Koning Willem Alexander “appt” Rutte ; “mijn vrouw maakt zich veel zorgen over haar financiën”

Na nu is uitgelekt, blijkt dat uw geliefde vorst die met zijn vrouw er in deze turbulente tijden even een paar daagjes tussen uit is naar Portugal, zijn stadhouder Rutte een App gestuurd heeft, waarin de vorst aller vorsten op niet te misverstane wijze de zorgen van zijn vrouw overbrengt.

Ofschoon wij de App niet zelf hebben gezien zou de tekst als volgt luiden :

Beste Mark, Maxi maakt zich ernstig bezorgd over het door jou en je 3 collega’s bedachte plan de zgn. vliegtaks weer in te voeren. Een ticket naar b.v. New York zou hierdoor 40 euro duurder worden. Je begrijpt hopelijk dat dit een aanslag betekent op ons huishoudbudget, dat toch al zeer krap is en dat Maxi mij heeft medegedeeld dat zij hiermee niet akkoord kan gaan, tenzij jullie besluiten en jullie kennen hiervoor de wegen, het inkomen van Maxi met € 50.000 voor 2018 te verhogen. Zou het bestelde regeringstoestel toch nog in 2018 komen, dan kun je deze verhoging uiteraard proportioneel verlagen, ofschoon wat extra kleedgeld natuurlijk altijd welkom is en ook wij in “De Horsten “rekening moeten houden met de BTW verhoging op voedsel. En nu wij het over “De Horsten ” hebben, zou je voor mij willen nagaan op welke paleizen en mij en mijn familie ter beschikking staande gebouwen er nog een hypotheeklast rust, zodat ik kan overwegen deze te verhogen om niet geconfronteerd te worden met dat rampzalige woonforfait van je, want dat kunnen wij niet betalen.

Voor de rest vermaken wij ons hier prima, hebben net het paleis bekeken waar ze mijn collega in 1910 de tent uit hebben gezet. Slappe zak hoor die  Manuel II, dat hij zich liet verdrijven. Je weet wij Oranjes weten van geen wijken dankzij het Nederlandse volk en dat zou mij  dus nooit zijn overkomen. Wij houden manmoedig stand, wie er ook ons land binnen wil komen, een reden Mark en ik wil je dit meegeven voor de komende kabinetsperiode, dat de Nederlanders mensen met een onbuigzaam karakter zoals wij dat hebben, nu juist zo waardeert.

Tot volgende week,

Wim

Ja, wat moeten of kunnen wij hier nog aan toevoegen ?

Doeiiiiiiiiiiii !


6 Reacties

 1. Eelke Piers zei:

  Zo zal de reaktie van Mark zijn geweest:

  Best Willum, natuurlijk hebben we rekening gehouden met jou karige inkomen en daarom wordt de dividendbelasting afgeschaft en wordt de vennootschapsbelasting verlaagd. Ik ben ervan overtuigt dat dit de kosten van uw vorstelijke Huis ruimschoots zal dekken. Ik, en mijn collegaa’s wensen je nog veel plezier en hopen dat we je spoedig weer in een passende gelegenheid zullen ontmoeten.
  Je jrouwe en dienstwillige dienaar.
  Mark.

 2. Onno zei:

  De denkfout is hier, dat Van Nassau Oranje geen vorsten, maar neppers vanouds zijn, die bewust en kwaadaardig liegend eertijds ook de adel op het verkeerde been hebben gezet aangaande hun (zogenaamd hoge adellijke) afstamming.
  De psychopathische niet-edellieden, zijn op hun kenmerkend driedimensionaal alle kanten op hondsbrutale rooftocht, onder valse voorwendselen wel met een aantal adellijke erfdochters gehuwd (en wel om reden van erfenis), waaronder Johanna van Polanen, vrouwe van Breda, waardoor ze in deze contreien een bijzonder grote erfenis hebben weten te bemachtigen.
  Het “huwelijk” zou achteraf nog ongeldig moeten worden verklaard, want het was Johanna van Polanen niet toegestaan om buiten de adel te huwen.
  Alles is nep, gebouwd op nep en dat weer gebouwd op nep. Alles en iedereen, koning, keizer, admiraal, wordt ijskoud en kenmerkende “getrapt” bedrogen om maar tot macht en controle te komen, zoals het psychopaten betaamt.
  Ze zijn koningen zoals psychopaat Napoleon zich keizer waande. Als een massa ‘gullible fools’ dat geloven, kun je het nog aardig lang volhouden ook.

  Bovendien hebben ze in mei 1940 definitief de kroon in de modder geworpen en zijn in oorlogstijd op de vlucht geslagen (of uitgeweken, dit doet niet terzake), Het Koninkrijk der Nederlanden ijskoud internationaal juridisch met huid en haar (vermoedelijk geheel volgens plan) uitleverend aan Adolf Hitler.

  Toen ze vervolgens diens stadhouder in het Duizendjarige Rijk (na de ‘Endsieg’) niet meer konden worden, doordat na Stalingrad duidelijk begon te worden dat Duitsland de oorlog zou gaan verliezen en hun aanvankelijke plannetje aldus in duigen viel, heeft Bernhard de USA/GB weten te chanteren (o.a. met processen-verbaal aangaande ondenkbare USA/GB oorlogsmisdrijven gericht tegen ongewapende burgers in bijzonder weerloze toestand, van daartoe bevoegde Nederlandse ambtenaren, die door het verraad van Bernhard/Wilhelmina en hun verraderlijke oproepen via Radio Oranje om áán te blijven en Nederland “de oorlog door te helpen” wettelijk konden worden verplicht om hun standplaats naar bijv. Dresden te verplaatsen en daar heterdaad hun ambtswaarnemingen konden doen) om het stelletje geniepige walgelijke hoogverraders -de bevolking daarvan in het ongewisse latend om burgeroorlog tegen de blijvende invloed van de USA/GB hier, als aan hun ONDERDANIGE, niet langer soevereine = vazalstaat te voorkomen- in het voormalige (!) Koninkrijk der Nederlanden in het geniep als hun stadhouder te laten fungeren onder suggestie en dekmantel van “bevrijding” en volledig hersteld soeverein koningschap, extreem verraderlijk onder de naam “Koninkrijk der Nederlanden”.

  Dat is wel een leuk traktementje waard !!! Gaarne dus die 50.000 Euro voor Maxima erbij !!!

 3. Tonnie zei:

  Rot op man met max.
  Misschien kan Mark jullie eens lekker Pakken met je vliegtuigje en al je snobistische rotzooi Bootje
  huisjes, uitmelken Rutte die zanikers met een dikke vette beurs.
  Wij de gewone burger klaagt nooit maar nu wordt het wel eens tijd om het roer om te gooien.
  Jullie doen het nu met pak weg 30.000 PER JAAR en wij alle mensen krijgen een riant inkomen van 100.000 per jaar met alle toeters en bellen.
  Veel geluk Willem max want geld is toch niet belangrijk voor jullie, zeggen de rijken altijd tegen ons.

 4. joepiejee zei:

  Dat is bepaald een schreeuw naar salarisverhoging, anders loopt zijn huwelijk op de klippen?
  De rest vullen jullie zelf maar in!

Comments are closed.