De gevolgen van het plan van de Firma Mark Rutte “List en Bedrog”

Gelukkig beginnen steeds meer mensen in de gaten  te krijgen hoe zij door het regeerakkoord er UITEINDELIJK op achteruit zullen gaan. Terwijl de 4 participanten van de firma List en Bedrog , u weet wel de mannen met de slogan   “onze garantie geldt  tot aan de hoek” , nog glimmend van trots staan te vertellen hoe ze het met elkaar eens zijn geworden en wat voor moois de Nederlaner te wachten staat hebben wij het op een “eenvoudige wijze” even voor u op een rijtje gezet. De “voordelen” én de NADELEN !

De volgende maatregelen zijn gunstig voor de koopkracht:

Invoeren van een tweeschijvenstelsel in box 1 inclusief lastenverlichting

Verhogen van de maximale algemene heffingskorting met steilere afbouw

Verder verhogen van de maximale arbeidskorting bij het afbouwpunt (boven

op algemene verhoging van de maximale arbeidskorting)

Afschaffen van de harde maximale inkomensgrens in de huurtoeslag

Verhogen van de kinderopvangtoeslag

Verhogen van de kinderbijslag

Verhogen van het afbouwpunt van het kindgebonden budget voor paren

Verhogen van het heffingsvrij vermogen in box 3

Verlagen van het eigenwoningforfait

Temporiseren van de jaarlijkse verlaging van de bijstand (via de afbouw van

de dubbele algemene heffingskorting in het referentieminimumloon) in het

basispad

Verhogen van de zorgtoeslag van paren

Netto effect van doorwerking beleidspakket op nominale Zvw-premies,

zorgtoeslag en eigen betalingen in het kader van de Zvw6

De volgende maatregelen zijn nadelig voor de koopkracht:

Bevriezen van het aangrijpingspunt van het hoogste tarief in box 1 tot en met

2021 (inclusief terugdraaien beleidsmatige verhogingen tot en met 2021)

Schrappen van de Kan-bepaling in de huurtoeslag

Geleidelijk afschaffen van de overdraagbaarheid IACK en arbeidskorting

Geleidelijk afschaffen aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld (‘wet

Hillen’)

Afschaffen van de doorsneesystematiek bij pensioenfondsen

Verlagen van de zorgtoeslag voor alleenstaanden

Geleidelijk beperken van aftrekposten tot het laagste tarief in box 1 (in lijn

met de beperking van de hypotheekrenteaftrek)

Versnellen beperking hypotheekrenteaftrek en andere aftrekposten tot het

laagste tarief in box 1

Verhogen van het tarief in box 2

De volgende maatregelen pakken verschillend uit voor verschillende groepen:

Veranderen van de opbouw IACK

Verhogen van zowel de maximale arbeidskorting als het afbouwpercentage

Wijzigen van de berekening van het forfaitaire rendement op sparen

Verhogen van de ouderenkorting voor lage inkomens en inkomensafhankelijk

afbouwen van de ouderenkorting tot nul voor hogere inkomens

Het maatregelenpakket in de augustusbesluitvorming 2018

Begrijpt u het nog ? Nee ? Dat is ook de bedoeling, want de bovenstaande proza  is afkomstig van de website van het Centraal Planbureau, dat de geweldige plannen van Rutte 3 even voor u heeft “doorgerekend” . Onbegrijpelijke ambtenarenwartaal !

Maar de braaf aan de riem van Den Haag meelopende MSM doen het dan nog eens dunnetjes over, want als wij de krant van Comateus Nederland openslaan en  de kop zien “Dit merken wij van Rutte 111, waarna er staat dat de Telegraaf de belangrijkste 7 punten op een rijtje heeft gezet , dan komen wij als eerste het papegaai geklets tegen dat wij er 1.1. % in koopkracht op vooruit gaan.

Dan dat de snelwegen worden verbreed, hetgeen goed nieuws is voor de vakantiegangers die op afzienbare tijd vanaf Lelystad op vakantie gaan en nu slechts 2 uur in de file zullen staan om Lelystad International te bereiken. Vervolgens dat er een “boete “komt op vliegtickets. Waar men het woord “boete “vandaan haalt, het gaat om de vliegtaks die in 2008 slechts 3 ton opbracht, daarom werd afgeschaft en nu elders lezend Den Haag 200 miljoen op moet gaan brengen. Onze zak Jappaner begon te steigeren.

Daarna het verhaal over de hypotheek misère , dan de 2 belastingschijven gevolgd door een nieuw pensioenstelsel over 3 jaar en….. de kansloze asielzoeker die eerder weg gaat. Dat laatste is al helemaal een lachertje, want naar schatting lopen er in uw land ruim 50.000 uitgeprocedeerde afgewezen gelukszoekers rond.

Maar de verhoging van de BTW op levensmiddelen ? Niets ! Drie procent meer, wij schreven het al eerder en dat hakt er in, ook als u uit eten gaat tenminste als u zich dat nog kunt permitteren .

En het verhoogde aantal gelukszoekers dat Den Haag op verzoek van de CU binnen wil laten ? Merkt u daar niets van ? Vreemd, dan gaan ze zeker allemaal bij Gert Jan Segers in Amersfoort d.w.z. in Hoogland wonen. Proficiat aan de Bible Belt bewoners.

Deze vaak voor de leek onbegrijpelijke termen nu eens precies op hun gevolgen te kunnen beoordelen, dat gaat de meesten van u boven de pet. En dat wil de politiek nu juist . De verpakking is zoals u weet de helft van het werk. Eenmaal uitgepakt een presentje teruggeven, dat zou toch onbeleefd zijn ?

En de Kamerleden ? Die worden beleefd verzocht gewoon even bij het kruisje voor akkoord te tekenen.

 

 


6 Reacties

 1. Tonnie zei:

  En dat doen ook.
  Als 73% van de mensen het slecht vinden, wordt het dan niet eens tijd dat we deze lamstralen naar huis sturen?
  Niets in de pocket voor onze ouderen die al het meest betaald hebben door hun pensioenkas te laten plunderen?
  Als ik iets leen, geef je het terug met daarbij een extraatje dat hebben ze wel verdiend dan.
  Maar onze lafaards doen dat niet die geven het aan de Rijken de gene met de panama papers en de aandeelhouders.

 2. Tonnie zei:

  Leer onze kinderen maar de geschiedenis van het Kon. Huis leren is belangrijker dan het Wilhelmus.
  Als ze dat overigens weten zingen ze nooit meer het Wilhelmus.
  Ook de vaderlandse geschiedenis over de eerste en tweede wereldoorlog moet ze kennen, mij hebben ze nooit iets verteld.
  Als ze al iets verteld hebben zijn het grote gore leugens.
  Dit is voor het CDA dan leren ze ook nog, dat dit niet pluis is, al helemaal niet als je hier in overeenstemming bent gekomen met de drie anderen ……gladjanussen.

 3. AllIWant zei:

  Met de Kieswet in de hand en rekening houdend met afrondingsverschillen, verdeling van restzetels, enz., zal het best verklaar- en verdedigbaar zijn.

  Toch lijkt het goed om te weten dat de ‘meerderheidscoalitie’ (75 + 1 zetels in de 2e Kamer) niet overeenkomt met de verkiezingsuitslag sec.
  De coalitiepartijen vergaarden bij de verkiezingen samen minder dan de helft (49%) van het aantal uitgebrachte stemmen.

  Waarvan toch even akte (als het gaat om de ‘evenredige politieke vertegenwoordiging’)

 4. Roepiedeltoetie zei:

  Zal het hem lukken weer het Nederlandse publiek weer op het verkeerde been te zetten?

 5. Smeigelaar zei:

  Deze coalitie gaat precies uitvoeren wat hun op de Bilderbergconferentie is opgedragen n.l. er voor zorgen dat de 1% nog rijker wordt en dat de vrijheden van de burgers nog meer worden ingeperkt, onder meer door afschaffing van het referendum.

Comments are closed.