Is de waarheid nog belangrijk ?

Wij zijn deze week een beetje op de filosofische toer, maar voor het nieuws dat er toe doet kunt u mits u een goede filter gebruikt terecht bij de MSM, die u uitvoerig over de toestand in de wereld berichten, overigens ook de naam van een wekelijks radio- …. ( voor de jongeren: een soort doos met knoppen, waaruit als je er aan draaide naast muziek , stemmen kwamen) … programma , waarin de toen nog geïnteresseerde Nederlander via de sonore stem van meester G.B.J. Hilterman vernam , wat er zoal speelde.

Nu zult u het moeten doen met de TV van de Telegraaf, waarin een hakkelende Willem Alexander zijn ademloos toehorend publiek vertelt dat hij ooit een keer op St. Maarten was geweest n.a.v. een vorige wervelstorm, maar dat Irma alles sloeg en waar hij ook keek, hij vernielingen zag. Woorden die feilloos de diepgang van de gedachtewereld van uw zelfbenoemde vorst weergeven en die nog steeds veel medeburgers in diepe eerbied achter laat.

Dan het politieschandaal, het rapport van 131 pagina’s was overal te downloaden, heeft u het gemist klik dan hier, maar wij hebben de moeite genomen het onder de redactieleden te verdelen en kunnen u vertellen dat het slechts om het bekende bellenblazen gaat om deze zeer kwalijke affaire toch nog wat cachet te geven en u trachten te overtuigen, dat het komende kabinet en uiteraard de Kamer zich hierover gaan buigen.

Toch even een diagram hoe de corruptie, nepotisme, fraude in de politietop huis hield en Irma hierbij  vergeleken een soort lentebriesje is.

Vanaf 2012 had de politietop al op de hoogte moeten zijn dat er iets volledig mis was bij de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie, maar de top deed wat inmiddels in ons land gebruikelijk is : niets, want ach de waarheid is op een 2e of 3e plan gerukt , dus waarom ophef ?

Maar wellicht net zo belangrijk, maar nauwelijks te controleren is de devaluatie van  het OM en de rechterlijke macht. 20 % van de door de politie aangedragen zaken worden doodeenvoudig geseponeerd ! Maar wat stelt een rechter in ons land nog voor ? Hoe is zijn of haar beoordeling van de waarheid, een essentieel zo niet het meest belangrijke punt in het vellen van een oordeel ?

Stel je nu een rechter voor die niet langer probeert te achterhalen wat er werkelijk is gebeurd, die geen gevoel voor  waarheidsoriëntatie heeft. In plaats daarvan probeert de rechtbank in het proces een verhaal te creëren dat uitsluitend gebaseerd is op de gevoelens van de bij het proces betrokken partijen. Deze rechter zal dan het meest ontvankelijk zijn voor diegene die het hardst en het meest energiek  zijn gevoelens tot uitdrukking brengt, ook al is hij de dader, of  zelfs als hij een crimineel is. Inmiddels zijn wij zo ver dat de rechter de gevoelens van slachtoffer en dader gelijk  zal vinden. Beide zijn immers mensen en volgens de linkse doctrine die  ons land in haar greep heeft ,  alle mensen zijn gelijk. De fetisj van gelijkheid is de God van het nieuwe links of indien u dit te ver vindt gaan D66 , en deze God moet aanbeden worden. De waarheid blijft achterwege.

Waar dit toe leid is een parallel tussen de gedachtenwereld van de nieuwe linksen, die op sluipende wijze inmiddels ook zijn geïnfiltreerd in het gedachtengoed van alle Nederlandse politieke partijen.  Zorgwekkend is dat dit ook het geval is  bij christelijke  gelovigen en…..  moslims. Vandaar ook een eerste aarzelende groei in een gemeenschappelijk optreden. De islam is een religie, een wereldbeeld dat meer  verachting voor andere geloven toont dan het christendom dat toch altijd een evenwicht nastreeft, tenminste altijd een evenwicht probeert te vinden. Hierbij krijgen nu inmiddels  het begrip waarheid, logica en rede  een volledig nieuwe interpretatie., waarbij  de  onwelgevallige waarheid ruw ter zijde wordt  geschoven. . Dit is een van de vele redenen waarom nieuwe links,  moslims en zeker ook gelovige christenen, zie de huidige paus, vele bisschoppen en voorgangers elkaar zo goed begrijpen. Ze hebben een gemeenschappelijk basisparadigma: een  minachting voor waarheid, logica en rede.

Dus is de waarheid nog belangrijk ? Gelukkig bij velen en aan hand van de reacties die wij op onze artikelen ontvangen bij onze lezers wel. Hoe lang zal dat nog stand kunnen houden, hoe lang zullen wij nog in staat zijn het verschil tussen zaken die er toe doen en het bellen blazen , de fantasie verhalen, de gebakken lucht en de waarheid te onderscheiden ?

 


3 Reacties

 1. andre zei:

  als de waarheid niet meer belangrijk is dan betekend dit dat de leugen over de top is en hervormingen in de maak zijn om de leugen te neutraliseren.

  een eigenwijsheidje van mij

 2. AllIWant zei:

  Leugen of waarheid: doet het er nog toe? Als je de bullshit maar vaak en hard genoeg herhaalt, wordt die waarheid in de hoofden van de ontvangers.

  **Het geloof aan de waarheid begint met de twijfel aan alle tot dusverre geloofde waarheden.(Nietzsche)

  Zoveel meanstream media, zoveel alternative media.
  Sommige MSM en journalisten exploiteren zelfs zowel de officiële lezing, met ID bronvermelding, als het bijeen gegoogelde alternatieve ‘nepnieuws’.

  Als de leugen berust op gemanipuleerde waarheid en de waarheid op twijfel, dan zou ons beoordelingsvermogen moeten steunen op een gezonde portie zelfkennis en scepsis.

Comments are closed.