontwikkelingshulp en als koploper in de strijd tegen de klimaatverandering. Zij moet dat doen met een EU-begroting die na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk .

De vandaag gepresenteerde discussienota gaat dieper in op deze uitdaging en brengt de belangrijkste gesprekspunten aan, in het licht van de vijf scenario’s die in het Witboek werden geschetst: de EU gaat op dezelfde voet door, minder samen doen, met verschillende snelheden voortgaan, minder doen maar efficiënter of veel meer samen doen. De geschetste scenario’s hebben elk andere gevolgen, wat betreft hoeveel geld er naar welk doel gaat en waar het geld vandaan zou kunnen komen. De mogelijkheden variëren van besparen op de uitgaven voor bestaand beleid tot de inkomsten verhogen.

Achtergrond

Het reflectieproces dat door het Witboek op gang is gebracht en een vervolg heeft gekregen met de serie discussienota’s zal de input leveren voor het voorstel voor het volgende meerjarig financieel kader voor een EU met 27 dat de Commissie medio 2018 wil presenteren.Het meerjarig financieel kader bepaalt de maximumbedragen die de Europese Unie jaarlijks op verschillende beleidsgebieden mag uitgeven gedurende een periode die minimaal vijf jaar bedraagt. Het huidige meerjarig financieel kader bestrijkt de periode 2014-2020. Elke jaarbegroting moet in overeenstemming zijn met het kader.

Om het debat over de vraagstukken die in de discussienota aan de orde zijn gesteld, gaande te houden en aan te wakkeren, zal de komende maanden een aantal publieke evenementen plaatsvinden, zoals de jaarlijkse „Budget Focused on Results” –conferentie, die door de Commissie wordt georganiseerd op 25 september 2017.

Zo lusten wij er nog wel een paar  zeker met het woord Results erbij !


4 Reacties

 1. Theo Hofman zei:

  Maar wij zijn wel een volkje met een VOC/NSB mentaliteit, en nog wel MET die uitverkoop-mansgeest!

  De Europeanen zouden meer verwachten van de Unie en Brussel doet meer dan ooit te voren bla, bla en ga nog maar even door met BLÉREN!

  Het is om te kotsen, dat Brussel.

  Ben op vakantie geweest in Macedonië, staat (nog) niet in het staatje opgenomen omdat het geen volwaardig lid is van de roversbende.

  Tegen de tijd dat ze er volwaardig bijkomen, is het onvermijdelijk NOG (veel) MEER BETALEN gezien de algehele staat van het land en zal een negatieve ontvanger uit het lijstje zijn verdwenen (verenigd koninkrijk) en is de dan grootste positieve ontvanger (Macedonië) een feit.

  Maar wat maakt het u uit!!!!!

  Zolang u het niet op Facebook leest of Wilders u niet via zijn Twitter geleuter op de hoogte brengt weet niemand iets en zal het verweer zijn, ik heb het druk en kan toch niet alles weten!

 2. Maan Arkenbosch zei:

  Wanneer worden wij eens verlost van de NOS €urocraten propaganda zenders. Brussel heeft kennelijk hun dependance in Den Haag opdracht gegeven het nieuws zoveel mogelijk te censureren en alleen domme of flauwe onderwerpen voor te schotelen. Ook het veel te lang durende geleuter over oude of belegen onderwerpen (MH 17) (Dutch Bat)(kinderporno)(bejaardenhuizen problemen) etc. zorgt er voor dat er veel gezapt wordt.

 3. P. Partout zei:

  “The bureaucracy is expanding to meet the needs of the expanding bureaucracy.”

  (De bureaucratie breidt zich uit om te voldoen aan de behoeften van de groeiende bureaucratie)

  Oscar Wilde

 4. Amoebe zei:

  De EU beloofde ons welvaart en voorspoed maar gaf ons armoede en ellende. Moge het hele circus zo spoedig mogelijk uit elkaar spatten zodat we weer baas in eigen buik worden.

Comments are closed.