Wij worden ” geregeerd” door hypocriete psychopaten en wij stoppen met Geennieuws

Nationale regeringen in den Haag, Berlijn, Parijs, Washington , een imitatie versie daarvan in Brussel , bijeenkomsten die de naam G 7 of G20 dragen, waarbij de G staat voor “groots”, Bilderberg of Economische Forum conferenties.  Iedereen neemt dit alles voor zoete koek aan, van deze door zichzelf aangestelde megalomane hypocriete  psychopaten die uw leven bepalen.

Niemand plaatst enige vraagtekens bij de vraag over de legitimiteit van het bovengenoemde “regeringen”, niemand die zich afvraagt of de mannen en vrouwen die in hun hoogmoedswaanzin zich zelf hun posities hebben toegekend, daar wel voor zijn gekozen door hen die niet alleen de kosten gedwongen moeten dragen, maar ook de gevolgen van wanbeleid en haast misdadig te noemend gedrag moeten ondervinden. En laten wij niet de VN vergeten of de afgeleide organisaties daarvan , een verzameling van op macht beluste schertsfiguren.

Is er een rechtbank of tribunaal, die deze “misdadigers “ter verantwoording kan roepen om ze te vervolgen wegens misdaden tegen de menselijkheid ?

Oorlogen om dictatoren te verwijderen worden begonnen, zonder dat de burger ook maar enige zeggenschap heeft als landen die zich als politieagenten opstellen menen dat er een hen beter passende “regering “moet worden aangesteld.

Het is het spel van hypocriete psychopate misdadigers, die zich zelf benoemen en u trachten voor te spiegelen dat zij democratisch gekozen zijn, of in het specifieke geval van het Nederlandse “vorstenhuis ” door een afvaardiging van het volk hiertoe uitgenodigd zijn.

U stemt op een partij, deze partij wordt in feite de winnaar van de verkiezingen, toch maakt deze partij geen kans om mee te gaan regeren. Nee , dat zijn de verliezers, die dan zelf poppetjes aanstellen als regeringsleden en een premier waar niemand voor gekozen heeft.

Een al weken durende kabinetsformatie, een groot bedrog, een parlement dat gewoon met vakantie gaat en het land achterlaat in de handen van de grote verliezer de PvdA, die gewoon met gedoogsteun van de VVD haar verwoestende werk voortzet.

De regeringsleiders van de EU landen ( dus niet door u gekozen figuren) kiezen dan een EU commissie voorzitter ( “regeringsleider). Maar de EU commissarissen ( EU ministers) komen op hun stoel doordat iedere EU lidstaat een commissaris mag aanstellen, dus momenteel 28. Niet omdat er zo veel nodig zijn, nee omdat er zoveel landen zijn en in de toekomst bijkomen, zoals Oekraïne, waarvan de president een van de rijkste mannen van zijn land is, talloze miljoenen subsidie ontvangt en deze dan weer in het belastingparadijs in Nederland stalt.

Wij kijken even naar het nieuws van vandaag :

De politie kan wel 100 !!!! man inzetten om na de Zwarte Cross drank en drugscontroles uit te voeren. Een prima actie, maar waar blijft deze van de ene financiële flater naar de andere strompelende organisatie als het om echt serieuze zaken gaat ?

Onze door een fout – zie boven – zelf benoemde vorst juicht het Nederlandse dameselftal aan en zal vandaag met zijn vrouw aanwezig zijn bij de herdenking van de MH 17 ramp. Een goede reden om weg te blijven. De regering gaat nu, daar de bovenste steen nog steeds boven moet komen, over tot een schertsproces , waarin de onbekende ??? veroorzakers van de ramp voor een Nederlandse rechtbank bij verstek zullen worden veroordeeld, dat weliswaar in afwezigheid, maar de Nederlandse leeuw laat zijn kunstgebit zien.

In Frankrijk is een president gekozen, die de schertsend genoemde president “Bling Bling “Sarkozy in de schaduw stelt, maar geen enkele aangekondigde maatregel tot nu toe heeft durven nemen, en nu tracht deze per decreet , dus zonder stemming in het parlement door te drijven met als  grote voorbeeld zijn vriend Erdogan.

In Berlijn dreigt een voormalige DDR aanhangster weer bondskanselier te worden omdat zij al konkelend en draaiend, de slaafs volgende Duitsers voor tracht te houden dat slechts zij alleen het land kan redden.

In Turkije zit een andere gek, die kans ziet om alle ook buiten Turkije woonachtige Turken ook hen met een andere nationaliteit een WhatsApp bericht te laten sturen.  Europa bevreesd voor een door hem te ontketenen vluchtelingenstroom, betaalt deze dictator honderden miljoenen en doet niets, ook al omdat men bang is dat Turkijje uit de NATO stapt en de zijde van Rusland kiest.

In Rome zit een regeringsleider die de andere EU lidstaten met een soortgelijk dreigement chanteert, 200.000 gelukszoekers komen jullie kant uit, indien er niet zakken met centen naar Italië komen.

Terug in eigen land, waar gevangen om beter te kunnen re-socialiseren nu de sleutel van hun eigen cel krijgen zodat ze nog gezellig even kunnen gaan blowen of een wip maken met een van de dames cipiers.

Nog niet bekomen van de door het COA aangekondigde opening van een ASO AZC in Amsterdam, is de tweede al in de maak in Hoogeveen. En de bevolking daar, wat doen zij ? Mopperen, woest op de toetsen van hun elektronische virtuele krabpaal slaan om daarna terug te zakken in een coma.

Neem een voorbeeld aan het gisteren in Venezuela gehouden referendum, georganiseerd door een boze bevolking die het wanbeleid van de voormalige buschauffeur en nu president Maduro zat is. Ofschoon men wist dat het referendum geen geldigheid zou hebben, kwamen de mensen met ACHT MILJOEN op af en stemden, met als gevolg EEN dode en tientallen gewonden door politieacties.

Maar nee, niet van dat al.

Wel bij de redactie van GeenNieuws, waar wij in het weekeinde 3 hackers aanvallen af moesten slaan, hetgeen kunst-  en vliegwerk kostte, tot diep in de nacht bezig zijn noodverbanden te leggen om toch maar vooral u te kunnen voorzien van degelijk onderbouwde informatie, die u dan zelf op waarde mag schatten. Zoals het gratis aangeboden 26 pagina’s tellende rapport over de achtergronden van de gelukszoekers problematiek .

In onze postbus landden opmerkingen als ” doe maar ” , “stuur maar op ” , zelfs alleen maar “ja ” en daar mochten wij het mee doen. 561 keer verzonden wij het rapport om dan te lezen dat het slechts in het Engels was ( hetgeen wij hadden aangekondigd) dus of er een vertaling gestuurd kon worden, Nog nooit van Google vertalen gehoord ? Maar een zinnige reactie ? NUL, was het te moeilijk om je eens in zaken te verdiepen ?

Dat alles beste lezers heeft ons na ruim 10 jaar schrijven op deze site en haar voorganger doen besluiten er mee te stoppen. Het zou niet fair zijn al onze lezers over een kam te scheren, maar soms in verbazing ons hoofd schuddend over reacties waarin wij voor oud vuil werden uitgemaakt, bedreigd en de talloze pogingen om ons uit de lucht te halen, houden wij het voor gezien.

Ettelijke malen hebben wij op een nette, binnen het kader van het wettelijk toegestane , u op uw verzoek handvaten aan gegeven om uw protest zo duidelijk te maken dat er wel naar u geluisterd zou moeten worden. Dat leverde slechts reacties op dat misschien uw identiteit achterhaald zou kunnen worden, terwijl wij om niet op iedere slak zout te leggen haast iedere dag moeten constateren dat velen van u met gefingeerde namen en email adressen reageren of…. uw email adres verbonden is aan hosts met een bedenkelijke reputatie , wisselende IP adressen om maar vooral onbekend te blijven. Laf, ziek en misselijk makend.

Wij hebben ons werk gedaan, onze nek meerdere malen uitgestoken, en daaraan is nu een einde gekomen. Wij wensen u en uw familie het allerbeste toe, hopen dat onze voorspellingen niet waar zullen worden, maar vrezen dat u over 10 jaar nog wel eens aan GeenNieuws terug zult denken, als de Nederland inmiddels datgeen is geworden wat het nu al aan het worden is , een door moslims, Gutmenschen en gelukszoekers gedicteerd en gechanteerd land met een vorstenfamilie die alles verbindt.

Het ga u goed !

 

 

 

 

 


104 Reacties

 1. Geronimo zei:

  Dit wilde ik ook nog zeggen, als reactie op uw stelling dat het allemaal toch maar boter aan de galg is wat u doet.

  Het moge duidelijk zijn dat de kracht van het woord door geen enkele machtshebber, waar ook ter wereld, onderschat wordt. Aan banden leggen van het internet, het gevangen zetten van kritische journalisten, dat zijn evenveel uitingen van de grote kracht van het woord en de vrees van al die politieke schurken daarvoor. Zie o.a. maar wat er thans in Turkije gebeurt, hoe het er in Frankrijk aan toegaat, in het Verenigd Koninkrijk…

  Bijgevolg, als u denkt dat uw werk totaal nutteloos is, dan meen ik dat u zich toch eens ernstig daarover moet bezinnen. Tenzij u gedacht zou hebben dat GN er in zijn eentje zou in slagen om de hele bevolking de rauwe werkelijkheid te laten zien. GN is/was als klein raderwerk in het verzet via het woord tegen de huidige mistoestanden van groot belang. Minstens even belangrijk als het zogeheten fysiek verzet, zo niet belangrijker. Want het verzet moet eerst groeien in de hoofden van de mensen, want zonder dat is er geen fysiek verzet mogelijk. Wie niet overtuigd is van de zaak, komt gewoon niet op straat, en blijft in het stemhokje maar op de ‘verkeerden’ stemmen. Een langzaam en moeizaam proces, dat zeker, maar een andere weg is er niet. Wij zijn nu eenmaal geen licht ontvlambare zuiderlingen.

  noot redactie : u heeft volkomen gelijk, maar na ruim 10 jaar, scheldpartijen, bedreigingen, hackers aanvallen voor een hobby uit overtuiging is het aan anderen om de kar van deze 5 oude knarren 70 plus over te nemen . En juist dat gebeurt niet ondanks alle mooie voornemens en woorden. Van de zijlijn is het makkelijk praten of nog gemakkelijker reageren. Maar van onze 5.000 dagelijkse lezers hadden slechts enkele de moed een artikel te schrijven , hetgeen wij hoe het taalkundig ook in elkaar zat graag plaatsten.
  En waar ondanks uw wijze woorden ( dit is niet sarcastisch bedoeld ), waar was u ?

 2. Theo Hofman zei:

  @ Redactie, op Gerominie

  Dagelijks 5.000 lezers en daarvan veel die NOOIT ergens op reageerden.
  Niet dat het moet, maar zie dan alleen al hoe weinig wel reageerden en wie dat dan nog deed onder zijn eigen naam.

  Bang?
  Waarvoor en waarom dan wel niet?
  Zijn ze nu zo onwetend dat alles is te vinden!

  Er is iets goed mis in dit land, maar het enige wat blijkbaar voor de toekomst van je kinderen en kleinkinderen van belang is, is het milieu en het wel en wee van dieren!
  Wat er verder in (hun) Baggerland gebeurt, dat was toch eens de aan hun (de jeugd) voorgespiegelde toekomt, zij zouden het toch immers zijn die het gingen (uit)maken.

  De denklozefase waar velen in vertoeven en dus blijkbaar niet door hebben dat zij de generatie zijn die ALTIJD de draadjes moeten oppakken en daarbij onvoorwaadelijke steun kunnen krijgen van de ouderen!

  Ik lees reacties over verzetstrijders en alles wat erbij komt kijken en vergis u niet, ik weet daar ook over mee te vertellen.
  Maar het besef dat de grootste profiteurs, ondanks al HUN gedragingen zelfs na eeuwen en in de herhaling nog STEEDS de dienst uit maken en het financiele gewin hebben.

  Mag Ik de huidige politieke uitdagingen samenvatten?

  Ouderen ontnemen financieel de jeugd zo langzamerhand ALLES.
  Ze zijn enorm rijk, blijkbaar rijker dan die socialistische regenten van de PvdA en in het beleid van de reeds binnengekomen migranten en met de inhoudelijk “rijken” discussie, houdt de VVD/PVV zich geheel afzijdig!

  Maar we hebben het toch goed zegt de jeugd en mogen toch (NOG) niet klagen in vergelijking met de rest van de wereld en al die “vluchtelingen” !!!!!

  En die jeugd die de toekomst zou hebben, die denkt niet verder, dan VANDAAG!

  Misschien is het niet zo gek om te aanvaarden dat het voor de ouderen, tot hier en niet verder is!

 3. Joop v G zei:

  Heel erg jammer, dat jullie ermee ophouden. Ik heb jarenlang jullie site gelezen en er veel van opgestoken. Maar jullie hebben hebben echt gelijk. Denk aan jezelf en doe als alle andere 16 miljoen Nederlandse egoisten. Commentaar geven op anderen, daar zijn ze goed in, maar zelf iets presteren!
  Veeel goeds in de toekomst en dank je wel voor al jullie goede werk.

 4. Gradus zei:

  @Theo Hofman,
  het zal niet lang meer duren. De toestand is nú al onhoudbaar.
  Ik ben niet écht een fan van Wilders, maar ik weet nog hoe hij de hele Tweede Kamer over zich heen kreeg toe hij de huidige vloedgolf al voorzag.
  Zo kort ná de ramp in Atjeh gebruikte hij het woord “Tsunami”, maar werd genadeloos afgemaakt door enkele zweverige breed-pissers in de voorste banken.
  (Ter verduidelijking: een breed-pisser is een zeurende en zeikende vrouw.

Comments are closed.