Protest of verzet, ja graag maar dan wel vanuit de luie stoel

Protest en verzet tegen wat velen in Europa terecht als een aantasting van de vrije meningsuiting vinden is door de entree van het internet een algemene zaak geworden. Iedereen kan ( nog wel ) zijn of haar mening uiten, oproepen tot “harde actie ” , maar zoals de praktijk uitwijst zijn dit veelal spontane uitingen van diepe frustratie veroorzaakt door politiek wanbeleid.

Graag wordt er dan verwezen ook door deze site naar “oude tijden” toen verzet voor een soort heldenstatus zorgde, want wie kent niet een paar namen van verzetsstrijders uit de 2e wereldoorlog, die zoals “het meisje met de rode haren, Hannie Schaft” zelf ooit !!! de geschiedenisboeken haalde.

Toch is het toenmalige verzet een geheel andere zaak dan wat velen tegenwoordig zouden willen. Ten eerste is de “vijand” niet echt zichtbaar. Slechts door een steeds meer eenzijdige informatiestroom wordt de burger in de EU gehersenspoeld, net zo lang totdat hij denkt dat de situatie waarin hij zich bevindt “normaal “is. Het tegendeel is echter waar.

En dat verzetshelden als het puntje bij paaltje komt er uiteindelijk in de meeste gevallen alleen voorstaan , willen wij u aantonen met het volgende :

Na de capitulatie blijven de meeste Nederlandse bestuurders op hun post en voeren zonder morren Duitse maatregelen uit. Zo niet de commissaris van de Koningin in Utrecht, jhr. L.H.N. Bosch ridder van Rosenthal. Hij weigert zijn Joodse ambtenaren te ontslaan en krijgt daarom zijn congé. Wanneer bovendien ‘zijn’ Grebbe-commissie, die hulp biedt aan slachtoffers van de mei-oorlog, door de Duitsers wordt verboden, gaat Bosch van Rosenthal ondergronds. Hij speelt een indirecte verzetsrol, als raadsman en ‘netwerker’ voor met name de Parool-groep.

Intussen houdt Bosch zich bezig met de vraag hoe het verder moet met Nederland wanneer de Duitsers verliezen. Naarmate de bevrijding in zicht komt, verscherpen de conflicten tussen de verschillende verzetsgroepen. De inzet: wie krijgt het in bevrijd Nederland voor het zeggen?

Oud-officieren van het Nederlandse leger hebben de zogeheten Ordedienst (OD) in het leven geroepen, met het doel om in de periode tussen de aftocht van de Duitsers en de terugkeer van het wettig gezag de orde te handhaven. De OD wordt gewantrouwd door linkse verzetsorganisaties als de Vrij Nederland-groep, die vrezen voor een militair gezag van rechts-conservatieve snit. Bosch, met zijn grote bestuurlijke ervaring, neemt de rol van bruggenbouwer op zich.

In het najaar van 1944 wordt hij voorzitter van het College van Vertrouwensmannen, een soort interimkabinet dat moet voorkomen dat na de Duitse capitulatie een machtsvacuüm ontstaat. De Vrij Nederland-groep ziet in hem de toekomstige premier. Wilhelmina wantrouwt Bosch echter, nadat hij aan het eind van de oorlog contact heeft gezocht met de Duitse bezetters in West-Nederland, om verdere verwoestingen te voorkomen. Na de bevrijding weigert de koningin hem te ontvangen. Zijn echtgenote G.A. Pauw van Wieldrecht spreekt de woorden: ‘De Oranjes hebben meer interesse in hun vijanden dan in hun vrienden.’ 

Zo maar een greep uit de artikelen die wij tegenkwamen in het Historisch Dagblad en waarmee wordt aangetoond dat het organiseren van verzet, en met name  in hogere kringen nauwelijks of niet wordt gewaardeerd. Dit zelfs als er door ter zake kundige personen een goed doordacht plan aan ten grondslag ligt een eerste vereiste om tot veranderingen te kunnen komen.

Een oproep tot actie hoe goed bedoed sneuvelt meestal al ondanks het enthousiasme van de “bedenker” bij gebrek aan een goed doorwrocht plan dat rekening houdt met gevolgen, uitvoerbaarheid en de wil van mensen om zich achter deze man of vrouw te scharen.

Dit alles bedacht en geschreven vanuit onze luie stoel 🙂

 


4 Reacties

 1. check zei:

  Er is totaal nioets verandert sinds die tijd alleen maar erger geworden. zeker met de huidige totaal verziekte patat generaties die alles willen hebben maar er geen poot voor uit willen steken.

  Ook vanuit mijn luie stoel even neergezet , want zoals ik al enige malen schreef heeft een opstand en verzet in de huidige tijd alleen zin als je de massa achter je krijgt. Hoe krijg je die achter je ? Niet door alleen maar loze kreten roepen die volgens de grondwet en wet niet uitvoerbaar zijn ,. zoals Geert Wilders pleegt te doen. De grondwet wijzingen kost een 4- 5 jaar , tenminste als er minimaal 70 % van het nep politieke gajes voor stemt.
  Dat is een utopie net zoals al dat andere , want om een coup te plegen heb je tientallen miljoenen nodig , een geod getraind leger , maar om te beginnen een enorme propaganda machine om de luie en laff massa wakker te schudden. Je bent dus al afgebrand voor je begint, want je kan zelfs je vrienden en vooral je familie niet vertrouwen.
  Als je het zat bent om constant te worden uitgemolken, vernedert en je je groen en geel ergert test maar een ding de koffer te pakken en te vertrekken. zelfs daar zijn de bulk van de baggerlanders te lui en te laf voor dus gewoon blijven slikken en knikken en niet verder zeuren

 2. Piet Hein zei:

  @Check: Wat u zegt klopt, maar het wordt misschien anders voor u als we beseffen dat het feitelijk al oorlog is. En oorlog is nu eenmaal overleven. Alleen de volgorde is een beetje anders: normaal gesproken vinden er eerst gevechten plaats en dan neemt de bezetter het land in. Nu echter is het andersom: eerst wordt het land ingenomen en straks zullen er gevechten plaatsvinden.
  Van een paard van Troje is niet echt sprake want het gebeurt allemaal vrij openlijk.
  Ik ben van mening dat wat er hier en op andere sites gebeurt van groot belang is: achterhalen wat er gebeurt en wie zijn er bij betrokken. Baudet heeft al een hele mooie aanzet gegeven met zijn duiding van het partijcartel en mobiliseert jongeren, sites als deze maar ook een Joost Niemoller ontmaskeren media en politiek, hun relatie’s met NGO’s, een studiegenootschap als Erkenbrand die als paraplu fungeert voor Alrechts enzovoorts. Ik weet het ook niet precies allemaal, maar ik denk dat we voordat we überhaupt iets kunnen doen we eerst door moeten zien te dringen tot de massa. Dan zal het geheel in een stroomversnelling komen en moeten we juist uitkijken dat de beweging niet aan haar eigen succes ten onder gaat. Ook hier moet over nagedacht worden en een strategie oor uitgestippeld. Eigenlijk hebben we een doelgerichte denktank nodig voor dit alles. Ook om concrete acties uit te denken en uit te voeren.
  Het ‘keyboard-werk’ is dus zeker belangrijk!

 3. Tom zei:

  Het probleem is dat het grote gros mensen die nog steeds gepamperd worden totaal geen belangstelling en veelal daardoor geen notie hebben wat, welke nabije toekomst op ons af komt bovendien is het moeilijk zoniet onmogelijk om met een kleine groep iets ertegen te beginnen, bovendien is het volk compleet ontwapend dus al zou een deel iets ondernemen dan zal dit niet slagen.
  Voordat je goed en wel los komt staat er een SWAT team voor de voordeur en wordt men als staatsgevaarlijk betiteld en afgevoerd , vrouw en kinderen achterlatend.

  De oplossing zal komen als het totale sociale en financiële systeem inelkaar donderd en het (Europese) volk uit overlevingsdrang in een burgeroorlog verzeild raakt om vandaaruit in gezamelijk verzet te komen.

  Onderstaade foto is wat ons mogelijk in de toekomst in onze straten te wachten staat.

  http://tribaltheocrat.com/wp-content/uploads/2016/02/HereComesDiversity.jpg

 4. Partout zei:

  Van de (jeugd-) zorg tot het kippenei: iedereen weet het, maar niemand doet iets. Want niemand voelt zich verantwoordelijk.

Comments are closed.